Archifau ar gyfer

iPad

Camau i olrhain ffôn cell

Gan ystyried pwysigrwydd ffonau symudol yn ein bywydau beunyddiol heddiw, rydym yn tueddu i ofalu amdanynt fel plentyn, rhag prynu gorchuddion iddynt, gwydr tymer ar gyfer amddiffyn y sgrin, modrwyau ar y cefn i gael gafael a hyd yn oed amddiffynwyr ar gyfer y dŵr os nad yn brawf o ...

Dewisiadau amgen i ddefnyddio QGIS ar ffonau symudol Android & iOS

Mae QGIS wedi gosod ei hun fel yr offeryn ffynhonnell agored sy'n tyfu gyflymaf a'r strategaeth gynaliadwyedd ar gyfer defnydd geo-ofodol. Rydym yn falch o wybod bod fersiynau QGIS ar gyfer dyfeisiau symudol eisoes yn bodoli. Mae defnydd esbonyddol o gymwysiadau symudol yn gwneud i offer bwrdd gwaith ddewis datblygu fersiynau i'w defnyddio ar ffonau neu dabledi. Mae'r…

Beth i'w wneud os ydych yn dwyn iPad

Bachgen, gall y pwnc fod yn amlwg, ond yn hwyr neu'n hwyrach mae angen i chi wybod beth i'w wneud pan fydd iPad yn cael ei ddwyn. Ac er bod rhai agweddau'n berthnasol i'r iPhone, iPod Touch ac iMac, rwyf am fanteisio ar ei addasu er anrhydedd i'r hyn a ddysgais yno ar un adeg: 1. Osgoi cymaint â phosibl ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...

Blwyddyn wych Google Chrome

Mae achos Google Chrome yn enghraifft syfrdanol o'r hyn a ddywedwyd 4 blynedd yn ôl: "Y porwr sy'n dyheu am fod yn system weithredu" Rwy'n cofio ym mis Medi 2008 ysgrifennais am sut lansiodd Google ei borwr ei hun, pan oedd y disgwyliad i ddadwneud y Rhyngrwyd Byddai Explorer yn ymddangos yn wallgof sut i feddwl nawr bod y ...

Cylchgrawn MundoGEO nawr ar dabledi

Mae MundoGEO, y cwmni mwyaf cynrychioliadol yn y maes geo-ofodol yn ardal gyfathrebu America Ladin, wedi lansio dau gais fel y gellir gweld cylchgrawn MundoGEO o ddyfeisiau symudol, gyda iOS ac Android Apple. Dim ond eleni, unodd y cylchgrawn hwn gynnwys cylchgronau InfoGEO ac InfoGNSS, yn ogystal roedd yn cynnwys ...

Creu ein cymhwysiad symudol ein hunain

Mae'n bosibl mai cwndid yw un o'r atebion gorau ar gael ar gyfer adeiladu cymwysiadau symudol. Mae'r hyblygrwydd sydd ganddo, wedi'i ychwanegu at nifer y llwyfannau â chymorth yn adlewyrchu gwaith anhygoel ei grewyr y gallwch chi fynd â blog, porthiant rss neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol i gymwysiadau sy'n barod i'w dosbarthu mewn siopau o ...

Mae Woopra ar gyfer iPad yma

Woopra yw un o'r apiau gorau ar gyfer monitro traffig gwefan byw. Beth amser yn ôl, fe wnes i adolygiad o'r cymhwysiad bwrdd gwaith, yn ogystal mae fersiwn ar gyfer Google Chrome a dim ond nawr mae'r fersiwn a oedd yn bodoli ar gyfer iPhone wedi'i diweddaru yn unig, mewn fersiwn fyd-eang ysblennydd 2.0 sy'n gydnaws ...

A fydd gennym Ficrostation ar gyfer Mac?

Ychydig flynyddoedd yn ôl fe wnaeth AutoDesk ein synnu wrth ddychwelyd i Mac; Er nad yw'n fersiwn hollol gyfochrog eto a bod rhai swyddogaethau ar goll, rydym yn deall tuedd amlwg tuag at sector a elwir yn ddethol ers cryn amser. Mae'r dychweliad Bentley hwnnw i Mac, wedi bod yn ddisgwyliad sydd wedi bod yn ymddangos yn ystod y blynyddoedd diwethaf. ...