Download Google Earth ar gyfer ardaloedd UTM

Mae'r ffeil hon yn cynnwys y parthau UTM mewn fformat kmz. Ar ôl ei lawrlwytho, rhaid i chi ei dadsipio.

Lawrlwythwch y ffeil yma

parthau UTM google ddaear

Lawrlwythwch y ffeil yma

Yn union fel geirda ... mae'r cyfesurynnau daearyddol yn dod o hollti'r byd mewn segmentau yn union fel y byddem gydag afal, mae'r toriadau fertigol yn cael eu gwneud gan y meridians (hydoedd a elwir) ac mae'r toriadau llorweddol yn cael eu gwneud gan y tebygrwydd (o'r enw lledredau).

I gyfrifo, mae'r latitudes yn rhan o'r cyhydedd, i'r gogledd neu'r de o sero i raddau 90 yn y polion, a gelwir y ddau haen yma'n hemisffer.

Yn achos y darnau, maent yn dechrau cael eu rhifo o felen Greenwich o'r enw Merched sero tuag at y dwyrain, cânt eu rhifo nes eu bod yn cyrraedd graddau 180, lle mae'r un ferch hon yn rhannu'r ddaear (a elwir yn antemeridiano), i'r hanner hwn fe'i gelwir yn " Hyn. " Yna gelwir yr hanner arall yn Orllewin, a gynrychiolir fel arfer gan y W (gorllewin), yn union fel y mae'r meridiaid yn dechrau o Greenwich ond yn y cyfeiriad arall o raddau i sero 180.

1 daearyddol utm

Felly, gall cydlynydd yn Sbaen fod yn Latitude 39 N a hyd 3 W, byddai cydlynydd ym Metiw yn Latitude 10 S a hyd 74 W.

Y ffordd hon o benderfynu ar y cyfesurynnau nad oes rhaid iddynt eu gwneud gydag uchder uwchlaw lefel y môr, gan ei bod yn fector sy'n dechrau o ganol y ddaear tuag at yr wyneb, dyma'r rhagamcan a ddefnyddir gan Google Earth, a dyma'r ffordd o gyfesurynnau sy'n defnyddio ffeiliau kml, yn ogystal ychwanegir spheroid cyfeirio, sef y ffordd i amcangyfrif arwyneb y ddaear at ddibenion mesur. Mae Google yn defnyddio WGS84 fel spheroid cyfeirio (er bod offer sy'n caniatáu i gyfesurynnau UTM gael eu rhoi i Google Earth). Mantais fwyaf yr amcanestyniad hwn yw bod y cyfesuryn yn unigryw ar wyneb y ddaear, er nad yw trin gweithrediadau ar gyfer cyfrifo pellteroedd neu gyfarwyddiadau yn ymarferol ar gyfer "an-ddaearyddwyr".

Y cyfesurynnau UTM

Mae'r cyfesurynnau UTM yn seiliedig ar y syniad o ystyried sbectol gyfeirio o'r tafluniad silindrog Traverso de Mercator. Rhennir y ddaear bob amser â meridiaid, mewn segmentau o chwe gradd sy'n ffurfio cyfanswm o 60, gelwir y rhain yn barthau. Mae rhifo'r parthau hyn yn dechrau o'r antemeridian, o sero i 60 o'r gorllewin i'r dwyrain.

Mae'r segmentau sy'n creu'r tebygrwydd yn mynd o'r 84 S i'r 80 N, ac yn cael eu rhestru gyda llythrennau o C i X (mae "I" a "O" wedi eu heithrio), mae gan bob segment radd o ledred 8 , ac eithrio'r X sydd â graddau 12.

Defnyddir yr A, B, Y, Z yn enwedig ar gyfer y polau pen; Nid yw Google yn cynnwys y segment hwn oherwydd ei fod yn gofyn am gyfrifiad infinitesimal mewn maes o ddiddordeb yn unig ar gyfer gelynion polaidd :).

1 daearyddol utm

1 daearyddol utmYn gyfan gwbl mae parthau 60 yn raddau 6 yr un, yn ogystal

  • Mae mecsico yn disgyn rhwng parthau 11 a 16
  • Honduras yn y 16 a rhan yn yr 17
  • Perw rhwng 17 a 19
  • Sbaen rhwng 29 a 31.

Mae brasamcan y spheroid cyfeirio ar lefel y môr, yn gwneud i'r arc fod y llinellau hyn yn ffurfio mesuriadau sy'n debyg iawn i realiti mesur lleol. Y cyfeirnod hwn, a gafodd ei ddefnyddio yn flaenorol (wedi'i boblogi yn America Ladin) oedd NAD27, ar hyn o bryd mae'r NAD83 yn cael ei ddefnyddio'n helaeth, a hysbysir gan lawer fel WGS84. Ar ôl cyfeirio llorweddol gwahanol, mae gridiau'r ddau sffroid yn wahanol.

Parth 16 utmFelly mae gan barth x gyfesuryn, ac yn dechrau, yn achos America Ganol, mae gan y ffin rhwng y parthau 15 a 16 gyfesuryn bras o 178,000 ac mae'n cyrraedd hyd at fwy neu lai o 820,000. Mae'r amrediad cydlynu hwn yr un fath ar gyfer pob parth, ar yr un lledred ond rydym yn egluro, nid grid orthogonaidd ydyw ond at ddibenion mesur lleol, mae'n eithaf tebyg. Mae'r ffiniau rhwng y parthau yn cau, ond yn rhan o echel ganolog, lle mae Meridian hollol fertigol y mae ei hyd yn 300,000 a elwir yn “y ffug hon”, at y dibenion sydd ar y chwith ac i'r dde o'r Meridian hon nid oes unedau negyddol
Mae'r lledred (Y cydlynu) yn dechrau o 0.00 yn y cyhydedd ac yn dringo i'r polyn gogledd gyda chydlynu ger 9,300,000.

Mae'r mapiau rydym yn eu hadnabod at ddibenion stentaidd, gyda graddfeydd 1: 10,000 neu 1: 1,000 yn codi o raniad y parth hwn, mewn post canlynol byddwn yn esbonio sut mae'r rhaniad hwn yn dod.

1 daearyddol utm

cyfesurynnau daearyddol, megis 16N 35W yn unigryw, fodd bynnag, mae UTM cydlynu fel X = 664,235 1,234,432 Y = cyfateb i un pwynt dro ar ôl tro mewn ardaloedd 60 yr un lledred, yn y Gogledd ac yn y De; yn gofyn am ardal a hemisffer i ddiffinio ble mae'n perthyn iddo.

Atebion 8 i "Lawrlwytho parthau utm ar gyfer Google Earth"

  1. Rwyf wedi bod yn darllen pynciau ar eich blog ar gyfer 4 ers rhai blynyddoedd bellach. Y gwir yw fy mod wedi lawrlwytho'r parthau UTM yn GEarth. Mae gen i'r grid o fapiau topograffig o Nicaragua (y taflenni hynny sy'n "mesur" 10 ′ o lledred x 15 ′ o hydred. Y syniad yw mynd â nhw i GEarth mewn ffordd debyg i ardaloedd UTM. Nid wyf yn fedrus gydag AutoCAD ond yn hytrach rhywbeth gydag Excel. Ceisiais ei ddatrys fel hyn: Yn Excel mae gen i gyfesurynnau corneli pob dalen (yn amlwg heb eu hailadrodd yn y taflenni cyfagos), fe wnes i .txt a gyda Geotrans fe wnes i eu trosi yn UTM WGS84 gyda'r syniad o'u cludo i AutoCAD, gan symud i DXF ac yna yn .kml ond fy mhroblem yw fy ngallu gydag AutoCAD. Efallai fy mod yn cymryd tro gwych, y gwir yw na allwn i byth dynnu llinellau na pholygonau yn GEarth. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn nodi imi unrhyw gyhoeddiad o'ch blog a all fy helpu. Diolch yn fawr iawn gan Managua.

  2. yn ddiddorol iawn, yn ddiweddarach byddaf angen rhai sesiynau tiwtorial, diolch am y wybodaeth, byee

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.