Gweinyddwr Geospatial Bentley, toothache

 

geospatial bentley  Gweinyddwr Geo-ofodol Bentley yw un o'r pethau nad yw Bentley wedi gallu ei wneud yn dreuliadwy ac ni fu llawer o ymarferion sy'n egluro ei weithrediad mewn prosiect go iawn. Amcan yr offeryn hwn, sy'n ategu at Bentley Map, yw'r holl waith adeiladu prosiect a wnaed yn flaenorol o fewn Daearyddiaeth, megis:

 • Creu categorïau
 • Creu nodweddion
 • Ffurfweddu'r cysylltiad â'r gronfa ddata
 • Diffinio rheolau topolegol
 • Sefydlu graddfeydd lleoli
 • Tablau diweddaru

Fodd bynnag, nid yw popeth yr oeddem yn ei wybod am Ddaearyddiaeth o fawr o ddefnydd, gan fod ymarferoldeb y Gweinyddwr Geo-ofodol yn cael ei gymryd am dro. Mae ganddo lawer o alluoedd, er yn eithaf cudd y tu ôl i fotwm llygoden dde; sy'n ddrud ar y dechrau.

Manteision y Gweinyddwr Geospatial.

Wrth gymharu'r hyn a wnaed gyda Geography, mae rhai manteision i'r rhain:

 • Ffigurau, rwy'n golygu, cyn bod y rhan fwyaf o ffurfweddiadau heb ddiffyg ategyn graffig.
 • Llai o raglenni, cyn gwneud hyn, roedd angen lliniaru cod y ffeiliau .ucf a mwy.
 • Nodweddion go iawn, nawr, nid yw'r symboleg yn briodoldeb o'r CAD, fel o'r blaen ond mae wedi'i gysylltu'n llwyr â'r priodoldeb
 • Graddfa, gall nodweddion gael eiddo ar raddfa, felly maent yn cael eu harddangos neu eu cuddio mewn graddfeydd cyfluniol
 • Mae'r gorchmynion sy'n gysylltiedig â phriodoleddau, y rhain yn nodweddion adeiladu a ddiffinnir ar gyfer creu gwrthrychau, megis: pan fyddaf yn creu echelin stryd, mae'r gorchymyn llinellau llinellau yn cael ei weithredu ar unwaith; Gelwir hyn yn ddulliau.
 • Mae gan y map y data, mae'n bosibl diffinio faint o'r nodweddion neu'r data fydd y tu mewn i xml y map, fel bod y dgn yn cynnwys data heb fod angen cysylltiad â chronfa ddata neu ffeiliau cyflenwol.
 • Mae dolen uniongyrchol, wrth ddadwneud neu ail-wneud, nid oes anghysondeb, fel y digwyddodd o'r blaen oherwydd gallai cyswllt greu gwrthrych heb gyfeirio at y gronfa ddata.

Mae'r offeryn ei hun yn gadarn iawn, yr hyn sy'n digwydd yw ei fod yn gymhleth i'w ddefnyddio. Ar gyfer yr achos, Gwestai Bentley Mae cais wedi'i adeiladu gyda Gweinyddwr Geospatial sydd â thiwtor hefyd sy'n arwain y cydymffurfiad cychwynnol.

Cysylltodd ffrind â mi y tro arall, a gofynnodd imi a allwn ei egluro ... mewn sawl post rwy'n gobeithio ei wneud, oherwydd nawr fy mod i'n edrych ar Bentley Map V8i a gwelaf nad ydyn nhw'n ôl i lawr o'r angen i ychwanegu wizzard i'r pos hwn. Am y tro mae'r swydd yn aros ar lefel gyffredinol.

Hanes a rhesymeg

Mae'r Gweinyddwr Geo-ofodol yn deillio o addasu'r dechnoleg xml yn Microstation V8.5 o'r enw XFM. O Microstation V8.9, a elwir yn XM Geographics, ailenwyd yn Bentley Map a dyma'r ffordd y mae'n dal i gael ei alw yn V8i.

map bentley mynwent

Yn y bôn, mae prosiectau gyda Bentley wedi'u strwythuro yn y llinell hon, fel yr eglurwyd gan ein ffrind Martin:

Prosiect (Prosiect) ............................ Yn wahanol i'r ysgol

Enghraifft: Prosiect Cadastre

Categorïau (Categorïau) ............... .. sy'n cyfateb i'r graddau

Enghraifft: Categorïau: cadastral, ffordd, coedwigaeth, hydrolegol ...

Nodweddion (Nodweddion) ......................... sy'n gyfwerth â'r pynciau

Enghraifft: echel stryd, polygon ystâd, pont ...

Mapiau (Mapiau) ..................................... sy'n gyfwerth â'r myfyrwyr

Enghraifft: Map HJ44-2D.cat, ardal goedwig B.for, 0311.hid

Cyn hyn, adeiladwyd hyn i gyd o'r ochr Daearyddiaeth, nawr, mae'r holl gyfluniad wedi'i wahanu oddi wrth y Gweinyddwr Geo-ofodol, gan adael y gwaith adeiladu yn unig o ochr defnyddiwr Map Bentley. Megis agor y map x, arddangos y rhestr o gategorïau, aseinio priodoleddau iddo, ei thema trwy, ddilysu ei dopoleg, dadansoddi haenau gofodol ... ac ati.

Felly mae'r Gweinyddwr Geospatial yn debyg mewn cydymffurfiad â Chodatabase mewn rhyw ffordd, dim ond hynny ynddo'i hun nad yw'n cynnwys dim ond priodweddau'r prosiect cyfan.

Strwythur y Gweinyddwr Geospatial

gweinyddwr geospatial bentley

Yr hyn sydd gennym yw strwythur coed y gwahanol ffurfweddiadau a gludir gan brosiect, gyda'r elw sydd bellach yn popeth yn cael ei wneud o fan hyn.

Mae'r ffurfweddiadau wedi'u grwpio yn:

 • Nodweddion yr holl ddefnyddwyr yn gyffredinol (Pob defnyddiwr)

Mae'r rhain i gyd yn gyffredinol brosiectau.

y categorïau Maent ar y lefel hon ac nid yn y defnyddiwr penodol.

Mae safonau topology a chyfluniad y cronfa ddata y mae'r prosiect hwn yn gysylltiedig â hi.

 • Lle gwaith y defnyddiwr presennol

Mae'r rhain eisoes yn benodol i'r gweithle a elwir yn ddefnyddiwr, neu'r hyn a alwyd gennym cyn ucf;. Yn wahanol i baramedrau cyffredinol, gall gynnwys:

- gweithrediadau a dulliau penodol ar gyfer pob nodwedd. Gallwch hefyd ddiffinio pa nodweddion y gall y defnyddiwr eu cael.

- Graddfeydd gwaith

-Archifynion, fel hadau neu lyfrgelloedd a rennir

-Macros ac offer rhyngwyneb wedi'u haddasu ar gyfer y defnyddiwr.

Roedd hyn i gyd yn bosibl mewn Geographics trwy ffeil .ucf, a oedd yn caniatáu agor Daearyddiaeth yn uniongyrchol yn y prosiect diffiniedig, gyda'r offer angenrheidiol ... ond fe'i gwnaed gyda chod pur.

 • Y geiriadur o systemau cydlynu

Dyma'r gwahanol ffurfweddiadau ar gyfer systemau cydlynu

 • Ffynonellau data gofodol

Diffinnir y ffurfweddiadau ar gyfer mynediad at gronfeydd data ofodol trwy Oracle, yn ogystal â'r Mynegai sef y ffeil sy'n cynnwys mynegai gofodol o'r holl fapiau cofrestredig yn y gronfa ddata.

 

Ac yna?

gweinyddwr geospatial bentleyMae strwythur y prosiect yn aros yr un peth os yw'r prosiect yn cael ei fewnforio o Ddaearyddiaeth ond mae'r strwythur yn newid os caiff ei adeiladu o'r dechrau:

O'r fan hon mae'n werth cofio rhai ffolderi diddorol:

 • idx, lle mae'r ffeil mynegai a'r cyffiniau yn cael eu storio
 • had, yw lle mae'r ffeil hadau yn cael ei storio
 • sql, mae chwiliadau yn cael eu cadw yma
 • tlr, dyma'r haenau topolegol
 • wrk, ffeiliau gwaith

Yn anffodus, nid wyf yn gwybod beth i'w gasglu ar ddiwedd y swydd hon, os yw rhywun yn prynu Map Bentley ac nad yw'n gwybod sut i ddefnyddio'r Gweinyddwr Geospatial ... nid yw'n helpu. Mae'r Gweinyddwr Geospatial yn rhy ysmygu i ddefnyddwyr sy'n dechrau yn GIS.

Ond nid yw'n bechod o Bentley, mae'r tegan yn gadarn iawn, gyda .NET gallwch chi wneud rhyfeddodau, ond fel Geographics, anodd to ech
i gerdded hebddo mega-helpMae yna enghreifftiau sy'n dod gyda'r meddalwedd, sydd eisoes wedi ymgynnull. Ychydig o ddysgu ymarferol ar hyn yw pechod; fel fideo da iawn lle mae prosiect cyflawn yn cael ei adeiladu ac yna ei fwydo, ei weithredu a'i allforio i Geoweb Publisher. Fel bod pwy bynnag sy'n mynd i'w weithredu yn gwybod pa lwybr i'w ddilyn.

Rwy'n gwybod, mae'n llawer i'w ofyn ond dyna beth ydyn ni, cleientiaid rydyn ni'n gofyn amdanyn nhw. Ah, anghofiais. Yn Sbaeneg os gwelwch yn dda.

 

Swyddi cysylltiedig eraill:

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.