Prosiectau Peirianneg gyda AutoCAD Sifil 3D

lawrlwytho autocad rhad ac am ddim sifil 3d Mae'n un o'r adnoddau mwyaf cyflawn yn Sbaeneg yr wyf wedi'i gweld am Sifil 3D, rwyf wedi sylwi ar hyn drwy Fforwm Cartesia ac mae'n ymddangos i mi, yn ogystal â'r Adnoddau AUGI Mae bron yn ddigon i ddysgu Sifil 3D.

Mae ApliCAD wedi ei hyrwyddo mae'n debyg eu bod wedi cydweithio yn y cyfieithiad fe wnaethant adeiladu'r ddogfen yn gyfan gwbl gyda chyfraniad Neus Ros (Peiriannydd Geodesy o Brifysgol Polytechnig Valencia). I gael gafael arno, rhaid i chi gofrestru ar wefan ApliCAD, ac ar unwaith derbynnir defnyddiwr a chyfrinair y gallwch eu lawrlwytho nid yn unig y ddogfen hon ond eraill a ddarperir gan y cwmni hwn.

Y mynegai cynnwys yw hwn:

1.- Cyflwyniad i Autocad Civil 3D

Ar y dechrau, mae'r deunydd yn canolbwyntio ar esbonio cyffredinolrwydd yn fyr, nid oes ganddo ymsefydlu i'r hyn y bydd y ddogfen lawn oherwydd nad yw'n ymddangos ei fod mor gyfoethog mewn ymarferion ac esbonnir enghreifftiau mewn Sbaeneg da.

lawrlwytho llawlyfr sifil 3d sifil am ddim

lawrlwytho llawlyfr sifil 3d sifil am ddim 2.- Mewnforio a rheoli ffeiliau pwynt

Mae'r bennod hon yn cynnwys y gosod pwyntiau, diffinio grwpiau o bwyntiau, golygu a rheoli tablau pwyntiau.

3.- Modiwl parcelario.

Yn yr adran hon fe welwch reolaeth parseli o wrthrychau AutocAD, yn ogystal ag adeiladu adroddiadau fel blychau cyfeiriad a blychau o ardaloedd.

4. - Cynhyrchu MDT: Dadansoddiad o'r drychiadau, y llethrau a'r drobwyntiau.

lawrlwytho llawlyfr sifil 3d sifil am ddimCreu modelau tir digidol, MDT, GRID, TIN, llinellau cyfuchlin, llinellau torri, rheoli arwynebau, mapiau llethr a drampio raster yn cael ei hela ar fodel digidol.

5.- Dylunio llwyfan

Yn y bennod hon ymdrinnir â phroffiliau ac addasu esboniadau.

 lawrlwytho llawlyfr sifil 3d sifil am ddim6.- Dylunio aliniadau

Dyluniad geometrig ffyrdd, aliniadau, cromliniau llorweddol

 

7. - Cynhyrchu proffiliau hydredol

Proffiliau planhigion, cromliniau fertigol ar ffyrdd, adrannau nodweddiadol,

8. - Cynhyrchu proffiliau croes

Croesdoriadau, llinellau samplu llinell

9. - Gwaith llinol. Math o adrannau a chareiau.

Rhannau nodweddiadol o ffyrdd, rhannau o waith llinellol, llethrau, delweddu a chyffyrdd

lawrlwytho llawlyfr sifil 3d sifil am ddim 10.- Symudiad y ddaear.

Cyfrifo cyfrolau, ciwbio croesdoriadau, toriadau a llenwadau, cyfeintiau cyfansawdd

11.- Cael adroddiadau cyfaint

 

lawrlwytho llawlyfr sifil 3d sifil am ddimY deunydd yn seiliedig ar y llawlyfr Saesneg Civil 3D, Mae ganddo rai ymarferion tebyg i'r rhai yn y llawlyfr Civil 3D yn Saesneg, ond mae wedi'i adeiladu'n llwyr gan ApliCAD gyda didactics eithaf cyfeillgar, mae'r llifoedd gwaith sydd mewn rhai penodau yn dda iawn i esbonio'r broses gyfan sy'n cynnwys gweithdrefnau. hir. Hefyd dewch y ffeiliau sy'n cael eu defnyddio i gyflawni'r ymarferion, dim ond gwych.

37 Yn ymateb i "Prosiectau Peirianneg gyda AutoCAD Civil 3D"

 1. Helo a diolch am y wybodaeth am y blog hwn. fy mhroblem i yw nad yw trawsdoriad yn ymddangos yn gyflawn yn y cromliniau wrth wneud y coridor a dangos trawsdoriadau er enghraifft os yw cromlin lorweddol yn cael ei dyblu neu os oes dwy adran yn yr adran honno, mae hyn yn digwydd yn y cyntaf adran lle mae'r gromlin yn dechrau, yna mae'r un nesaf yn mynd yn syth i'r rhan olaf ond un o'r gromlin, mae hefyd yn ymddangos yn dyblyg, yna mae'n mynd yn syth i adran o'r rhodfa racto del. er enghraifft, os yw'r adrannau wedi'u rhaglennu pob metr 20 mewn llinellau syth a phob mesurydd 10 mewn cromliniau ac os bydd y gromlin yn dechrau yn yr 1 + 820 blaengar mae'r adran hon yn ymddangos ond dyblygir yr un nesaf yn 1 + 830, nid yw hyn yn ymddangos, na'r un nesaf wedyn dim ond rhan olaf y gromlin sydd i'w gweld, er enghraifft 1 + 930 ond hefyd wedi'i ddyblygu ond nid yw'r adran olaf sydd yn y gromlin yn ymddangos ac mae'n mynd yn syth i adran ar y llinell, gofynnwch am gyngor gan fod y gwall hwn i eraill o 3d sifil a gefais wrth geisio dysgu'r rhaglen hon.

 2. Ddim mor gyflym fy ffrind, awgrymaf ichi ofyn mewn fforymau fel Cartesia a Gabriel Ortiz neu mewn llawlyfr Map AutoCAD, oherwydd nid wyf yn credu nad yw'n bosibl. Yn anffodus, ni allaf ateb yn wir oherwydd nid oes gennyf y rhaglen.

 3. Dylwn, yn anffodus nid oes gennyf yr opsiwn hwnnw. Rwy'n gweld Civil3D 3008, ar Fap / Offer / Allforio ond nid oes ganddo opsiwn i'w anfon i kml, efallai bod ategyn.

 4. Helo g! sut alla i allforio fy ffeiliau cad i fformat xml i'w gweld yn Google fel y gwnes i ar gyfer Microstation.
  Rwy'n defnyddio AutoCad Map 2008 ac wrth allforio mae'n dweud wrthyf ei fod yn canfod elfennau 95 ond nid yw'n arbed dim. beth ddigwyddodd rwy'n gwneud yn anghywir.
  diolch

 5. Wel wnes i nhw drwy olygu'r ffeil lmbrt.g66, gyda'r paramedrau hyn
  # Rhan 1: Id / Dilysu / Data Deilliedig
  #
  # gcE_RAD (Major-axis Major) Clarke 1866
  # gcP_RAD (Echel lled-leiaf) Clarke 1866
  #

  gcPRJ_KNM: LM1SP
  gcZONE_KNM:
  gcGRP_KNM:
  gcPRJ_NM: SVL
  gcCOORDSYS: 16
  gcSHIFTMETHOD: 4 NAD27
  gcE_RAD: 6378206.40000000
  gcP_RAD: 6356583.80000000
  gcDELTA_X: -8.00000000
  gcDELTA_Y: 160.00000000
  gcDELTA_Z: 176.00000000
  gcROT_X: 0.00000000
  gcROT_Y: 0.00000000
  gcROT_Z: 0.00000000
  gcBWSCALE: 0.00000000
  gcGLOBORG_X: 0.00000000
  gcGLOBORG_Y: 0.00000000
  gcGLOBORG_Z: 0.00000000
  gcDGNMASUNIT_NM:
  gcSUBPERMAST: 0
  gcUORPERSUB: 0
  gcMASTNAME:
  gcSUBNAME:
  gcCS_KNM:
  gcDAT_NM: Datwm Gogledd America o 1927 (US48, AK, HI, a Chanada)
  gcELL_NM: Clarke - 1866
  gcSOURCE: Lleoliadau deialog
  gcDESC_NM:
  #
  # ———————————————————————
  #
  ## Rhan 2: Data nad yw'n deillio, Cydlynu System-Benodol
  #
  # ———————————————————————
  #
  gcORG_LNG: -89: 00: 00.0000
  gcORG_LAT: 13: 47: 03.500
  gcSCL_RED: 1.0000000
  gcMIN_LNG: 0: 00: 00.0000
  gcMIN_LAT: 0: 00: 00.0000
  gcMAX_LNG: 0: 00: 00.0000
  gcMAX_LAT: 0: 00: 00.0000
  gcMIN_X: 0.0000
  gcMIN_Y: 0.0000
  gcMAX_X: 0.0000
  gcMAX_Y: 0.0000
  gcPAPER_SCL: 1.00000000
  gcQUAD: 1
  gcX_OFF: 500000.0000
  gcY_OFF: 295809.1840
  gcUNIT_NM: METER
  gcDAT_KNM: NAD27
  gcELL_KNM: CLRK66
  # ———————————————————————
  gcPROTECT: 0

  Rwy'n mynd i roi cynnig ar y wybodaeth a anfonwyd ataf am gefnogaeth Bentley a byddaf yn rhoi gwybod i chi os gallaf ei wneud.
  GRacias

 6. Rwy'n falch, yno rydych chi'n dweud wrthyf sut y gwnaethoch chi.

 7. Diolch g! Rwy'n logreeeeeeeeeeeeee.
  ffrind tenau iawn

 8. gallech chi fy arwain pa baramedr y byddai'n rhaid i mi ei addasu gan eu bod yn 100 metr i'r gogledd bod yn rhaid i mi symud fy mapiau. Byddai'n dda rhoi cynnig ar y wybodaeth a roddodd y bobl cymorth i chi.
  Diolch yn fawr.

 9. Oedd, roedd Daearyddiaeth yn haws yn y rhan hon. Daeth yr ymateb cefnogaeth ataf, ond yn onest mae'n hanner cymhleth.

 10. Yr wyf bron wedi ei gael Mae gen i oedi o 100 metr, byddaf yn parhau i geisio ond fe wnes i hynny gyda Geographic, gan nad oeddwn yn dod o hyd i'r data ym map bentley.
  diolch,

 11. Wel, mynd yn ôl at y pwnc i addasu'r amcanestyniad:

  Roeddwn i'n gweld bod hyn yn haws mewn Daearyddiaeth, fe aethoch chi i'r system Offer / cydlynu / ac yno fe wnaethoch chi ddewis Meistr, yna conic cydffurfiol Conic a lambert. Ac oddi yno fe allech chi addasu'r data yn union fel rydych chi'n ei roi yn y post. Mewn achos o addasu, gwnaethoch gopi o'r ffeil .g66 ac yna dewis "meistr / darllen ASCII g66", ei addasu a voila.

  Nid wyf yn ei weld felly yn Bentley Map, rwyf wedi gwneud yr ymholiad i'w gefnogi, ond yr unig opsiwn tebyg a welaf yw yn: Offer / system gydlynu ddaearyddol / ddethol, yna yma rydych chi'n dewis “o'r llyfrgell” ac yna rydych chi'n edrych yn y llyfrgell “amcanol”, Conic Cyfochrog Gogledd America, Gogledd America. Yr hyn nad ydw i'n ei weld yma yw sut i'w olygu.

  Rwy'n credu y bydd yn rhaid i chi olygu'r ffeil ar droed: ewch i'r cyfeiriad hwn:

  C: Rhaglen FilesBentleyGeospatialExtensioncoordinatepaparam

  ac yma rydych chi'n edrych am yr amcanestyniad sy'n gweddu, ac rydych chi'n gwneud copi ohono. Gwiriwch, rwy'n credu y gallai fod:

  lmbrt.g66

  rydych yn ei agor gyda phapur nodiadau, ac yno fe welwch bethau fel:

  gcPRJ_KNM: LM
  gcZONE_KNM:
  gcGRP_KNM:
  gcPRJ_NM: Rhagamcan Conc Cydffurfiol Lambert
  gcCOORDSYS: 13
  gcSHIFTMETHOD: 6
  gcE_RAD: 6378137.00000000
  gcP_RAD: 6356752.31420000
  gcDELTA_X: 0.00000000
  gcDELTA_Y: 0.00000000
  gcDELTA_Z: 0.00000000
  gcROT_X: 0.00000000
  gcROT_Y: 0.00000000
  gcROT_Z: 0.00000000
  gcBWSCALE: 0.00000000
  gcGLOBORG_X: 0.00000000
  gcGLOBORG_Y: 0.00000000
  gcGLOBORG_Z: 0.00000000
  gcDGNMASUNIT_NM:
  gcMASTUNITS: 429496729
  gcSUBPERMAST: 10
  gcUORPERSUB: 1
  gcMASTNAME: m
  gcSUBNAME:
  gcCS_KNM:
  gcDAT_NM: System Geodetig y Byd o 1984
  gcELL_NM: System Geodetig y Byd o 1984
  gcSOURCE: Dadl GeoCoordinator
  gcDESC_NM:

  bydd yn rhaid i chi addasu'r data, os oes gennych amheuon ynghylch yr hyn y maent yn ei olygu, ewch i gymorth Bentley Map, ac rydych chi'n edrych am ddiffiniadau pob un yn «Allweddeiriau System ASCII», y byddwch chi'n chwilio gyda nhw trwy osod un o'r enwau, bydd yn ymddangos.

  Unwaith y byddwch wedi gwneud yr addasiad, rydych chi'n ei lwytho gyda:

  Cyfleustodau / system gydlynu / darllen ASCII .g66

  Rhowch gynnig arni a gadewch i mi wybod os oes gennych unrhyw rwystrau.

 12. Rhowch gyfle i mi ddychwelyd i wareiddiad, rydw i ar daith.

 13. Rwyf eisoes wedi anfon y ffeiliau, rwy'n gobeithio y byddwch yn dweud wrthyf sut i greu'r tafluniad ac allforio i klm.
  tenau iawn JOSE

 14. Anfonwch ffeil ataf i gadw llygad arni

  golygydd (ar) geofumed. com

 15. Gallaf anfon y data atoch ac ym mha raglen y gellir creu amcanestyniad. i ba neges e-bost y gallwch chi anfon y data iddi neu rydw i'n rhoi chi yma yn y fforwm. yn ddiolchgar iawn

 16. Diolch Rwy'n credu bod gen i’r wybodaeth y soniwch amdani, byddwn angen eich help chi i greu'r rhagamcan y soniwch amdano, dyna lle dwi'n mynd ar goll.

 17. Bydd angen i chi gael y data o'r datwm a addaswyd yn lleol, sydd, mewn amodau fel hynny, mae'n debyg, wedi newid y gwerthoedd ffug dwyrain ac ecsentrigrwydd.
  Yna byddai'n rhaid i chi greu'r rhagamcan gyda'r addasiadau, yna gosod yr amcanestyniad i'r rhain ac yna allforio i kml.

 18. Diolch i chi, mewn fforwm arall yn gadael y pryder hwn; Helo g!, Gallwch fy helpu i allforio fy ffeiliau i kml, rwy'n ceisio newid y system gydlynu gyda Bentley Map, ond yn fy ngwlad mae El Salvador mewn pedrant 16 ond gan ei fod yn fach, rydym yn gweithio gyda rhaniad cwadrantiaid, fel y gallaf ei wneud yn yr achos hwn, oherwydd pan fyddaf yn allforio, mae'r ffeiliau yn y Cefnfor Tawel yn disgyn i mi, fel cilomedr a hanner i'r de. Diolch yn fawr

 19. Vicente, beth yw'r cyfeiriad gwe?
  Jose

 20. Mae'r deunydd agored yn ddefnyddiol iawn i'r rhai ohonom sy'n gweithio gyda'r rhaglen wedi'i pharatoi'n dda iawn gydag ymarferion ymarferol. DIOLCH YN FAWR IAWN. Llongyfarchiadau i ApliCAD. a Geofumed am roi gwybodaeth am lawlyfr mor wych.

 21. Diolch, diolch yn fawr iawn am y llawlyfrau, fel y gallwch ddychmygu faint o amser y byddant yn ei arbed i ni wrth ddysgu'r rhaglen hon.

 22. Diolch yn fawr iawn, mae'r wybodaeth yn amhrisiadwy. Hoffwn ddiolch i chi am gyhoeddi mwy o erthyglau cysylltiedig.
  mynychu. Hass Pablo
  Guatemala

 23. Diolch am yr eglurhad Vicente, rwyf wedi bod yn cymharu, ac mae peth tebygrwydd mewn ymarferion sy'n dod gyda'r tiwtorial Civil3D, ond i bob pwrpas, mae'n waith gwych y maen nhw wedi'i wneud. Rwyf eisoes wedi gwneud yr eglurhad yn y swydd.

  Llongyfarchiadau a llongyfarchiadau

 24. Fy enw i yw Vicente Alarcon a fi yw'r Dtor. Adran GIS a Pheirianneg Sifil APLICAD. Rydym yn falch iawn y bydd y ddogfennaeth hon a ddatblygwyd gennym yn ddefnyddiol i chi. Fi jyst eisiau gwneud sylw i'r cyflwyniad a wnewch o'r llyfr. Nid addasiad o Saesneg yw'r llawlyfr hwn, i'r gwrthwyneb fe'i hysgrifennwyd yn gyfan gwbl gan un o'n peirianwyr ymgeisio: Neus Ros (Geodesy Engineer o Brifysgol Polytechnig Valencia).
  Gyda llaw, os oes gennych ddiddordeb hefyd mewn pynciau GIS, rwy'n eich gwahodd i lawrlwytho Llawlyfr Prosiect GIS gydag Autocad MAP o Rafael Serrano a Vicente Alarcon ar ein gwefan.
  Cyfarchion i bawb.

 25. Helo, ble alla i gael y llawlyfr hwnnw? diolch!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.