#LAND - Cwrs Sifil 3D ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu sut i greu dyluniadau llinellol sylfaenol ac mae'n gweithio gyda meddalwedd Autocad Civil3D a gymhwysir i Arolygu a Gwaith Sifil Dyma'r trydydd mewn set o gyrsiau 4 o'r enw "Autocad Civil3D ar gyfer Arolygu a Gwaith Sifil" a fydd yn caniatáu ichi ddysgu sut i drin y feddalwedd Autodesk wych hon. a'i gymhwyso i wahanol brosiectau a ...

#LAND - Cwrs Sifil 3D ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau llinellol sylfaenol a gweithio gyda meddalwedd Autocad Civil3D a gymhwysir i Arolygu a Gwaith Sifil Dyma'r pedwerydd mewn set o gyrsiau 4 o'r enw "Autocad Civil3D ar gyfer Arolygu a Gwaith Sifil" a fydd yn caniatáu ichi ddysgu sut i drin y feddalwedd Autodesk wych hon. a'i gymhwyso i wahanol brosiectau ...

prosiectau cwrs gyda AutoCAD Sifil 3D 2011

Ar gyfer prosiectau peirianneg, sy'n cynnwys datblygu datblygiadau, ffyrdd, rhwydweithiau topograffi a phibellau AutoCAD Civil 3D Mae 2011 yn dal i fod yn offeryn gwerthfawr. Ar ôl yr esblygiad sydd wedi bod yn digwydd i'r feddalwedd hon, yn y fersiwn 2011 gellir gweld llawer o aeddfedrwydd y defnyddwyr wrth ddod i arfer â'r rhyngwyneb newydd sydd ar ôl ychydig ...

Sifil 3D, creu aliniad (gwers 3)

Yn y ddwy wers flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau a'u haddasu. Nawr rydym am wneud aliniad o'r pwyntiau a farciwyd fel gorsafoedd. Creu'r polylin Am hynny, rydym yn defnyddio'r gorchymyn polyline ac rydym yn defnyddio'r gorchymyn snap i'r nodau. Rydym yn mynd o'r orsaf gychwynnol i'r rownd derfynol. Creu'r aliniad I ...

3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2

Yn y swydd flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau, nawr fe welwn sut i'w hidlo i gael syniad gwell o'r hyn sydd gennym. Mae gan y pwyntiau sydd gennym y nodweddion canlynol: FENCE, RUNNER, GAP Nid oes gan y gweddill ddim, felly byddwn yn tybio mai'r tir naturiol ydyw ac mae yna bwyntiau'r echelin ganolog ...

Data topograffig gyda 3D Sifil

Bydd hyn Mercher, Ebrill 15 2009 cymryd Civil3D gwe-ddarllediad newydd ar reoli data topograffig ymhlith sy'n cynnwys y download arwynebau cynhyrchwyd y data a chroes adrannau. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi gofrestru, mae gennych gysylltiad parchus a gwasanaeth rhwng 12 a 13. Mewnforio, dylunio ac allforio ...

Creu blwch dwyn gyda AutoCAD Sifil 3D

Rwy'n cofio ychydig yn ôl yr oeddwn yn sôn am sut i wneud hyn gyda Softdesk, fe wnaethon ni hefyd weld rhywfaint o ddryslyd i wneud y gwrthdro o fwrdd a adeiladwyd yn Excel. Yn yr achos hwn, byddaf yn ei wneud gyda AutoCAD Civil 3D, sef undeb AutoCAD Map a AutoCAD Civil 3D. Gyda llaw, mae'r amgylchedd yn iawn ...