O Excel i AutoCAD, crynodeb o'r gorau

Wel, mae'n rhaid i mi gyfaddef ei fod wedi bod yn hwyl i siarad am y pwnc hwn, felly yn y swydd hon rwyf am ddangos y gorau a ddarganfuwyd.

Ond y gorau oll oedd dysgu gan rywun a oedd yn ei sylwadau wrthym am yr offeryn hwn sy'n caniatáu ffeil excel i gynhyrchu ffeil dxf, gan ddefnyddio cydlynu x, y, z, cod adnabod a lefel lle rydym am iddi gael ei dynnu.

Gelwir y cais yn XYZ-DXF a gallwch lawrlwythwch ef yma;
Gadewch i ni weld sut mae'n gweithio:

1 Y data tarddiad:

Mae'r cais hwn yn briodol ar gyfer gwybodaeth a lwythwyd i lawr o gps neu orsaf gyfan, ar yr amod bod y cyfesurynnau yn UTM, mae'n golygu bod ei unedau mewn awyren Cartesaidd mewn metrau. Mae colofn y cod yn ddynodwr o'r pwynt, yna mae'r cyfesurynnau x, y, z ac yn olaf yr haen yr ydym am ei thynnu, gall y rhain fod er enghraifft echel stryd, coed, ffiniau, polygon neu unrhyw nodwedd arall sy'n ein galluogi i hidlo'r data yn AutoCAD neu Microstation.
txt i autocad

* Rhaid i bob pwynt fod â chod.
* Rhaid cofnodi pob pwynt un ar ôl y llall, heb adael rhesi gwag.

Delweddu Data

Rhaid i ni ddiolch i Juan Manuel Anguita, Syrfëwr o Jaén, Sbaen a wnaeth ymdrech i adeiladu'r macro hwn. Mae gan y ffeil Excel dair dalen, un ohonynt o'r enw Preview yn eich galluogi i weld y graffeg yn y cynllun, a golygfeydd ochr (wedi'u hadeiladu i graff Excel pur!). Hefyd, gellir delweddu pob un o'r pedrantau 9 hyn, rhag ofn y caiff data ei newid yn y tabl, defnyddir y botwm «diweddaru barn»

excel a autocad

Ffurfweddu data ar gyfer allforio

Mae'r drydedd ddalen o'r enw opsiynau, yn ein galluogi i ddiffinio os bydd y ffeil yr ydym yn ei allforio yn mynd mewn dau neu dri dimensiwn, maint y llythyr, os ydym am ddangos y drychiadau (dimensiynau) ac enw'r ffeil dxf.

image

Unwaith y bydd y botwm porffor wedi'i wasgu, caiff ffeil .dxf ei chreu, y gellir ei hagor gyda Microstation, Arcview, AutoCAD neu bron unrhyw raglen CAD. Yn hyn o beth, crëir haen ar gyfer pob testun gwahanol a geir yn y golofn 'Haen' (ee: lev), lle caiff y pwyntiau eu pwytho; bydd haen arall hefyd y bydd ei monbre yn destun y golofn 'Haen' + txt (ex.: levtxt), lle bydd y codau, a bydd un arall yn cael ei greu, lle bydd y dimensiynau, gyda thestun monbre y dimensiynau colofn 'Haen' + + (ex.: levcotas). Mae ffeil Excel gyda'r un enw ac yn yr un cyrchfan hefyd yn cael ei chreu.

Mae'r ffeil cyrchfan (dxf)

Dyma enghraifft y ffeil sy'n cael ei harddangos o AutoCAD. Yna gallwch newid lliwiau'r haenau (fformat / haenau) neu fformat y pwyntiau (fformatau arddull / pwynt).

autocad txt excel

Mae'n gais anhygoel yn unig, ar gyfer yr hyn sy'n ddefnyddiol ac yn syml. Peidiwch â thynnu llinellau, dim ond anfon pwyntiau.

Ymatebion 64 i "O Excel i AutoCAD, crynodeb o'r gorau"

 1. Gyda dim ond AutoCAD, nid yw hynny'n bosibl.
  Gallech, os ydych chi'n mewnforio'r tabl fel cronfa ddata mewn fersiynau AutoCAD fel Civi3D.
  Neu os ydych chi'n gwneud macro gyda AutoLisp sy'n rhoi'r tabl.

 2. Rwy'n gwerthfawrogi y gallech chi fy helpu gyda chwilio testunau mewn awtocad o dabl excell, dod o hyd iddynt a newid y lliw, gobeithio y gallwch chi, gyfarchion.

 3. Yn wirioneddol ddrwg mae'r macro hwn yn anghyflawn gan na chaniateir iddo ddefnyddio sawl gwaith, unwaith yn unig ac mae hyn yn ei gwneud yn gyffredin neu efallai ddim yn cael ei ddefnyddio ond wedi ceisio creu sawl ffeil ond yn dweud bod y ffeil yn cael ei defnyddio gan raglen arall ????????

 4. Helo Juan Maenuel

  Roeddwn yn chwilio am wybodaeth i gynnal prosiect a oedd gennyf mewn golwg a darganfyddais y ffeil hon.

  Wel, dydw i ddim mewn gwirionedd yn arbenigwr o ran rhagamcanu, ond dwi'n cael y syniad o dorri awtomeiddio dyluniad geometrig ffyrdd trwy golygydd rhagorol gweledol rhagorol.

  Yr amcan yw cyfrifo elfennau geometrig y gwahanol gromliniau a'r gwerthoedd hynny yr wyf yn eu cael fel xls, eu trosi i fformat ascii i'w gweithredu ar blatfform cad a microstation.
  A dyna lle na allaf barhau, dydw i ddim yn gwybod sut i wneud hynny. O'r hyn rwy'n gweld, mae gennych lawer o syniad o hynny ac efallai y gallwch chi fy helpu
  Hoffwn hefyd greu cod i gywiro, a gallaf weledu'r gromlin mewn graff excel cyn allforio'r data i'r gwahanol lwyfannau.

  Am eich sylw, diolch yn fawr iawn

 5. Rhaid i chi ddefnyddio map AutoCAD neu 3D Sifil ar gyfer hyn.
  Os nad oes gennych chi, defnyddiwch raglen opensource fel QGis neu gvSIG

 6. Helo

  Rwy'n gwybod nad oes raid iddo wneud yn union â'r pwnc hwn, ond os gall rhywun fy arwain i mi sut y gallaf allforio ffeiliau autocad i KML a rhoi lluniau ar gmaps.

  Diolch a gorau o ran

 7. DIOLCH AM Y DEUNYDD OND UNWAITH YN UNIG RHEDEG HOFFI I WNEUD Podro y gellir eu hailddefnyddio BOED NEU 2003 2007 EXCEL Rwyf hefyd yn cael rhywfaint o FFORMATAU EXCEL AutoCAD HEB A LEAN

 8. cyfraniad da iawn !! Fi jyst angen i ddarllen mwy na phwynt 1000, gwelaf fod yn cael ei ddiogelu ... Llwyddais i gael y pwyntiau i 950, fodd bynnag mae gen i cyfesurynnau o fwy na 5000 o bwyntiau ... yn anffodus mae'n dweud wrthyf diogelu gan gyfrinair .. Ond cyfraniad rhagorol! Yr wyf yn gobeithio yr awdur yn gweld hyn ac yn gallu cynyddu nifer y pwyntiau i fynd i mewn ..

  Cyfarchion i bawb!

 9. Diolch yn fawr iawn am roi cais mor wych i ni. Rwy'n hapus iawn gyda'r gwaith, ymholiad: A yw'n bosibl cysylltu bloc â phob pwynt, er enghraifft cylch? Os felly, a allech chi ddweud wrthyf beth yw'r ffordd.

  Diolch yn fawr iawn

  Patricio

 10. da rhagorol, swyddogaeth hon o'r daflen Excel, cwestiwn yn ôl y profion Rwyf wedi gwneud hyn yn cyfyngu ar y nifer o bwyntiau i'w graphed, yn fy achos angen i mi wneud graffiau am bwyntiau 4000 fel y gallaf ei wneud i newid hyn Excel PivotTable fel Byddai'n cymryd gormod o amser i mi fod yn plotio yn adranol.
  ddiolchgar

 11. I anfon fy llongyfarchiadau diffuant i awdur, mae'n help mawr i syrfewyr, yn gobeithio parhau i dderbyn y cyfryw TECHNEGOL AIDS i ddatblygu fy hun mewn ffordd fwy proffesiynol yn y dyfodol.

 12. Douglas ... yn AutoCAD Dim ond rhaid i chi agor ffeil,
  yn y ffeil type selectas dxf
  Rydych yn dewis y ffeil a gynhyrchwyd yn C ac
  Yn barod !!!!!

 13. Os yw'n gweithio yn 2007, pan fyddwch chi'n agor y ffeil, mae'n dangos rhybudd diogelwch, mae'n rhaid i chi ddewis ynddi
  Opsiynau ...
  Galluogi'r cynnwys hwn a
  derbyn

 14. Os ydych chi'n cyfeirio at y ffeil Excel a ddangosir yn yr enghraifft, ar ôl i chi nodi'r cyfesurynnau, rydych chi'n pwyso'r botwm porffor gyda thestun melyn: «cliciwch i greu dxf»

 15. Hoffwn i chi fy helpu ... Rwy'n ceisio dod o hyd i rywfaint o gais neu arfer yn lsp. y gallwch chi allforio testunau o .dwg i .xls testunau yn unig a ddewiswch gyda'r llygoden a gallwch weld data gyda'r bysellfwrdd os na allwch ddod o hyd i destun yn y llun. ac na chaiff y testunau allforio eu dewis, os na fydd yn caniatáu i mi ei ddewis gymaint o weithiau yn ôl yr angen.
  Mae gen i y drefn hon
  (defun C: TXTOUT (/ va vb vc vd vf vg vg); V1.0
  ; Gan Scott Hull, 11-20-86
  ; Dylunio Mecanyddol SAH (415) 343-4015
  Allforion testun ASCII i'w ffeilio.

  (defun * gwall * (st) (prydlon (strcat «gwall:» st «07 \ n»)))

  (setq va (getstring «Enw'r ffeil ASCII i greu:«) vb (agored va «r»))
  (os (/ = vb nil) (progn (close vb) (setq vc (ascii (strcase (getstring
  «Mae ffeil gyda'r enw hwn eisoes yn bodoli. A ydych chi am ei disodli? «))))))
  (setq vc 89))
  (os (= vc 89) (progn
  (setq vb (agored va «w») vd (ssget) ve (sslength vd) vf 0)
  (tra (

 16. Er mwyn gallu copïo a chludo colofn o ddata o daenlen, dywed hyn wrthyf fod y celloedd yn cael eu diogelu, ac ni wn beth yw'r allwedd i ddatrys y broblem hon, os ydych chi'n gwybod y byddwn yn ddiolchgar iawn

 17. Helo ffrindiau, er mwyn gallu ei ddefnyddio yn 2007 swyddfa, mae'n rhaid ichi ei drosi i'r fersiwn, yn yr eicon o'r chwith uchaf yw'r opsiwn, CLICIWCH YMA. Yna byddwch chi'n rhoi i mewn i dderbyn. Pan ofynnwch am yr opsiwn i gau ac agor y llyfr, cliciwch ar YDW. Mae'n rhybuddio i chi y bydd y newidiadau heb eu cadw yn cael eu colli, nid yw hynny'n bwysig, dim ond ac eisoes y caiff ei dderbyn (Os na fydd yr opsiwn hwn yn APPEAR yn well). Cyn defnyddio'r macro, dylech edrych o dan y bariau dewislen. RHYBUDD DIOGELWCH: Mae rhywfaint o gynnwys gweithredol wedi bod yn anabl, EWCH I'R OPSIYNAU A CHYCHWELIWCH AR Galluogi'r cynnwys hwn a mynd .... GALLWCH GAN DDEFNYDDIO TG YN SWYDDFA 2007.

  LLEWCH I BOB !!! (PEIDIWCH Â CHYFLWYNO SY'N RHAID I'R OPSIWN MACRO YN GWEITHREDU A CHOFNODI)

 18. Yn dda fel y mae pawb yn edrych ar fy nghwestiwn, mae'r canlynol yn sut i drosglwyddo'r ffucking excel, i auto cad ond mewn testun?

 19. Ffeil dda iawn. Cyfarchion i'r dyn a adawodd y ffeil hon, i weld a yw mwy o gyfraniadau yn cael eu rhyddhau.

 20. helo, ni allaf addasu'r opsiynau gan ofyn imi am y cyfrinair gwirio, beth alla i ei wneud yn yr achos hwn?

 21. g! neu rywun, yr wyf yn gweithio ar dynnu stryd, bron bob amser yn ei wneud gyda gorsaf gyfanswm ond erbyn hyn rydw i wedi dod â data a lefel draffig (traws-adrannau) a oes unrhyw un yn gwybod sut i drosi'r data hwn i UTM? Mae gennyf echel diffiniedig ac mae darlleniadau'r adrannau yn bellter yn yr uchder ar ôl yn + neu -, llinell y ganolfan, pellteroedd uchder cywir yn + neu - ... os yw rhywun yn fy helpu i jcpescotosb@hotmail.com

 22. Mae'r macro hwn yn wych diolch i bawb sy'n gwneud y datblygiadau hyn yn bosib.

  Cofion

 23. Dwi am ddiolch gyntaf i Togografo Juancho am y macro a hefyd yr hen G! i leoli a chyhoeddi ... yr hyn rwy'n cyfrannu !!!

 24. GWAITH YN SWYDDFA 2007 NID BOB AMSER ME ME ALLAN GWALL AC ÔL allforio i ffolder ar CY dim byd yn dod allan i mi gael ffenestr sy'n PERUTRAR AC NID DDWEUD ME BETH I'W WNEUD SDE

 25. y gwall rhagolwg, ymddengys i mi y gallai fod yn ôl y cyfluniad rhanbarthol, bod y gwahanydd miloedd a degolion (semicolons) yn cael ei newid yn diwygio ...

 26. mae'n edrych yn ddiddorol, oherwydd ei fod ar-lein; Fe welaf a ydw i'n adolygu un diwrnod o hyn

  diolch am y wybodaeth

 27. Unwaith y bydd lefel hyder y macro wedi'i ffurfweddu, fodd bynnag, mae'r daenlen yn dal i ddangos neges gwall ar gyfer yr ail daflen (PREVIEW).

  Er eich bod yn parhau i allforio pwyntiau i dxf, hoffwn alluogi gweithredoedd y daenlen ddiweddaraf hon yn llawn.

  Llongyfarchiadau,

 28. i ffurfweddu'r lefel hyder

  rydych chi'n mynd i'r botwm excel, yr un sydd gyntaf ar y chwith uchaf, ac yn dewis y botwm "excel options",

  yna byddwch chi'n dewis "canolfan ymddiriedaeth"

  ac yno rydych chi'n dewis «sefydlu canolfan ymddiriedaeth»

  yna byddwch chi'n dewis "gosodiadau macro"

  ac yno rydych chi'n dewis "galluogi pob macros"

 29. Hoffwn eich llongyfarch a dweud wrthych ei fod yn gweithio'n dda iawn yn ecxel 2007 yn unig bod yn rhaid i chi ffurfweddu'r exel ar lefel hyder ac yn barod

 30. DIM GYDA OFFER 2007 NI WNEUD GWAITH, OS UNRHYW UNRHYW FENOMENON FEL YR UN SY'N CODI'R CAIS A'R DIWEDDARAF AR. DIOLCH

 31. i dda, yna ewch i newid y ffurfweddiad rhanbarthol i'ch peiriant

  panel dechrau / rheoli / cyfluniad rhanbarthol

  yna byddwch chi'n dewis eich gwlad yn yr opsiynau rhanbarthol

  yno gwnewch yn siŵr bod y miloedd gwahanydd gyda'r symbol "coma" a'r degolion â "chyfnod" wedi'i sefydlu

  yna byddwch chi'n mynd i ragori a dylai weithio

 32. yn gweithio heb ddiffygion ... ond ond ni fyddai'r cydlynu yn union yn yr awyren ... .. canfle, beth ydych chi'n ei gynghori ???

 33. ceisiwch fynd i mewn i gyd-gyfesurynnau crwn, sydd heb ddiffygion i weld a yw'n broblem o'r ffurfweddiad rhanbarthol (bod y comas ar gyfer gwahanu miloedd a'r pwynt ar gyfer gwahanu degolion).

 34. Rwy'n cael gwall,

  Rwy'n mynd i mewn i'r cyfesurynnau gogledd ac yn estes gyda'r dimensiwn ond nid yw'n gwneud y rhagolwg

  mae'n gadael gwall
  Amser rhedeg; '1004,:
  yn methu â chael yr eiddo siartObjects o'r dosbarth taflen wers

 35. nid yw'r macro yn gweithio i mi, a allwch chi fy helpu ???

  yn holl boloqueda ac eisoes yn siarad fel bod diogelwch y macro yn isafswm fel g! Sylwch, nid yw'n gweithio i mi !!!!! helpu meeee

 36. Helo Marcos, mae'r system yn cynhyrchu neges na allwch chi addasu'r newidiadau, ond rydych chi'n eu derbyn. Hynny yw, gallwch chi newid enw'r ffeil a maint y testun, ac wrth ei weithredu mae'n cynhyrchu'r canlyniad.

  Rhag ofn bod gennych chi fwy o broblem, peidiwch â newid maint y testun neu enw'r ffeil, nid yw'n angenrheidiol. Gellir golygu maint y testun mewn awtocad.

 37. Helo good'm ceisio defnyddio rhaglen hon i dreulio CAD gwrthryfel bychan fesul fy excel ni fydd yn gadael i mi newid unrhyw un o'r posibiliadau y trydydd daflen, gall hyn fod aq ddyledus? Diolch o flaen llaw.

 38. Miguel: nid yw'r macro yn gweithio gydag Excel 2007
  Joaquín: mae'n rhaid i'r macros gael eu galluogi, gwneir hyn mewn offer / macro / diogelwch a galluogi diogelwch ar lefel isel.

 39. mae'ch dalen ragorol yn dda iawn ond ni fydd y macros nad yw'r daenlen yn gweithio arnynt yn analluoga'r hyn y gallaf ei wneud i weithio'n gywir

 40. Mae'n gyfleustodau da iawn rwyf wedi bod yn ei ddefnyddio ers amser maith ond mae gen i broblem fawr:

  Nid yw'n gweithio gyda swyddfa 2007.

  Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw ateb i'r broblem hon.

 41. Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol iawn, yn enwedig ar gyfer swyddi mawr iawn, fe geisiiaf weld sdaludos o'r fath

 42. Helo Jordi, nid wyf yn onest wedi rhoi cynnig arno yn 2007 excel, i weld a yw rhywun sydd wedi ceisio hynny yno ac yn cadarnhau a yw'n rhoi problemau

  cyfarchiad

 43. galvrezhn, yn gyntaf, feliciarte y casgliad rydych chi wedi'i wneud yn y cofnod hwn, ac ar y llaw arall (felly byddwch yn gweld mae gaeth mwy i XYZ-DXF, hehe) eisiau sylwadau os bydd rhywun, neu chi eich hun, wedi blasu y macro Excel 2007, 5 oherwydd roedd rhaid i mi ei ddefnyddio-6 o flynyddoedd mewn fersiynau cynharach o Excel, ac nid ydynt yn gwybod pam, ond nid yw'n rhedeg (gennyf galluogi macros, a phopeth a).

  cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.