Gweinyddwr Geospatial Bentley, toothache

geospatial bentley Mae Gweinyddwr Geospatial Bentley yn un o'r pethau nad yw Bentley wedi gallu eu hymgorffori ac ni fu llawer o ymarferion sy'n esbonio ei weithredu mewn prosiect go iawn. Amcan yr offeryn hwn, sy'n ategu Map Bentley yw'r holl waith adeiladu prosiect a wnaed o'r blaen o Geography, fel:

 • Creu categorïau
 • Creu nodweddion
 • Ffurfweddu'r cysylltiad â'r gronfa ddata
 • Diffinio rheolau topolegol
 • Sefydlu graddfeydd lleoli
 • Tablau diweddaru

Fodd bynnag, nid yw popeth yr ydym yn ei wybod am Ddaearyddiaeth yn ddefnyddiol iawn, gan fod ymarferoldeb y Gweinyddwr Geospatial yn cael ei gymryd hanner o'r gwallt. Mae ganddo lawer o alluoedd, er ei bod yn eithaf cudd y tu ôl i botwm dde'r llygoden; beth sy'n ddrud ar y dechrau.

Manteision y Gweinyddwr Geospatial.

Wrth gymharu'r hyn a wnaed gyda Geography, mae rhai manteision i'r rhain:

 • Ffigurau, rwy'n golygu, cyn bod y rhan fwyaf o ffurfweddiadau heb ddiffyg ategyn graffig.
 • Llai o raglenni, cyn gwneud hyn, roedd angen lliniaru cod y ffeiliau .ucf a mwy.
 • Nodweddion go iawn, nawr, nid yw'r symboleg yn briodoldeb o'r CAD, fel o'r blaen ond mae wedi'i gysylltu'n llwyr â'r priodoldeb
 • Graddfa, gall nodweddion gael eiddo ar raddfa, felly maent yn cael eu harddangos neu eu cuddio mewn graddfeydd cyfluniol
 • Mae'r gorchmynion sy'n gysylltiedig â phriodoleddau, y rhain yn nodweddion adeiladu a ddiffinnir ar gyfer creu gwrthrychau, megis: pan fyddaf yn creu echelin stryd, mae'r gorchymyn llinellau llinellau yn cael ei weithredu ar unwaith; Gelwir hyn yn ddulliau.
 • Mae gan y map y data, mae'n bosibl diffinio faint o'r nodweddion neu'r data fydd y tu mewn i xml y map, fel bod y dgn yn cynnwys data heb fod angen cysylltiad â chronfa ddata neu ffeiliau cyflenwol.
 • Mae dolen uniongyrchol, wrth ddadwneud neu ail-wneud, nid oes anghysondeb, fel y digwyddodd o'r blaen oherwydd gallai cyswllt greu gwrthrych heb gyfeirio at y gronfa ddata.

Yn ei ben ei hun mae'r offeryn yn gadarn iawn, beth sy'n digwydd yw ei fod yn gymhleth i'w ddefnyddio. Am y mater hwnnw, Gwestai Bentley Mae cais wedi'i adeiladu gyda Gweinyddwr Geospatial sydd â thiwtor hefyd sy'n arwain y cydymffurfiad cychwynnol.

Roeddwn yn cysylltu gan ffrind y diwrnod o'r blaen a gofyn i mi a allwn esbonio ... mewn sawl swydd rwy'n gobeithio IRLO ei wneud, oherwydd erbyn hyn rwy'n gweld Bentley Map V8i ac nid wyf yn gweld yn ôl ymaith yr angen i ychwanegu Wizzard i'r pos hwn. Ar hyn o bryd mae'r swydd yn parhau ar lefel gyffredinol.

Hanes a rhesymeg

Mae'r Gweinyddwr Geospatial yn deillio o addasiad y dechnoleg xml yn Microstation V8.5 a elwir yn XFM. O Microstation V8.9, a elwir yn XM Geographics, caiff ei alw'n Bentley Map a dyma'r ffordd y caiff ei alw'n V8i o hyd.

map bentley mynwent

Yn y bôn, mae prosiectau gyda Bentley wedi'u strwythuro yn y llinell hon, fel yr eglurwyd gan ein ffrind Martin:

Prosiect (Prosiect) ............................ Yn wahanol i'r ysgol

Enghraifft: Prosiect Cadastre

Categorïau (Categorïau) ............... .. sy'n cyfateb i'r graddau

Enghraifft: Categorïau: cadastral, ffordd, coedwigaeth, hydrolegol ...

Nodweddion (Nodweddion) ......................... sy'n gyfwerth â'r pynciau

Enghraifft: echel stryd, polygon ystâd, pont ...

Mapiau (Mapiau) ..................................... sy'n gyfwerth â'r myfyrwyr

Enghraifft: Map HJ44-2D.cat, ardal goedwig B.for, 0311.hid

Cyn i hyn oll gael ei adeiladu o ochr Geographics, erbyn hyn, mae'r holl gyfluniad wedi'i wahanu oddi wrth y Gweinyddwr Geospatial, gan adael yn unig oddi wrth ochr defnyddwyr Bentley Map y gwaith adeiladu. Fel agor y map x, arddangos y rhestr o gategorïau, neilltuo priodweddau, thematizing it by, dilysu ei topology, dadansoddi haenau gofodol ... ac ati.

Felly mae'r Gweinyddwr Geospatial yn debyg mewn cydymffurfiad â Chodatabase mewn rhyw ffordd, dim ond hynny ynddo'i hun nad yw'n cynnwys dim ond priodweddau'r prosiect cyfan.

Strwythur y Gweinyddwr Geospatial

gweinyddwr geospatial bentley

Yr hyn sydd gennym yw strwythur coed y gwahanol ffurfweddiadau a gludir gan brosiect, gyda'r elw sydd bellach yn popeth yn cael ei wneud o fan hyn.

Mae'r ffurfweddiadau wedi'u grwpio yn:

 • Nodweddion yr holl ddefnyddwyr yn gyffredinol (Pob defnyddiwr)

Mae'r rhain i gyd yn gyffredinol brosiectau.

y categorïau Maent ar y lefel hon ac nid yn y defnyddiwr penodol.

Mae safonau topology a chyfluniad y cronfa ddata y mae'r prosiect hwn yn gysylltiedig â hi.

 • Lle gwaith y defnyddiwr presennol

Mae'r rhain eisoes yn arbennig i'r gweithle a elwir yn ddefnyddiwr, neu'r hyn a ddefnyddiwyd i alw ucf; Yn wahanol i'r paramedrau cyffredinol, gall gynnwys:

-weithrediadau a dulliau penodol ar gyfer pob nodwedd. Gallwch hefyd ddiffinio pa nodweddion y gall fod gan y defnyddiwr.

- Graddfeydd gwaith

-Archifynion, fel hadau neu lyfrgelloedd a rennir

-Macros ac offer rhyngwyneb wedi'u haddasu ar gyfer y defnyddiwr.

Roedd hyn i gyd yn bosibl mewn Geographics trwy ffeil .ucf, a oedd yn caniatáu agor Daearyddiaeth yn uniongyrchol yn y prosiect diffiniedig, gyda'r offer angenrheidiol ... ond fe'i gwnaed gyda chod pur.

 • Y geiriadur o systemau cydlynu

Dyma'r gwahanol ffurfweddiadau ar gyfer systemau cydlynu

 • Ffynonellau data gofodol

Diffinnir y ffurfweddiadau ar gyfer mynediad at gronfeydd data ofodol trwy Oracle, yn ogystal â'r Mynegai sef y ffeil sy'n cynnwys mynegai gofodol o'r holl fapiau cofrestredig yn y gronfa ddata.

Ac yna?

gweinyddwr geospatial bentleyMae strwythur y prosiect yn aros yr un peth os yw'r prosiect yn cael ei fewnforio o Ddaearyddiaeth ond mae'r strwythur yn newid os caiff ei adeiladu o'r dechrau:

O'r fan hon mae'n werth cofio rhai ffolderi diddorol:

 • idx, lle mae'r ffeil mynegai a'r cyffiniau yn cael eu storio
 • had, yw lle mae'r ffeil hadau yn cael ei storio
 • sql, mae chwiliadau yn cael eu cadw yma
 • tlr, dyma'r haenau topolegol
 • wrk, ffeiliau gwaith

Yn anffodus, nid wyf yn gwybod beth i'w gasglu ar ddiwedd y swydd hon, os yw rhywun yn prynu Map Bentley ac nad yw'n gwybod sut i ddefnyddio'r Gweinyddwr Geospatial ... nid yw'n helpu. Mae'r Gweinyddwr Geospatial yn rhy ysmygu i ddefnyddwyr sy'n dechrau yn GIS.

Ond nid yw'n bechod o Bentley, mae'r tegan yn gadarn iawn, gyda .NET gallwch chi wneud rhyfeddodau, ond fel Geographics, anodd to ech
i gerdded hebddo mega-help, mae enghreifftiau sy'n dod gyda'r feddalwedd, sydd eisoes arfog. Nid yw Sin yn ychydig o addysgu ymarferol yn hyn o beth; fel bod yn fideo da iawn lle mae prosiect cyflawn wedi'i adeiladu ac yna'n cael ei fwydo, ei weithredu a'i allforio i Geoweb Publisher. Felly pwy fydd yn ei roi ar waith yn gwybod pa lwybr i'w ddilyn.

Gwn, mae'n llawer i'w ofyn ond dyna'r ydym ni, y cleientiaid yr ydym yn gofyn amdanynt. O, anghofiais. Yn Sbaeneg os gwelwch yn dda.

Swyddi cysylltiedig eraill:

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.