Pa mor gywir yw delweddau Google Earth

Mae'r mater o gywirdeb o ddelweddau lloeren a orthorectified o Google Earth yn gwestiwn record ar beiriannau chwilio dyddiau hyn drysu goddefgarwch trachywiredd yw mor hawdd â cholli GPS yn y caban, byddai'n dda i wneud un neu ddau o ddadansoddiad y cyfleustra neu beidio â defnyddio'r data hwn ar gyfer gwaith difrifol.

Yn ddiweddar DigitalGlobe, darparwr delweddau o Google Earth, y bydd ganddynt fwy o ddeunydd yn fuan ar ôl lansio lloeren newydd o ddatrysiad uwch a mwy o sylw bob dydd.

Gelwir y lloeren hon Worldview I, Pa yn gweithredu ar y cyd â lloeren Quickbird, delweddau yn cael penderfyniad picsel centimetrau 50 (1 mesurydd ar hyn o bryd) ac yn gallu dal 600,000 cilomedr sgwâr y dydd, sy'n cael ar hyn o bryd mewn wythnos.

Mae hyn fel arfer yn drysu pobl nad ydynt ond yn canolbwyntio ar y cynnyrch terfynol (mapiau) ac nid ar gynhyrchion canolradd yr arolwg a'i darddiad ffotogrametrig, sef yr hyn sy'n ein galluogi nid yn unig i gael cynhyrchion ond hefyd eu lefel o gywirdeb a pherthnasedd. Wrth ddefnyddio deunydd mapiau Google at ddibenion lleol Gellir cadarnhau'r diffyg cywirdeb, weithiau hyd at fetrau 30, gan fod delwedd lloeren yn gofyn am rwydwaith trwchus o wiriadau cyntaf a sieciau lleol i'w cywiro. Dyw hi ddim yn ddrwg, er dibenion gwe ddaearyddol sef y ffordd y mae Google Earth yn galw'r haen honno.

I'r rhai sy'n dal i fod eisiau gwregysu gyda ortos o GoogleEarth, dyma enghraifft o'r hyn y byddant yn ei ddarganfod:

Mae hyn La Jaguita, Comayagua, Honduras; Sylwch sut y gellir gweld ailadrodd yr un cymhleth o adeiladau, metr 36.51 i'r gogledd-ddwyrain, yn y gyffordd delwedd.

google-earth-other-error.JPG
Rydym yn defnyddio dau GPS Magelan Symudol Mapper, un ganolfan, un ar gyfer codi pwyntiau ac yna gwneud y cywiriad gwahaniaethol, o'i gymharu â awyrlun orthophoto grëwyd dair blynedd yn ôl gyda 5,000 hedfan; data GPS cyd-fynd yn berffaith â'r orthophoto ond nid unrhyw luniau o Google Earth, un ohonynt yn metr 23 gogledd-ddwyrain, y mesuryddion 19 arall, ond mae gan y fector dadleoli ongl wahanol.
Yn yr agwedd hon nid yw'n bosibl ein bod ni'n rhoi ein hunain i gwestiynu system, sef y gorau y gall llawer o'n trefi ei chael lle na fydd y wybodaeth gartograffig yn cyrraedd yn y 10 nesaf a bod y wybodaeth am ddim yn rhydd; y peth pwysig yw ein bod yn ymwybodol o'i berthnasedd a'i gyfyngiadau.
I fyfyrio rwy'n gadael y pwynt hwn o delerau Google Earth, nad oes neb yn ei ddarllen a dim ond pwyso'r botwm "Rwy'n derbyn":

e) BYDD DIM CYNGOR NEU WYBODAETH, BOED LLAFAR NEU YSGRIFENEDIG, ODDI WRTH GOOGLE NEU UNRHYW DRYDYDD PARTI NEU DRWY MEDDALWEDD CREU UNRHYW WARANT HEB nodir yn benodol YN Y TELERAU AC AMODAU.

Ymatebion 31 i "Pa mor gywir yw'r delweddau Google Earth"

 1. Rwy'n dweud wrthych chi gydweithwyr Mae gan Google Earth lawer o wall a mwy ar uchder, roeddwn i'n codi gyda'r orsaf ac roedd ymyl gwall hyn ynglŷn â'm huchder bron yn fetrau 8 mewn prosiect lle gallai mesurydd o fwy neu lai beri i'r draphont ddŵr fethu mewn ardal gymharol wastad, gorffwys pan welwch yr holl sylwadau hyn diolch.

 2. Ni fyddant byth yn cyd-fynd â chi. Mae model drychiad Google Earth wedi'i symleiddio'n fawr fel y mae at ddibenion glôb byd-eang; rhywbeth nad yw'n digwydd pan fyddwch chi'n cynnal arolwg lleol gyda mwy o bwyntiau rheoli uchder.

 3. Fe wnes i sylw wrthych chi. Fe wnes i arolwg topograffig ar gyfer y system dŵr yfed yn Arequipa ac nid yw'r dimensiynau rydw i wedi'u cael gyda'r Cyfanswm Gorsaf yn cyd-fynd o gwbl â lefelau neu gyfuchliniau'r ddaear google. Mae gwahaniaeth o 40 mts o uchder.

 4. Mae'n angenrheidiol i ddiffinio llawer is-metrig drysu gyda llyw-GPS (Garmin, Magellan, ac ati) yn ddiau i fodoli stentiau trachywiredd Is-mydryddol o 5 cm (sydd yn gymharol fawr) i'r porwyr sydd wedi gwahaniaethau 3- mesuryddion 5 10-.

  Dylid cymryd delweddau Google fel cyfeiriad, ond nid fel sail i berfformio gwaith gyda manylder is-fetrig; oherwydd a hyd nes y byddant yn ei gadarnhau, bydd yr amrywiadau'n parhau gyda'r gwahanol ddyfeisiau y mae pawb yn eu defnyddio.

  Cofion

 5. Ar gyfer Mecsico mae'r gwall o 5 i 7 metr, fe wnes i berfformio sawl prawf eisoes gyda 2 GPS. Fodd bynnag, pan ddefnyddiwch y swyddogaeth "Geolocation" yn Autocad, mae'r gwall hwn yn lleihau gan ystyried y gwall GPS yn unig, yn ôl y profion rydw i wedi'u gwneud hyd yn hyn.

 6. Mae'n wir nad yw arolwg wedi'i wneud gyda chyfanswm yr orsaf yn cyfateb i unrhyw beth â delweddau google,

 7. Rhaid i chi wirio pa sam yr ydych chi'n gweithio arno, yn gyffredinol rydych chi'n gweithio ar sam 84 a ddefnyddir yn rhyngwladol, oherwydd mae hynny'n gwneud gwahaniaeth pwynt.

 8. Maent yn dod o 7 i app 10 mts, gallaf ddweud wrthych ar y sail fy mod yn defnyddio'r GPS a'r cardiau milwrol yn fawr iawn ac yno mae'n dynodi'r gwahaniaethau.

 9. Heddiw, cefais fy hun gyda'r un amheuaeth ac roeddwn yn chwilio am y manwl gywirdeb ar gyfer adrodd am ddata, ac mae'r gwahaniaeth mewn data yn eang iawn sydd wir yn peri llawer o ddiffyg ymddiriedaeth i mi. mae'r gwahaniaeth cyfartalog gyda gps a google yn fwy na 5 km ac mae hynny'n bryderus

  PEIDIWCH Â DEFNYDDIO DATA DATA

 10. Y Datwm cydlynu UTM a ddefnyddir gan Google Earth yw WGS84, ac mae'r gwahaniaeth oherwydd bod y GPS rydych chi'n ei ddefnyddio wedi'i ffurfweddu yn Datwm NAD 27. Sefydlu eich GPS, rwy'n ei argymell. Cyfarchion o Managua, Nicaragua.

 11. Wel, nid oes llawer i'w ddweud yn fanwl. Nid ar gyfer mesur plotiau, oni bai bod y defnydd prin yn ariannol neu nad yw'n cysylltu cyfleustodau cyfreithiol.

 12. Helo, sylwadau diddorol iawn. Rydym yn gwerthfawrogi'r Google Earth am ddim, ond credaf, os bydd rhywun yn gofyn am fwy o fanylder, heb fuddsoddi llawer iawn o arian, gallaf ddefnyddio GPS, sy'n darparu manwl gywirdeb o fwy na thri metr. Rhowch rywun i ddweud wrthyf a yw fy sylw yn wir, gan fod angen cywirdeb yn aml wrth ddod o hyd i bwyntiau. O flaen llaw, diolch.

 13. Pan ddechreuais ddefnyddio Google Earth a GPS roedd gen i yr un broblem, yr ateb yw bod yn rhaid i'r ddau fod yn yr un system gydlynol.

 14. Ar gyfer hynny fe fyddwch chi'n ei chael hi'n anodd defnyddio'r ddelwedd Google. Wel, yn dibynnu ar y wlad a'r ardal lle rydych chi, mae'r dadleoliadau'n wahanol.
  Efallai mai un ffordd yw eich bod yn lawrlwytho'r ddelwedd gyda Plex.Earth, a'ch bod yn cymryd pwyntiau rheoli i gael ei fwyhau'n fwy neu lai i ddilysrwydd derbyniol.

 15. Rwy'n cysegru fy hun i lywio mewn cerbydau 4 × 4 ac yn defnyddio'r GPS Garmin yn gyson, roeddwn i eisiau ei gymysgu â chyfesurynnau Google ac mae gen i wahaniaethau o hyd at fetrau 200 rhwng y ddelwedd a'r union bwynt felly mae hynny'n effeithio llawer arna i i ddod o hyd i'r bylchau ac wrth gwrs. y cyfeirbwynt, sut allwn i wneud y sgwâr hwn neu ba raglenni rwy'n eu defnyddio gyda ffotograffau lloeren i gael yr amrywiad lleiaf? Rwyf am yrru gyda data, ffotograffau a chyfesurynnau mewn amser real.
  cyfarchion !!

 16. Helo eto

  Yn gyntaf oll, diolch am yr ateb, yr wyf yn socian peth o'r wybodaeth rydych bresennol yn eich cyhoeddiadau amrywiol ar y tir, yr wyf yn credu y bydd yn fod yn gymhleth i ddefnyddio Google Maps i ddefnyddio tir felly rwy'n lan i chwilio am atebion eraill os oes unrhyw un yma yn gwybod rhai dewisiadau eraill eraill, byddwn yn ddiolchgar gan fy mod yn chwilio am ateb i fynd i'r afael â phroblem sy'n mynd law yn llaw â chastri.

  A cyfarch.

 17. Helo Everardo

  Mae hynny'n dibynnu ar y lleoliad daearyddol. Er enghraifft, yn yr Unol Daleithiau a rhai gwledydd Ewropeaidd, mae'r ddelwedd a welwch yn Google Earth wedi'i darparu gan wladwriaethau neu lywodraethau. Felly mae'r cywirdeb yn dda iawn.
  Ond mewn gwledydd eraill, mae'r manwl gywirdeb rhwng 10 a 30 metr o ddadleoli delwedd. Gellir cadarnhau hynny yn y cymalau rhwng ergydion o wahanol flynyddoedd.

  Nid oes fersiwn â thâl sy'n rhoi delweddau gwell i chi.

  A cyfarch.

 18. Helo, diwrnod da

  Mae gen i ddiddordeb mewn defnyddio mapiau google, ar gyfer gwahanol brosiectau sydd â disgwyliadau gwahanol, felly mae gen i ddiddordeb gwybod pa mor gywir ydyw neu beth yw graddfa ei wall; Hoffwn wybod hefyd a oes fersiwn â thâl sy'n well neu'n syml lle y gallaf roi gwybod i mi fy hun am hyn.

  Diolch yn fawr iawn, rwy'n gwerthfawrogi'r cyhoeddiad.

  Cyfarchion.

 19. Helo, yn fy marn i, nid wyf yn credu y dylid cywiro'r cydlynu geocentrig (k), wrth i mi ddarllen yno, ond yn hytrach ..., y dadleoli oherwydd y rhyddhad a gynhyrchir gan yr effaith parallax.

 20. Lawrlwythwch hi gyda Stitchmaps fel jpg ar lefel y llygad heb fod yn fwy na 500 mts, gyda'i ffeil calibradu a'i lwytho o Ilwis.
  Os nad yw Ilwis yn darllen y ffeil calibradu bydd angen pwyntiau rheoli arnoch i gyfeirio ato.

 21. sut y gallaf drosglwyddo delwedd o Google google i raglen ilwis 3.2 ac mae hynny'n rhoi syniad da i mi ynglŷn â'r cydlynu.

 22. Nid yw erthygl dda iawn, amdani ... nid yw hynny'n gywir yn ei gwneud hi'n ddrwg ac fel maen nhw'n dweud dyma'r unig le lle maen nhw'n cynnig delweddau "am ddim" i ni o'r fath ddatrysiad. Rwyf wedi defnyddio rhai ac rwyf wedi gallu gwirio bod y gwall yn cael ei gynyddu mewn ardaloedd mynyddig neu gyda thopograffi garw, ond mewn ardaloedd gwastad nid yw'r gwall o'i gymharu â data llywiwr GPS wedi bod yn berthnasol iawn yr ydym yn ei ddweud ... yn rhesymegol mae pwrpas y defnydd yn dibynnu, rwy'n ystyried. mae mapio "lleol" yn offeryn rhagorol sy'n arbed llawer o amser ac ymdrech ... bob amser yn diogelu cefnogaeth gyda llawer o bwyntiau rheoli daear i'w cywiro.

 23. yn union fel y dywed fy e-bost mai un peth yw topograffi gwastad ac un arall yw topograffi o'r gofod (nad yw'n bodoli ...) ond rhaid i'r ffotogrametreg o'r gofod gywiro'r cyfesurynnau geocentrig yn seiliedig ar grymedd y ddaear i weld y gwahaniaeth TOPOGRAFFIAETH FFLAT …… CURVATURE Y DDAEAR ​​... yn ychwanegol at hynny mae ymyl gwall y lens y cymerwyd y ddelwedd o'r gofod, nid yw'r lens i gyd yn wastad Mae 100% yn grwm, felly mae'r lens llygad, 50 mm 200 mm neu chwyddo. Yr esboniad hwn yw lle mae gwall y ddelwedd uchod yn deillio a phwy bynnag sy'n ceisio cofrestru gyda Google yn twyllo'r perchennog neu'r llywodraeth
  diolch

 24. Y broblem yw nad yw'r gwrthbwyso yn unffurf, nid yn unig yw eu symud pellter penodol oherwydd ei fod yn sefydlog ar un pwynt ac yna'n dadelfennu ar bwynt arall. Rwyf wedi eu defnyddio, gan eu gostwng gyda phwythi, yna eu cywiro â mwy o bwyntiau rheoli gan ddefnyddio Microstation Descartes ... ac mae hyn yn eu gwella llawer ...

  Mae Google yn bwriadu integreiddio delweddau geoeye ... ond hyd yn hyn, nid oes gan ddelweddau lloeren geo-gynadledda da oni bai eich bod yn eu rhwystro â digon o bwyntiau rheoli lleol.

  Dydw i ddim yn gwybod am weinyddwr arall o ansawdd gwell (trwy google), ie mae yna wasanaethau OGC o rai gwledydd sy'n cynnig eu deunydd eu hunain ar ffurf gwasanaethau map gwe.

 25. Yn lle bod heb ddim, nid yw'n ddrwg. Ar gyfer cadastres sydd â dull cyllidol, defnydd tir…. Mae'n iawn ond nid ar gyfer cadastre gyda dull cyfreithiol, a fydd yn cynnwys teitlo tir…. byddai'n anodd rhoi eiddo i rywun, a bod hwn yn fetrau 30 yn nheitl y cymydog

 26. HELO BENNAF saliwt I WYBODAETH CHI PROSIECT NEWYDD GOOGLE ... DEALLAF FYDD YN CYMRYD NEWYDD RHWYDWAITH FOTORAFIAS MIRA YW FY PO CWESTIWN SY'N RWY'N ELAVORANDO RHAGLEN stentaidd AC YMLAEN LLAW wyf GWAITH COM A FAWR IAWN GYTUNDEB YE CYWIRDEB DEFNYDD o FFOTOGRAFFAU EARTH GOOGLE A SUT MAENT YN CAEL sYLW ddifwyno GALL fOD ychydig fetrau SO snaps gyda hyn y mae angen i mi Ond byddwn wrth fy modd i wybod os oes UNRHYW GWEINYDDWR ARALL gYDA ANSAWDD GORAU
  AR GYFER CYFARWYDDYD

 27. YN CASGLIAD, PEIDIWCH Â NIWEITHREDAU TREFN GOOGLE YN GWASANAETH ??
  OS YDYM YN SOFEL
  BETH ARGYMHELLIAD DARIAN

  DIOLCH

  JOL HYFFORDDIANT GIS

 28. Gofynnaf, a fydd y lloeren newydd eisoes yn weithredol erbyn hyn?
  Hoffwn eich llongyfarch, am eich sylwadau, bob amser yn ddiddorol.
  cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.