Sicrhau mwy na'r data

sicrwydd offer Rai amser yn ôl, fe gollon ni gyfanswm gorsaf ddeuddydd ar ôl iddo gael ei ryddhau, ar ôl talu i dditectif preifat yn yr arddull Saesneg, penderfynasom dalu yswiriant eiddo ar gyfer yr holl offer arolygu a oedd yn fwy na $ 1,000. Mae gen i ffrind hefyd a gollodd unrhyw gyfarpar Magellan GPS a ddosbarthodd erbyn i Chorwynt Mitch daro America Ganol, collodd yn llythrennol gyfesurynnau ei reswm.

Bydd yn syfrdanol i rai, ond nid yw siarad am asedau yswiriant yn broblem y tu allan i'r farchnad dechnolegol, yn enwedig oherwydd bod yr offerynnau gwaith a'r offer mor werthfawr â bywyd y cwmni.
Ond pam ydw i'n meddwl ei bod yn werth buddsoddi mewn diogelwch yr offer?

1. Bywyd y byd geomyddol yw'r data

Mae costau nad oes ganddynt gymhariaeth, fel gweinydd sy'n $ 4,000, gyda rhaglenni wedi'u gosod a all gyrraedd $ 15,000 ond gyda data sy'n fwy na $ 300,000.
Credu bod antivirus, pŵer wrth gefn, arddangosfeydd ar y waliau a system wrth gefn yn ddigonol fod yn, persbectif cyfyngedig i'r posibilrwydd o ladrad yn aml gall fod o'r tu mewn ac nid gan lleidr gyda mwgwd a chrys gyda streipiau du .

2 Mae atal yn fesur iach

Mae'r sefyllfa na allai ddigwydd i mi yn dod i ben pan fydd yn digwydd i ffrind neu berthynas agos. P'un a yw'n glefyd, damwain, lladrad neu ffenomen naturiol, mae ei ddifaru yn ddiweddarach yn fesur anweithredol. Ond mae cael personél hefyd yn golygu meddwl am y costau a all eich cadw'n iach ac wedi'u diogelu bob amser, ni waeth a oes gennym god diogelwch ardystiedig.

3. Heddiw mae'r cynnig o wasanaethau diogelwch yn amrywiol

Os gwelwn achos cwmni sy'n ymroddedig i ddarparu gwasanaethau diogelwch, sylweddolwn nad oes angen talu yswiriant cymhleth lle caiff yr enaid ei werthu i'r anhysbys. Yn ogystal â hyn, mae gan y rhan fwyaf o gwmnïau yswiriant mawr sylw lleol trwy gynrychiolwyr neu ailwirwyr.

yswiriant Enghraifft yw EZ Insurance, ar wahân i weithredu'n gyfan gwbl ar-lein, gan ychwanegu'r cyfeiriad post a'r math o yswiriant, gellir cael dyfynbris personol yn uniongyrchol neu drwy ailwirwyr lleol. Mae hwn yn borth sy'n eich galluogi i ddod o hyd i'r dewisiadau amgen gorau i angen cyffredinol neu benodol mewn materion yswiriant.

Gall yr yswiriant y maent yn ei gynnig fod:

yswiriant nwyddau Yswiriant Eiddo. Gyda hyn mae'n bosibl yswirio tŷ, swyddfa, adeilad neu offer penodol; bod yn erbyn lladrad, difrod neu ddifrod i drydydd partïon.

yswiriant car Yswiriant Auto Dyma'r yswiriant a ddefnyddir amlaf, oherwydd cyn bo hir neu'n hwyrach mae gennym ddamweiniau sy'n costio llawer mwy na'r hyn yr ydym yn ei dalu am y car ... ac fel arfer mae'n anochel cyn gyrrwr crefftus.

yswiriant meddygol Yswiriant bywyd Rhag ofn na fydd yn dyfynnu yswiriant gwladol neu ysgol, ac nad yw'n dymuno byw y dyddiau olaf mewn lloches.

yswiriant bywyd Yswiriant meddygol Mae hyn fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer iechyd, ac maent fel arfer yn cynnwys treuliau ysbyty, meddyginiaethau ac argyfyngau.

Yn fyr, pethau diddorol fel EZ Insurance,

  • yr opsiwn i chwilio am ddyfynbris ar gyfer cod zip
  • y swyddogaeth yswiriant ar-lein, nid oes angen symud o'r swyddfa a rheoli unrhyw broses, o'r dyfynbris i reoli darpariaeth ... i gyd ar-lein.

Os nad ydych chi'n credu bod yswiriant yn rhy ddefnyddiol, gallaf ddweud wrthych beth yw'r rhan arall o'r stori, sef y ditectif 🙂

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.