Tachwedd, digwyddiadau mawr 3 yn y maes geosodol

Yn ystod y mis bydd o leiaf tri digwyddiad yn digwydd a fydd yn sicr o gymryd rhywbeth o'm hagenda ... a'm gwyliau.

1. SPAR Ewrop

spar ewrop

Bydd yn yr Iseldiroedd, yn yr Hague ar bron yr un dyddiadau â Be Inspired

Mae'r digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd arloeswyr mewn technolegau 3D, yn enwedig yn Ewrop lle mae hwn yn bwnc poblogaidd iawn. Yma trafodir cyflwr y diwydiant, dysgir arferion gorau, rhennir syniadau ar draws gwahanol segmentau busnes, a chymharir a graddir atebion gan wneuthurwyr caledwedd blaenllaw a datblygwyr meddalwedd delweddu 3D.

Ymysg y pynciau:

 • Sganio â laser 3D LiDAR
 • Photogrammetry 3D / 4D
 • SIG
 • Kinect
 • Mapio / cludadwy dan do
 • Topograffi symudol
 • Pwynt cwmwl LiDAR yn yr awyr
 • Prosesu / Integreiddio Tir
 • Ffynhonnell Agored
 • BIM
 • Cyfnewidfa We
 • Realiti estynedig
 • Efelychu
 • Arddangos

Ac er nad ydynt yn faterion blaenoriaeth uchel yn y rhan fwyaf o wledydd Sbaeneg, lle mae'r anghenion ar gyfer gweithredu technolegol yn fwy sylfaenol, mae'n anrhydedd i ni gael ein gwahodd.

http://www.sparpointgroup.com/

2. Cael eich Ysbrydoli

cael eich ysbrydoli

Am y trydydd tro bydd yn Amsterdam, (ychydig oriau o'r Hague) mewn fformat braidd yn ddethol na all pawb fynychu ond lle dangosir tueddiadau yr hyn y mae pobl yn gwneud technolegau Bentley.

Bydd o 12 i 13 Tachwedd. Nid yw'r rhestr o ymgeiswyr ar gyfer y seremoni wobrwyo wedi'i harddangos eto, ond bydd yn hysbys cyn bo hir a chan dueddiadau'r flwyddyn, lle mae'r blaenoriaethu yn yr isadeileddau a'r geo-beirianneg, ni fydd yn rhyfedd gweld ychydig o brosiectau côn deheuol yn cymryd rhan ac yn mwy nag un o Fecsico.

Ar ail ddiwrnod Be Inspired, bydd y mynychwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfres o dablau crwn rhyngweithiol ar faterion busnes a thechnoleg allweddol ar gyfer dylunio, adeiladu a gweithredu asedau seilwaith. Mae'r grwpiau trafod hyn yn cynnwys arweinwyr cwmnïau dylunio a pheirianneg a pherchnogion-weithredwyr, yn ogystal ag arbenigwyr o brif reolaeth a phwnc Bentley, gyda'r nod o feithrin dealltwriaeth fanwl o'r materion perthnasol sy'n wynebu'r proffesiynau seilwaith. a strategaethau ar gyfer cyflogaeth TG i greu gwerth newydd a chyfleoedd busnes newydd.
Y themâu ar gyfer byrddau crwn 2012 yw:

 • Perfformiad Rheoli Asedau Dibynadwyedd ar gyfer Seilwaith
 • Darparu Isadeiledd Deallus ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus a Thrafnidiaeth
 • Prosiectau integredig (ar gyfer adeiladu)
 • Modelu Gwybodaeth Talu: Efelychu / Dadansoddi / MDO / Delweddu
 • Integreiddio mewn Caffael Data

http://www.bentley.com/en-US/Corporate/Be+Inspired+Awards+Event/

 

3. Cynhadledd gvSIG Ryngwladol 8as

enillyddBydd y rhain rhwng Tachwedd 28 a 30, 2012, fe'u cynhelir yng Nghymhleth Chwaraeon-Ddiwylliannol Petxina (Valencia - Sbaen).

Thema eleni: «Cynhyrchu’r Dyfodol: Technoleg, Undod a Busnes»

Mae'r thema ei hun yn drawiadol, yr ysbrydoliaeth yw parhad y 7as. Dyddiau, gan ei fod yn cael ei ystyried yn safiad "Taliban", mae'r model busnes yn cerdded er gwaethaf cwestiynau amlwg fel:

Beth sydd a wnelo hyn ag undod â thechnoleg a busnes?

Mae pawb yn gwybod nad oes gan yr undod hwn unrhyw beth i'w wneud â thechnoleg, wrth gwrs oni bai ein bod ni'n siarad am y peth NGO. Ond beth am y busnes? Gyda'r economi?

Beth sydd gan undod i'w wneud â'r economi heblaw am bropaganda?

Rydym wedi bod yn gwrando am amser hir a'r hyn sy'n waeth, yn dioddef ryseitiau pobl sy'n gwybod ac a fydd yn sicr yn gwneud hwyl i ni os byddwn yn dweud wrthynt ein bod yn credu bod rhaid i undod fod yn werth sylfaenol sy'n llywio datblygiad gwyddonol ac economaidd. .

Bydd y rhai sy'n dilyn y model am beth amser yn gwybod bod gvSIG bob amser yn siarad am fodel newydd o ddatblygu a chynhyrchu sy'n caniatáu cynhyrchu mwy, gwell ac mewn ffordd decach. Model lle mae undod yn disodli cystadleuaeth. Ac er mwyn adeiladu'r model newydd hwn mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â syniadau newydd, i gynlluniau newydd, neu fel arall, bydd eisiau adeiladu model newydd yn seiliedig ar yr hen gynlluniau yn ein harwain at y methiannau mwyaf ysgubol.

Her dda huh.  Mae'n golygu newid eich meddwl.

Mae'r cyfnod cofrestru bellach ar agor, y gellir ei wneud drwy'r ffurflen bresennol ar wefan y Gynhadledd.

Mae cofrestru am ddim (gallu cyfyngedig).
Ar ddiwedd mis Hydref bydd rhaglen y Symposiwm yn cael ei chyhoeddi, a fydd yn cynnwys darlithoedd a gweithdai ar gvSIG.

http://jornadas.gvsig.org
http://jornadas.gvsig.org/8as/Inscripcion/formulario

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.