Microstation: cynllun ar gyfer argraffu

Mae gan wneud hyn gydag AutoCAD resymeg arall, ac efallai mai dyna pam mae rhai wrth geisio ei wneud gyda Microstation yn cael anawsterau. Ar y naill law, oherwydd nid oes llawer o help ar sut i wneud hynny ac yna nid yw'r ffordd i'w wneud yn union fel y mae AutoCAD yn ei wneud.

Ar gyfer hyn, byddwn yn gwneud ymarfer corff, er fy mod yn awgrymu y dylid dyfnhau rhai egwyddorion sylfaenol Microstation rhag ofn na chawsant eu defnyddio erioed.

microstation model cynllun

Y map enghreifftiol a'r daflen

Y model yw'r lle gwaith, sef 1: 1, lle mae'n cael ei dynnu. Yr enghraifft rydw i'n ei dangos yw map stentaidd ac mae'r olygfa rydych chi'n chwyddo ynddo yn agos at ddangosydd thematig, pob un wedi'i adeiladu ar ben y model.

Y ddalen (taflen) yw'r hyn a elwir yn AutoCAD yn Layout, ac mae'n cyfateb i flwch sy'n gysylltiedig â maint y papur yr ydym yn disgwyl ei argraffu arno. Dyma'r un â'r raddfa, gan y bydd y model bob amser yn 1: 1

Y bwriad yw creu map ymadael, sydd â bocs allanol, y map cefndir, y dangosydd ar yr ochr dde ac ymagwedd ar y chwith mewn chwarter cylch, fel y dangosir yn yr enghraifft hon:

microstation model cynllun

Yn yr hen ffasiwn, mae'r rhai nad ydyn nhw'n gwybod sut i ddefnyddio'r swyddogaeth hon yn gwneud blociau (celloedd), copïo, graddio, torri a gwneud pethau i greu popeth o'r model. Yr anfantais yw, os yw addasiad i'w wneud i'r map gwreiddiol, nid oes unrhyw beth a wnaed yn ddefnyddiol.

Sut i adeiladu'r Cynllun

I adeiladu hyn, rydym yn defnyddio'r swyddogaeth a elwir deialog modelau, neu flwch enghreifftiol, sydd nesaf at y gorchymyn cyfeiriadau. Os nad yw'n weladwy, de-gliciwch ac actifadu, yn union fel y Rheolwr Raster.

microstation model cynllun

Yn y llun hwn yn debyg i'r cyfeiriad ofalus, oherwydd bod y rhesymeg sydd gennych yn unig yw hynny, yn galw mapiau, yr un fath neu eraill ar raddfa allanol ddiffiniad, creu chi dorri ffigwr ac yn eu rhoi mewn print ffrâm.

Y peth cyntaf yw creu'r ddalen, gwneir hyn gyda'r botwm newydd ac mae agweddau fel: Math o ddalen, os yw mewn 2 neu 3 dimensiwn, enw'r model, graddfa anodiadau, graddfa arddull llinell, wedi'u ffurfweddu,

microstation model cynllun

Sut i adeiladu'r trefniant

Yma mae'r offer yn gweithio fel petaech chi'n gweithio ar y model, petryalau, llinellau, siapiau, testunau. Mae popeth yr un peth, mewn fersiynau o 8.9 o'r enw Microstation XM cefnogir tryloywder.

microstio print seet Mae'r adeiladwaith yn syml: Un petryal gwaelod, chwarter cylchedd, dau betryal bach. Yna gyda'r offeryn i greu rhanbarthau mae'r tyllau yn cael eu gwneud yn ôl gwahaniaeth.

Gallwch hefyd roi lliw cefndir i wrthrychau, chwarae gyda thryloywder a blaenoriaeth i weld pa rai sy'n mynd o flaen neu tu ôl.

Yn debyg, ar hyn gallwch greu marciau ar gyfer gwybodaeth y prosiect, graddfa, rhif y daflen, cydlynu grid, logos, ac ati.

Embed mapiau ar wrthrychau

Mae mapiau'n cael eu llwytho fel cyfeiriadau yn y blwch model, cymaint o weithiau â'r disgwyl i gael eu galw ar y gwrthrychau. Mae gan bob un ohonynt enw rhesymegol a graddfa sy'n swyddogaeth ar ddalen y wasg. Mae hyn yn caniatáu ichi ffonio sŵau 2 / 3D mewn gwahanol raddfeydd o fewn yr un ddalen, ac oddi tano mae'n darparu rhai nodweddion arddull a graddfa testunau, gwelededd raster neu briodweddau 3D ar gyfer PDF.

Mae'r map hwn yn cwympo yn rhywle, felly rydyn ni'n gwneud copi o'r ffigwr rydyn ni'n gobeithio ei dorri allan a'i osod yn iawn ar y map. Rhag ofn nad yw'r maint yn ymddangos i ni, rydym yn ei glicio ar y dde ac yn addasu priodweddau trwy newid y raddfa. Yna i wneud y toriad rydyn ni'n defnyddio'r eicon siswrn ac yn cyffwrdd â'r ffigur.

microstio print seet

Yna caiff y gwrthrych ei fesur gyda phopeth a gellir symud y ffigur i'r map, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol.

microstation print seet 7

Dim ond ceisio, ceisio, gwneud camgymeriadau yw'r gweddill a dal ati i ymarfer nes i chi ddod o hyd i'ch ffordd. Ffoniwch gyfeirnod, diffinio graddfa, dewis gwrthrych clipio, clipio, ei osod ar y map. Mae'r canlyniad canlynol yn dangos y cynllun enghreifftiol sydd eisoes wedi'i ymgynnull.

Yn achos grid mapiau stentaidd, ni fyddai angen rhannu'r mapiau terfynol i'w hargraffu, ond yn hytrach byddai modiwlau arfer yn cael eu hadeiladu ar ddalennau gyda'r enw priodol a gyda chwadrantau sy'n cynnwys yr ardal o ddiddordeb yn y cefndir. Mewn achos o rifau penodol ar gyfer y map hwnnw fel rhif bloc y cymdogion, gellid eu tynnu yn y cynllun i gadw'r topoleg ar y model.

microstio print seet

6 Ymatebion i "Microstation: cynllun i'w argraffu"

  1. Mae angen help arnaf
    Nid wyf yn gwybod sut i wneud y lle model yn MicroStation V8.
    Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu.
    Cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.