A yw Java yn werth ei ddysgu?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu mae'r appletsau a ddefnyddir mewn rhai tudalennau gwe, wedi'u lleoli'n iawn mewn systemau ar gyfer ffonau symudol, teledu, GPS, peiriannau ATM, rhaglenni busnes ac mae llawer o'r tudalennau yr ydym yn eu syrffio bob dydd yn rhedeg ar Java.

Mae'r graff canlynol yn dangos sut mae gan dechnoleg Java barth wedi'i farcio mewn ffordd gyson o 2006 i 2011 o'i gymharu â C # .net, php a Ruby, a gymerwyd o bosibl o ganlyniad i gynigion swyddi.

statisticsJava

Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, C ++ a Java yw'r ddau fyd mawr y mae cymwysiadau Ffynhonnell Agored yn cael eu hadeiladu ynddynt; Mae'r tabl canlynol yn crynhoi rhywbeth, ar gyfer testun y swydd yr wyf yn canolbwyntio arno ar ehangu ar gymwysiadau Java, ond ar yr olwg gyntaf (nad yw), mae'r ochr Java yn fwy na C + + mewn perthynas 15 i 10.

Cymwysiadau GIS yn C ++

Cymwysiadau GIS yn Java

Ar lefel y Bwrdd Gwaith

 

 • GIS Quantum. Y mwyaf a weithredir yn yr amgylchedd Eingl-Sacsonaidd, ynghyd â Glaswellt yn gyffredinol.
 • GRASS. Y system OpenSource hynaf, gyda blaenoriaeth yn raster.
 • Saga. Fe'i ganed yn yr Almaen, gyda ffocws wedi'i flaenoriaethu ar ymchwil.
 • Ilwis. Menter a anwyd yn yr Iseldiroedd, ac er ei bod yn dod o ganol yr wythdegau, mae ei datblygiad o dan integreiddio cymunedol yn wael.

 

 • gvSIG.  Mae'n debyg mai'r cymhwysiad OpenSource a ddosberthir fwyaf eang yn yr amgylchedd Sbaenaidd, ac efallai'r un â gweledigaeth ryngwladoli fwy ymosodol. Hyd yma mae mwy na 100 o fy erthyglau yn cyfeirio at yr offeryn hwn.
 • SEXTANTE. Wedi'i hyrwyddo gan Brifysgol Extremadura, cyflenwad gwych i gvSIG, er bod llyfrgelloedd ar gyfer OpenJump, Kosmo ac mae hyd yn oed yn rhyngweithio â GRASS.
 • UDig. Mae hwn yn ddatblygiad taclus, os llai dosbarthedig sydd â photensial uchel, wedi'i greu gan yr un cwmni PostGIS, GeoServer a Geotools.
 • Kosmo. Rwy'n gweithio o OpenJump, a anwyd yn Sbaen.
 • OpenJump. Etifeddiaeth menter o Ganada o'r enw Jump, a ddaeth i ben.
 • CatMDEdit. Golygydd metadata yw hwn.

Ar lefel y gweinydd

 • MapServer. Yn eang iawn, er gyda chynnydd arafach mewn datblygu ac integreiddio na Geoserver.
 • MapGuide OS. Gyda chefnogaeth AutoDesk, cadarn iawn.

 

 • GeoServer. Efallai mai hwn yw'r gweinydd data a ddefnyddir fwyaf.
 • GeoNetwork. Mae'n rheolwr catalog metadast, yn ddelfrydol ar gyfer geoportal neu glirio.
 • Gradd. Menter a aned ym Mhrifysgol Bonn, yn yr Almaen, gyda galluoedd sy'n cyfateb i GeoServer.

Ar lefel y siop lyfrau

 

 • GEOS
 • PROJ4
 • Awgrymodd y Swyddog Datblygu
 • GDAL / OGR

 

 

 • Geotools
 • GeoAPI
 • Baltik
 • JTS
 • WKBj4

cwrs-o-javaO'r uchod, mae o leiaf 5 o'r rhai a ddatblygwyd yn Java yn cael eu rhestru fel prosiectau o sylfaen OSGeo, rhai mewn deorfa, i chwilio am gynaliadwyedd a chydweddoldeb.

Byddai'n ddiddorol cael bwrdd crwn o arbenigwyr rhaglennu i siarad pam eu bod yn well ganddynt neu'n casáu Java, byddai'n cael ei drafod o bosibl a yw Pointers yn gwneud y broses yn syml ai peidio, pe bai gan y gallu aml-wyneb fantais dros ieithoedd eraill os nad oes peiriant rhithwir, os yw diogelwch yn gymharol ; ond ar un peth byddent i gyd yn cytuno:

Y ffaith o fod yn aml-blatfform, gan y gall y cymwysiadau redeg ar Windows, Linux, Solaris a Mac (gan anwybyddu ystyfnigrwydd diweddar Steve Jobs). Mae hyn yn ei gwneud yn ddeniadol ar gyfer cymwysiadau sydd â chwmpas byd-eang, lle bydd defnyddwyr yn defnyddio gwahanol systemau gweithredu a phorwyr, gan ddatrys bron popeth gyda'r Rhith-beiriant enwog sydd ar wahân i berfformio tasgau aml-wyneb, yn datrys y broblem cludadwyedd ac yn darparu hidlo diogel rhwng y cleient a gweinydd.

Mae'r ffaith bod Open Source hefyd yn agwedd i werthfawrogi, er i Oracle gaffael SUN (datblygwr Java), ac amheuaeth beth allai ddigwydd yn y tymor hir gyda MySQL (trwydded GPL), bron dim un yn holi'r dyfodol o'r iaith Java.

O bosib yr hyn a ddechreuodd y Green Teen fel prosiect a fethodd i redeg ar setiau teledu ac nid yw VHS bellach yn debyg i'r hyn y mae Java wedi'i gyflawni wrth ei leoli, er ei fod yn gwneud hynny mewn amcanion. Hyd yma, mae 3 chais Java:

 

cynhyrchion java

J2SE (Argraffiad Safonol), sef yr un a ddefnyddir yn gyffredinol ar gyfer adeiladu cymwysiadau ac uchafbwyntiau dosbarthedig.

J2EE (Argraffiad Menter), fel arfer ar gyfer offer busnes aml-haen, gwasanaethau cymorth o bell a masnach electronig.

J2ME (Micro Edition), y mae ceisiadau ar gyfer ffonau symudol, GPS a blychau teledu digidol yn cael eu hadeiladu.

Learn21 y Globalmentoring maent yn enghreifftiau o ddosbarthiadau rhithwir lle gallwch ddysgu Java.

 

Felly, yn ôl i'r cwestiwn cychwynnol, os yw Java yn werth ei ddysgu ...

Ydw.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.