CAD yn mynd at y GIS | GeoInformatics Mawrth 2011

Y mis hwn, mae'r rhifyn newydd o Geoinformatics wedi cyrraedd, gyda themâu eithaf ymosodol yn CAD, GIS, synhwyro o bell, rheoli data; agweddau na ellir eu gweld ar eu pen eu hunain bellach.  Geoinffurfiaeth 2 Mewn egwyddor, rwy'n cyflwyno dadansoddiad o un o'r materion sydd â diddordeb i mi, yn y diwedd, rhywbeth a grynhoir o bynciau eraill yr argraff hon.

Mae gan AutoDesk gynlluniau difrifol i fynd i mewn i'r SIG. 

Erthygl wych yn seiliedig ar y cyfweliad gyda Geoff Zeiss, arbenigwr pynciau geospatial AutoDesk sy'n dweud wrthym am gynlluniau'r cwmni sy'n arwain yn y mater hwn, gyda gweledigaeth annatod o'i defnyddwyr.

  • Mae hanes AutoDesk yn hir, er ei fod yn betio ar y mater geospatial ers lansio AutoCAD Map yn 1996, dim ond pan lansiodd Oracle y SDO.
  • Yna fe'i cyflwynwyd AutoCAD Civil 3D, yn 2005, yn y flwyddyn y mae Google Earth yn ymddangos.

autocad sifil 3d 2012Mae'r mwyaf rhagorol am nawr yn yr adran GIS, a weithiodd ar wahân, ychwanegwyd hyn at yr adran fawr o'r enw AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu). Mae AutoDesk yn ceisio betio ar fodelu BIM mewn ffordd gynhwysfawr, sydd mewn ychydig eiriau yn cael ei grynhoi fel safon lle rydyn ni'n rhoi'r gorau i weld fectorau rhydd a gweld gwrthrychau craff o'r byd go iawn, fel tai, waliau, parseli, ffyrdd, pontydd, gyda nodweddion y tu hwnt. o 3D, gan gynnwys y gost a hanes trafodol dros amser fel yr arfarniad, cost amnewid, cynhyrchiant, diweddariadau, ac ati.

Nid nad yw AutoDesk eisoes ar y pwnc, yr hyn sy'n digwydd yw bod lleoliad y cynhyrchion yn troi (y tu allan i animeiddio) o amgylch Dylunio, Peirianneg Sifil a Phensaernïaeth. Gwelir hyn gyda'r gydnabyddiaeth sydd gan y Dyfeisiwr, Revit a Civil 3D; Ond mae'r atebion hynny'n parhau i fod at ddibenion dylunio, ychydig iawn sy'n cael ei wneud ar gyfer cynnal a chadw seilweithiau yn y tymor hir trwy integreiddio data o wahanol ddisgyblaethau â chynhyrchion fel AutoDesk Utiliy Design a Topobase. Bydd yn rhaid i ni aros ym mha gynnyrch y mae Prosiect Galileo yn ei wireddu, sef un o bwffiau mwyaf arloesol labordy prawf AutoDesk.

Rydym hefyd yn tybio, o fersiynau AutoCAD 2012 bydd hynny'n cael ei lansio, gallwn weld tueddiadau integreiddio yn eithaf cydnaws â'r Rwy'n-fodel o Bentley Systems, gydag enwau gwahanol ond y ddau betio ar yr un pwnc lle mae peirianwyr, penseiri, syrfewyr a diwydianwyr yn elwa o'r agwedd geosodol.

Er bod y maes cyfleustodau yn eang iawn, mae BIM yn dal i fod yn gysyniad astral braidd, mae'n anodd i ni roi'r gorau i weld paralelogram fel wal. Efallai oherwydd bod prisio endidau mewn peirianneg sifil yn rhywbeth gormodol ac empirig, hyd yn oed ym maes eiddo tiriog nid yw bwlb golau o fflat yn werth dim at ddibenion cynnal a chadw; Fodd bynnag, mae'r mater yn ddiddorol iawn yn achos planhigion diwydiannol lle gall falf fod yn werth US $ 10,000 ac os na roddir sylw i'w chynnal, gall achosi colledion i filiynau.

Felly ie, byddwn yn gweld BIM yn cael ei gymhwyso i fater CAD-GIS, a'r pwnc a fydd yn ein diddanu fydd dinasoedd craff (Dinasoedd 3D), nad yw mor ddeniadol i wledydd sy'n datblygu ond y mae'n cael ei ddatblygu gyda hi mewn gwledydd fel Gwladwriaethau. Unedig, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Kuwait a China, byddwn yn gweld tuedd anghildroadwy ar gyfer y blynyddoedd canlynol. Rydyn ni'n siarad mwy na gweld adeiladau wedi'u modelu mewn tri dimensiwn gyda gweadau a chymylau realistig yn pasio dros yr awyr (y gall hyd yn oed Google ei wneud); Mae'n ymwneud ag integreiddio i ddyluniad ffactorau amgylcheddol dinas gyfan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio'n helaeth mewn ffordd annatod, fel y risg o drychinebau naturiol, newidynnau newid yn yr hinsawdd, rheoli adnoddau naturiol.

Mae'r pwnc ar flaen y gad, ac os aiff AutoDesk yno, bydd eraill yn dilyn, os nad o fewn cwmpas neu weledigaeth, byddant yn gwneud hynny mewn cydnawsedd. Achosion fel ailadeiladu iawndal yn Japan ar ôl y tsunami fod yn enghreifftiau gwych, cyn adleoli aneddiadau gydag ymagwedd archebu tiriogaethol lle mae gwrthrychau anniriaethol yn newidynnau gorfodol o reoliadau dylunio a monitro.

Pynciau eraill o ddiddordeb yn y cylchgrawn

Mae pynciau eraill sy'n cael sylw yn y rhifyn hwn o Geoinformatics yn dal i fod yn ddeniadol. Trueni bod y fersiwn Hylif yn rhedeg yn eithaf araf, mae'n well pwyso'r botwm i'w arddangos mewn pdf, aros am ychydig i'w lwytho, yna de-gliciwch a'i lawrlwytho'n lleol.

Potensial delweddau yn y maes geospatial.  Yn yr erthygl hon gwelir sut mae'r defnydd traddodiadol yr ydym wedi'i roi i'r delweddau yn pellter bob dydd fel y terfynau i'r lle mae'r synhwyro o bell yn cyrraedd. 

autocad sifil 3d 2012 WG-Edit, estyniad gvSIG newydd.  Un cam arall i gvSIG yn ei drylediad yn y farchnad geo-ofodol, sydd eto mewn cylchgrawn â thrylediad o'r fath yn adlewyrchu potensial y feddalwedd rydd hon wrth bersonoli. Mae'n dipyn o fwg, sy'n digwydd mewn estyniad ar gyfer rheoli data seilwaith ffyrdd mewn ardal o'r Eidal ac y gallem ei weld yn y 6ed. teithiau.

Breuddwydion wrth ddal data lloeren.  Mae'r pwnc hwn wedi'i gwmpasu ag erthygl lle dywedir wrthym y byddwn yn gallu cael data drychiad y byd yn fanwl iawn yn 2014, os aiff popeth yn iawn gyda lloeren TanDEM-X yr Almaen a lansiwyd ym mis Mehefin 2010. Rydym yn siarad am 2 fetr o gywirdeb fertigol cymharol a hyd at 10 metr o gywirdeb absoliwt. Mae'r ddelwedd ganlynol yn sampl o Losgfynydd Tunupa ac ardal Salar Uyuni yn Bolivia.

autocad sifil 3d 2012

Sut mae ERDAS yn mynd.  Mae yna erthygl gyflawn iawn ar botensial y feddalwedd hon, o ERDAS Imagine, y fersiwn fwyaf adnabyddus yn y byd ar gyfer defnyddwyr GIS, a LPS, sy'n gymhwysiad sydd wedi'i anelu at gwmnïau sy'n gwneud cynhyrchion ffotogrammetrig, yr estyniadau ar gyfer ArcGIS ac Apollo sef offeryn moethus ar gyfer delweddu data o wahanol ffynonellau, lleol, gwasanaethau map gwe a safonau OGC. Mae'r erthygl hyd yn oed yn crynhoi rhai o dueddiadau'r cwmni, ac mae ei ddatblygiad mewn amlbrosesau i wella perfformiad y timau yn drawiadol. GPUs.

Rwy'n eu hargymell cadwch lygad ar y cylchgrawnRwyf newydd grynhoi rhai o'r rhai sydd wedi dal fy sylw.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.