Ble mae Bentley yn mynd gyda'r ardal Sifil

Waw, mae'r pwnc yn rhy rhodresgar, go brin fy mod i eisiau myfyrio ar yr hyn y gallaf ei ddeall. Roeddwn i wedi dechrau ceisio siaradwch am Geopak, ond dim ond bod PowerCivil newydd gyrraedd, mae'n arbed byd i mi, bydd rhaid i mi brofi os yw popeth y mae'n ei ddweud mor wir.

Bentley o'r blaen ...

Os oes teilyngdod sydd gan Bentley, maes Peirianneg ydyw. Hanes Integraph mae'n hir Yn yr ystyr hwn, ers y blynyddoedd 70 cafwyd atebion i beirianneg prif fframiau, cyn bod Microstation gyda'r enw hwnnw a chyn bod Civil3D, na Bentley nac ychwaith Autodesk.

Cafodd yr holl gynhyrchion peirianneg hyn eu cyfuno'n raddol mewn a Sancocho wedi'i grynhoi fwy neu lai fel hyn:

 • InRoads. Daeth chwe blas i hyn:
  - Ystafell Safle Ynni
  - Safle Ynni
  -Deiniau
  -InRoads Storm & Glanweithdra
  - Arolwg Annibynnol
  -Prwdiau Annibynnol.
 • Geopak. Roedd y fersiynau hyn yn yr un hon:
  -Gyfarpar Sifil Peirianneg Sifak
  -Safle Geopak
  -Ar Arolwg Gwen
  - Geopak Pŵer
 • MX. Mae hon yn fersiwn ddiddorol a oedd â phopeth, ac roedd hynny'n fwy i amgylchedd Lloegr, ac felly fe'i gweithredwyd yn bennaf gan Loegr ac India. Bob amser yn ganolog tuag at ddylunio ffyrdd, yn rhedeg ar AutoCAD. Mae'n bodoli hyd yn oed ar gyfer fersiynau o AutoCAD 2008 - wn i ddim a fydd y rhamant honno'n parhau - nawr mae'n bodoli ar gyfer Microstation a'r fersiynau diweddar bob dydd mae'n edrych yn debycach i InRoads. Mae hyn yn gwneud inni ddeall yn well swydd ffrindiau o Loegr sy'n cymharu MX â Civil 3D.

Os ydym am weld sut y gwnaeth Bentley leoli ei hun yn yr ardal Beirianneg, rhaid inni weld y map hwn o'r Unol Daleithiau. Mae'n ymwneud â'r Adrannau Trafnidiaeth: mae 26 o'r taleithiau ar hyn o bryd yn defnyddio InRoads (52%), 18 Geopak (36%) a 2 MX (4%).

bentley sifil

Yn achos Corfflu Peirianneg y Lluoedd Arfog, mae'n debyg, mae 23 yn defnyddio Inroads, ac mae 4 yn defnyddio MX.

Sut y mae Bentley yn gorfod sefyll ei hun fel hyn, yn haeddiant Intergraph, pwy oedd yn berchennog InRoads tan fis Rhagfyr y flwyddyn 2000, pan brynodd Bentley yn ei gyfanrwydd ac wrth gwrs, portffolio defnyddwyr.

Yn amseroedd Integraph, roedd InRoads hyd yn oed yn gweithio arno IntelliCAD, y diwrnod o'r blaen darganfyddais fersiwn yn rhedeg fel swyn ar Microstation 95, yn chwilfrydig bod y dyn yn dweud nad yw'n symud oddi yno oherwydd ei fod yn hapus iawn. Da i Bentley, oherwydd nid wyf yn credu y gallaf ddod o hyd i ddefnyddiwr mor ystyfnig gan ddefnyddio AutoCAD R12.

Ar lefel Ladin America, nid cyfrif y rhai o Frasil sy'n gorffwys arall, maent yn rhagori gan ddefnyddio InRoads:

 • Walsh Periw (Lima)
 • Prifysgol Gatholig Lima
 • Grana a Montero
 • Empresas Publicas de Medellín
 • Draphont Ddŵr Bogotá
 • Camlas Panama
 • Tecnoconsult (Venezuela)
 • Inelectra (Venezuela)
 • Dyfroedd y Illimani (Bolivia)
 • ICA (Mecsico)

Bentley yn ddiweddar ...

Ar ochr AutoDesk, rydym wedi gweld datblygiadau diddorol, er nad gyda'r un parhad, gan bartneriaid sy'n fyw neu gwmnïau a brynwyd gan AutoDesk. Mae hyn yn wir yn achos llinell Eagle Point, SoftDesk, CivilCAD, Land Desktop, i enwi ond ychydig. Un o'r rhai mwyaf diweddar a'r hyn rwy'n credu y bydd AutoDesk yn aros gydag ef yw Civil3D, sy'n cynnwys yr hyn a wnaeth AutoCAD Map.

Yr hyn sy'n digwydd yw bod gan AutoDesk leoliad byd-eang yn ei wahanol lwyfannau, yn ôl dogfen a gyflwynwyd gan AutoDesk, mae 6 miliwn o ddefnyddwyr yn y byd yn defnyddio rhywbeth sy'n rhedeg ar AutoCAD ac o'r rhain, mae 30,000 yn ddefnyddwyr Civil3D. Mae'r data olaf hwn yn swnio'n wych, efallai mai dyma pam nad oes gan fechgyn Bentley unrhyw ddewis ond gwneud hynny llawenhau pan maent yn sôn amdanynt gyda'r bug mawr (ymadrodd llythrennol ar Facebook).

bentley sifil

Er hynny, gellir dweud bod Bentley wedi bod yn hapus â'i swydd ym maes Planhigion a Pheirianneg, gyda chleientiaid sooo mawr. Nod ei gaffaeliadau a'i ddatblygiadau newydd yw cryfhau ei ddatblygiad tuag at Rwy'n-fodel, XM (dim MX), o'r rhai sydd wedi gwneud argraff arnaf ac yn awr rwy'n cofio: STAAD ar gyfer strwythurau, Dulliau Haestad ar gyfer dyfroedd a GINT ar gyfer geotechnoleg.

Er bod AutoDesk yn mynd yn fwy i faes animeiddiad, mae'n bosibl bod Bentley yn bwriadu atgyfnerthu ei diriogaeth wrth iddo ddiweddaru ei dechnoleg.

Ble mae Bentley yn mynd ...

Fe’i gwelsoch, hyd yn oed i mi un diwrnod roedd yn anodd imi ddeall blasau InRoads, sy’n gwneud synnwyr ond am ryw reswm neu’i gilydd, mae un fersiwn bob amser yn brin o ymarferoldeb sydd ond yn y llall. Felly, mae Bentley yn mynd at yr hyn y mae'n ei alw'n PowerCivil, gan gynnwys:

bentley sifil

Yn fy marn i, mae'n syniad gwych, yn enwedig oherwydd yn yr offer uchod, er roedd bob amser y PowerInRoads a'r fersiwn PowerGeopak, mae'r gweddill yn drwyddedau sydd angen trwydded gan MicroStation.

A dyfodol InRoads?

Bydd InRoads yn parhau i fod yn fam y cywion ar gyfer hen ddefnyddwyr y maes hwn, hefyd ar gyfer y rhai sydd â thrwydded Microstation ac sydd ond angen caffael InRoads, gydag anfanteision y gwahanol flasau (storm ac iechydol, Arolwg). Gyda hyn yr anfantais yw:

Nid oedd gan InRoads y modiwl platfform, yn dda, hynny neu Vulcan. Llwyfannau mae pawb yn ei ddefnyddio, mwyngloddio, pensaernïaeth, peirianneg. Nid oedd ganddo unrhyw ddraeniad chwaith (bellach wedi'i gynnwys yn fersiwn Storm a Glanweithdra InRoads) a thopograffi (Arolwg InRoads).

bentley sifil

Felly, beth yw PowerCivil?

Mae gan PowerCivil bron popeth y mae defnyddiwr peirianneg yn ei feddiannu. Mae'r fersiynau For Spain ac For Latin America yr un peth, gyda'r gwahaniaethau yn y rheoliadau y maen nhw'n eu cyflwyno, mae'r UDA ton arall ar gyfer gringos. Felly, pe bai angen ei ddiffinio:

PowerCivil: Mae'n InRoads gyda llwyfannau, draenio, topograffi, MicroStation ac yn Sbaeneg.

Am bris Microstation.

fod sifil ntley

bentley sifil

Fe welwn sut yr wyf yn adolygu ei nodweddion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.