Farmville, y gemau gorau ar-lein

Mae Zynga yn creu gemau ar-lein, y rhan fwyaf ohonynt mewn amser real. Zynga ddyddiau yn ôl fe ddaeth hyn gyda hyn, oherwydd dwi'n cofio gweld rhai o'r rhain yn rhedeg ar Yahoo a Spaces; ond erbyn hyn mae'n ymddangos bod ei holl botensial yn cael ei osod ar y hud Facebook mae eich integreiddiad yn cynyddu gyda chi bob dydd.

Mae gan y rhan fwyaf o gemau Zynga yr un rhesymeg, felly gadewch i ni edrych ar Farmville i gael eich synnu gan ddyfeisgarwch ei greawdwyr.

1. Creadigrwydd Yn bendant, dyma'r cymhelliant mwyaf diddorol o Farmville, sy'n cael ei osod ar gais Flash yn gweithio gwrthrychau sy'n tyfu mewn camau blaengar gydag ansawdd graffig uchel.

Nid yw Farmville i bawb, ond mae pawb sy'n ei hoffi yn mynd yn obsesiwn, i'r graddau y mae'n rhaid iddo ddiffinio meini prawf i beidio ag effeithio ar weithgareddau eraill. Mae hyn, Zynga yn ysgogi diolch i ddyfeisgarwch creadigol a fydd yn gadael syndod - ac yn eiddigeddus - i unrhyw un sydd wedi ceisio manteisio ar fusnes gemau ar-lein.

triciau farmville

Mae defnyddwyr gydag amser yn dod o hyd i driciau i dyfu, yn aberthu rhwng cynhyrchiant, estheteg, arbedion arian, pryniannau gorfodol a boddhad cyflawniad ... i gyd o gêm.

3. Diweddariad Nid yw crewyr Farmville yn ffraethineb, mae gen i argraff bod ganddynt ddau flewog gyda chwpl o gwpanaid o goffi a marijuana pur dim ond er mwyn cracio pa newyddion i'w roi yn y gêm bob dydd. Hyd yn hyn yn y ddau fis diwethaf mae wedi gallu gweld datblygiadau fel:

Y cydweithio, lle gall nifer o ddefnyddwyr weithio gyda'i gilydd, yn gyfnewid am dryciau coch neis a mwy o arian wrth gwrs. triciau farmville
Y ffatri gynhyrchu, a roddodd yn ôl i ddifaterwch y defnyddwyr am brynu cynhyrchion yn y siopau groser cyfagos, yn gyfnewid am lawer o danwydd a mwy o arian. Wrth basio, ailgylchwch y bwyd a ddefnyddir mewn ffatri win, sba neu becws, pob un â thwf graddol. triciau farmville
Y cwt mochyn, i allu ailgylchu'r gwarged ac anfon y perchyll i chwilio am chwallau. Mae hyn er mwyn gwella'r defnydd o'r hyn sydd dros ben a'r amynedd sydd ei angen arno i weld y coed olewydd yn dwyn ffrwyth. triciau farmville
Twf cerbydau, y gellir eu rhoi mewn garej, er mwyn ehangu eu gallu i gyrraedd. Felly, os oes gennych danwydd, rydych chi'n meithrin ac yn cynaeafu mewn rhai cliciau fferm o fwy na phlanhigfeydd 500. triciau farmville
Ehangu'r storfa, trwy dwll nad yw'n ymddangos bod ganddo unrhyw gyfyngiad i gadw'r holl arteffactau sydd ar ôl ac sy'n pwyso i'w gwerthu am 5 pesos. triciau farmville

Dyma rai enghreifftiau yn sicr sydd wedi'u geni o ystadegau, i geisio bod defnyddwyr yn manteisio ar holl nodweddion y gemau. Mae twf lefelau, ymhlith defnyddwyr sydd bellach yn cerdded bron i 80 wedi bod fel hyn, mewn esblygiadau cyson. Mae'r creadigrwydd hwn yn cymell y defnyddiwr newydd a'r un profiadol sy'n rhoi pleser iddo'i hun wario llawer o arian mewn plasty mawr a'i adfer mewn ychydig ddyddiau yn gwerthu o'i ffatri a chynaeafu cnydau gwerth uchel yn y farchnad.

Ac mae popeth yn gêm ...

Enghraifft ddiddorol o greadigrwydd a rhyngweithio â defnyddwyr. Maent yn cyfathrebu cywiriad chwilod yn gyson, sydd yn aml yn wartheg coll, gwallau cydamseru neu brosesau diweddaru araf.

2. Proffidioldeb Gofynnodd unrhyw un a glywodd fodel busnes Farmville ar y bwrdd:

A pha fusnes sydd y tu ôl i hyn?

Mae'r gêm mor amsugno, ar gyfer y taer i symud ymlaen, mae newid doler ar gyfer nifer o docynnau rhithwir y gall yr awyren eu chwythu i fyny a'r cnydau yn tyfu mewn eiliad yn demtasiwn. Gellir ei brynu mewn pecynnau o un ddoler i 50, trwy gerdyn credyd, Paypal neu adbrynu pwyntiau rhai gwasanaethau.

Mae'r miliynau o ddefnyddwyr sy'n defnyddio Farmville yn ddyddiol o fewn Facebook, yn sicrhau bod llawer o gliciau ar y paneli hysbysebu ar y dde. Ac os ydych chi'n chwarae o Farmville.com, mae hysbysebion AdSense yn yr un lleoliad, gyda'r fantais bod mwy o le a rhai offer na ellir ond eu rhoi oddi yma. Mae hefyd Farmville ar gyfer symudol.

Rhaid i'r llif gwaith yn swyddfeydd Zynga fod yn hynod o ddiddorol, rhwng yr adran ddylunio a marchnata, lle caiff y datblygiadau arloesol eu braslunio ar dabl, dylunwyr Adobe Illustrator a Flash gan roi pleser i'w dyfeisgarwch, rhaglenwyr yr haen o gweithredu ... popeth yn bleser.

3. Cydweithrediad Mae Farville yn boblogaidd, oherwydd mae defnyddwyr yn ei wneud yn boblogaidd. Mae yna bobl nad ydynt erioed wedi gweld ei gilydd yn bersonol, hyd yn oed os nad oeddent yn cydymdeimlo o'r blaen ar Facebook, ond gyda chydweithrediad y gêm hon -Dywedwyd wrthyf- wedi gwella eu gwahaniaethau canfyddiad.

Enghraifft ddiddorol oedd yr achosion, megis casglu offer elusennol mewn ysgolion yn Haiti. Roedd yr ymgyrch yn seiliedig ar y nod, pe bai rhoddion 400,000 yn cael eu gwneud rhwng defnyddwyr, byddai Zynga yn rhoi 100,000 ddoleri ar gyfer y prosiect hwn. Yn gyfnewid am hynny prynodd pobl eu rhoddion am wobrau hardd sy'n cael eu rhoi mewn cornel strategol.

Yma rwy'n gadael rhai enghreifftiau o ffermydd, rhai ohonynt yn esmwyth iawn, yn syml ac yn drefnus. Eraill heb fawr o flas, ond yn gynhyrchiol. Ar adeg ysgrifennu'r swydd, dyna'r lefel a oedd ganddynt.

Lefel 84, nes bod y peiriant yn hongian. Ar lefel y manylder, mae popeth yn ei le, er bod yn rhaid iddo beidio â chael lle i storio cymaint o dwyll.

triciau farmville

Lefel 82, dylunio syml, fferm gynhyrchiol. Os ydych chi'n mynd ati, mae pob adran yn ofod bach sydd â digon o le. Oriau a hormonau
fel symud ffens i fod yn hapus.

triciau farmville

Lefel 63. Mae cŵn hynod o drwm, ac annifyr yn eich tywys yn araf bron. Ar lefel y manylion agos, yn hardd iawn.

triciau farmville

Lefel 54. Rydym yn galw'r cynhyrchiant hwn. Mae'r avatar sydd wedi'i amgáu yn y ganolfan yn ei gwneud yn gweithio'n gyflymach ac nid yw'n symud o gwmpas y fferm.

triciau farmville

Lefel 53, manylion braf a chefndir coffi.

triciau farmville

Lefel 47, nid yw hyn yn gwybod beth yw pwrpas seler.

triciau farmville

Lefel 29, Rwyf am ei weld pan fyddaf yn 70.

triciau farmville

Lefel 22, mae yna ...

triciau farmville

Atebion 13 i "Farmville, y gorau o gemau ar-lein"

 1. Os hoffech chi ffonio'ch ffrindiau o wledydd eraill ar Skype, mae gennych lawer o ffyrdd o dalu. Rwy'n credu bod yna ddyrchafiadau misol lle rydych chi'n talu pris sefydlog a gallwch ffonio dramor am fis cyfan. Rwy'n ei argymell i ffrind a ddaeth o Dde America i astudio ac sydd eisiau galw ei deulu yn aml, yna mae'r dull cyfathrebu hwnnw yn llawer rhatach na galwadau o linell tir. Mae sawl math o daliad fel cardiau credyd a hefyd rhagdaliadau y gallwch eu prynu mewn siopau neu yn y swyddfa bost!

 2. Mae'r peth Skype hwn yn wych! Beth sy'n rhaid i mi ei wneud i adneuo'r arian yn fy nghyfrif? Rwy'n defnyddio'r rhaglen hon lawer i'w ffonio. 🙂

 3. Tudalen Gemau Ar-lein gyda mwy na gemau 30000 a'u diweddaru bob wythnos, roeddwn i eisiau ei brynu oherwydd ei bod yn dda iawn ac mae'n rhad ac am ddim, ar ôl cael mil o geisiadau am ddim, mae'n rhwydwaith cymdeithasol ac nid oes angen i chi gofrestru. http://www.wallsocial.com

 4. Diolch yn fawr iawn am eich atebion!
  Iawn, yna bore fory byddaf yn prynu un o'r cardiau rhagdaledig hyn. Dywedwyd wrthyf eu bod yn cael eu gwerthu i'r post hefyd, ac mae gen i e-bost ger fy nhŷ. 🙂
  Ond a ydych chi'n gwybod a allwch chi ei ddefnyddio ar gyfer pethau eraill na gemau, hefyd?

 5. Byddai'n fater o geisio. Beth bynnag, mae'n ymddangos i mi, os gallwch dalu'r ffermdy ac acwariwm hapus gyda'r cerdyn, mae'n rhaid iddo fod yr un fath ar gyfer gemau eraill, yn iawn?

 6. Rwy'n credu y gallwch dalu unrhyw gêm facebook gyda gainafecard. Yn wir, rydw i wedi rhoi cynnig arni yn Farmville ac yn Happy Aquarium. mae'n gweithio'n dda, mae gennyf sos fferm a pherlau eisoes 🙂

 7. Do, yn llawer gwell i dalu gyda'r cerdyn talu.
  yw'r mwyaf diogel, oherwydd nid ydych yn gadael eich gwybodaeth bersonol ar y we. Nid wyf yn ymddiried mewn cardiau credyd!
  Rydw i wedi bod yn talu gyda payafecard am amser hir ac nid wyf erioed wedi cael unrhyw broblemau.

 8. Helo Iñaki!

  ie, yn farmville gallwch ddefnyddio'r cerdyn talu i dalu. Nid oes angen defnyddio cerdyn credyd na paypal. Ewch i mewn gyda'r cerdyn rhagdaledig a mynd!

 9. Rhaid i chi ddefnyddio cerdyn credyd ar gyfer hynny, neu arian rydych chi'n ei drosglwyddo i gyfrif Paypal.

 10. Rwyf wrth fy modd â'r gêm hon, gallwn i dreulio oriau'n chwarae yn Farmville.
  Nawr hoffwn brynu'r Farmcash, dywedodd ffrind wrthyf ei bod yn defnyddio'r Paysafecard ond does gen i ddim syniad sut mae'r cyfan yn gweithio.
  A oes unrhyw un yn gwybod sut i fy helpu?
  Diolch yn fawr iawn ymlaen llaw!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.