Edrychwch ar gvSIG 1.10

Ar ôl ychydig ddyddiau o fod gan osgoi gvSIG 1.9, fy anfantais i bygiau o'r fersiwn honno a gages eraill, rwy'n dychwelyd i'r thema gvSIG heddiw. Mae peidio â bod wedi chwarae'r feddalwedd hon ers amser maith wedi bod yn gynhyrchiol i mi, ers agor y fersiwn newydd hon a'i gymharu â'r ffotograff a gefais o'r achlysur hwnnw yn ddiddorol iawn.

Logo-gvSIG-945 Nid yw bywyd bardd technolegol yn syml, mae angen amynedd ar feddalwedd adolygu yn ôl rhwymedigaeth, anghenraid neu angerdd; defnyddio eironi gyda meddalwedd perchnogol sy'n noddi'r pennawd wedi bod yn dderbyniol, ond deall hyrwyddwyr menter ffynhonnell agored wedi costio mwy i mi. Gall bod y tu ôl i fysellfwrdd hefyd ein llygru â rhyddid yn y celfyddyd o holi gyda tonig y foment, o sarcasm artistig i'r tebygrwydd y tri farn sydd fel arfer yn cael dau Iddewon pan fyddant yn dadlau mewn modd arferol.

Mae'n rhaid i mi gydnabod yn ddidwyll, bod y datblygiadau a welaf gyda'r fersiwn hon wedi fy ngaelio'n eithaf bodlon. Ei redeg ar fersiwn 1.6 o'r injan Java, sy'n gydnaws â Vista / Windows 7 a gyda'r un prosiect â'r tro diwethaf ... mae'r blaenoriaeth yn enwog yn bendant. O'r dechrau, mae'n ymddangos yn rhyngweithiad cyflymach, glanach; Gwaith gwych ar ddefnyddioldeb er gwaethaf y ffaith ei fod yn Java ac nid wyf yn bwriadu symud i Linux eto. Yn sicr ar ôl y munudau 15 hyn o fy edmygedd, mae miloedd o oriau wedi eu troi'n god, nid yn unig o raglenwyr yn safle'r ffetws, ond cymuned gyflawn sydd wedi profi ar brawf, i ateb y rhestrau, i hyrwyddo'r gynhadledd ac yn y pen draw i gymryd yr offeryn hwn ar hyd un o'r llwybrau mwyaf cynaliadwy a systematig yr wyf wedi'u gweld.

Ar ddiwedd y bennod hon, gyda gvSIG yr hyn yr ydym i gyd yn gobeithio yn offeryn a all fod yn gynaliadwy dros amser o ganlyniad i'n llythyr menter n, gallwn gynnig unrhyw bwrdeistref gyda'r warant na fydd yn marw pan fydd yr arian yn dod i ben y erbyn hyn mae wedi ei gynnal. Yn enwedig ar gyfer y frwydr strategol y gallwch chi ei wneud ESRI, AutoDesk, Intergraph a Bentley unwaith y mae'n gystadleuaeth weladwy (mae hynny mewn llawer yn barod) neu gan y gwireiddiad a welsom ar y cychwyn (ac mae hynny'n costio i wrthdroi) oherwydd ei fod yn ystyried meddalwedd am ddim yn llai cystadleuol ac ansicr yn ei gynaliadwyedd.

Ond yn dda, gyda hanner troed yn yr Iseldiroedd, nid oes gennyf gymaint o amser i fod yn rhuthro ac ni fydd fy nhaulgarwch bob amser yn gynhyrchiol. Gadewch i ni weld beth sydd wedi dal fy sylw yn y llinellau cyntaf.

Gosodiad glân

Yn groes i amseroedd blaenorol, yn y broses, dim ond i mi ddewis y peiriant rhithwir Java a'r iaith, a ddylai fod yn wir. Y gweddill, cam parhaus.

Fe'i gosodwyd yn:

«C: Rhaglen FilesgvSIG_1.10_RC1bingvSIG.exe»

gvsig 1.1Nid wyf yn gweld anghydnaws â fersiynau blaenorol. Ond ar ôl gweld hyn, hyd yn oed yn gwybod ei fod yn RC, nid oes gennyf reswm i gadw hen fersiynau.

Hefyd, bydd un eicon fwy ar y bwrdd gwaith gyda'r ffigur gvSIG yn unig yn ein hamgylchynu.

Ar gyfer hynny, mae'n rhaid ichi fynd at ffolder ffeiliau'r rhaglen a dadstystio yno. Mae yna bob amser ffolder o'r enw Dadosodwr sy'n cynnwys arfer i ddileu'r gosodiad. Rwy'n argymell ei wneud yma, oherwydd efallai na fydd y panel rheoli yn y ffordd gyflymaf, neu efallai na fydd yn arddangos pob fersiwn gosod os ydych wedi bod yn ddrwg gyda chofrestru.

Nodweddion diddorol.

Nid oes gennyf lawer o amser ar hyn o bryd, i wneud adolygiad trylwyr. Ond gallwch weld newyddion y fersiwn yn y parth rhyddhau; am nawr, byddaf yn canolbwyntio ar dri newydd y dwi'n ei chael yn ddiddorol.

Y map lleoliad. Mae hyn wedi cael blaenoriaeth wych, gan fod yn rhyngweithiol gyda gwahanol arferion gweledol a llai bygiau. Rwyf hyd yn oed yn ei weld hi'n fwy cadarn na uDig a QGis yn gwneud hynny eisoes neu wedi bod.

Mae'n bosibl rhyngweithio â hi trwy wneud dulliau ffenestri gyda'r botwm chwith y llygoden. Bydd yr hyn a ddewisir yn y blwch yn cael ei arddangos ar y sgrin. Yna gyda'r botwm iawn, gallwch lusgo'r blwch, cadw'r maint, a hefyd os byddwch chi'n clicio, bydd yn gosod ffenestr yr un maint ar y dde.

gvsig 1.1

Gyda olwyn y botwm mae'n cefnogi chwyddo, er nad wyf wedi dod o hyd i ffordd i ddychwelyd i'r ba raddau y gwreiddiol Yn sicr mae'n rhaid bod rhywbeth yn y llawlyfr, sef y pwynt y dylai ddechrau.

Gwneir y cyfluniad haen yn y map lleoliad hwn yn "View> Configure Locator".

Gwybodaeth gyflym. Mae hon yn arferol o fath Blwch testun, sy'n dangos y meysydd a ddewisir, wrth osod y pwyntydd ar yr haen. Mae'n caniatáu dewis yr haen a'r caeau, gan gynnwys data cyfrifo (heb ei storio) fel ardal, perimedr a hyd.

gvsig 1.1

Nid wyf wedi gweld sut i newid hynny i gyd pinc ond mae'n siŵr ei bod yn bosibl, ac mae'n ymddangos yn araf yn gyntaf os dewisir sawl maes. Nid oes gennyf gymhleth gyda'r lliw hwnnw ond dydw i ddim yn hoffi cael fy nghyffro gan y Chiapanecos 🙂 ac, mae'n debyg hefyd AcerAspireOne nid dyma'r peiriant cyflymaf i wneud GIS.

Tabl Llywio. Y peth mwyaf deniadol rwyf wedi'i weld. Yr oeddwn yn hanner ymwybodol o bygiau eu bod yn sôn amdanynt yn y rhestrau dosbarthu, ond mae gweld hynny wedi gadael i mi fodlon. Mae'n cynnwys ymarferoldeb tebyg i'r un Geographics a wnaeth gyda'r Lleoli, mae'n codi tabl o nodweddion y gwrthrych, gyda botymau i symud i'r nesaf a'r opsiynau fel bod cwyddo neu ddetholiad y gwrthrych yn ddeinamig. Yma mae'r map lleoliad yn dod yn ddeniadol.

gvsig 1.1

Byddwch yn ofalus iawn gyda'r botymau is, oherwydd gallwch chi ddileu cofnodion, copïo data o un elfen i'r llall ac arbedwch. Byddai hefyd yn angenrheidiol gweld a allai'r ffenestr hon fod o uchder sefydlog, gan ei fod yn wastraff lle nad oes llawer o ddata; Doeddwn i ddim yn ceisio ond pe bai gennych fwy na gallwch chi ddychmygu bar sgrolio. Dewisais fwrdeistref i brofi ac fe'i lwythais, yna cafodd y ffenestr ei hongian hanner gyda null.point.error.

Eisoes yn ddiweddarach, byddwn yn ceisio pints eraill sy'n dod â'r fersiwn hon.

Casgliad.

Yn fyr, ymddengys i mi fersiwn gadarn iawn, gyda llawer o newidiadau y mae'r gymuned wedi bod yn gofyn amdanynt. Rwyf hefyd yn gweld fod profion mawr, y pâr o chwilod Rwyf wedi gweld a'i chlywed yn rhestrau dosbarthu a bod yn siŵr fy amynedd bach ar gyfer prosesau rhedeg yn y cefndir.

Mae heriau cryf gyda hyn
rsion, mwyaf am da. Eisoes y dyddiau yn y cyfandir America Mae'n ymddangos eu bod yn swnio'n gryf, ond bydd yn rhaid inni roi mwy, yn bennaf gyda phrosiectau cydweithredu allanol. Mae strategaethau eraill yn gweithio i Ewrop, ond ar yr ochr hon o'r pwll gall fod yn hadau gwerthfawr sy'n gallu egino ffrwydrol. Mewn llawer o wledydd America Ladin mae yna brosiectau cydweithredol sy'n gweithio gyda chronfeydd yr Undeb Ewropeaidd neu gronfeydd dwyochrog o'r Almaen, yr Iseldiroedd, y Ffindir, Sbaen, i sôn am y cryfaf. Ar wahān i hyn, mae yna brosiectau cydweithredol sy'n cael eu rheoli'n uniongyrchol gan gynghorau, cymunedau annibynnol neu gynghorau tref gan gwmnïau Ewropeaidd, cyrff anllywodraethol neu fwrdeistrefi â synnwyr da o arogli. Yn y rhan fwyaf o'r prosiectau hyn mae cydrannau trawsnewidiol megis amgylchedd, treftadaeth, bregusrwydd, newid yn yr hinsawdd, porthladdoedd tryloywder, ac ati. sy'n cynnwys cynhyrchion cartograffeg a gwefannau cartograffig.

Ni fyddai'n ddrwg a allai cymdeithasu mwy tuag at y arbenigol, gan y bydd y buddiolwyr yn derbyn y feddalwedd a ddarperir iddynt a fydd yn eu cadw fel llawlyfrau a seibiant hyfforddi. Hefyd, gall adnoddau ymestyn mwy os gostau yn trwyddedu ac yn y pendraw cynaliadwyedd dylanwad cyfalaf dynol hyfforddedig lledaeniad gvSIG, camau i'w neilltuo byd academaidd a'r sector preifat sy'n darparu gwasanaethau ym maes defnydd tir yn cael ei leihau. Os gallwch chi ddylanwadu ar bolisïau ar gyfer mudo i feddalwedd am ddim ... cymaint o well.

Roedd menter ddiddorol o'r enw gvSIG a chydweithrediadEfallai y gallwch chi fynnu ei ail-fyw. Buddsoddi yn systematization profiadau a lledaenu yw'r gorau y mae'n ymddangos bod y gymdeithas yn ei wneud yn gywir. Mae hynny'n iawn, ac mae'n rhaid iddo fynnu bod cynaliadwyedd yn dod o'r galw cyfunol oherwydd byddai dyblygu trydydd partïon yn atgyfnerthu'r cynnydd a gyflawnwyd eisoes.

Mae'n werth gofyn i'r cymorth gael ei gynnwys ar gyfer fformatau CAD diweddar, a fydd yn arf y bydd meddalwedd perchnogol yn ei gynnal. Ond byddai'n werth rhoi cefnogaeth i fechgyn GIS Symudol i gynnwys y fersiwn hwn yn fuan oherwydd eu bod wedi disgyn yn fyr gyda'r 1.1. Byddwn yn edrych ymlaen at ddyddiau eleni, yn sicr yno byddwn yn gwybod mwy o newyddion.

O'r fan hon gallwch chi lawrlwytho gvSIG 1.10

Ymatebion 3 i "Edrych ar gvSIG 1.10"

 1. Diolch g!

  Yn wir, o CartoLab rydym yn cydweithredu mewn prosiect dŵr sydd gan y NGO Ingeniería Sin Fronteras yn Honduras. Mae gennym wefan lle mae cais gvSIG Fonsagua yn cael ei egluro rhywfaint yn well ac rydym yn gobeithio parhau i weithio arno yn y dyfodol.

 2. Diolch am gyfraniad Francisco, diddorol gwybod eich bod wedi gwneud swydd yn ne Honduras. Gawn ni weld a wnaethon ni gytuno gyda'r grŵp un diwrnod a chawson ni gappuccino yn Tegucigalpa.

  Ac yn wir, digwyddodd y gwall ataf pan ddylwn i ddileu cofnod dethol.

  Rwy'n cyfarch o bellter.

 3. Rwy'n cytuno â'ch dadansoddiad, mae gvSIG yn rhaglen sy'n mynd rhagddo ar gyflymder da ac ystyrir bod y gymuned yn un o goesau cynaladwyedd y prosiect.

  Mewn gwirionedd mae'r Tabl Mordwyo, yn estyniad o'r gymuned, a ddatblygwyd gan fy nghydweithwyr CartoLab.

  Mae'r gwall sy'n rhoi i chi feddwl ei fod yn gysylltiedig â'i ddileu pan fyddwch wedi gwneud dewisiadau neu wedi dewis rhywbeth. Credwn, yn y fersiynau yn natblygiad yr estyniad, y caiff ei ddatrys beth bynnag os ydych chi'n meiddio y gallwch anfon disgrifiad o'r byg a'r ffeil log gvSIG atom, drwy'r osor bugtracker, rhestrau postio, neu fy post fy hun.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.