Mae Google yn mynd ar Facebook a Twitter

Mae Buzz wedi'i integreiddio i amgylchedd Gmail, mae hanner y byd yn y bore wedi treulio rhwng 5 a 25 munud yn ceisio dod o hyd i ddefnydd cynhyrchiol ar ei gyfer. Yn y lle cyntaf, ac ar ôl hanner diwrnod rwyf wedi dod i'r casgliad gwael hwn:

Os cawsoch yr arfer o ddarllen y post fel y mae'n ymddangos, gyda'r clic anochel hwnnw ar y blwch derbyn, nawr bydd angen hefyd bod y tu ôl i bob blwch post. Ac mewn un bore yn unig, yn dilyn ychydig ... mae yna lawer ..

Am gyfnod roedd yn anodd imi ddod o hyd i fodel busnes Facebook, yn enwedig gan nad yw'r rhai ohonom sy'n mynd dros 3x (nid pob un ohonom) mor hoff o uwchlwytho lluniau ac ysgrifennu ar fyrddau, gyda chymaint o waith i'w wneud. Cynhwysol Roedd yn rhaid i mi amau os nad oedd yn ffordd newydd o wastraffu amser.

gmail google gwefr

Ond pan welwn faint o filiynau y tu mewn, rydym yn deall nad yw'r busnes yn beth mae Facebook yn ei wneud, nid yw hynny'n llawer iawn:

 • Bwrdd i ysgrifennu beth rydych chi'n ei wneud a gwybod beth ysgrifennodd eraill.
 • Lle i uwchlwytho lluniau, i'w labelu yn y cas ofnadwy hwnnw gyda llygaid croes.
 • Lle i ysgrifennu, testun pur
 • Rhwydwaith o gysylltiadau a digwyddiadau
 • Gwerthu calarau a thudalennau sylfaenol.

Efallai imi fethu rhywbeth, ond mae'n digwydd nad yw Facebook yn gwneud llawer mwy, hyd yma ni welsom lawer o ddatblygiadau diddorol ar ei API, mwy na theganau bach a thudalennau syml. Yr hyn y mae'r bobl y tu mewn yn ei wneud sy'n cynnal y model busnes; mae miliynau yno eisoes.

Rydym yn deall y Rhyngrwyd fel criw o dudalennau cysylltiedig, gyda pheiriant chwilio i'w cyrraedd, gydag e-bost i gyfathrebu â ni, ac mewn rhai achosion, gyda rhai offer i uwchlwytho cynnwys. Mae Facebook fel Rhyngrwyd arall, ond nid o dudalennau ond o bobl, yn rhyng-gysylltiedig, yn rhannu digwyddiadau ac yn cyfathrebu. Dyma'r rheswm pam mae cwmnïau mawr wedi ei ddilyn: AutoDesk, Bentley, ESRI, mae gan bob un ohonynt dudalen bron ar gyfer pob cynnyrch neu wasanaeth, o dempled sylfaenol, ond gyda miloedd o gefnogwyr yn eu dilyn yn barod.

Mae'n bosibl bod chwyldro rhwydweithiau cymdeithasol ddim mor chwyldro dros dro o dan y cynllun hwn. Oherwydd bod pob un ohonynt yn gwneud bron yr un peth, mae gan lawer API cadarn, ond yn hyn, mae'r un sy'n dod yn fwy poblogaidd yn ennill, ac yn cadw busnes cynhyrchu. Am y tro, mae'r cynnydd yn y traffig, ffurfio rhwydweithiau o ddilynwyr, y dosbarthiad ar y we; ond siawns nad wyf yn gorffen y swydd hon eisoes bod cynlluniau strwythuredig iawn i ecsbloetio'r byd hwnnw Millones 350.

jôc twitter Dyna pam mae Google, ar ôl ei ymdrechion aflwyddiannus (fel Orkut), yn mynd y ffordd hon, nawr gyda Buzz y tu mewn ni fydd yn anodd brwydro yn erbyn y rhwydweithiau hyn. Yna bydd yn ei wneud gyda Wave, ac mae'r rheswm yn amlwg: nid oes gan unrhyw un eu e-bost ar Twitter na Facebook, siawns nad yw pawb, hyd yn oed y crewyr, yn Gmail, nawr mae'n parhau i gael ei ecsbloetio heb greu rhwydwaith cymdeithasol newydd ond mynd â'i swyddogaethau i Gmail.

Cyn belled nad yw'n gwneud i ni golli mwy o amser ... croeso.

Hwn yw'r gwellt olaf, yr un mor feirniadol fel fy mod i'n dod o'r tonnau hyn, ac ar ddiwedd y swydd rwy'n dweud hyn yn y pen draw:

yma gallwch chi fy dilyn ar Facebook

yma gallwch chi fy dilyn ar Twitter

3 Ymatebion i "Mae Google yn mynd am Facebook a Twitter"

 1. Yn y diwedd, mae'n gan. Mae gan Facebook y fantais rydych chi'n mynd i mewn pan rydych chi am ei weld, mae hyn mewn straen Gmail.

 2. Bufff! Rydw i eisoes yn mynd yn wallgof ... Rwy'n llwyddo i weld rhywfaint o ras ar Facebook, i rannu dolenni, darlleniadau, dilyn pobl ddiddorol ... ond nid yw'r Buzz hwn yn gwneud dim nad yw'n fy ennill drosodd ...

  Nid yw Twitter ... yn fy argyhoeddi chwaith ... dwi ddim yn gwybod pam ...

  Peis!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.