Exploding twitter: Byddwch yn Ysbrydoli

Pe bai fy nghefnder wedi defnyddio twitter, byddai cordiau lleisiol fy modryb (QDDG) wedi cael bywyd gwell.

Mae llawer o bethau wedi newid yn y ffordd y mae'r rhai newydd yn cael eu lleisio. Mae bywyd yn gwneud 35 o flynyddoedd yn syml, ar ôl yr ail ddiwrnod o ddosbarthiadau -oherwydd eu bod yn ddau- dim yn bwysig, dim gwaith cartref, dim arholiadau, dim tiwtora rhieni -nid oedd hynny'n obsesiwn fel heddiw-. delweddau Ein cefnder Wil, gan anadlu, ehedodd o'i dŷ ar lannau'r nant i wario'r prynhawn yn ein patio, mewn hen gêm nad oedd yn rhaid iddo daflu hadau o gnau cashew i mewn i dwll. O dan y tamarind taflen, mae'r oriau'n mynd heibio heb unrhyw beth ddigwydd yn y cwrt llwchus honno. Pwy bynnag a roddodd fwy o hadau, y mwyaf a enillodd.

-Wilfedooooooooooo !!!!

Dyna oedd yn rhaid i'n ffrind gasglu ei elw, ysgwyd y llwch oddi wrth ei navel a'i daflu i lawr i lawr y blaen Anrhydedd Leda Roeddwn i'n mynd i ddweud ei ail Wiiiiilllll !!! Roedd yr yswiriant eisoes yn cynnwys cosb.

twitter (1)

Chwe blynedd yn ôl, e-bost oedd y ffordd i ddweud wrthym ei fod wedi ennill gwobr yn y Gwobrau Be. I gyd roeddem yn aros byddai Juan, gyda'i ddiddymiad swyddogol, yn rhybuddio ein bod ni'n agos iawn, ein bod ni'n rownd derfynol, nad oeddem yn breuddwydio, ond na wnaethom ni anobeithio, ein bod ni wedi ennill.

Yn awr, yn y 2010 Be Inspired, mae'r eitemau y mae'r pecyn yn dod â nhw yn debyg, yn eithaf cyffredin, ond nid pob un ohonynt:

  • Mae copi wedi'i ailgyflwyno o "Y Flwyddyn mewn Strwythur Strwythur"Bydd hynny yn y siop lyfrau am tua deng mlynedd,
  • Pen pennawd gyda sgrîn silcs allusive, a fydd yn mynd i gasgliad fy merch am flynyddoedd 5, tra'n dod yn ei arddegau a'i hanfon at y gefnffordd o cursilerías,
  • a peintosa llyfr caled sydd ddim yn eich gwneud chi eisiau crafu, hoffwn ei gadw o gasgliad ond bydd fy mab yn sicr yn torri wythnos gyda'i lluniau trawiadol,
  • Cylchgrawn gyda rhaglen y digwyddiad sy'n cael ei ddileu mewn tri diwrnod.
  • A thaflen sy'n dweud wrth y llythyr:

Dilynwch ni ar twitter

@BentleyStystems

#BeInspired2010

Amsterdam geofumed

Ydy syr, mae rhwydweithiau cymdeithasol wedi dod i newid y ffordd rydyn ni'n rhybuddio. Fel y sgrech syfrdanol fy modryb pan alwodd Wilfredo, cyfarch cordial Jeff Thurston a a gyhoeddwyd yn Vector1 Mae wedi swnio cyn i'r digwyddiad ddechrau. Cynrychiolydd cyfryngau cymdeithasol, -wrth iddynt alw hyn- bydd yn gwneud yr un peth â pha gylchgronau gwesteion sy'n eu gwneud, rhai gyda blynyddoedd lawer o bwysigrwydd, cefnogwyr eraill sydd wedi gosod eu hunain yn ein maes arbenigol. Bydd pob chwerthin a brawychus o'r brodyr Bentley, y noddwyr, yr enillwyr a hyd yn oed y swydd hon yn swnio ar twitter.

Hyd yma, rwyf wedi dod i ddeall hanner model busnes Facebook, a mwy neu lai Rwy'n dychmygu lle mae'n mynd â Rhyngrwyd ei phobl. Roedd yr un peth yn costio i mi fecanu'r busnes o fwydo ieir rhithiol i ffwlio. Ond i ddeall twitter yn ymddangos yn fwy cymhleth, rydym yn ei dreulio pan fyddwn yn ei weld yn gweithio yma, er nad oes neb yn gallu dychmygu lle bydd gwasanaeth yn cerdded mai'r unig beth y mae'n ei wneud yw:

Tiwt!

Twit!

Twit!

Dim ond yr hyn y mae fy modryb yn ei wneud, yn sgrechian, a oedd yn wahanol i ni pan oeddem yn dadlau oherwydd bod fy mrawd bob amser yn gwneud -ac ar yr un pryd- trap. Ond roedd yn gweithio, ac yn yr un modd mae'n digwydd gyda twitter, oherwydd nid yw gwyddoniaeth yn yr aderyn glas anarferol, ond yn yr awdurdod sydd â'r un sy'n ei daflu. Pan fydd Dell, Bentley, CNN, Univisión a chwmnïau mawr eraill yn rhoi aderyn nefol yn y troednodyn, rydym yn deall beth yw potensial y gwasanaeth microblogio hwn, a ddaeth i roi mwy o ddefnydd i'r symbolau @ a rhifol #.

Mae'n gyffredin nawr, i sôn am bobl enwog yr amgylchedd cymdeithasol hwn gyda chyn. Er mai mewn mwyafrif helaeth, twits! yn rhybuddion di-ri o ffonau symudol, gyda chambres dadleuol, autofam a phobl yn swnio am bob nwy y maent yn ei ryddhau. Ac nid yn unig gan twitter ond gan y lluosrifau sydd wedi dod allan fel y blino Buz o Google! Ond bydd dyfeisgarwch y crewrydd twitter yn parhau i fod: y synnwyr cyffredin o fywyd yn cael ei ddefnyddio ar ffurf fer sy'n dal i fyny at gymeriadau 140. Twit syml! sy'n dod yn blino pan mae defnyddiwr â 50,000 yn ei wneud.

Felly, mae'r bywyd hwn, yn newid, yn syfrdanol i'r rhai sy'n defnyddio AutoCAD 11 un diwrnod mewn 286, gyda chefndir du a llythyrau oren dramgwyddus. Ond felly mae'r tueddiadau hyn, anrhagweladwy ar y dechrau ac yn rhagweladwy ar y diwedd, fel y bydd yr un yn y swydd hon:

Yma gallwch chi ein dilyn ar twitter.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.