Google AdSense a'r argyfwng economaidd

Mae swydd blogwyr yn cael ei hegluro'n well, ond yn gryno dywedir bod Google wedi gwneud symudiad sy'n debyg o achosi enillion AdSense wedi gostwng bron i hanner.

google adsense

Dyma'r pedwerydd rheswm:

4. Tynnodd Google hanner y cynnig a'i anfon at ei goffrau ei hun.

... Google wedi yswirio mae hynny wedi dechrau "gwneud profion, gweithio'r rhain neu beidio", mewn mannau fel Google News, Google Image Search a Youtube. Gyda hyn, yr unig fudd-dal yw Google oherwydd mai ef yw perchennog y mannau hynny.

Mae'n golygu wedyn bod Google wedi tynnu hanner cynnig AdWords o bosibl a'i anfon at y safleoedd hyn trwy ein gadael yn crafu twrci. Ei ddadl yw ei fod wedi gwneud hynny er budd hysbysebwyr, er bod hynny'n fwy buddiol iddo.

"Wrth gwrs, mae'r arbrofion hyn o fudd i Google oherwydd eu bod yn cynhyrchu refeniw o ffynonellau newydd - ond drwy sicrhau ein bod yn dangos yr hysbysebion cywir ar yr adeg iawn i'r bobl iawn, byddwn yn ychwanegu gwerth at ddefnyddwyr hefyd"

Mae fel petai gennych hysbysebwyr 1,000, sy'n talu 100 ddoleri bob mis i chi osod eich hysbysebion ar dacsis 1,000. Mae pob gyrrwr tacsi yn cymryd 100 ddoleri ar ddiwedd pob mis. Felly mae Google yn penderfynu dileu hysbysebion 500 a'u gosod ar dacsis 500 eu hunain, a fyddai'n achosi i bob gyrrwr tacsi gael dim ond 50 ar ôl ac mae'r arbrawf yn gadael iddo'r swm bach o $ 50,000 yn ychwanegol at yr hyn yr oedd eisoes yn ei ennill.

Ewch yno a'i ddarllen yn gyfan gwbl.

Atebion 6 i "Google AdSense a'r argyfwng economaidd"

 1. Ceisiais Widgetbucks, ar y dechrau roedd yn dda ond wedyn fe ddechreuon nhw roi t * nt * s, oherwydd eu bod yn aros gyda rhai gwledydd yn unig ac yn rhoi'r gorau i dalu fesul clic.

  O ran Google, ni chredaf fod AdSense / AdWords yn cwympo ar unwaith, a phe bai'n digwydd ... siawns na fyddai un arall yn codi i lenwi'r farchnad honno. Os yw Google yn methu, dylai fod fel diwedd y swigen gyfredol, y mae angen llawer amdani. Am y tro, mae'r broblem yn seiliedig ar ddamwain y farchnad stoc a dirwasgiad yr UD.

 2. Ydw, ydw. A dyma'r broblem o roi'r holl adnoddau yn Google ads.
  Mae wedi bod yn amser hir ers i mi ei gymryd yn llwyr.
  Ac os ydw i byth yn ennill rhywbeth bydd er gwaethaf google.
  O leiaf byddaf wedi osgoi'r sensoriaeth a osodwyd gan y sect hwn o Ogledd America yn ei Delerau ac Amodau.

  A byddwch yn wyliadwrus o Widgetbucks, sydd eisoes yn pysgota eto blogiau naïf yn Sbaeneg ac yna nid yw'n talu. Rwy'n gwybod o brofiad. Peidiwch â meddwl amdano hyd yn oed.

 3. yr hyn a allai ddigwydd yw bod google'n penderfynu cadw eu gofodau a'u safleoedd mawrion yn gadael y rhai sy'n casglu cliciau 20 y dydd gan ddadlau bod hysbysebwyr ei eisiau

 4. Wel ie, mae'n ffycin, yn y diwedd bydd adsense yn peidio â bod oherwydd na fydd ei angen ar google oherwydd y bydd yn rhoi'r holl hysbysebion ar eu tudalennau a'u rhwydweithiau eu hunain ac wrth i bawb ddefnyddio'r gwasanaethau a gynigir gan google yna i fuck.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.