Yr hyn maen nhw'n fyny Bentley a Trimble?

Mae hyn yn edrych fel fy rhagfynegiadau o ddiwrnod y diniwed, ond nid yw fel hynny. Ychydig oriau yn ôl, cafodd cytundeb cydweithredu ei gyfleu'n ffurfiol, lle gwrandawyd ar rywbeth y tu ôl i'r llenni, ac sy'n ein gadael i feddwl am yr hyn a allai fod yn digwydd rhwng y ddau gwmni Bentley Systems a Trimble Dimensions.

trimble bentley

Rydym yn ymwybodol bod y cyfuniad rhwng technolegau cipio data a rheoli gwybodaeth geo-ofodol yn duedd na ellir ei dadwneud. Gwelsom eisoes, gyda'r ochr arall, lle mae Intergraph, Erdas a Leica yn cael eu cyfuno yn y cawr Ewropeaidd sy'n cynrychioli Exagon, gyda blaenoriaeth arbennig mewn synhwyro o bell a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol.

Nawr rydym yn gweld rhywbeth tebyg yn y cawr Americanaidd, Trimble a oedd yn bwyta'r holl wneuthurwyr offer, ymhlith yr olaf yr hyn a adawyd o Ashtech, Magellan, Spectra a bellach yn ddull cryf gyda Bentley -pwy gafodd ei eni a'i dyfu- cysgodi Intergraph ond a lwyddodd i leoli ei hun ym maes Geo-Beirianneg.

Nid oes dim yn dweud eu bod yn uno, ond nid oes neb yn gwadu bod llawer o bethau fel hynny yn dechrau. Oherwydd ymosodol sefyllfa Trimble a Bentley, gallem weld mewn ychydig flynyddoedd fod model diddorol o reoli data yn y maes, yn gysylltiedig ag integreiddio'r cylch a gynrychiolir gan Project Wise ac Asset Wise, ar lwyfan nad yw'n Mae ganddo gyfran uchel yn y farchnad sydd gan AutoDesk, ond mae ar lefel cwmnïau strategol ym maes peirianneg sifil a phlanhigion. Ac er bod y cwmnïau'n annibynnol, mae'r cyfanrwydd o fudd i ni i gyd, gan ddod â'r gwaith adeiladu a'i ffiniau (topograffeg, cynnal a chadw, yr amgylchedd) gyda'r dyluniad a'r rhai sydd ganddynt hwy.

Mae Steve Berglund, Prif Swyddog Gweithredol Trimble wedi dweud rhywbeth braidd yn fas ond yn glir os ydym yn darllen ac yn amau ​​rhwng y llinellau.

Nod Trimble yw rhoi atebion lleoli integredig, o safon ryngwladol i'n cwsmeriaid sy'n eu galluogi i gasglu, rheoli a dadansoddi gwybodaeth gymhleth yn gyflymach ac yn haws. Mae ein cydweithrediad â Bentley yn rhoi mwy o wybodaeth i beirianwyr a chontractwyr am broblemau adeiladu a gwell atebion i leoliadau. Bydd hefyd yn atgyfnerthu'r modd y cymhwysir y model lle nad yw gwybodaeth yn y maes ac yn y cabinet bellach yn cael ei hystyried yn ynysig.

Yn y cyfamser, mae Greg Bentley wedi dweud:

Mae gweithio gyda Trimble, y mae ei dechnolegau blaengar yn defnyddio llawer o'n sefydliadau partner, ond yn ein harwain i ddarparu mwy o fanteision mewn prosesau adeiladol na allem fod wedi'u cynnig yn annibynnol. Yn benodol, y geolocation yn y cymwysiadau Bentley mae wedi dod yn norm y byddai dod yn hwyr neu'n hwyrach yn dod â ni'n agosach at y gofod gwaith go iawn: y cae.

Yn ychwanegol at y gyfres o ddigwyddiadau a ragflaenodd uniad Intergraph ag Erdas a Leica, mae yna dri phwynt na ddylid eu diystyru, ac mae hynny'n nodi carreg filltir i Bentley:

  • 1. Yr allbwn i bortffolio gwaith Asset Wise, sy'n rhoi pedwerydd dimensiwn i wybodaeth o ran amser a monitro gwaith seilwaith a gwrthrychau (BIM) yn y maes. Rwy'n-fodel. Er ei fod yn ddiddorol, nid yw mor hawdd ei werthu i ddefnyddwyr cyffredin (fel mae'n ymddangos bod Revit yn ei wneud) ond o dan gynghrair fel hon lle mae Bentley yn mynd at y cae a Trimble â gwyliwr gofodol.
  • 2. Mae gwaith Pointools, a arweiniodd at gaffael technoleg cydnawsedd gyda bron unrhyw blatfform (gan gynnwys Revit) o ​​gasglu data a'r hyn sydd ar gael yn awr i Bentley drwy Descartes, ond sydd â photensial y tu hwnt i faes Peirianneg a synwyryddion pell.
  • 3. Y posibilrwydd, na ellir ei ddiystyru, o feddwl am bwy fydd yn rhoi parhad i waith oes o dri brawd gweledigaethol, y dylai un diwrnod ymddeol i orffwys ... i fyw oddi ar eu hymdrech, sicrhau bod cost yn parhau i fod yn dda ac yn goroesi argyfyngau yn y farchnad stoc. Beth sy'n ymddangos yn hollol ryfedd i ni, gan nad oedd Trimble wedi prynu Tekkla ar gyfer 500 miliwn o ddoleri ers tro, cystadleuydd clir o dechnolegau sydd bellach yn disgwyl gweithio'n agos gyda Bentley.

Felly, y Byddwch yn Ysbrydoli yn sicr y byddant yn cael eu syfrdanu gan y datblygiadau arloesol y mae Bentley yn disgwyl eu dangos eleni: Descartes gyda mwy o gymwysiadau o reoli cwmwl pwynt a synhwyro o bell, gwell cymwysiadau ar gyfer iPad a Android bellach, rhoddodd y model I hwb mewn cymwysiadau ymarferol a mwy o brosiectau peirianyddol o seilweithiau deallus. Wedi'i ysmygu, fel y mae'r ffrindiau hyn yn ei hoffi.

Yn hyn o beth cwmnïau sy'n dod a dodMae fel hen gêm o salad ffrwythau a chadeiriau ar goll. O ran arian a chynaliadwyedd, mae unrhyw un yn torri eu balchder, felly mae'r newyddion yn dod â disgwyliadau cadarnhaol i ni, ond mae hefyd yn gadael golygfeydd heb y pwyntiau diflannu mewn golwg:

Pwy yw loners?

Yn y Dwyrain, SuperGeo, ESRI Asia, gyda chymorth ZatocaConnect yn cymryd ei fersiwn gyntaf yn Sbaeneg, Topcon + Sokkia (gyda safle da yn America) ynghyd â rhai cewri Tsieineaidd nad ydynt yn swnio yn y cyd-destun hwn eto ond sydd â natur ymledol. cymerwch ofal O, anghofiais Mapinfo wedi'i guddio yn y miloedd o bethau y mae Pitney Bowes yn eu gwneud.

Yn y Gorllewin, AutoDesk gyda pharth o'r farchnad CAD, yn agos iawn at feddalwedd dylunio (Adobe) a chaledwedd (Hewlet Packard ac eraill). Gall agosáu cyn AutoDesk fod yn strategol. Ac ESRI gyda safle rhagorol yn GIS, mewn sawl gwlad yn agos iawn at Trimble - GeoEye.

Mae Bentley Systems Be Inspired

Mae pob un ohonynt â lleoliad pwysig yn eu meysydd, er o ran yr hyn y mae'r cyfuniadau blaenorol yn ei gynrychioli, yn enwedig o ran cynaliadwyedd yn yr argyfwng o farchnadoedd stoc mor agored i niwed ag y dangosir gan gorwynt.

Beth arall i'w ddisgwyl gan Trimble - Bentley?

Yn onest dydw i ddim yn siŵr, ond mewn wythnos byddaf yn gwybod yn fanwl.

Yr hyn yr ydym yn hollol siŵr yw y bydd defnyddwyr y ddwy dechnoleg yn ennill. Ac os oes canlyniadau'r cytundeb, lle gwelwn bethau'r ddau gwmni yn cerdded yn gyfochrog, heb edrychiadau gwael na bwriadau prynu, byddem yn wynebu rhywbeth diddorol -a newydd- Model meincnodi er budd rhyngweithredu a defnyddwyr.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.