Map Bentley PowerView V8i, Argraff gyntaf

Rwyf wedi derbyn fersiwn o PowerView V8i Select Series 2 (Fersiwn 8.11.07), y llinell economaidd yn yr ardal fapio y mae Bentley yn gobeithio ei hecsbloetio. I ddechrau, mae rhai o fy amheuon wedi cael eu dileu wrth y fynedfa blaenorol pan ddangosais tair llinell yr ardal geo-ofodol ar gyfer 2011.

BentleyMap_Image2 Ar gyfer cychwynwyr, yn lle bod yn fersiwn gyfyngedig, mae ganddo fwy o alluoedd. Mae'n baradocsaidd ei fod bellach yn costio llai na UD $ 1,350; rheswm pam y dychmygais y byddai ganddo alluoedd is na'r Gyfres Dewis PowerMap 1 a oedd oddeutu US $ 1,495. Mae'n amlwg bod Bentley yn ceisio dod â'r fersiwn hon i'r farchnad fel offeryn rhad, sy'n cynnwys galluoedd Map Bentley a holl bwer Microstation mewn un drwydded. Mae hyd yn oed yn rhatach na Microstation yn unig.

Ar gyfer hyn, yr hyn y mae wedi'i wneud yw gwneud y mwyaf o'r gwahaniaethau yn y fersiwn ganlynol (Bentley Map V8i) sy'n cynnwys y Offer cadastre a MapScript -mae hwn yn mynd i bron US $ 4,000-. Ar gyfer achosion mwy mwg, mae Bentley Map Enterprise wedi'i adael, sy'n fwy na US $ 7,000 yn ôl y siart cymharu y mae Bentley wedi'i chyhoeddi.

Er mwyn i PowerMap Select Series 1 aros yn ei unfan yno, bydd yn parhau i werthu’n ddiystyr os yw PowerView Select Series 2 yn fwy cadarn ac yn costio llai. Bydd defnyddwyr PowerMap Field a PowerDraft yn gweld y buddion mwyaf o ran offer golygu,

Yn y graffig canlynol rwy'n dangos gwahaniaeth rhwng y cwarel tasg Microstation arferol gyda Bentley PowerView. Yr holl offer Microstation i adeiladu, golygu a chyfansoddi cynlluniau yw; lle mae'n wahanol yw -edrych ar y panel chwith- nad yw'r offer i wneud animeiddiadau, delweddu uwch, modelu 3D ac arwynebau wedi'u cynnwys; Gallwch weld 3D ond nid yw'r offer hyn yn dod fel yn achos y fersiynau llawn y mae Bentley Map yn eu gwneud.

Mae Map Bentley yn cynnwys yr holl offer dadansoddi, ac eithrio sgriptio, gofodol a dadansoddi rhwydwaith. O ran rhyngweithrededd, nid yw'n cynnwys estyniadau FME, hefyd mae'r allforio i fformatau GIS yn cael ei leihau, dim ond i fformatau Google Earth a CAD. Gall gadw at gronfa ddata Oracle, ond dim ond wrth ddarllen, mae trin topolegau yn Oracle neu fewnosod data yn cael ei adael allan; ni all y naill na'r llall gynhyrchu Rwy'n-modelau er y gall eu darllen.

O ran gwelliannau, mae offer wedi'u cynnwys i wneud Adolygu a Markup (dim ond yn y drwydded hon y mae'r rhain yn bodoli) rhywbeth tebyg i'r hyn a wnaed o'r blaen gyda Redline ond gyda mwy o botensial, ynghyd â swm y gwelliannau yn gyffredinol yr oedd Select Series 2 yn ymhlyg Ar y lefel hon o fersiynau, mae bawd bawd eisoes wedi'i ymgorffori i atgyweirio'r panel neu ei anfon fel tab ar y chwith, fel y Rhuban AutoCAD.

Bentley Map PowerView Dewis Cyfres 2 (8.11.07)
gweld bentley power microstation

Microstation V8i Dewiswch Series 1 (8.11.05)
gweld bentley power microstation

Anfanteision PowerView V8i

Yr anfanteision mwyaf yw nad yw'n cynnwys offer sylfaenol ar gyfer adeiladu mapiau, yn enwedig glanhau topolegol, y generadur grid ac nad yw ond yn cefnogi model  (cynllun) gan dgn. Rwy'n ei chael hi'n warthus cymryd hyn oddi wrth ddefnyddwyr cyffredin sydd â thrwydded PowerMap V8i ac sydd am brynu un drwydded arall heb fynd i'r lefel drwyddedu nesaf.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth na ellir ei ddatrys gan rywun sy'n gwybod bod Microspas yn dagu:

Er enghraifft, nid yw'n caniatáu creu mwy nag un model, ond nid yw'n atal dyblygu un sy'n bodoli eisoes, sy'n datrys y sefyllfa hon trwy glicio ar y dde a dewis dyblygu.

Yna, gyda pheidio â chynnwys y glanhau topolegol, rhaid i chi gopïo'r ffeiliau angenrheidiol cleanup.ma a cleanup.dll o PowerMap V8i yn y cyfeiriad:

C: Ffeiliau Rhaglen Bentley MapPowerView V8i MapPowerView mdlsys

Ac i'w weithredu, dim ond yn y llinell orchymyn keyin y caiff ei hysgrifennu: MDL SILENTLOAD CLEANUP

Felly peidiwch â bod ofn, oherwydd y cyfan sydd ganddo yw rhai arferion anactif o'r bar dewislen a mdls anghorfforedig. Buddugoliaeth fawr i bawb yw, yn lle llawer o fersiynau sy'n bodoli eisoes (Map, Drafft, Maes, Cadastre, Sgript) nawr ei fod wedi'i symleiddio i dri graddadwy yn yr ardal geo-ofodol ar lefel y bwrdd gwaith.

Pryd i symud

Ar gyfer ffrindiau sydd eisiau aros gyda fersiynau Microstation V8 2004, yr awgrym yw mudo. Nid yw'n gwneud llawer o synnwyr aros gydag offeryn cyhyd er gwaethaf y ffaith bod fformat dgn V8 yn aros yr un peth. Yn ddiweddar ym mis Mai 2011 cyhoeddodd Bentley newyddion yn y rhyngweithio â Microsoft ond rhwng y llinellau cadarnhaodd y bydd yn cynnal cefnogaeth i'r fersiynau hyn tan 2014, y flwyddyn y bydd Microsoft yn ei dileu ar gyfer Windows XP.

Mae'n ymddangos i mi y bydd y fersiwn hon yn un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf gan Catastros sydd wedi ffafrio Microstation, y mae'n well ganddynt CAD sy'n gwneud GIS, ei bris fel XFM posibl. Fodd bynnag, mae'r her i Bentley yn aros yr un fath yn y llinell hon: Creu paneli cyfeillgar ar gyfer y Gweinyddwr Geo-ofodol, y gorau a welais i adeiladu nodau XML ar gyfer prosiectau mapio ond gyda rhwystr sy'n ei gwneud yn anneniadol i ddefnyddwyr nad oeddent yn gwybod Daearyddiaeth. .

2 Yn ymateb i “Bentley Map PowerView V8i, Argraff gyntaf”

  1. Helo, noson dda, rydw i wedi bod yn gweithio yn y gofrestrfa tir ar gyfer 5 ers blynyddoedd, rydym wedi cael ein hyfforddi gan Gydweithrediad Sbaen, mae gen i feddalwedd dylunio map Bentley PowerMapV81 ond mae'n gydnaws â Windows a defnyddiaf y system weithredu am ddim yn Linux yn y fersiwn o Ubuntu mae angen i mi os oes fersiwn gydnaws gyda'r system weithredu am ddim hon, diolch yn fawr iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.