Mae mapiau gwe yn adfywio cartograffeg hanesyddol

Efallai nad ydym erioed wedi breuddwydio gweld map hanesyddol, wedi ei osod ar Google, un diwrnod, fel y gallem wybod sut roedd 300 yn flynyddoedd yn ôl y tir lle'r ydym yn sefyll heddiw.

Mae technoleg mapio gwe wedi caniatáu hyn. A wow! ym mha ffordd

Enghraifft o hyn yw map syfrdanol Llundain, lle nid yn unig y maent wedi cyhoeddi cartograffeg 1746, ond maent hefyd wedi hysbysu'r fethodoleg a ddilynwyd i'w addasu i fapiau gwastad o fwy na dau ddegawd.

mapiau hen google mapiau

Mae'n bendant yn waith enghreifftiol, lle mae mapiau amser wedi cael eu defnyddio rhwng 1869 a 1890 a oedd yn debyg o bapur, a sganiwyd yn ofalus i gynnal lefel y manylion a oedd yn gelfyddyd yn y dyddiau hynny.

mapiau hen google mapiau

O ganlyniad, mae'n debygol o wneud pethau fel hyn. Syfrdanwch ni sut roedd y cnewyllyn trefol ryw ddydd yn ffermydd wedi'u diffinio'n glir mewn cartograffeg hen ffasiwn.

mapiau hen google mapiau

mapiau hen google mapiau

Er mwyn integreiddio'r gwaith hwn, ar ôl y sgan, bu'n rhaid iddynt wneud gwaith cyplu lle mae'r gwallau unigol mynych ym mhob taflen, mewn gorgyffwrdd, bron yn amhosibl eu canfod. Nid yw'n beth hawdd i'w wneud, gan fod amser yn achosi i'r taflenni anffurfio, eu hychwanegu at yr hyn sy'n digwydd pan fydd y gwaith yn mynd trwy sganiwr.

mapiau hen google mapiau

Yna maent wedi casglu cannoedd o bwyntiau hysbys yn y maes, wedi'u gwahanu gan bob un o'r mapiau.

Mae gweithio nifer fawr o fapiau o ardal eang, a godwyd gyda dulliau hynafol, yn creu problemau cylchdroi, georeference, fel bod ymestyn un ochr yn achosi i un arall gael ei anfasnachu, hyd yn oed o fewn yr un ddalen.

mapiau hen google mapiau

Ar gyfer hyn, maent wedi gwneud adnabod echeliniau strydoedd, i gwblhau topology rhwydwaith y gellir gwneud ymestyn iddi i'r ddelwedd mewn modd gwahaniaethol.

Felly, gan ddefnyddio dull fforensig, wrth ymestyn, mae'r map wedi'i gynnwys mor agos â phosibl fel petai'n fap wedi'i orgyfeirio.

Problem ddiddorol yw'r holl barthau sydd wedi'u trawsnewid, megis ardaloedd trenau, lle mae'n amhosibl pennu pwyntiau hysbys. Ar gyfer hyn maent wedi troi at ddull braidd yn anodd i ddeall, cynhyrchu byfferau o'r echelau stryd, gan ystyried y mesuryddion a ddefnyddiwyd bryd hynny. A chyda hyn maent wedi cyflawni trawsnewidiad mwy cywir fyth.

I gloi, dyma enghraifft wych o'r hyn y gellir ei wneud gan ddefnyddio'r galluoedd technegol a thechnolegol sydd ar gael. A thristwch mawr i'r rhai sydd wedi anfon at seler y bath y mapiau hynny a godwyd gyda dulliau empirig, ond nad ydym yn gallu gwerthfawrogi eu gwerth hanesyddol ... am y tro.

Gweld Mapiau o Lundain

Un Ymateb i "Mapiau gwe yn adfywio cartograffeg hanesyddol"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.