CAD yn mynd at y GIS | GeoInformatics Mawrth 2011

Y mis hwn, mae'r rhifyn newydd o Geoinformatics wedi cyrraedd, gyda themâu eithaf ymosodol yn CAD, GIS, synhwyro o bell, rheoli data; agweddau na ellir eu gweld ar eu pen eu hunain bellach. Geoinffurfiaeth 2 Mewn egwyddor, rwy'n cyflwyno dadansoddiad o un o'r materion sydd â diddordeb i mi, yn y diwedd, rhywbeth a grynhoir o bynciau eraill yr argraff hon.

Mae gan AutoDesk gynlluniau difrifol i fynd i mewn i'r SIG.

Erthygl wych yn seiliedig ar y cyfweliad gyda Geoff Zeiss, arbenigwr pynciau geospatial AutoDesk sy'n dweud wrthym am gynlluniau'r cwmni sy'n arwain yn y mater hwn, gyda gweledigaeth annatod o'i defnyddwyr.

  • Mae hanes AutoDesk yn hir, er ei fod yn betio ar y mater geospatial ers lansio AutoCAD Map yn 1996, dim ond pan lansiodd Oracle y SDO.
  • Yna fe'i cyflwynwyd AutoCAD Civil 3D, yn 2005, yn y flwyddyn y mae Google Earth yn ymddangos.

autocad sifil 3d 2012Yr uchafbwynt hyd yn hyn yn rhan o'r adran GIS, gweithio ar wahân, mae wedi cael ei ychwanegu at yr adran o'r enw mawr AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu). Autodesk yn edrych i bet ar y BIM modelu yn gyfannol, yn gryno mae'n cael ei grynhoi fel safon yr ydym yn gweld fectorau rhydd a gweld deallus byd go iawn gwrthrychau megis tai, waliau, parseli, ffyrdd, pontydd, gyda nodweddion y tu hwnt o'r 3D, ymhlith y rhain yw'r hanes cost a thrafodion dros amser, megis yr arfarniad, cost adnewyddu, cynhyrchedd, diweddariadau, ac ati.

Nid bod bellach Autodesk yw'r broblem, beth sy'n digwydd yw bod y lleoliad y cynnyrch cylchdroi (nid animeiddiad) o gwmpas y Dylunio, Peirianneg Sifil a Phensaernïaeth. Mae hyn yn gydnabyddiaeth bod Dyfeisiwr, Revit a 3D Sifil wedi; ond atebion hyn yn parhau i fod ar gyfer dibenion dylunio, ychydig iawn yn cael ei wneud i gynnal seilwaith hirdymor integreiddio data o wahanol ddisgyblaethau gyda cynhyrchion megis Autodesk Utiliy Dylunio a Topobase. Bydd yn rhaid i chi aros ar y cynnyrch hwnnw brosiect Galileo, sy'n un o'r labordy prawf mwyaf arloesol yn ysmygu Autodesk ei wireddu.

Rydym hefyd yn tybio, o fersiynau AutoCAD 2012 bydd hynny'n cael ei lansio, gallwn weld tueddiadau integreiddio yn eithaf cydnaws â'r Rwy'n-fodel o Bentley Systems, gydag enwau gwahanol ond y ddau betio ar yr un pwnc lle mae peirianwyr, penseiri, syrfewyr a diwydianwyr yn elwa o'r agwedd geosodol.

Er bod y maes cyfleustodau yn eang iawn, mae'r BIM yn dal i fod yn gysyniad rhywfaint o astral, mae'n anodd inni roi'r gorau i weld cydlelogram fel wal. Efallai oherwydd bod prisio endidau mewn peirianneg sifil yn rhywbeth eithafol ac empirig, hyd yn oed ym maes eiddo tiriog nid yw bwlb golau adran yn werth dim at ddibenion cynnal a chadw; Fodd bynnag, mae'r mater yn ddiddorol iawn yn achos gweithfeydd diwydiannol lle gall falf fod yn US $ 10,000 ac os na chaiff ei wasanaethu, gall achosi miliynau mewn colledion.

Felly, fe welwn fod BIM wedi defnyddio'r thema CAD-GIS, a bydd y pwnc a fydd yn ein diddanu yn ddinasoedd smart (Dinasoedd 3D), nad yw mor ddeniadol i wledydd sy'n datblygu ond y mae'n datblygu mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau. Unedig, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Kuwait a Tsieina, fe welwn duedd na ellir ei droi ar gyfer y blynyddoedd canlynol. Rydym yn siarad mwy na gweld adeiladau wedi'u modelu mewn tri dimensiwn gyda gweadau realistig a chymylau sy'n pasio dros yr awyr (y gall hyd yn oed Google wneud); Mae'n cael ei integreiddio i mewn i ddyluniad cyfan ffactorau amgylcheddol dinas gymhwyso gyfannol lleied ag y risg o drychinebau naturiol, newidynnau newid yn yr hinsawdd, rheoli adnoddau naturiol.

Mae'r thema yn flaengar, ac os bydd AutoDesk yn mynd yno, bydd y rhai eraill yn dilyn, os nad ydynt o fewn cwmpas neu weledigaeth, y byddant yn gwneud hynny mewn cydweddoldeb. Achosion megis ailadeiladu difrod Japan ar ôl y tsunami fod yn enghreifftiau gwych, cyn adleoli aneddiadau gydag ymagwedd archebu tiriogaethol lle mae gwrthrychau anniriaethol yn newidynnau gorfodol o reoliadau dylunio a monitro.

Pynciau eraill o ddiddordeb yn y cylchgrawn

Mae pynciau eraill a drafodir yn y rhifyn hwn o Geoinformatics hefyd yn ddeniadol. Mae trueni bod y fersiwn yn Fluid yn rhedeg yn eithaf araf, mae'n well pwyso'r botwm i'w arddangos mewn pdf, aros ychydig er mwyn iddo lwytho, yna gwneud y botwm llygoden cywir a'i lwytho i lawr yn lleol.

Potensial delweddau yn y maes geospatial. Yn yr erthygl hon gwelir sut mae'r defnydd traddodiadol yr ydym wedi'i roi i'r delweddau yn pellter bob dydd fel y terfynau i'r lle mae'r synhwyro o bell yn cyrraedd.

autocad sifil 3d 2012 WG-Edit, estyniad gvSIG newydd. Mae un cam arall o gvSIG yn ei ledaenu yn y farchnad geo-ofodol, sydd eto mewn cylchgrawn gyda chymaint o drylediad, yn casglu potensial y feddalwedd hon yn bersonol wrth bersonoli. Mae'n ysmygu'n gyfan gwbl, sy'n digwydd mewn estyniad ar gyfer rheoli data seilwaith ffyrdd mewn ardal o'r Eidal ac y gallem ei gweld yn y 6tas. diwrnodau

Breuddwydion wrth ddal data lloeren. Mae'r pwnc hwn yn cael ei gynnwys mewn erthygl yn yr ydym yn gwybod y gall o 2014 ddata drychiad byd-eang mewn cywirdeb uchel, os bydd popeth yn mynd yn dda gyda'r Almaen Tandem-X lloeren lansiwyd ym mis Mehefin 2010. Mae sgwrs o fetrau 2 o fanwl fertigol cymharol a hyd at fetrau 10 o fanwl gywir. Mae'r ddelwedd ganlynol yn sampl o'r Volcano Tunupa a'r ardal Salar Uyuni o Bolivia.

autocad sifil 3d 2012

Sut mae ERDAS yn mynd. Mae erthygl cynhwysfawr iawn ar botensial y feddalwedd hon, y ddau ERDAS Dychmygwch, y mwyaf adnabyddus yn y byd defnyddwyr GIS, fel sy'n cael ei LPS oriented busnesau sy'n gwneud estyniadau fersiwn cynhyrchion cais photogrammetric gyfer ArcGIS ac Apollo yn offeryn moethus ar gyfer delweddu data o wahanol ffynonellau, lleoliadau, gwasanaethau map gwe a safonau OGC. Mae'r hyd yn oed yr erthygl yn crynhoi rhai o dueddiadau'r cwmni, ymhlith sy'n tynnu sylw at ei ddatblygiad mewn lluosgoesau i wella perfformiad yr offer GPUs.

Rwy'n eu hargymell cadwch lygad ar y cylchgrawnRwyf newydd grynhoi rhai o'r rhai sydd wedi dal fy sylw.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.