Ble mae Bentley yn mynd gyda'r ardal Sifil

Ewch i weld bod y pwnc yn rhy ysgogol, yn prin rydw i am fyfyrio ar yr hyn y gallaf ei ddeall. Roeddwn i wedi dechrau ceisio siaradwch am Geopak, ond dim ond bod PowerCivil newydd gyrraedd, mae'n arbed byd i mi, bydd rhaid i mi brofi os yw popeth y mae'n ei ddweud mor wir.

Bentley o'r blaen ...

Os oes unrhyw werth sydd gan Bentley, maes Peirianneg ydyw. Hanes Integraph mae'n hir Yn yr ystyr hwn, ers y blynyddoedd 70 cafwyd atebion i beirianneg prif fframiau, cyn bod Microstation gyda'r enw hwnnw a chyn bod Civil3D, na Bentley nac ychwaith Autodesk.

Cafodd yr holl gynhyrchion peirianneg hyn eu cyfuno'n raddol mewn a Sancocho wedi'i grynhoi fwy neu lai fel hyn:

 • InRoads. Daeth chwe blas i hyn:
  - Ystafell Safle Ynni
  - Safle Ynni
  -Deiniau
  -Gyffyrddau Storm & Glanweithdra
  - Arolwg Annibynnol
  -Prwdiau Annibynnol.
 • Geopak. Daeth hyn â'r fersiynau hyn:
  -Gyfarpar Sifil Peirianneg Sifak
  -Safle Geopak
  -Ar Arolwg Gwen
  - Geopak Pŵer
 • MX. Mae hwn yn fersiwn ddiddorol a oedd â phopeth, ac roedd hynny'n fwy ar gyfer amgylchedd Lloegr, ac felly fe'i gweithredwyd yn bennaf gan Loegr ac India. Bob amser gyda chyfeiriadedd tuag at ddylunio ffyrdd, yn rhedeg ar AutoCAD. Mae hyd yn oed ar gyfer fersiynau o AutoCAD 2008-nid wyf yn gwybod a fydd y rhamant hwnnw'n parhau - erbyn hyn mae'n bodoli ar gyfer Microstation ac mae'r fersiynau diweddar bob dydd yn fwy tebyg i InRoads. Mae hyn yn golygu ein bod yn deall swydd ffrindiau Saesneg yn cymharu MX â Civil 3D yn well.

Os ydym am weld sut Bentley lleoli yn y maes Peirianneg, mae'n rhaid i weld y map hwn yn yr Unol Daleithiau. Mae'n Adrannau Cludiant: 26 yn datgan ar hyn o bryd yn defnyddio Inroads (52%), 18 Geopak (36%) a 2 MX (4%).

bentley sifil

Yn achos Corfflu Peirianneg y Lluoedd Arfog, mae'n debyg, mae 23 yn defnyddio Inroads, ac mae 4 yn defnyddio MX.

Sut y mae Bentley yn gorfod sefyll ei hun fel hyn, yn haeddiant Intergraph, pwy oedd yn berchennog InRoads tan fis Rhagfyr y flwyddyn 2000, pan brynodd Bentley yn ei gyfanrwydd ac wrth gwrs, portffolio defnyddwyr.

Yn amseroedd Integraph, roedd InRoads hyd yn oed yn gweithio arno IntelliCAD, y diwrnod arall, canfûm fersiwn yn rhedeg mil o ryfeddodau ar Microstation 95, yn chwilfrydig bod y dyn yn dweud nad yw'n symud oddi yno oherwydd ei fod yn hapus iawn. Da i Bentley, oherwydd dwi ddim yn meddwl y gallaf ddod o hyd i ddefnyddiwr mor styfnig gan ddefnyddio AutoCAD R12.

Ar lefel Ladin America, nid cyfrif y rhai o Frasil sy'n gorffwys arall, maent yn rhagori gan ddefnyddio InRoads:

 • Walsh Periw (Lima)
 • Prifysgol Gatholig Lima
 • Grana a Montero
 • Empresas Publicas de Medellín
 • Draphont Ddŵr Bogotá
 • Camlas Panama
 • Tecnoconsult (Venezuela)
 • Inelectra (Venezuela)
 • Dyfroedd y Illimani (Bolivia)
 • ICA (Mecsico)

Bentley yn ddiweddar ...

Ar ochr AutoDesk, rydym wedi gweld datblygiadau diddorol, er nad yn yr un dilyniant, gan bartneriaid sy'n canu byw neu gwmnïau a brynir gan AutoDesk. Dyna'r rheswm dros linell Point Eagle, SoftDesk, CivilCAD, Land Desktop, i enwi ychydig. O'r mwyaf diweddar a chyda beth rwy'n credu mai AutoDesk yw Civil3D sy'n cynnwys yr hyn y mae Map AutoCAD yn ei wneud.

Beth sy'n digwydd yw bod gan AutoDesk leoliad byd-eang yn ei wahanol lwyfannau, yn ôl dogfen a gyflwynwyd gan AutoDesk, miliynau o 6 o ddefnyddwyr yn y byd sy'n defnyddio rhywbeth sy'n rhedeg ar AutoCAD ac o'r rhain, mae 30,000 yn ddefnyddwyr Civil3D. Mae'r data olaf hwn yn swnio'n wych, efallai oherwydd hyn nid oes gan fechgyn Bentley ddim arall llawenhau pan maent yn sôn amdanynt gyda'r bug mawr (ymadrodd llythrennol ar Facebook).

bentley sifil

Er hynny, gellir dweud bod Bentley wedi bod yn hapus â'i swydd ym maes Planhigion a Pheirianneg, gyda chleientiaid sooo yn wych Mae ei gaffaeliadau a'i ddatblygiadau newydd wedi'u hanelu at gryfhau ei ddatblygiad tuag ato Rwy'n-fodel, XM (dim MX), o'r rhai sydd wedi gwneud argraff arnaf ac yn awr rwy'n cofio: STAAD ar gyfer strwythurau, Dulliau Haestad ar gyfer dyfroedd a GINT ar gyfer geotechnoleg.

Er bod AutoDesk yn mynd yn fwy i faes animeiddiad, mae'n bosibl bod Bentley yn bwriadu atgyfnerthu ei diriogaeth wrth iddo ddiweddaru ei dechnoleg.

Ble mae Bentley yn mynd ...

Wrth iddynt ei weld, a wnaed hyd yn oed fy un diwrnod mi anodd deall y blasau o Inroads, gyda rhesymeg ond am ryw reswm neu'i gilydd bob amser yn dod o ymarferoldeb fersiwn byr sydd ond yn y llall. Felly Bentley yn mynd tuag at yr hyn y mae'n galw PowerCivil, gan gynnwys:

bentley sifil

Yn fy marn i, mae'n syniad gwych, yn enwedig oherwydd yn yr offer uchod, er roedd bob amser y PowerInRoads a'r fersiwn PowerGeopak, mae'r gweddill yn drwyddedau sydd angen trwydded gan MicroStation.

A dyfodol InRoads?

Bydd ennill tir yn parhau i fod mam y cywion am hen ddefnyddwyr y maes hwn, hefyd ar gyfer y rhai sydd â thrwydded a meddiannu dim ond caffael Inroads MicroStation, gyda'r anfanteision y gwahanol flasau (Storm & Glanweithdra, Arolwg). Gyda hyn, yr anfantais yw:

Nid oedd gan InRoads y modiwl platfform, yn dda, hynny neu Vulcan. Llwyfannau pawb yn defnyddio, mwyngloddio, pensaernïaeth, peirianneg. Nid oedd ganddo ddraeniad hefyd (a gynhwysir yn y fersiwn InRoads Storm & Sanitary bellach) a thopograffi (Arolwg InRoads).

bentley sifil

Felly, beth yw PowerCivil?

Mae gan PowerCivil bron popeth y mae defnyddiwr peirianneg yn ei feddiannu. Mae'r fersiynau ar gyfer Sbaen ac Ar gyfer America Ladin yr un fath, gyda'r gwahaniaethau yn y rheoliadau a ddaw ganddynt, sef yr UDA ton arall ar gyfer gringos. Felly, pe bai angen ei ddiffinio:

PowerCivil: Mae'n InRoads gyda llwyfannau, draeniad, topograffi, MicroStation ac yn Sbaeneg.

Am bris Microstation.

fodwch yn sifil

bentley sifil

Fe welwn sut yr wyf yn adolygu ei nodweddion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.