Microstation: cynllun ar gyfer argraffu

Mae gwneud hyn gyda AutoCAD yn rhesymeg arall, ac efallai mai dyna pam mae rhai pobl yn ceisio'i wneud gyda Microstation yn cael anawsterau. Ar y naill law, oherwydd nid oes llawer o gymorth ar sut y caiff ei wneud ac yna nid yw'r ffordd i'w wneud yn union fel y mae AutoCAD yn ei wneud.

Ar gyfer hyn, byddwn yn gwneud ymarfer corff, er fy mod yn awgrymu y dylid dyfnhau rhai egwyddorion sylfaenol Microstation rhag ofn na chawsant eu defnyddio erioed.

microstation model cynllun

Y map enghreifftiol a'r daflen

Y model yw'r man gwaith, sef 1: 1, lle mae'n cael ei dynnu. Mae'r enghraifft yr wyf yn ei ddangos yn fap gwastad ac mae'r farn sy'n ehangu yn ddull o ddangosydd thematig, pob un wedi'i adeiladu ar y model.

Y daflen, (taflen) yw'r hyn y gelwir AutoCAD yn Layout, ac mae'n gyfwerth â blwch sy'n gysylltiedig â'r maint papur y disgwyliwn ei argraffu. Dyma'r un gyda'r raddfa, oherwydd bydd y model bob amser yn 1: 1

Y bwriad yw creu map ymadael, sydd â bocs allanol, y map cefndir, y dangosydd ar yr ochr dde ac ymagwedd ar y chwith mewn chwarter cylch, fel y dangosir yn yr enghraifft hon:

microstation model cynllun

Yn yr hen ffordd, mae'r rhai nad ydynt yn gwybod sut i ddefnyddio'r swyddogaeth hon yn gwneud blociau, yn copïo, yn graddio, yn torri, ac yn gwneud pethau i greu popeth o'r model. Yr anfantais yw, os ydych am wneud addasiad i'r map gwreiddiol, nad yw dim a wnaed yn ddefnyddiol.

Sut i adeiladu'r Cynllun

I adeiladu hyn, rydym yn defnyddio'r swyddogaeth a elwir deialog modelau, neu flwch enghreifftiol, sydd nesaf at y gorchymyn cyfeiriadau. Os nad yw'n weladwy, fe'i gwneir gyda botwm cywir ac wedi'i actifadu, fel Rheolwr Raster.

microstation model cynllun

Yn y llun hwn yn debyg i'r cyfeiriad ofalus, oherwydd bod y rhesymeg sydd gennych yn unig yw hynny, yn galw mapiau, yr un fath neu eraill ar raddfa allanol ddiffiniad, creu chi dorri ffigwr ac yn eu rhoi mewn print ffrâm.

Y peth cyntaf yw creu y daflen, gwneir hyn gyda'r botwm newydd a ffurfweddu agweddau megis: Math o ddalen, os yw mewn dimensiynau 2 neu 3, enw'r model, graddfa'r anodiadau, graddfa'r arddull llinell,

microstation model cynllun

Sut i adeiladu'r trefniant

Yma, mae'r offer yn gweithio fel pe bai'n gweithio ar y model, petryal, llinellau, siapiau, testunau. Mae popeth yr un fath, mewn fersiynau o 8.9 a elwir yn hyblygrwydd Microstation XM yn cael eu cefnogi.

microstio print seet Mae'r adeiladwaith yn syml: petryal yn y cefndir, chwarter cylch, dau petryal bach. Yna, gyda'r offeryn i greu tyllau rhanbarthau yn cael ei wneud gan wahaniaeth.

Gallwch hefyd roi lliw cefndir i wrthrychau, chwarae gyda thryloywder a blaenoriaeth i weld pa rai sy'n mynd o flaen neu tu ôl.

Yn debyg, ar hyn gallwch greu marciau ar gyfer gwybodaeth y prosiect, graddfa, rhif y daflen, cydlynu grid, logos, ac ati.

Embed mapiau ar wrthrychau

Llwythir y mapiau fel cyfeiriadau yn y blwch enghreifftiol, gymaint o weithiau ag y disgwyliwch eu galw yn y gwrthrychau. Mae gan bob un ohonynt enw rhesymegol a graddfa sy'n seiliedig ar y daflen brint. Mae hyn yn caniatáu i alw ymagweddau 2 / 3D mewn gwahanol raddfeydd o fewn yr un ddalen, ac islaw mae'n darparu rhai nodweddion o arddull a graddfa testunau, gwelededd eiddo raster neu 3D ar gyfer PDF.

Mae'r map hwn yn disgyn yn rhywle, felly rydym yn gwneud copi o'r ffigur y gobeithiwn ei dorri a'i osod yn iawn ar y map. Os nad ydym yn hoffi'r maint, rydyn ni'n rhoi botwm iawn ac yn addasu eiddo trwy newid y raddfa. Yna i wneud y toriad rydym yn defnyddio eicon y siswrn ac rydym yn cyffwrdd â'r ffigwr.

microstio print seet

Yna caiff y gwrthrych ei fesur gyda phopeth a gellir symud y ffigur i'r map, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol.

microstation print seet 7

Mae'r gweddill yn unig yn ceisio, ceisiwch wneud camgymeriadau a pharhau i ymarfer nes i chi ddod o hyd i'r sgil. Ffoniwch gyfeirnod, diffiniwch raddfa, dewiswch wrthrych clipping, trimio, lleoli ar y map. Mae'r canlyniad canlynol yn dangos y cynllun enghreifftiol wedi'i ymgynnull eisoes.

Yn achos grid o fapiau catastig, ni fyddai angen rhannu'r mapiau terfynol ar gyfer eu hargraffu, ond byddai'r modiwlau wedi'u haddasu yn cael eu hadeiladu ar daflenni gyda'r enw priodol a chyda quadrantiaid sy'n cynnwys yr ardal o ddiddordeb yn y cefndir. Mewn achos o rifau penodol ar gyfer y map hwnnw fel rhif bloc cymydog, gellid eu tynnu yn y cynllun i gadw'r topology ar y model.

microstio print seet

Ymatebion 6 i "Microstation: cynllun ar gyfer argraffu"

  1. Mae angen help arnaf
    Nid wyf yn gwybod sut i wneud y lle model yn MicroStation V8.
    Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu.
    Cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.