Meddalwedd GIS syml: GIS gan $ 25 cleient a gweinydd Gwe ar gyfer $ 100

Heddiw rydym yn byw golygfeydd diddorol, lle mae meddalwedd rhydd a pherchnogol yn cyd-fynd â'r diwydiant mewn amodau sy'n fwy cystadleuol. Efallai mai'r mater geo-ofodol yw un o'r meysydd lle mae atebion ffynhonnell agored mor gadarn â datrysiadau trwydded di-rydd; serch hynny, cyn i'r ddau eithaf hyn ddod i ben, mae marchnad yn codi i'r rhai nad ydynt am adael ar gyfer yr awyr agored, ond nad ydynt yn gallu talu costau'r breifiwr â phoblogrwydd. Mae hwn yn feddalwedd cost isel.

Rwyf bob amser wedi cael fy nharo gan yr atebion hyn, oherwydd mewn ffordd ryfedd, mae ganddynt gil ddiddorol. O'r rhai yr oeddwn yn eu hoffi fwyaf oedd Manifold GIS, heddiw rwyf wedi edrych ar Simple GIS Software, cais sydd â nifer o nodweddion diddorol sy'n werth eu gwybod a'u gwerthuso.

Pa mor syml yw hi? Meddalwedd GIS Syml

Mae Meddalwedd GIS Syml (SGS) yn darparu ymateb gwaith o ddwy ffordd, nid yn unig y bwrdd gwaith confensiynol, ond y cydweithrediadol, trwy weinydd a all hefyd ddarparu gwasanaethau WMS (OGC Standard). Mae'r olaf yn ddiddorol, gan fod SGS yn darparu'r galluoedd i gipio, storio, trin, dadansoddi a chyflwyno data gofodol a daearyddol; cyfuno galluoedd a grym cronfa ddata draddodiadol.

Mae cynnig SGS i fod yn feddalwedd hawdd ei defnyddio, gyda chromlin ddysgu fer a symlrwydd gwneud GIS gyda datrysiad sy'n costio dim ond 25 ddoleri. Mae llawer o'r hyn mae Simple GIS Software yn ei wneud yn debyg iawn i'r hyn y mae offer rhydd a pherchnogol arall yn ei wneud; efallai mai'r peth diddorol am yr ateb hwn yw ei ymarferoldeb, wrth wneud mewn ffordd syml yr hyn sydd ei angen fwyaf ar ddefnyddiwr, heb gymhlethdodau o fotymau a ategion lluosog. Mae Meddalwedd GIS Syml nid yn unig yn cynhyrchu ac yn cyflwyno mapiau, ond mae'n cyfrif (ac mae hyn yn ymddangos yn reddfol i ni) gyda galluoedd dadansoddol i helpu i ddatrys problemau byd go iawn yn seiliedig ar berthynas ofodol rhwng gwrthrychau.

Rwyf wedi lawrlwytho fersiwn y treial, ac wedi ceisio lawrlwytho'r haen ddata OSM gyfan o UTAH. Mae wedi bod yn prosesu tua munudau 10, lle mae wedi cymryd mwy o amser yw'r haen o strydoedd, ond oherwydd fy mod i wedi gofyn am hynny yn ôl geocode. Mae'n ymddangos i mi yn beth trawiadol, fy mod eisoes eisiau iddynt wneud cymwysiadau eraill, oherwydd yn y diwedd mae wedi gostwng sylfaen gyfan y wladwriaeth hon, mae wedi cyflawni swyddogaethau adeiladu a diddymu topolegol ar gyfer trosi data i haenau shp. Gyda rhywfaint o VBA yn golygu fy ffrind «filiblue»Wedi gwneud addasiadau i lawrlwytho sylfaen gyfan Map Stryd Agored yn Bogotá a ... fel ein ffrind, Bombazo!

Fel y dangosir, yma gallwch lawrlwytho haenau shp Map Bogotá Stryd Agored, rhwng y cyfesurynnau -74.343, 4.536; -73.903,4.813.

Yn anrhydeddus mae'n werth yr hanner awr rydw i wedi ymrwymo.

Mae wedi bod yn syml iawn wrth ddadansoddi chwiliadau wedi'u hidlo, ar gyfer cymwysiadau geomarketing. Gellir manteisio ar gapasiti 'dadansoddiad agosrwydd' y feddalwedd hon yn dda iawn gan gwmni seilwaith sy'n cynnal astudiaethau i adeiladu ffyrdd er mwyn penderfynu ar ardaloedd posibl yr effeithir arnynt. Gallwch integreiddio data GPS i arddangos gwybodaeth lleoliad mewn amser real neu ddarparu gwybodaeth am lwybro a llywio o'r feddalwedd.

Mae mapio mapiau yn eithaf derbyniol, ymarferol, yn meddwl am yr hyn a geisir yn y pen draw i gyfleu syniadau.

Meddalwedd GIS Syml - Cleient GIS n Ben-desg

Yn cefnogi data fector o fath Shapefiles, Haenau Graffig GIS Syml, DXF, Fector Gweinyddwr GIS Syml, Haenau Digwyddiadau gyda thaenlenni ac unrhyw gronfa ddata drwy gysylltydd ODBC. Mae'r rhifyn CAD yn eithaf ymarferol, mewn gorchmynion cyffredin fel gwrthbwyso, trim, ffiled, hollt, gydag effeithlonrwydd wrth ychwanegu neu dynnu fertigau, dadwneud / ail-wneud nad yw'n lladd y cof, er gwaethaf gwneud tasgau trwm, cefnogaeth cogo i gyrsiau a pellteroedd, a chip ymarferol. Yn gryno, gallu golygu digonol.

O'r argraffiad rhyfeddol, o ffeiliau siâp yn y modd amlbwrpas. O ystyried mai ffeil hynafol yw hon gyda chyfyngiadau ei darnau 16 yn unig, a ddaeth i ni fel safon de facto ac y bu'n anodd dadwneud ohoni ar ôl mwy na 20 mlynedd.

O ran cefnogaeth raster, mae'n cynnwys BMP, Jpeg, Tiff, Jpeg 2000, MrSid, MRI GIS syml (delwedd aml-ddatrysiad), Haenau Delwedd Gweinydd Simple GIS, WMS ac yn ddiweddar mae'n cynnwys teils WMS (WMTS)

Mae'r cleient GIS syml yn gweithio ar Microsoft Windows. Mae ganddo'r pŵer, ysgafnder ac ymarferoldeb i weithio fel rhaglen feddalwedd GIS pen desg. Rhag ofn y byddwch am ei ddefnyddio ar gyfer maes neu fordwyo, gallwch redeg ar dabled sy'n cefnogi ffenestri. Mae'n gwneud swyddogaethau cyffredin mapiau thematig, setiau dethol, ymholiadau hidlo, gofodol a phriodoldeb, golygu a gwylio ffeiliau .shp yn y modd aml-ddefnyddiwr, mae ganddo swyddogaethau golygu uwch, cynhyrchu mapiau, geoodio, llwybr, ymysg eraill. Rwy'n canfod gallu trawiadol i lawrlwytho set gyfan o Mapiwch Map Stryd Agored, er enghraifft cyflwr cyfan o'r Unol Daleithiau, gyda geo-geincio gyda'r wladwriaeth neu gyda Zipcode.

Gallwch greu mapiau stryd manwl a geogodeiddiedig sy'n defnyddio ychydig o gliciau. Mae hefyd yn cynnwys llawer o offer geo-brosesu delweddau o gwmpas diddorol, gan allu addasu'r feddalwedd gan ddefnyddio Visual Basic for Aplicatons (VBA).

Cynhyrchu allbynnau o ansawdd derbyniol y gellir eu hargraffu'n uniongyrchol neu eu datgelu mewn fformatau graffig cyffredin er mwyn eu rhoi mewn pecynnau meddalwedd eraill.

Simple GIS Server - meddalwedd mapio GIS

O ystyried yr angen i rannu data GIS trwy rwydwaith, lleol, band eang neu Rhyngrwyd, mae Gweinydd Syml GIS yn weinydd Microsoft Windows sy'n defnyddio TCP / IP ac mae'n cynnwys gweinydd Gwe annibynnol a all wasanaethu data fector a / neu rastrized i gleientiaid GIS trwy rwydweithiau data neu ddarparu gwasanaethau mapio gwe geo-ofodol agored (WMS). Mae'r fersiwn newydd o Server yn eich galluogi i gymryd mapiau a grëwyd mewn cleient GIS syml a'u cyhoeddi fel WMS mewn ffordd syml iawn.

Mae'n bosibl gweini data a ffurfweddu dilysu SSL. Mae hefyd yn bosibl ei gysylltu â AVL (Lleoliad Cerbyd Awtomataidd) trwy ategyn i'w reoli trwy GPS pell.

I gloi, mae gan Feddalwedd Simple GIS, er ei fod yn arf gyda chanllawiau i ddefnyddwyr Gogledd America, botensial diddorol fel ateb cost isel. Ar gyfer ddoleri 25 roeddwn i'n disgwyl llai; yn fy marn i mae'n feddalwedd gyda galluoedd cleient-gweinydd, gyda galluoedd digonol

Bydd amser yn dweud i ba raddau y mae'n datblygu.

Dyma Wefan Aberystwyth Meddalwedd GIS Syml. Am wybodaeth benodol am y Simple GIS Client, pwyswch yma. Rhag ofn y byddwch am ddysgu am Simple GIS Server, pwyswch yma.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.