Siarad â phobl Tuent

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd cyfweliad diddorol gan Ernesto Ballesteros o'r cwmni Tuent yn Directions Magazine, sydd mewn dim ond cwestiynau 6 yn cynnwys cynnwys gwerthfawr i'r gymuned geosodol.

tuentmappaaMae Tuent yn wasanaeth arloesol sydd, ymysg pethau eraill, yn cynnig y posibilrwydd o sefydlu paneli rheoli tiriogaethol. Nid yw'n cymryd llawer o amser i osod mapiau ar-lein, wedi'u hintegreiddio â data ystadegol ac wedi'u cysylltu â thablau Excel. Am y tro mae'r gwasanaeth ar gael ar gyfer yr Unol Daleithiau, Mecsico a Sbaen, ond am eu hymdrech, eu hymdrech a'u cyflymder y maent wedi bod yn integreiddio mapiau o wledydd eraill, rwy'n siŵr y byddant yn tyfu ymhellach; Mae ganddynt hyd yn oed agoriad i bartneriaid sy'n dymuno eu cynrychioli mewn gwledydd eraill.

Ar gyfer cwmnïau, mae llywodraethau lleol neu bleidiau gwleidyddol yn ddewis amgen na ellir ei ddarbwyllo, oherwydd heb fawr o ymdrech gallwch fanteisio ar geomarketing, a phopeth yn y cwmwl. Mae fersiwn rhad ac am ddim o'r enw Tuent am ddim; i'r rheini sy'n disgwyl mwy, mae premiwm Tuent, y mae'n bosibl integreiddio ei wasanaeth, nid yn unig y mapiau a welir yn y fersiwn am ddim a'r gallu i addasu defnyddwyr, mynediad neu diriogaethau, yn fyd arall.

Yn sicr, gydag amser byddant yn creu gwasanaethau personol sydd wedi'u seilio ar sectorau penodol, fel yr enghraifft o'r cyfrwng fferyllol y mae'r gwasanaeth Geofarma yn ei wneud yn dda iawn.

tuentmapspaa_3

Rwy'n gadael yr ateb cyntaf, fel enghraifft sy'n werth darllen yn llawn.

1 Pwy wyt ti'n tueddu? Ydych chi'n dod o'r farchnad dechnolegol neu o'r farchnad Geotechnolegol benodol?

Rydym yn gwmni cymharol ifanc gyda chyfalaf hollol Sbaeneg, a ffurfiwyd gan dîm dynol y mae ei enwadydd cyffredin yn ein bod ni bob amser wedi ymroddi ein hunain i'r byd geotechnegol, er o wahanol safbwyntiau. Yn fy marn i, rhai, aethom ati i gynhyrchu data cartograffig ar gyfer Gweinyddiaethau Cyhoeddus gwahanol (Cadastre, Cymunedau Ymreolaethol, ac ati), ac yn ddiweddarach rydym yn ymroddi ein hunain i ddadansoddiad GIS. Mae'r adran ddatblygu yn cynnwys rhaglenwyr sydd hefyd yn dod yn bennaf o'r byd GIS. Roedd ein Rheolwr Cyffredinol, Peiriannydd Telathrebu, hefyd yn cynnal swyddi gweithredol mewn cwmnïau yn ei sector yn y gorffennol, gan arbenigo mewn gweithredu datrysiadau geosodol mewnol.

Dyma'r cwestiynau a ofynnwyd, sydd heb unrhyw amheuaeth yn eu gweld yr edau cyflawn, wedi'i ychwanegu at y cyfweliad blaenorol gyda Geomarketingspain Gallwch chi gael panorama ysbrydoledig o fentrau llwyddiannus yn y maes geosodol.

2. Mae llawer o'n darllenwyr yn ddatblygwyr neu'n ddadansoddwyr y sector Geo-ofodol ac mae ganddynt bron bob amser ddiddordeb mewn "perfedd" y cynhyrchion hyn Pa lwyfan technolegol ydych chi'n ei ddefnyddio? A ydych chi'n bwriadu symud i atebion talu? Pa mor gymhleth yw integreiddio hyfforddiant gyda gwasanaethau data corfforaethol eraill?

3 Gall datblygiadau technolegol sy'n seiliedig ar Geomarketing wasanaethu llu o fodelau busnes. Pa fath o gleient ydych chi'n bwriadu ei gyrraedd? A oes angen gwybodaeth dechnolegol benodol ar eich cleientiaid ar gyfer defnyddio'ch gwasanaethau?

4 Ar gyfer y cleientiaid posibl hynny nad ydynt yn eich adnabod eto, pa fath o wasanaethau sy'n eu cynnig? A allwch chi roi rhyw fath o gyfradd i ni?

5 Chi sydd eisoes yn weddol gyfarwydd â'r farchnad, a yw eich cleientiaid yn gwybod y Geotechnolegau neu ai'r rhai a fu'n rhaid i chi wneud ymdrech i roi cyhoeddusrwydd i'r posibiliadau ohonynt?

6 Fel y dywedasoch eisoes, yr ydych wedi bod yn cynnal y math hwn o wasanaethau o'r 2006. Ar ba adeg o ddatblygiad mae eich gwasanaeth yn tynnu? Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y math hwn o wasanaethau GEO yn esblygu yn y dyfodol? A ydych chi'n bwriadu cynnig atebion symudol yn seiliedig ar geomarketing?

Mae mwy o newyddion i'w gweld yn y blog Tuentfree ac yn ei grŵp Facebook.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.