Rheolwr Ofodol: Rheoli data gofodol yn effeithlon, hyd yn oed o AutoCAD

Rwyf wedi cymryd yr amser i edrych ar y cais diddorol hwn, ac rwy'n siŵr y bydd o ddiddordeb i nifer o ddefnyddwyr technoleg CAD, darpar gweithio gyda data GIS, gan fod y SHP ffeiliau achos, KML, Gyfnewidfa Arfer Da yn, cysylltu â'r cronfeydd data neu WFS wasanaethau .

Mae'n Rheolwr Gofodol, datblygiad sy'n dod mewn dwy fersiwn: Un ar gyfer bwrdd gwaith, sydd â'i swyddogaethau CAD-GIS ei hun, ac un arall fel ategyn ar gyfer AutoCAD, sydd ar gael ar gyfer fersiynau o AutoCAD 2008 i AutoCAD 2015.

Rydym yn ymwybodol bod yna lawer o offer ar y farchnad heddiw, yn ffynhonnell agored ac yn berchnogol, felly mae gwneud atebion newydd yn gofyn am waith gofalus ar y bylchau a adewir gan wneuthurwyr meddalwedd mawr ac arferion cyffredin defnyddwyr. Ar ôl lawrlwytho'r offeryn a phrofi gyda gwahanol ffynonellau data, credaf fod ei alluoedd yn ateb cwestiynau gan weithwyr proffesiynol yn y maes geo-beirianneg fel:

A yw'n bosibl cysylltu AutoCAD â PostGIS?

Sut mae addasu ffeil KML o CAD?

A ellir galw gwasanaeth WFS gan AutoCAD?

Sut i drosi data o Map Agored Stryd i ffeil Shape ESRI?

1 Rheolwr Gofodol ar gyfer penbwrdd.

Mae'r offeryn bwrdd gwaith yn gwneud arferion ar gyfer gwylio, ail-argraffu, golygu, argraffu ac allforio data gofodol. Nid oes angen AutoCAD ar gyfer hyn, gan ei fod yn rhedeg yn annibynnol ar Windows.

Fformatau gofod sy'n cefnogi

Er bod Rheolwr Gofodol ar gyfer pen-desg yn edrych yn syml, mae ei allu rheoli data GIS / CAD yn mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn fy nisgwyliadau cychwynnol:rheolwr gofodol

 • Darllenwch ddata o ffynonellau gofodol bron 20, fel y dangosir yn y tabl ar y dde.
 • Gallwch olygu data vector a tabl o ffeiliau SHP, KML / KMZ yn Google Earth.
 • Gallwch ddarllen a golygu ffeiliau testun fel testun ASCII, felly mae rhestrau cydlynu ar ffurf CSV.
 • Trwy OGR gallwch olygu data DGN o Microstation V7, yn ogystal â DXF, TAB / MIF o Mapinfo. Wrth i E00 ddarllen o ArcInfo, GeoJSON a WFS.
 • O ran cronfeydd data gofodol, gallwch olygu yn uniongyrchol PostGIS, SQLite a SQL Server.
 • Gallwch ddarllen trwy ffynonellau cronfa ddata eraill ODBC (heb olygu).
 • Trwy FDO gallwch olygu data o AutoDesk SDF, darllenwch Web Feature Services (WFS) a MySQL.
 • Gall hefyd ddarllen data safonol cyfnewid GPS (GPX)

Cydlynu Trawsnewid

I alw ffynhonnell, dim ond y fformat y mae'n rhaid i chi ei ddewis, ac mae'r dewin yn arwain at benderfyniadau fel enw'r haen gyrchfan, data a ddaw fel ymholiad, lliw, tryloywder ac a fydd y polygonau'n cael eu cadw neu y bydd data nod bwa yn cael ei gynhyrchu. Dros amser fe welwch nodweddion ymarferol iawn, fel tasgau wedi'u hamserlennu a llusgo / gollwng o Windows Explorer.

Mae hefyd yn bosibl nodi'r system daflunio a chyfeirio sydd gan yr haen gychwynnol, a gofyn iddi ei thrawsnewid i un arall; ymarferol iawn rhag ofn bod gennym ddata o wahanol ffynonellau a'n bod yn gobeithio delweddu yn yr un tafluniad. Mae'n cefnogi llawer o systemau cyfeirio, y gellir eu hidlo a'u didoli yn ôl enw, rhanbarth (ardal / gwlad), yn ôl cod, yn ôl math (rhagamcanol / daearyddol).

Swyddogaethau CAD - GIS

Mae wir yn arf pwerus, oherwydd unwaith y gall y data a ddangosir yn cael ei newid yn arddangos yn hawdd iawn o eiddo, haenau gwahanu priodoleddau, gorchymyn newid a'r gorau: ffoniwch ddelwedd cefndir neu Mapiau Bing, MapQuest, neu eraill.

CAD rheolwr gofod

Ni welir rhai o'r swyddogaethau, oni bai bod eu hangen, gan eu bod yn gyd-destunol. Fel enghraifft, gwelwch fod dewis cofnod yn actifadu opsiynau dethol, megis dileu, chwyddo i'r data, gwrthdroi dewis neu greu haen gyda'r canlyniadau a ddewiswyd.

gath rheolwr gofodol

Mae rhai swyddogaethiadau eraill, sydd yn yr erthygl hon nid wyf yn esbonio'n fanwl, megis argraffu mapiau defnyddio neu nodweddion dethol, sy'n eithaf rhyfeddol.

Allforio i fformatau eraill

gall data fector unwaith a nodir yn y ffynonellau data panel yn cael ei allforio i fformatau 16 canlynol: SHP, KML, KMZ, ASC, CSV, NEZ, TXT, XYZ, upt, DB, SQLite, SDF, DGN, DXF , TAB a MIF.

Gwelwch y byddai'r allforio hwn yn dod â chyffredin o ddefnydd cyffredin, ond nawr nid yw unrhyw gais, fel data agored, Mapiau Agored Stryd (OSM) ac yn eu hallforio i DXF neu SHP.

Arbed arferion fel tasgau

Nid offeryn GIS cyflawn yw Rheolwr Gofodol, fel y mae atebion eraill, ond mae'n ategu at reoli data. Fodd bynnag, mae ganddo swyddogaethau y byddai unrhyw ddefnyddiwr GIS yn disgwyl eu defnyddio oherwydd ei ymarferoldeb. Enghraifft yw'r swyddogaeth a elwir yn Dasgau, lle gallwch arbed trefn i'w galw eto ar adeg arall, er enghraifft:

Rwyf am arbed haen ddata o'r enw park.shp, fel fformat KML, ac mae'r haen honno i ddechrau ym Mharth I CRS NAD 27 / California, a gobeithio y bydd yn cael ei thrawsnewid i WGS84 sef yr un a ddefnyddir gan Google Earth. Yn ogystal, mae'n defnyddio'r ENW data fel enw ac EIDDO fel y disgrifiad, lliw llenwi glas a ffin felen, 1 picsel o led a 70% o dryloywder. Gydag uchder wedi'i hela ar yr wyneb ac mewn ffolder Dropbox penodol.

Pan fyddaf yn ei redeg am y tro cyntaf, mae'n gofyn imi a wyf am ei storio fel Tasg, i'w redeg ar unrhyw adeg, hyd yn oed o ffenestr orchymyn y System Weithredu.

Os byddaf yn ei arbed fel Tasg, pan fyddaf yn ei ymgynghori, bydd ganddo'r data disgrifiadol canlynol:

Cliciwch 'Execute' i weithredu'r opsiynau canlynol:

Ffynhonnell ddata:

- Ffeil: Llwybrau byr: Data enghreifftiol SHP Parks.shp

Cyrchfan data:

- Ffeil: C: Defnyddwyr galvarez.PATH-II Lawrlwythiadau Parciau.kml

Opsiynau:

- Bydd y tabl targed yn cael ei orysgrifennu os oes angen

Trawsnewid cydlynu:

- Bydd yn trawsnewid cyfesurynnau'r ffynhonnell gyda'r paramedrau canlynol:

- Ffynhonnell CRS: parth NAD27 / California I

- Targedu CRS: WGS 84

- Gweithredu: NAD27 i WGS 84 (6)

Llwybrau a Phrosiectau Arbed

Gallwch ddiffinio llwybrau llwybr byr, a elwir yn Shortcuts, yn debyg i'r hyn y mae ArcCatalog yn ei wneud, trwy nodi ffynhonnell ddata a fydd yn cael ei holi'n aml iawn. Gellir arbed y ffeil hefyd gydag estyniad .SPM, sy'n arbed yr holl gyfluniadau yn union fel y byddai prosiect QGIS neu yr ArcMap MXD.

Benthyciadau a Phrisiau'r Rheolwr Gofodol

Gall fod lawrlwytho fersiynau treial Rheolwr Gofodol. Mae tri rhifyn o'r offeryn hwn: Sylfaenol, Safonol a Phroffesiynol, gyda swyddogaethau graddadwy, fel y dangosir yn y tabl canlynol:

Eiddo Cyffredinol Proffesiynol Safon Sylfaenol
Rheolaeth fapiog a map
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Llusgo a gollwng data gofodol i'r map
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mapiau cefndir (strydoedd, delweddau, hybrid)
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mapiau agor yn ddeallus
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Dewiswch a hidlwch yn seiliedig ar briodweddau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Ymholiadau alffumumerig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Cydlynu Trawsnewid
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Gwybodaeth allforio ar gyfer defnydd swyddfa neu geisiadau CAD
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Argraffu o fapiau neu nodweddion penodol
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Panel arddangos
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Ymgynghori â data gofodol
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Rheoli Haen
Gwnewch haenau newydd o ddethol neu ymholiadau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Haenau prosiect ar fapiau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Gwahanu haenau mewn haenau newydd
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Haenau allanol ac mewnol
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Datgysylltu haenau o ffynonellau data allanol
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Copïo nodweddion i haenau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Ffynonellau Data
Delio â llwybrau byr eich hun (llwybrau byr)
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mynediad i ffeiliau gofodol (SHP, GPX, KML, OSM, ac ati)
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Rheoli ffynonellau data eu hunain
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mynediad i weinyddion cronfa ddata gofodol (SQL Server, PostGIS, ac ati)
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mynediad i gysylltiadau eraill (WFS, ODBC, ac ati)
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Rhifyn
Chwilio a disodli data
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Golygu data alffumumerig
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Golygu data lluosog
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Dileu priodoleddau diangen
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Arbed haenau wedi'u haddasu i haenau newydd
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Tasgau a Phrosesau
Prosesau mewnforio ac allforio
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Awtomeiddio prosesau trwy dasgau (tasgau)
Heb ei gynnwys
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Dilynwch dasgau o ffenestr y system weithredu
Heb ei gynnwys
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Pris Trwydded Unigol
US $ 149
US $ 279
US $ 499

 


 

2 Rheolwr Gofodol ar gyfer AutoCAD.

Mae'r ategyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer ychwanegu galluoedd gofodol i fersiynau sylfaenol AutoCAD, er ei fod hefyd yn gweithio ar Civil3D, Map3D a Architecture.

Yn yr achos hwn, rwyf wedi ei brofi gan ddefnyddio AutoCAD 2015, ac ar ôl ei osod mae tab yn ymddangos yn y Rhuban gyda rhai swyddogaethau. Wrth gwrs, nid yw pob un o'r fersiynau Penbwrdd yn dod, oherwydd mae gan AutoCAD ei orchmynion ei hun ar gyfer hyn.

Os ydych chi'n creu ffynhonnell ddata, cliciwch ar y dde ar "Ffynonellau data defnyddwyr"A dewis"Ffynhonnell ddata newydd”. Yna dewisir y math ffont, sef yr un opsiynau ag yn y fersiwn bwrdd gwaith.

data rheolwr gofodol

 

Rydym yn gwybod y gellir gwneud rhywfaint o hyn o AutoCAD Map a Civil 3D trwy OGR, fodd bynnag, pan fyddwn yn adolygu popeth y mae'r Rheolwr Gofodol yn sylweddoli bod crewyr y cais hwn wedi meddwl gydag ymroddiad am yr holl nodweddion y mae defnyddwyr AutoCAD yn eu meddwl. ni allant wneud mewn ffordd ymarferol. Agweddau fel galw haen PostGIS, i roi enghraifft, neu wasanaeth WFS a gyhoeddir o haen GeoServer sy'n dangos storfa ddata Ofodol Oracle.

I weld swyddogaeth Rheolwr Gofodol yn AutoCAD, rydym wedi gwneud y fideo hon gydag enghreifftiau o'n diddordeb.

Yn y fideo fe'i gelwir i ddechrau yn haen shp lleol, gyda ffin y wlad, yna un â'r ffin ddinesig. Yn dilyn hynny, mae cysylltiad â gwasanaethau WFS ac yn olaf haen o barseli o ffeiliau DGN Microstation ar ffurf nod arc.

Gellir nodi bod y pwyntiau'n dod fel blociau AutoCAD, hyd yn oed bod gwahanol flociau'n cael eu defnyddio ar sail nodwedd o'r data. Hefyd, sefydlwch a fyddant yn dod fel polylines, polylines 2D neu polylines 3D.

Yna, os nodwch eich bod yn mewnforio'r priodoleddau fel data XML wedi'i fewnosod, byddant yn dod fel Data Endid Estynedig Gwrthrychau (EED). Yn y rhan hon mae'n debyg iawn i'r hyn y mae Bentley Map yn ei wneud, i fewnforio data wedi'i fewnosod i'r DGN fel data estynadwy XFM.

rheolwr gofodol autocad

Trwyddedau Rheolwr Gofodol ar gyfer AutoCAD

Mae dau fersiwn o Drwyddedau, yn yr achos hwn, un o'r enw Argraffiad Sylfaenol ac ail Argraffiad Safonol, sydd bron yr un fath, yn ôl y rhestr ganlynol o swyddogaeth:

Galluoedd Cyffredinol

 • Mewnforio data gofodol i luniadau AutoCAD
 • Trawsnewid cydlynu yn y mewnforio
 • Panel gwylio data embeddedig (EED / XDATA).  Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.

Gallu mewnforio

 • Caiff gwrthrychau eu mewnforio i dynnu llun neu newydd
 • Gall gwrthrychau ddod i haen cyrchfan yn seiliedig ar werth data
 • Defnyddio blociau neu ganolfannau canol
 • Mewnosod bloc yn seiliedig ar ddata tabl
 • Llenwi a thryloywder polygonau
 • Canoligau polygonau os oes angen
 • Altiad a thrybiaeth o ddata'r tabl
 • Mewnforio data o dablau fel EED. Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.

Ffynonellau Data

 • Delio â llwybrau byr eich hun (llwybrau byr)
 • Mynediad at ddata gofodol (SHP, GPX, KML, OSM, ac ati)
 • Delio â ffynonellau data. Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.
 • Mynediad i gronfeydd data gofodol. Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.
 • Mynediad i gysylltiadau eraill (WFS, ODBC, ac ati). Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.

Pris y rheolwr gofodol ar gyfer AutoCAD

Mae gan yr Argraffiad Sylfaen bris US $ 99 a'r Edition Edition US $ 179

Mewn Casgliad

Mae'r ddau offeryn yn atebion diddorol. Rwy'n gweld Rheolwr Gofodol Desktop yn werthfawr iawn, gan fod y swyddogaethau trawsnewid, golygu, allforio a dadansoddi data yn cyrraedd ei enw. Er, fel y soniais, mae'n offeryn cyflenwol a chanolradd rhwng yr arferion sy'n cael eu gwneud gyda CAD ac ymelwa ar wybodaeth sy'n cael ei wneud o feddalwedd GIS.

Ymddengys i'r ail fod y bydd yn tyfu ychydig yn fwy gan ei fod yn derbyn mwy o adborth gan ddefnyddwyr; am nawr mae'n ategu'r hyn na all AutoCAD ei wneud.

O ystyried y prisiau, nid yw'r buddsoddiad yn ddrwg, os byddwn yn ystyried y budd y gall ei gynnig.


 

Er mwyn gwybod y rhestr brisiau, gallwch edrych ar y dudalen hon. http://www.spatialmanager.com/prices/

I ddysgu mwy am nodweddion a newyddion, dyma'r Blog Gofodol Rheolwr ym y Wiki

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.