Mae Google yn mynd ar Facebook a Twitter

Mae Buzz wedi cael ei integreiddio i amgylchedd Gmail, mae hanner y byd yn y bore wedi cael ei wario rhwng munudau 5 a 25 yn ceisio dod o hyd i ddefnydd cynhyrchiol. Yn y lle cyntaf, ac ar ôl hanner diwrnod rwyf wedi dod i'r casgliad gwael hwn:

Os oedd gennych yr arfer o ddarllen y post wrth iddo ymddangos, gyda'r clic anochel hwnnw ar yr hambwrdd a dderbyniwyd, nawr bydd hefyd angen bod y tu ôl i bob cyffro. Ac mewn un bore yn unig, yn dilyn ychydig ... mae yna lawer ...

Am gyfnod cefais hi'n anodd dod o hyd i fodel busnes Facebook, yn enwedig gan nad yw'r rhai a basiodd 3x (nid pob un) mor hoff o lanlwytho lluniau ac ysgrifennu ar y byrddau, gyda chymaint o waith i'w wneud. Cynhwysol Roedd yn rhaid i mi amau os nad oedd yn ffordd newydd o wastraffu amser.

gmail google gwefr

Ond pan welwn faint o filiynau y tu mewn, rydym yn deall nad yw'r busnes yn beth mae Facebook yn ei wneud, nid yw hynny'n llawer iawn:

 • Bwrdd i ysgrifennu beth rydych chi'n ei wneud a gwybod beth ysgrifennodd eraill.
 • Lle i uwchlwytho lluniau, i'w labelu yn y cas ofnadwy hwnnw gyda llygaid croes.
 • Lle i ysgrifennu, testun pur
 • Rhwydwaith o gysylltiadau a digwyddiadau
 • Gwerthu calarau a thudalennau sylfaenol.

Efallai fy mod wedi hepgor rhywbeth, ond mae'n digwydd nad yw Facebook yn gwneud llawer mwy, hyd yma, ychydig o ddatblygiadau diddorol a welsom ar ei API, yn hytrach na theganau bach a thudalennau syml. Yr hyn y mae pobl yn ei wneud sy'n cynnal y model busnes; mae miliynau eisoes yno.

Rydym yn deall y Rhyngrwyd fel criw o dudalennau cysylltiedig, gyda pheiriant chwilio i'w cyrraedd, gydag e-bost i gyfathrebu, ac mewn rhai achosion, gyda rhai offer i lanlwytho cynnwys. Mae Facebook fel Rhyngrwyd arall, ond nid o dudalennau ond o bobl, yn rhyng-gysylltiedig, yn rhannu digwyddiadau ac yn cyfathrebu. Dyma'r rheswm pam mae cwmnïau mawr wedi ei ddilyn: AutoDesk, Bentley, ESRI, mae gan bob un ohonynt dudalen bron ar gyfer pob cynnyrch neu wasanaeth, o dempled sylfaenol, ond gyda miloedd o gefnogwyr yn eu dilyn yn barod.

Mae'n bosibl mai ffenomen rhwydweithiau cymdeithasol yw chwyldro dros dro o dan y cynllun hwn. Oherwydd eu bod i gyd yn gwneud bron yr un fath, mae gan lawer ohonynt APIs cadarn, ond yn hyn o beth, mae'r un sy'n dod yn boblogaidd yn dod yn fwy poblogaidd, ac yn cael ei gynnal gan gynhyrchu busnes. Am y tro, mae'r cynnydd yn y traffig, ffurfio rhwydweithiau o ddilynwyr, y dosbarthiad yn y cobweb; ond yn sicr wrth i mi orffen y swydd hon mae yna eisoes gynlluniau strwythuredig i fanteisio ar y byd hwn Millones 350.

jôc twitter Dyna pam mae Google, ar ôl ei ymdrechion aflwyddiannus (fel Orkut), yn mynd ymlaen yma, yn awr gyda Buzz y tu mewn, ni fydd yn anodd ymladd y rhwydweithiau hyn. Yna bydd gyda Wave, a'r rheswm yn amlwg: does neb wedi ei bostio ar Twitter neu Facebook, i gyd, hyd yn oed y crewyr, yn sicr eu bod nhw yn Gmail, bellach yn ei ddefnyddio heb greu rhwydwaith cymdeithasol newydd ond yn mynd â'i swyddogaeth i Gmail.

Cyn belled nad yw'n gwneud i ni golli mwy o amser ... croeso.

Hwn yw'r gwellt olaf, yr un mor feirniadol fel fy mod i'n dod o'r tonnau hyn, ac ar ddiwedd y swydd rwy'n dweud hyn yn y pen draw:

yma gallwch chi fy dilyn ar Facebook

yma gallwch chi fy dilyn ar Twitter

Atebion 3 i "Mae Google yn mynd ar Facebook a Twitter"

 1. Yn y diwedd, mae'n gan. Mae gan Facebook y fantais rydych chi'n mynd i mewn pan rydych chi am ei weld, mae hyn mewn straen Gmail.

 2. Bufff! Rydw i eisoes yn mynd yn wallgof ... gallaf weld rhywfaint o ras i facebook, i rannu cysylltiadau, darlleniadau, dilyn pobl ddiddorol ... ond nid yw hyn yn Buzz ddim yn gorchfygu fi ...

  Nid yw Twitter ... yn fy argyhoeddi chwaith ... Dydw i ddim yn gwybod pam ...

  Peis!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.