Cadarnhau, cywirdeb cost isel GPS centimetr

Yn ddiweddar cyflwynwyd y cynnyrch hwn yng Nghynhadledd Defnyddwyr ESRI yn Sbaen, yr wythnos diwethaf, a bydd hyn nesaf yn TopCart o Madrid.

cywirdeb meddygon teuluMae'n system lleoli a mesur GPS sy'n cefnogi ôl-brosesu, y gellir sicrhau cywirdeb centimetr ag ef. Dim byd nad yw systemau eraill yn ei wneud, ond yr hyn sydd wedi dal ein sylw yw'r pris.

Sut mae'n gweithio

Yn y bôn, mae'r ddyfais yn gweithio fel cofnodydd. Mae antena allanol magnetig ynghlwm wrtho ac yn dal mesuriadau pellter amrwd i loerennau mewn ffeiliau sydd wedyn yn cael eu lawrlwytho trwy USB i'r cyfrifiadur. Mae'n cefnogi data o bwyntiau, llwybrau a pholygonau, ar gyfer yr olaf mae'n cyfrifo ardaloedd.

Mae ganddo faint o iPod, yn olau iawn, fel y gellir ei gario mewn poced neu hyd yn oed ei roi gyda Velcro ar y cap sydd wedi'i gynnwys, fel y gallwch wneud mesuriadau yn rhwydd gyda'ch dwylo yn rhydd.

Y gwahaniaeth hwn, gyda chofnodwr traddodiadol, fel yr un a ddefnyddir gan gerbydau wedi'u holrhain (blwch du), yw bod mesuriadau crai yn cael eu cofnodi gyda'r rhai y gellir eu gwneud wedyn ar ôl eu prosesu.

Yn yr un modd, mae GPS tebyg i borwr yn dal safleoedd yn unig, gyda chywirdeb rhwng 3 a mesuryddion 5 ond ni ellir eu gwella.

Y data sy'n cael ei lawrlwytho i'r cyfrifiadur yw'r ffeiliau sy'n cynnwys mesuriadau amrwd o bellter i'r lloerennau (ffug-gam a chyfnod cludo), ar wahân i'r negeseuon safonol NMEA. Hyd yn oed heb ôl-brosesu, mae cywirdeb NMEA yn well na GPS safonol math llywiwr, gan fod yr antena allanol yn lleihau sŵn mesur yn sylweddol.

Pa fanylion y gellir eu cael

Yn ogystal, mae Posify yn cynnig gwasanaeth ôl-brosesu, gan fod y wybodaeth a gipiwyd yn cael ei hanfon a'i dychwelyd eisoes wedi'i phrosesu mewn modd gwahaniaethol o ran y gorsafoedd cyfeirio GPS agosaf.

Y penderfyniadau y gellir eu cyrraedd yw:

 • 20 i 30 centimetr ar gyfer symud mesuriadau
 • 2 i 3 centimetr ar gyfer mesuriadau statig

Mae'r trachywiredd fertigol yn dod o 2 i 3 gwaith y manylder llorweddol.

Daw'r data mewn fformatau kml a ffeil siâp. Yn ogystal, mae'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r ôl-brosesu, yn achos pwyntiau un kml, pob un yn storio gwybodaeth fel ei lledred, hydred mewn graddau / munudau / eiliadau a fformatau degol. Hefyd uchder ellipsoidal ac orthometrig, cyfesuryn UTM, nifer y lloerennau gweladwy a'r manwl gywirdeb amcangyfrifedig ar ôl ôl-brosesu.

gps ffôn clyfar

 

awgrymuFaint yw Posify

Mae cost positif yn costio 326 Ewro, ynghyd â threthi, tua 395 Ewro i gyd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Y cofnodydd Cadarnhau. Daw'r un hwn â cherdyn micro SD 4 GB, a all storio hyd at 1,300 awr o recordio heb ei gywasgu.
  Mae'r batri lithiwm mewnol yn cefnogi hyd at 12 awr o ddefnydd ac mae'n cael ei godi mewn oriau 4.
  Mae'r GPS yn cael data mewn amlder L1 hyd at sianeli 50, gyda chod UBX / NMEA deuaidd bob eiliad.
 • Antena magnetig allanol gyda chebl o fetrau 1.50, cysylltiad SMA.
 • Plât sylfaen metelaidd ar gyfer yr antena, gyda 10 cm. mewn diamedr.
 • Cebl USB / micro-USB
 • Cap «Byddin» gyda velcro i gario'r antena a felcro ychwanegol

Nid yw'n cynnwys y gwefrydd USB, oherwydd oherwydd y gallwch ddefnyddio gwefrydd yr ydym yn siŵr bod ganddo nifer dros ben ar gyfer pob dyfais symudol yr ydym wedi'i brynu.

Ar gyfer yr ôl-broses rydych chi'n talu 99 Ewro y flwyddyn. Mae'r flwyddyn gyntaf yn rhad ac am ddim, gan ei bod wedi'i chynnwys wrth brynu'r offer.

Beth sydd ddim yn Gadarnhau

gps ffôn clyfarMae'n ddealladwy bod y ddyfais yn dderbynnydd data. Nid oes ganddo sgrin i fynd i bori gan ei fod yn cael ei wneud gydag offer confensiynol. Er ei fod yn ystyried bod gan unrhyw ffôn symudol GPS adeiledig erbyn hyn, mae'r posibiliadau'n ddiddorol.

Fel enghraifft, gellir ei ddefnyddio i drosglwyddo gwybodaeth mewn amser real i ffôn clyfar.

Ar wahân i recordio ffeiliau mesur ar y ddisg fewnol, mae'r cofnodydd Posify yn darparu gwybodaeth amser real am y lloerennau trwy'r porthladd USB. Mae'r wybodaeth hon (data) yn cynnwys y cod a mesuriadau cyfnod, yn ogystal â negeseuon NMEA o'r datrysiad safonol GPS. Cynhyrchir data USB (mesuriadau a negeseuon NMEA) ar yr un raddfa â chofnodi ffeiliau (bob eiliad). Cynhyrchir data USB yn barhaol ni waeth a yw'r cofnodydd yn recordio sesiwn fesur ai peidio. Hynny yw, cyn gynted ag y bydd y cofnodwr yn cael ei droi ymlaen mae'r porthladd USB yn cynhyrchu allbwn yn gyson.

Mae gan hwn sawl cymhwysiad posibl, gan gysylltu'r cofnodwr â gliniadur neu derfynell symudol (PDA, ffôn clyfar):

 • Delweddu statws y cyffur GPS ar y sgrin (o negeseuon NMEA)
 • Cofnodi mesuriadau yn barhaus ar gyfrifiadur (gorsaf gyfeirio)
 • Lleoli mewn amser real (Kinematics Amser Real neu RTK)

Mae'r ffigur yn dangos arddangos lloerennau GPS mewn amser real ar ffôn clyfar. Mae'r cais yn rhoi gwybodaeth am nifer y lloerennau sydd i'w gweld, eu azimuth a'u drychiad, a chryfder eu signal. Mae'n ddiddorol hefyd edrych ar y DOP (Gwanhau Precision), sy'n werth sy'n dynodi geometreg y cytser GPS: po isaf yw'r DOP, y mwyaf ffafriol yw geometreg y lloerennau ar gyfer cywirdeb lleoli.

Ble mae ar gael?

Ar hyn o bryd dim ond ar gyfer Sbaen. Mae'n gweithio gyda thua 180 o orsafoedd cyfeirio GPS wedi'u gwasgaru ledled llawer o dir mawr Sbaen. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys gorsafoedd y Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol (IGN) a gorsafoedd y rhan fwyaf o'r Cymunedau Ymreolaethol

Cadarnhau gwaith yn uniongyrchol yn y system Sbaeneg swyddogol ETRS89, mewn amrywiol fformatau lledred / hydred. O ran uchder, darperir y gwerth ellipsoidol (ellipsoid GRS80) a'r orthometrig neu werth dros lefel y môr (geo swyddogol EGM08-REDNAP)

 


Mae'n ymddangos yn gynnyrch diddorol, y bydd yn rhaid ei ddilyn oherwydd byddwn yn gwybod mwy amdanynt.

http://www.posify.com/

51 Ymatebion i “Cadarnhau, cywirdeb centimetr GPS cost isel”

 1. Bore da,

  Beth ddigwyddodd i Gadarnhau? A yw'n cael ei farchnata o hyd? A yw gwefan y ddolen uchod mewn adeiladu? Mae gen i ddiddordeb mewn prynu pâr o offer. A oes unrhyw un yn gwybod unrhyw gyswllt lle i anfon fi?

  Diolch ymlaen llaw.

  A cyfarch.

 2. Cyfarchion ac ymgynghori os oes gennych ddyddiad ar werth ym Mecsico, neu hoffwn gael argymhelliad o arolwg manwl gywirdeb GPS ar gyfer

 3. os gwelwch yn dda os oes gan rywun y wybodaeth i'w brynu, rwyf wedi bod yn chwilio am 2 ers blynyddoedd ac ni allaf ddod o hyd i unrhyw beth, nodiadau llawn gwybodaeth, neu a oedd yn drol ???

 4. Helo Javier, byddwn yn gwerthfawrogi pe gallech chi ddweud wrthyf sut i gaffael y POSIFY oherwydd nid wyf yn gweld ble i fynd. Rwy'n BRYS. Rwy'n prynu un ar unwaith ac o bosibl yn ail. Roedd llawer yn disgwyl diolch

 5. Byddai'n ddiddorol iawn cael hwn (GPS) Cadarnhau er cywirdeb, cost y rhaglen ar gyfer y broses bost faint y mae'n ei gostio, ar wahân i'r broses bost a delir 99 Ewro, os nad oes gennyf waith am fisoedd 6. Drud iawn.
  Byddai'n ddiddorol cael 20 i 30 cmt. Manwl heb y broses bost. Rhaid i'r gwerthiant fod yn Lima Peru. Diolch yn fawr

 6. ar gyfer America Ganolog yn benodol yn Costa Rica, gobeithio ein helpu yma mae'r cynrychiolwyr eisiau codi tâl ar offer GPS.

 7. Annwyl Javier de Lázaro.

  Mae gen i ddiddordeb mewn prynu'r cynnyrch hwnnw.
  A allech chi ddweud wrthyf ble y gellir gwneud y pryniant?
  Derbyn cyfarchiad cordial.

 8. Annwyl Javier de Lázaro Rwy'n gobeithio y gallwch ei hymestyn i Chile.
  Mae'n ddiddorol iawn ei ddefnydd i wirio eiddo mwyngloddio ac i'w ddefnyddio mewn daeareg (archwiliadau), fel llawer o gyfleustodau eraill.
  Byddaf yn gwerthfawrogi nodi sut y gallaf ei brynu a phryd y bydd ar gael i Chile.
  diolch
  Marco Gómez Del Valle

 9. Rwy'n gweld y gall cysylltu â ffôn clyfar weithio yn RTK, felly allwn ni berfformio cyfranddaliadau? A fyddai'r cywirdeb yn yr achos hwn hefyd yn 20 i 30 cm?

  Mewn statig, pa mor hir mae'n rhaid i ni aros ar bwynt i gael y cywirdeb 2 i 3 cm?

 10. Cyfarchion.- Diddorol, mae ei angen arnom ar gyfer gwaith topograffig. Gan ein bod ni yng nghanol 2013. Byddwn yn ddiolchgar iawn i roi gwybod am yr hyn a gyflawnwyd hyd yma, ynglŷn â defnyddio GPS Posify yn America Ladin. Os gellir ei brynu eisoes yn Quito Ecuador trwy Enghraifft.
  Diolch am ateb

 11. Rwy'n credu bod y fosps gps yn dda iawn. Hoffwn wybod pa argaeledd sydd ar gael ar gyfer Colombia, neu pryd y bydd ar gael yn yr ardal hon. Diolch yn fawr am eich gwybodaeth.

 12. O bwysigrwydd mawr i waith topograffi oherwydd y gwasgedd sydd ganddyn nhw pan maen nhw ar gael i ni.

  dod i ben porles bazalar

 13. Diddorol iawn
  Rwy'n gweithio mewn topograffi yn: Ibarra, Imbabura, Ecuador.
  Byddwn yn ddefnyddiol iawn yn offeryn fel GPS Posify.
  Byddaf yn ddiolchgar iawn i'ch hysbysu sut y gellir caffael yr offer.

  Cyfarchion.
  Neaptalí Arteaga C

 14. Gobeithiaf ein bod wedi ateb y cwestiwn yn yr ateb blaenorol. Yr atodiad. O ran caffael o bob gwlad, mae'r gwir y mae'n rhaid i ni edrych yn ofalus arni oherwydd bod dwsinau o arferion ac nad ydym am i'r offer gael ei ddosbarthu yn cael ei atal gan weithdrefn. Byddwn yn casglu cymorth gan Geofumadas am y manylion hyn.

  Ar hyn o bryd dim ond yn Sbaen y mae ar gael. Ond, o ystyried nifer y ceisiadau o'r Ariannin i Fecsico, rydym wedi bod yn gweithio'r wythnosau hyn wrth astudio'r fersiwn newydd o Posify. Bydd Posify 2.0 yn cwmpasu'r holl diriogaeth honno. Bydd ganddo ddau gyfluniad:

  Cadarnhewch 2.0 ar ei ben ei hun: gyda'r un llawdriniaeth gallwch roi atebion gyda gwall is-fesur yr ydym yn ei amcangyfrif yn 50 cm. Bydd yn colli ar unwaith oherwydd na fydd yr atebion ar gael tan ddiwrnod yn ddiweddarach.

  Cadarnhewch sail 2.0 a chofnodwr: yn yr achos hwn bydd angen cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd y bydd cofnodwr Posify 2.0 yn cysylltu ag ef. Unwaith y bydd y llinell sylfaen hon wedi'i graddnodi a'i chofrestru yn ein system, gellir defnyddio Posify ychwanegol i gymryd y mesuriadau gyda'r gwall arferol. Mae'r system gyflawn hon yn ddrutach ond yn caniatáu iddo gael llawer mwy o obeithion.

  Rydym hefyd yn astudio prosiectau ad-hoc ar gyfer lleoli mewn rhai gwledydd.

  Rydym yn amcangyfrif y bydd y ddau gyfluniad ar gael ar ddechrau 2013 ac o bosibl ym mis Ionawr.

  Gobeithiwn y byddwn yn ymdrin â'r holl anghenion a fynegwyd yn y sylwadau hyn fel hyn.

  Cofion gorau,

  Xavier
  Cadarnhewch

 15. Gobeithiaf ein bod wedi ateb yn y sylw blaenorol. Mae ôl-brosesu yn angenrheidiol ac yn ddrud ond bydd y defnyddiwr terfynol yn llai llafurus na'i wneud yn ôl ei fodd ei hun. Beth bynnag yw'r blynyddoedd o law i weithgynhyrchwyr eraill o ran costau.

  Ar hyn o bryd dim ond yn Sbaen y mae ar gael. Ond, o ystyried nifer y ceisiadau o'r Ariannin i Fecsico, rydym wedi bod yn gweithio'r wythnosau hyn wrth astudio'r fersiwn newydd o Posify. Bydd Posify 2.0 yn cwmpasu'r holl diriogaeth honno. Bydd ganddo ddau gyfluniad:

  Cadarnhewch 2.0 ar ei ben ei hun: gyda'r un llawdriniaeth gallwch roi atebion gyda gwall is-fesur yr ydym yn ei amcangyfrif yn 50 cm. Bydd yn colli ar unwaith oherwydd na fydd yr atebion ar gael tan ddiwrnod yn ddiweddarach.

  Cadarnhewch sail 2.0 a chofnodwr: yn yr achos hwn bydd angen cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd y bydd cofnodwr Posify 2.0 yn cysylltu ag ef. Unwaith y bydd y llinell sylfaen hon wedi'i graddnodi a'i chofrestru yn ein system, gellir defnyddio Posify ychwanegol i gymryd y mesuriadau gyda'r gwall arferol. Mae'r system gyflawn hon yn ddrutach ond yn caniatáu iddo gael llawer mwy o obeithion.

  Rydym hefyd yn astudio prosiectau ad-hoc ar gyfer lleoli mewn rhai gwledydd.

  Rydym yn amcangyfrif y bydd y ddau gyfluniad ar gael ar ddechrau 2013 ac o bosibl ym mis Ionawr.

  Gobeithiwn y byddwn yn ymdrin â'r holl anghenion a fynegwyd yn y sylwadau hyn fel hyn.

  Cofion gorau,

  Xavier
  Cadarnhewch

 16. Gobeithiaf ein bod wedi ateb eich diddordeb gyda'r ateb blaenorol. Byddwn yn gwneud iawn am is-fesuryddion ym mron yr holl gyfandir, er y bydd angen cyfluniad cyflawn er mwyn cyrraedd y penderfyniadau a gawn yn Sbaen.

 17. Ar hyn o bryd dim ond yn Sbaen y mae ar gael. Ond, o ystyried nifer y ceisiadau o'r Ariannin i Fecsico, rydym wedi bod yn gweithio'r wythnosau hyn wrth astudio'r fersiwn newydd o Posify. Bydd Posify 2.0 yn cwmpasu'r holl diriogaeth honno. Bydd ganddo ddau gyfluniad:

  Cadarnhewch 2.0 ar ei ben ei hun: gyda'r un llawdriniaeth gallwch roi atebion gyda gwall is-fesur yr ydym yn ei amcangyfrif yn 50 cm. Bydd yn colli ar unwaith oherwydd na fydd yr atebion ar gael tan ddiwrnod yn ddiweddarach.

  Cadarnhewch sail 2.0 a chofnodwr: yn yr achos hwn bydd angen cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd y bydd cofnodwr Posify 2.0 yn cysylltu ag ef. Unwaith y bydd y llinell sylfaen hon wedi'i graddnodi a'i chofrestru yn ein system, gellir defnyddio Posify ychwanegol i gymryd y mesuriadau gyda'r gwall arferol. Mae'r system gyflawn hon yn ddrutach ond yn caniatáu iddo gael llawer mwy o obeithion.

  Rydym hefyd yn astudio prosiectau ad-hoc ar gyfer lleoli mewn rhai gwledydd.

  Rydym yn amcangyfrif y bydd y ddau gyfluniad ar gael ar ddechrau 2013 ac o bosibl ym mis Ionawr.

  Gobeithiwn y byddwn yn ymdrin â'r holl anghenion a fynegwyd yn y sylwadau hyn fel hyn.

  Cofion gorau,

  Xavier
  Cadarnhewch

 18. Ar hyn o bryd dim ond yn Sbaen y mae ar gael. Ond, o ystyried nifer y ceisiadau o'r Ariannin i Fecsico, rydym wedi bod yn gweithio'r wythnosau hyn wrth astudio'r fersiwn newydd o Posify. Bydd Posify 2.0 yn cwmpasu'r holl diriogaeth honno. Bydd ganddo ddau gyfluniad:

  Cadarnhewch 2.0 ar ei ben ei hun: gyda'r un llawdriniaeth gallwch roi atebion gyda gwall is-fesur yr ydym yn ei amcangyfrif yn 50 cm. Bydd yn colli ar unwaith oherwydd na fydd yr atebion ar gael tan ddiwrnod yn ddiweddarach.

  Cadarnhewch sail 2.0 a chofnodwr: yn yr achos hwn bydd angen cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd y bydd cofnodwr Posify 2.0 yn cysylltu ag ef. Unwaith y bydd y llinell sylfaen hon wedi'i graddnodi a'i chofrestru yn ein system, gellir defnyddio Posify ychwanegol i gymryd y mesuriadau gyda'r gwall arferol. Mae'r system gyflawn hon yn ddrutach ond yn caniatáu iddo gael llawer mwy o obeithion.

  Rydym hefyd yn astudio prosiectau ad-hoc ar gyfer lleoli mewn rhai gwledydd.

  Rydym yn amcangyfrif y bydd y ddau gyfluniad ar gael ar ddechrau 2013 ac o bosibl ym mis Ionawr.

  Gobeithiwn y byddwn yn ymdrin â'r holl anghenion a fynegwyd yn y sylwadau hyn fel hyn.

  Cofion gorau,

  Xavier
  Cadarnhewch

 19. os gwelwch yn dda mae angen i mi wybod ble i brynu a hefyd os yw'n fy helpu i wneud catstrosau gwledig

 20. Oherwydd pwysigrwydd yr offer, dim ond pan fydd ar werth yn fy ngwlad, Venezuela, yr hoffwn i gael gwybod?

 21. Rwy'n edrych yn ddiddorol am yr offer arloesol hwn a fydd yn ddefnyddiol iawn, oherwydd ei gost isel a'r pwysicaf yw centimetrig, dylid ei ddosbarthu mewn gwledydd fel fy un i Nicaragua, a fyddai'n ddefnyddiol iawn i'r bobl sy'n ymroddedig i wneud arolygon topograffig a hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer stentiau trefol.

 22. Mae'n swnio'n ddiddorol ac maen nhw'n credu y bydd y math hwn o ddyfais ym Mecsico yn cael ei ymestyn yn ogystal â chymorth technegol a ……… .. beth sy'n digwydd os oes ganddyn nhw'r gwneuthurwr symudol 100 yn Sbaen sydd hefyd â chost ychwanegol wedi ôl-brosesu maen nhw'n credu y bydd Posify yn ei gwneud yn llawer o gysgod ynddo Yn gyntaf oll oherwydd y pris economaidd ac oherwydd yr ôl-broses rwy'n ei ddweud oherwydd ym Mecsico, os bydd hyn yn digwydd, bydd yn rhaid i lawer o gwmnïau fel Ashtech wneud rhywbeth i ennill cyn lleied o dir â phosib, rhoi'r cod ôl-broses yn ogystal â'r feddalwedd maes….

 23. Mae crewyr Posify wedi dweud bod y cynnyrch ar gael am Sbaen yn unig am y tro. Ond gyda faint o ymatebion America Ladin byddwch yn sicr yn meddwl am rywbeth mwy.

 24. Diddorol iawn fydd bod gan Paraguay yr amgylchedd i'w ddefnyddio yn ein gwlad, ac os felly, mae'r posobolidad i wneud y caffael trwy interne.
  Gobeithiaf y bydd yr ateb yn cael ei gyhoeddi.

 25. Gyda'r pris hwnnw vrs. gobeithio bod y nodweddion angenrheidiol hynny, a chyn bo hir, yn ychwanegu at y farn bod ALl yn farchnad bosibl, yn cynnal arolwg cyflym ac fe welwch

 26. Mae'r offeryn hwn yn bwysig iawn, mae o gymorth mawr i syrfewyr, sydd bob dydd â'r angen i ddefnyddio gps ar gyfer arolygon mewn ardaloedd sy'n anodd iawn eu cyrchu gyda'r gorsafoedd. Diolch i chi am ragor o wybodaeth, sut i gaffael yr offer heb fwy na ychwanegu hwyl fawr i un ffrind arall …… cyfarchion arvice. j .suarez. Venezuela

 27. Prynhawn da cyntaf, rwy'n byw yn San Jose del Cabo, bcs
  Mae gen i ddiddordeb yn Posify, rwyf eisiau gwybod os yw'n gweithio yn yr ardal hon
  Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod ei bris mewn pesos Mecsico neu ei gyfwerth mewn doler
  Gobeithio y gallwch chi fy helpu gyda hynny
  Yn gywir Roberto Ramirez

 28. Wrth i ni ateb César heddiw rydym wedi gwneud y datblygiadau angenrheidiol ar gyfer Sbaen. Mae gennym gynlluniau i ehangu i wledydd eraill fel y Weriniaeth Ddominicaidd neu Bolivia.

  Gallwn wneud datblygiad a fyddai'n ein galluogi i beidio â dibynnu ar argaeledd canolfannau. Anfon e-bost ataf a gallwn astudio'r prosiect os yw'r mesuriadau sy'n mynd i gael eu gwneud yn niferus.

  Cofion gorau,

  Javier de Lázaro
  Cadarnhewch

 29. Mae'r pris yn ymddangos ar ein gwefan

  395 €
  Yn cynnwys TAW, costau cludo i'r Penrhyn a blwyddyn gyntaf prosesu ar-lein + cefnogaeth

  http://www.posify.com/es/comprar

  Prynu
  Ar hyn o bryd mae Posify yn cael ei ddosbarthu yn Sbaen penrhyn yn unig.
  Mae blwyddyn gyntaf prosesu mesuriadau ar-lein am ddim. O hynny ymlaen, gallwch barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth prosesu ar-lein am bris o 99 € y flwyddyn (TAW wedi'i gynnwys).
  Mae prosesu ar-lein yn cynnwys cefnogaeth drwy e-bost. Ni ddarperir gwasanaeth cymorth dros y ffôn.
  Mae'r pecyn yn cael ei gludo gyda gwasanaeth Blue Package Post. Mae'r amser cyflawni o 3 i ddiwrnodau busnes 5.

 30. Mae'n ddiddorol y cynnig Posify, oherwydd yng Ngholombia mae yna lawer o eiddo gwledig sydd angen mesuriadau topograffig ychydig yn fwy manwl na'r rhai a gynigir gan löwr Garmin o 2 i 3 metr ac sydd yn gorfforol amhosibl eu mesur gyda Cyfanswm Gorsaf neu Theodolit . Byddai Urdd y Syrfewyr Colombia yn ddiolchgar iawn pe bai'r dechnoleg hon ar gael yn ein gwlad.

 31. mae'n amlwg ei fod hefyd yn taflu tannau utm a hoffwn wybod a yw hefyd yn frys yn y dimensiwn
  ond beth bynnag, hoffwn ei brynu ym Mheriw fel aria neu gorn pan fyddwn yn disgwyl i'r tîm fod â diddordeb i mi

 32. Wrth i ni ateb César heddiw rydym wedi gwneud y datblygiadau angenrheidiol ar gyfer Sbaen. Mae gennym gynlluniau i ehangu i wledydd eraill fel y Weriniaeth Ddominicaidd neu Bolivia.

  Gallwn wneud datblygiad a fyddai'n ein galluogi i beidio â dibynnu ar argaeledd canolfannau. Anfon e-bost ataf a gallwn astudio'r prosiect os yw'r mesuriadau sy'n mynd i gael eu gwneud yn niferus.

  Cofion gorau,

  Javier de Lázaro
  Cadarnhewch

 33. ymddengys fod y posiad yn dda iawn i mi pan fydd y peth yn Colombia ac y gallwch weithio gydag ef. diolch am y wybodaeth

 34. Diolch am yr eglurhad Javier.
  Wrth i chi wneud cynnydd yn eich cynlluniau, sylwch arno yn y blog neu yn y cyfrif Twitter sydd gennych, oherwydd credaf fod marchnad America Ladin yn ddeniadol iawn er y bydd yn rhaid i chi weld y nodweddion sy'n wahanol i Sbaen, megis diffyg canolfannau a ychydig o integreiddio sefydliadol.

 35. Helo, Juan Carlos.
  Mae hynny'n dibynnu ar y wlad lle'r ydych chi a'r hyn rydych chi'n ei feddiannu. Yn America Ladin, mae'r defnydd o Topcon a Sokkia wedi lledaenu'n eang.
  Mae rhywfaint o offer gweithgynhyrchu Tsieineaidd sy'n dod i mewn, sy'n rhatach ond yn ymarferol nid yw'r profiadau yr wyf wedi'u gweld yn foddhaol iawn oherwydd y gefnogaeth a'r hyfforddiant.

  Fy nghyngor i yw meddwl am opsiynau: Leica, Topcon, Sokkia, Geomax neu Spectra. Yn ddelfrydol y mwyaf a ddefnyddir yn eich gwlad oherwydd bydd yn haws dod o hyd i gwrs, neu dechnegwyr hyfforddedig.
  Gyda dyfynbris sydd gennych, gallwch fynd i'r gystadleuaeth a gofyn iddynt gynnig offer cyfatebol i chi.

  Os ydych chi'n dweud wrthym am y wlad rydych chi ynddi, gallwn gysylltu â chi gyda chynrychiolydd a fydd yn eich helpu.

 36. Cesar,

  heddiw rydym wedi gwneud y datblygiadau angenrheidiol ar gyfer Sbaen. Mae gennym gynlluniau i ehangu i wledydd eraill fel y Weriniaeth Ddominicaidd neu Bolivia. Gellir prynu'r ddyfais ar y wefan yn Sbaen.

  Anfon e-bost ataf a gallwn astudio blaenoriaethu Periw mewn perthynas â gwledydd eraill.

  Cofion gorau,

  Javier de Lázaro
  Cadarnhewch

 37. Diddorol, dim ond yr hyn sydd ei angen arnom ar gyfer swyddi ym maes Ffyrdd Cyfathrebu (Ffyrdd) a chysylltiadau eraill. Yn Peru, mae gwaith arolwg topograffig yn cael ei ddatblygu ar raddfa fawr ac rydym angen y math hwn o offerynnau i wella ein gwasanaeth. Mae Agradesco yn symud y sylw ymlaen at y presennol ac yn dymuno gofyn am sut i wneud offer o'r math hwn yn ein gwlad, yn benodol yn Lima-Peru.

  Yn gywir,
  Cesar Ortiz Espinoza

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.