Download Google Earth ar gyfer ardaloedd UTM

Mae'r ffeil hon yn cynnwys y parthau UTM ar ffurf kmz. Ar ôl ei lawrlwytho mae'n rhaid i chi ei ddadsipio.

Lawrlwythwch y ffeil yma

parthau UTM google ddaear

Lawrlwythwch y ffeil yma

Yn union fel cyfeiriad ... daw'r cyfesurynnau daearyddol o rannu'r glôb yn segmentau fel y byddem yn afal, mae'r toriadau fertigol yn cael eu gwneud gan y meridiaid (a elwir yn hydoedd) a gwneir y toriadau llorweddol gan y paralelau (a elwir yn lledredau).

I gyfrifo, mae'r latitudes yn rhan o'r cyhydedd, i'r gogledd neu'r de o sero i raddau 90 yn y polion, a gelwir y ddau haen yma'n hemisffer.

Yn achos hydoedd, mae'r rhain yn dechrau cael eu rhestru o'r Meridian Greenwich o'r enw'r Meridian sero i'r dwyrain, fe'u rhestrir nes cyrraedd 180 gradd, lle mae'r un Meridian hwn yn rhannu'r ddaear (a elwir yn antemeridian), gelwir yr hanner hwn yn " Dwyrain ". Yna gelwir yr hanner arall yn Orllewin, a gynrychiolir yn gyffredinol gan y W (gorllewin), mae'r meridiaid yn cychwyn o Greenwich ond i'r cyfeiriad arall o sero i 180 gradd.

1 daearyddol utm

Felly, gall cydlynydd yn Sbaen fod yn Latitude 39 N a hyd 3 W, byddai cydlynydd ym Metiw yn Latitude 10 S a hyd 74 W.

Y ffordd hon o bennu'r cyfesurynnau nad oes raid iddynt wneud ag uchder uwchlaw lefel y môr, gan ei fod yn fector sy'n cychwyn o ganol y ddaear tuag at yr wyneb, dyma'r amcanestyniad y mae Google Earth yn ei ddefnyddio, a dyma'r ffordd o gyfesurynnau a ddefnyddir gan y ffeiliau kml, yn ychwanegol ychwanegir sfferoid cyfeirio sef y ffordd i frasamcanu wyneb y ddaear at ddibenion mesur. Mae Google yn defnyddio WGS84 fel y sfferoid cyfeirio (er bod offer sy'n caniatáu ichi nodi cyfesurynnau UTM yn Google Earth). Mantais fwyaf yr amcanestyniad hwn yw bod y cyfesuryn yn unigryw ar wyneb y ddaear, er nad yw trin gweithrediadau i gyfrifo pellteroedd neu gyfeiriannau yn ymarferol i "bobl nad ydyn nhw'n ddaearyddwyr".

Y cyfesurynnau UTM

Mae'r cyfesurynnau UTM yn seiliedig ar y syniad o ystyried sfferoid cyfeirio o amcanestyniad silindrog Traverso de Mercator. Rhennir y ddaear bob amser gan Meridiaid, mewn rhannau o chwe gradd sy'n ffurfio cyfanswm o 60, gelwir y rhain yn barthau. Mae rhifo'r ardaloedd hyn yn cychwyn o'r antemeridian, o sero i 60 o'r gorllewin i'r dwyrain.

Mae'r segmentau sy'n cynhyrchu'r paralelau yn mynd o 84 S i 80 N, ac wedi'u rhifo â llythrennau sy'n mynd o C i X (mae "I" ac "O" wedi'u heithrio), mae gan bob segment 8 gradd o lledred. ac eithrio'r X sydd â 12 gradd.

Defnyddir yr A, B, Y, Z yn enwedig ar gyfer y polau pen; Nid yw Google yn cynnwys y segment hwn oherwydd ei fod yn gofyn am gyfrifiad infinitesimal mewn maes o ddiddordeb yn unig ar gyfer gelynion polaidd :).

1 daearyddol utm

1 daearyddol utmYn gyfan gwbl mae parthau 60 yn raddau 6 yr un, yn ogystal

  • Mae mecsico yn disgyn rhwng parthau 11 a 16
  • Honduras yn y 16 a rhan yn yr 17
  • Perw rhwng 17 a 19
  • Sbaen rhwng 29 a 31.

 

Mae brasamcan y sfferoid cyfeirio at lefel y môr yn golygu bod gan yr arc a ffurfiwyd gan y llinellau hyn fesuriadau sy'n eithaf tebyg i realiti mesuriad lleol. Y spheroid cyfeirio hwn, a boblogeiddiwyd yn flaenorol yn America Ladin) oedd yr NAD27, ar hyn o bryd mae'r NAD83 yn cael ei ddefnyddio'n helaeth, a elwir gan lawer fel WGS84. Trwy gael cyfeirnod llorweddol gwahanol, mae gridiau'r ddau sfferoid yn wahanol.

Parth 16 utmFelly mae gan barth gyfesuryn x, y cychwynnol, yn achos Canolbarth America, mae gan y terfyn rhwng parthau 15 ac 16 gyfesuryn bras o 178,000 ac mae'n mynd i fyny i fwy neu lai 820,000. Mae'r ystod gyfesuryn hon yr un peth ar gyfer pob ardal, ar yr un lledred ond rydym yn egluro, nid yw'n grid orthogonal ond at ddibenion mesur lleol, mae'n eithaf tebyg. Mae'r terfynau rhwng parthau yn cau, ond mae pob rhan o echel ganolog, lle mae Meridian hollol fertigol y mae ei hyd yn 300,000 o'r enw "dwyrain ffug", fel nad oes unedau i'r chwith ac i'r dde o'r Meridian hwn. negyddol.
Mae'r lledred (Y cydlynu) yn dechrau o 0.00 yn y cyhydedd ac yn dringo i'r polyn gogledd gyda chydlynu ger 9,300,000.

Mae'r mapiau rydym yn eu hadnabod at ddibenion stentaidd, gyda graddfeydd 1: 10,000 neu 1: 1,000 yn codi o raniad y parth hwn, mewn post canlynol byddwn yn esbonio sut mae'r rhaniad hwn yn dod.

1 daearyddol utm

cyfesurynnau daearyddol, megis 16N 35W yn unigryw, fodd bynnag, mae UTM cydlynu fel X = 664,235 1,234,432 Y = cyfateb i un pwynt dro ar ôl tro mewn ardaloedd 60 yr un lledred, yn y Gogledd ac yn y De; yn gofyn am ardal a hemisffer i ddiffinio ble mae'n perthyn iddo.

8 Yn ymateb i "Lawrlwytho parthau utm ar gyfer Google Earth"

  1. Rydw i wedi bod yn darllen pynciau ar eich blog ers tua 4 blynedd. Y gwir yw fy mod wedi lawrlwytho'r parthau UTM yn GEarth. Mae gen i grid map topograffig Nicaraguan (y taflenni hynny sy'n "mesur" lledred 10 ′ x 15 ′. Y syniad yw dod â nhw i GEarth mewn ffordd debyg i barthau UTM. Nid wyf yn dda gydag AutoCAD ond rhywfaint gydag Excel. Ceisiais ei ddatrys fel hyn: Yn Excel mae gen i gyfesurynnau corneli pob dalen (yn amlwg nid ydyn nhw'n cael eu hailadrodd mewn taflenni cyfagos), fe wnes i .txt a gyda Geotrans fe wnes i eu trosi'n UTM WGS84 gyda'r syniad o'u cludo i AutoCAD, gan symud ymlaen i DXF ac yna i .kml ond fy mhroblem yw fy ngallu gydag AutoCAD. Efallai fy mod yn cymryd tro mawr, y gwir yw na allwn i byth dynnu llinellau na pholygonau yn GEarth. Byddwn yn gwerthfawrogi pe gallech nodi unrhyw gyhoeddiad o'ch blog a all fy helpu. Diolch yn fawr iawn gan Managua.

  2. yn ddiddorol iawn, yn ddiweddarach byddaf angen rhai sesiynau tiwtorial, diolch am y wybodaeth, byee

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.