Exploding twitter: Byddwch yn Ysbrydoli

Pe bai fy nghefnder wedi defnyddio twitter, byddai cordiau lleisiol fy modryb (QDDG) wedi cael bywyd gwell.

Mae llawer o bethau wedi newid yn y ffordd y mae'r rhai newydd yn cael eu hysbysebu. Roedd bywyd 35 mlynedd yn ôl yn syml, ar ôl ail ddiwrnod yr ysgol -oherwydd eu bod yn ddau- dim yn bwysig, dim gwaith cartref, dim arholiadau, dim tiwtora rhieni -nid oedd hynny'n obsesiwn fel heddiw-.  delweddau Ein cefnder Wil, trwy syrthni byddai'n mynd i fyny o'i dŷ i lannau'r ceunant i dreulio'r prynhawn yn ein patio, mewn hen gêm nad oedd yn rhaid i fwy o wyddoniaeth daflu hadau cashiw i dwll. O dan y tamarind gwyrddlas, aeth yr oriau heibio heb i unrhyw beth ddigwydd yn y cwrt llychlyd hwnnw. Enillodd pwy bynnag a roddodd fwy o hadau, fwy.

-Wilfedooooooooooo !!!!

Dyna oedd yn rhaid i'n ffrind gasglu ei elw, ysgwyd y llwch oddi wrth ei navel a'i daflu i lawr i lawr y blaen Anrhydedd Leda Roeddwn i'n mynd i ddweud ei ail Wiiiiilllll !!! Roedd yr yswiriant eisoes yn cynnwys cosb.

twitter (1)

Chwe blynedd yn ôl, e-bost oedd y ffordd i hysbysu eich bod wedi ennill gwobr yn y Gwobrau Be. Pawb roeddem yn aros byddai Juan, gyda'i ddiddymiad swyddogol, yn rhybuddio ein bod ni'n agos iawn, ein bod ni'n rownd derfynol, nad oeddem yn breuddwydio, ond na wnaethom ni anobeithio, ein bod ni wedi ennill.

Yn awr, yn y 2010 Be Inspired, mae'r eitemau y mae'r pecyn yn dod â nhw yn debyg, yn eithaf cyffredin, ond nid pob un ohonynt:

  • Mae copi wedi'i ailgyflwyno o "Y Flwyddyn mewn Strwythur Strwythur"Bydd hynny yn y siop lyfrau am tua deng mlynedd,
  • Pen pennawd gyda sgrîn silcs allusive, a fydd yn mynd i gasgliad fy merch am flynyddoedd 5, tra'n dod yn ei arddegau a'i hanfon at y gefnffordd o cursilerías,
  • a peintosa llyfr caled sydd ddim yn eich gwneud chi eisiau crafu, hoffwn ei gadw o gasgliad ond bydd fy mab yn sicr yn torri wythnos gyda'i lluniau trawiadol,
  • Cylchgrawn gyda rhaglen y digwyddiad sy'n cael ei ddileu mewn tri diwrnod.
  • A thaflen sy'n dweud wrth y llythyr:

Dilynwch ni ar twitter

@BentleyStystems

#BeInspired2010

Amsterdam geofumed

Ie, syr, mae rhwydweithiau cymdeithasol wedi dod i newid y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu. Fel sgrech truenus fy modryb pan alwodd Wilfredo, cyfarch cordial Jeff Thurston a a gyhoeddwyd yn Vector1 wedi swnio cyn i'r digwyddiad ddechrau. Cynrychiolydd cyfryngau cymdeithasol, -wrth iddynt alw hyn- Bydd yn gwneud yr un peth â'r hyn y mae cylchgronau gwesteion yn ei wneud, rhai gyda blynyddoedd lawer o arwyddocâd, cefnogwyr eraill sydd wedi lleoli ein hunain yn ein cilfach. Bydd pob chwerthin a rhwyg gan y brodyr Bentley, y noddwyr, yr enillwyr a hyd yn oed y cofnod hwn yn swnio ar twitter.

Hyd yma, rwyf wedi dod i ddeall hanner model busnes Facebook, a mwy neu lai dwi'n dychmygu ble mae'n mynd gyda'i Rhyngrwyd o bobl. Cefais amser caled o hyd yn cnoi rhesymeg busnes bwydo ieir rhithwir gwirion. Ond mae deall Twitter yn ymddangos yn fwy cymhleth, rydyn ni'n ei dreulio pan rydyn ni'n ei weld yn gweithio yma, er na all unrhyw un ddychmygu lle bydd gwasanaeth yn mynd mai'r cyfan y mae'n ei wneud yw:

Tiwt!

Twit!

Twit!

Dim ond yr hyn y mae fy modryb yn ei wneud, yn sgrechian, a oedd yn wahanol i ni pan oeddem yn dadlau oherwydd bod fy mrawd bob amser yn gwneud -ac ar yr un pryd- twyllo. Ond fe weithiodd, ac yn yr un modd mae'n digwydd gyda Twitter, oherwydd nid yw gwyddoniaeth yn yr aderyn glas awyr rhyfedd, ond yn yr awdurdod sydd gan yr un sy'n ei lansio. Pan fydd Dell, Bentley, CNN, Univision a chwmnïau mawr eraill yn rhoi aderyn nefol yn y troedyn, rydym yn deall beth mae potensial y gwasanaeth microblogio hwn yn ei olygu, a ddaeth i roi mwy o ddefnydd i'r symbolau yn @ a rhifolyn #.

Mae'n gyffredin nawr, bod pobl enwog o'r cyfrwng cymdeithasol hwn yn cael eu crybwyll gydag @ o'r blaen. Er mewn mwyafrif helaeth, twits! yn rhybuddion di-ri o ffonau symudol, gyda chambres dadleuol, autofam a phobl yn gwneud sŵn ar gyfer pob nwy maen nhw'n ei ryddhau. Ac nid yn unig i twitter ond i'r nifer sydd wedi dod allan fel yr annifyr Buz o Google !. Ond dyfeisgarwch crëwr twitter fydd hynny: yr ymdeimlad cyffredin o fywyd sy'n berthnasol i ffurf fer a all ddal hyd at 140 o gymeriadau. Twit syml! sy'n troi'n sgrech pan fydd yn cael ei wneud gan ddefnyddiwr gyda 50,000 o ddilynwyr.

Dyma fywyd, newidiol, ysgytiol o'r dechrau i'r rhai ohonom sydd un diwrnod yn defnyddio AutoCAD 11 ar 286, gyda chefndir du a llythrennau oren sarhaus. Ond dyna sut mae'r tueddiadau hyn yn anrhagweladwy ar y dechrau ac yn rhagweladwy ar y diwedd, fel yr un yn y swydd hon fydd:

Yma gallwch chi ein dilyn ar twitter.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.