Google AdSense a'r argyfwng economaidd

Mae swydd blogwyr yn cael ei hegluro'n well, ond yn gryno dywedir bod Google wedi gwneud symudiad sy'n debyg o achosi enillion AdSense wedi gostwng bron i hanner.

 google adsense

Dyma'r pedwerydd rheswm:

4. Tynnodd Google hanner y cynnig a'i anfon i'w goffrau ei hun.

... Google wedi yswirio mae hynny wedi dechrau "gwneud profion, p'un a yw'r rhain yn gweithio ai peidio", mewn lleoedd fel Google News, Google Image Search ac Youtube. Gyda hyn, yr unig fuddiolwr yw Google oherwydd mai ef yw perchennog y lleoedd hynny.

Mae'n golygu wedyn bod Google o bosibl wedi cymryd hanner cynnig AdWords a'i anfon i'r safleoedd hyn eu hunain gan ein gadael yn crafu'r tegell. Ei ddadl yw ei fod wedi ei wneud er budd hysbysebwyr er bod hynny o fudd mwy iddo'i hun.

"Wrth gwrs, mae'r arbrofion hyn o fudd i Google oherwydd eu bod yn cynhyrchu refeniw o ffynonellau newydd - ond drwy sicrhau ein bod yn dangos yr hysbysebion cywir ar yr adeg iawn i'r bobl iawn, byddwn yn ychwanegu gwerth at ddefnyddwyr hefyd"

Mae fel bod gennych chi 1,000 o hysbysebwyr, sy'n talu $ 100 y mis i chi i roi eu hysbysebion ar 1,000 tacsis. Mae pob gyrrwr tacsi yn cymryd 100 doler ar ddiwedd pob mis. Felly mae Google yn penderfynu cael gwared ar 500 o hysbysebion a'u gosod ar 500 o'i dacsis ei hun, a fyddai'n gwneud dim ond 50 i bob gyrrwr tacsi bellach ac mae'r arbrawf yn gadael swm cymedrol o $ 50,000 iddo yn ychwanegol at yr hyn a enillodd eisoes.

Ewch yno a'i ddarllen yn gyfan gwbl.

6 Yn ymateb i "Google AdSense a'r argyfwng economaidd"

 1. Ceisiais Widgetbucks, ar y dechrau roedd yn dda ond wedyn fe ddechreuon nhw roi t * nt * s, oherwydd eu bod yn aros gyda rhai gwledydd yn unig ac yn rhoi'r gorau i dalu fesul clic.

  O ran Google, nid wyf yn credu y bydd AdSense / AdWords yn chwalu i gyd ar unwaith, a phe bai'n digwydd ... siawns na fyddai un arall yn dod i'r amlwg i lenwi'r farchnad honno. Os yw Google yn methu, byddai'n rhaid iddo fod fel diwedd y swigen gyfredol, sy'n cymryd llawer. Am y tro mae'r broblem yn seiliedig ar gwymp y marchnadoedd stoc a dirwasgiad Gogledd America.

 2. Ydw, ydw. A dyma'r broblem o roi'r holl adnoddau yn Google ads.
  Mae wedi bod yn amser hir ers i mi ei gymryd yn llwyr.
  Ac os ydw i byth yn ennill rhywbeth bydd er gwaethaf google.
  O leiaf byddaf wedi osgoi'r sensoriaeth a osodwyd gan y sect hwn o Ogledd America yn ei Delerau ac Amodau.

  A byddwch yn wyliadwrus o Widgetbucks, sydd eisoes yn pysgota eto blogiau naïf yn Sbaeneg ac yna nid yw'n talu. Rwy'n gwybod o brofiad. Peidiwch â meddwl amdano hyd yn oed.

 3. yr hyn a allai ddigwydd yw bod google'n penderfynu cadw eu gofodau a'u safleoedd mawrion yn gadael y rhai sy'n casglu cliciau 20 y dydd gan ddadlau bod hysbysebwyr ei eisiau

 4. Wel ie, mae'n ffycin, yn y diwedd bydd adsense yn peidio â bod oherwydd na fydd ei angen ar google oherwydd y bydd yn rhoi'r holl hysbysebion ar eu tudalennau a'u rhwydweithiau eu hunain ac wrth i bawb ddefnyddio'r gwasanaethau a gynigir gan google yna i fuck.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.