Rheolwr Ofodol: Rheoli data gofodol yn effeithlon, hyd yn oed o AutoCAD

Rwyf wedi cymryd yr amser i edrych ar y cais diddorol hwn, ac rwy'n siŵr y bydd o ddiddordeb i nifer o ddefnyddwyr technoleg CAD, darpar gweithio gyda data GIS, gan fod y SHP ffeiliau achos, KML, Gyfnewidfa Arfer Da yn, cysylltu â'r cronfeydd data neu WFS wasanaethau .

Mae'n Rheolwr Gofodol, Datblygiad sy'n dod mewn dau fersiwn: un ar gyfer bwrdd gwaith, sydd wedi ei ymarferoldeb CAD-GIS eu hunain, ac un arall fel ategyn ar gyfer AutoCAD, sydd ar gael ar gyfer fersiynau o AutoCAD AutoCAD i 2008 2015.

Rydym yn ymwybodol bod yna lawer o offer yn y farchnad heddiw, yn rhad ac am ddim ac yn berchnogol, er mwyn gwneud atebion newydd yn gofyn am waith manwl o'r bylchau a weddill gan y prif weithgynhyrchwyr meddalwedd a threfniadau cyffredin defnyddwyr. Ar ôl lawrlwytho'r offeryn a cheisio gwahanol ffynonellau data, credaf fod ei alluoedd yn ateb cwestiynau gan weithwyr proffesiynol ym maes geoengineering megis:

A yw'n bosibl cysylltu AutoCAD â PostGIS?

Sut ydw i'n modio ffeil KML o CAD?

Allwch chi alw gwasanaeth WFS o AutoCAD?

Sut i drosi data o Map Agored Stryd i ffeil Shape ESRI?

1 Rheolwr Gofodol ar gyfer penbwrdd.

Mae'r offeryn bwrdd gwaith yn gwneud arferion ar gyfer delweddu, dadansoddi, golygu, argraffu ac allforio data gofodol. Nid oes angen AutoCAD ar hyn, gan ei fod yn rhedeg yn annibynnol ar Windows.

Fformatau gofod sy'n cefnogi

Er bod Rheolwr Gofodol ar gyfer pen-desg yn edrych yn syml, mae ei allu rheoli data GIS / CAD yn mynd y tu hwnt i'r hyn oedd yn fy nisgwyliadau cychwynnol:rheolwr gofodol

 • Darllenwch ddata o ffynonellau gofodol bron 20, fel y dangosir yn y tabl ar y dde.
 • Gallwch olygu data vector a tabl o ffeiliau SHP, KML / KMZ yn Google Earth.
 • Gallwch ddarllen a golygu ffeiliau testun fel testun ASCII, felly, a chydlynu rhestrau yn fformat CSV.
 • Gall Via OGR olygu data DGN o Microstation V7, yn ogystal â DXF, TAB / MIF o Mapinfo. Fel darlleniad E00 o ArcInfo, GeoJSON a WFS.
 • O ran cronfeydd data gofodol, gallwch olygu yn uniongyrchol PostGIS, SQLite a SQL Server.
 • Gallwch ddarllen trwy ffynonellau cronfa ddata eraill ODBC (heb olygu).
 • Trwy FDO gallwch olygu data o AutoDesk SDF, darllenwch Web Feature Services (WFS) a MySQL.
 • Gall hefyd ddarllen data safonol cyfnewid GPS (GPX)

Cydlynu Trawsnewid

I alw yn ffynhonnell dim ond dewiswch y fformat, ac mae'r dewin yn arwain at benderfyniadau fel haen enw cyrchfan, bydd y data yn dod fel ymholiad, lliw, tryloywder, ac os bydd y polygonau yn cael eu cynnal neu fath ddata arc-nod yn cael ei gynhyrchu. Dros amser fe gewch nodweddion ymarferol iawn, megis tasgau wedi'u trefnu a llusgo / gollwng o'r Ffenestri Archwiliwr.

Mae hefyd yn bosibl nodi'r system rhagamcanu a chyfeirio sydd gan yr haen gychwynnol, a gofyn iddo gael ei drawsnewid i un arall; yn ymarferol iawn rhag ofn bod gennym ddata o wahanol ffynonellau ac rydym yn gobeithio gweld yn yr un amcanestyniad. Mae'n cefnogi llawer o systemau cyfeirio, y gellir eu hidlo a'u didoli yn ôl enw, rhanbarth (ardal / gwlad), yn ôl cod, yn ôl y math (rhagamcanol / daearyddol).

Swyddogaethau CAD - GIS

Mae wir yn arf pwerus, oherwydd unwaith y gall y data a ddangosir yn cael ei newid yn arddangos yn hawdd iawn o eiddo, haenau gwahanu priodoleddau, gorchymyn newid a'r gorau: ffoniwch ddelwedd cefndir neu Mapiau Bing, MapQuest, neu eraill.

CAD rheolwr gofod

Ni welir rhai o'r swyddogaethiadau, oni bai eu bod yn ofynnol, gan eu bod yn gyd-destunol. Fel enghraifft, gwelwch fod dewis dewis cofnod yn dewis dewisiadau dethol, megis dileu, chwyddo'r data, gwrthdroi dewis neu greu haen gyda'r canlyniadau a ddewiswyd.

gath rheolwr gofodol

Mae rhai swyddogaethiadau eraill, sydd yn yr erthygl hon nid wyf yn esbonio'n fanwl, megis argraffu mapiau defnyddio neu nodweddion dethol, sy'n eithaf rhyfeddol.

Allforio i fformatau eraill

gall data fector unwaith a nodir yn y ffynonellau data panel yn cael ei allforio i fformatau 16 canlynol: SHP, KML, KMZ, ASC, CSV, NEZ, TXT, XYZ, upt, DB, SQLite, SDF, DGN, DXF , TAB a MIF.

Gwelwch y byddai'r allforio hwn yn dod â chyffredin o ddefnydd cyffredin, ond nawr nid yw unrhyw gais, fel data agored, Mapiau Agored Stryd (OSM) ac yn eu hallforio i DXF neu SHP.

Arbed arferion fel tasgau

Nid Rheolwr Gofodol yn offeryn GIS cyflawn, gan fod atebion eraill, ond yn ategu rheoli data. Fodd bynnag, mae ganddi nodweddion y byddai unrhyw ddefnyddiwr GIS yn disgwyl ei ddefnyddio ar gyfer ei ymarferoldeb. Enghraifft yw'r swyddogaeth a elwir yn Dasgau, lle gallwch chi arbed trefn arferol i'w alw eto ar adeg arall, er enghraifft:

Rwyf am arbed haen data o'r enw parks.shp fel fformat KML, a bod haen yn y lle cyntaf yn CRS NAD 27 / California Ardal I, ac rwy'n gobeithio y bydd yn dod yn WGS84 yn defnyddio Google Earth. Yn ogystal, defnyddiwch y data ENW fel enw ac EIDDO fel disgrifiad, lliw llenwi glas ac ymyl melyn, lled 1 picsel a thryloywder 70%. Gyda uchder yn cael ei helio ar yr wyneb ac mewn ffolder Dropbox penodol.

Pan fyddaf yn ei redeg am y tro cyntaf, mae'n gofyn imi os wyf am ei storio fel Tasg, i'w weithredu ar unrhyw adeg, hyd yn oed o ffenestr orchymyn y System Weithredu.

Os byddaf yn ei arbed fel Tasg, pan fyddaf yn ei ymgynghori, bydd ganddo'r data disgrifiadol canlynol:

Cliciwch 'Execute' i weithredu'r opsiynau canlynol:

Ffynhonnell ddata:

- Ffeil: Byrlwybrau: \ Data sampl \ SHP \ Parks.shp

Cyrchfan data:

- Ffeil: C: \ Users \ galvarez.PATH-II \ Downloads \ Parks.kml

Opsiynau:

- Bydd y tabl targed yn cael ei orysgrifennu os bydd angen

Trawsnewid cydlynu:

- Bydd yn trawsnewid cyfesurynnau'r ffynhonnell gyda'r paramedrau canlynol:

- Ffynhonnell CRS: Parth NAD27 / California I

- Targed CRS: WGS 84

- Ymgyrch: NAD27 i WGS 84 (6)

Llwybrau a Phrosiectau Arbed

Gallwch ddiffinio llwybrau byr, a elwir yn Shortcuts, yn debyg i'r hyn y mae ArcCatalog yn ei wneud, trwy nodi ffynhonnell ddata a fydd yn cael ei ymgynghori'n aml iawn. Gellir hefyd arbed y ffeil gydag estyniad .SPM, gan arbed yr holl gyfluniadau fel prosiect QGIS neu byddai'r ArcMap MXD.

Benthyciadau a Phrisiau'r Rheolwr Gofodol

Gall fod lawrlwytho fersiynau treial o Reolwr Gofodol. Mae tri rhifyn o'r offeryn hwn: Sylfaenol, Safonol a Phroffesiynol, gyda gweithredoedd ymarferol, fel y dangosir yn y tabl canlynol:

Cyffredinol Eiddo Safonol Proffesiynol Sylfaenol
Rheolaeth fapiog a map
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Llusgo a gollwng data gofodol i'r map
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mapiau cefndir (strydoedd, delweddau, hybrid)
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mapiau agor yn ddeallus
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Dewiswch a hidlwch yn seiliedig ar briodweddau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Ymholiadau alffumumerig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Cydlynu Trawsnewid
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Gwybodaeth allforio ar gyfer defnydd swyddfa neu geisiadau CAD
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Argraffu o fapiau neu nodweddion penodol
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Panel arddangos
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Ymgynghori â data gofodol
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Rheoli Haen
Gwnewch haenau newydd o ddethol neu ymholiadau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Haenau prosiect ar fapiau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Gwahanu haenau mewn haenau newydd
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Haenau allanol ac mewnol
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Datgysylltu haenau o ffynonellau data allanol
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Copïo nodweddion i haenau
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Ffynonellau Data
Delio â llwybrau byr eich hun (llwybrau byr)
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mynediad i ffeiliau gofodol (SHP, GPX, KML, OSM, ac ati)
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Rheoli ffynonellau data eu hunain
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mynediad i weinyddion cronfa ddata gofodol (SQL Server, PostGIS, ac ati)
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Mynediad i gysylltiadau eraill (WFS, ODBC, ac ati)
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Rhifyn
Chwilio a disodli data
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Golygu data alffumumerig
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Golygu data lluosog
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Dileu priodoleddau diangen
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Arbed haenau wedi'u haddasu i haenau newydd
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Tasgau a Phrosesau
Prosesau mewnforio ac allforio
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Yn gynwysedig
Awtomeiddio prosesau trwy dasgau (tasgau)
Heb ei gynnwys
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Dilynwch dasgau o ffenestr y system weithredu
Heb ei gynnwys
Heb ei gynnwys
Yn gynwysedig
Pris Trwydded Unigol
US $ 149
US $ 279
US $ 499


2 Rheolwr Gofodol ar gyfer AutoCAD.

Mae'r ategyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer ychwanegu galluoedd gofodol i fersiynau sylfaenol AutoCAD, er ei fod hefyd yn gweithio ar Civil3D, Map3D a Architecture.

Yn yr achos hwn, rwyf wedi ceisio defnyddio AutoCAD 2015, ac ar ôl gosod tab, mae'n ymddangos ar y Ribbon gyda rhai nodweddion. Wrth gwrs, nid yw pob un o'r fersiynau Desktop yn dod, gan fod gan AutoCAD ei orchmynion ei hun ar ei gyfer.

Os ydych chi'n creu ffynhonnell ddata, cliciwch ar y dde ar "Ffynonellau data defnyddwyr"A dewis"Ffynhonnell ddata newydd" Yna dewiswch y math o ffont, sef yr un opsiynau ag sydd yn y fersiwn bwrdd gwaith.

data rheolwr gofodol

Gwyddom fod rhai o hyn yn bosibl o AutoCAD Map a 3D Sifil trwy ogr, fodd bynnag, pan fyddwn yn adolygu popeth sy'n gwneud Rheolwr Gofodol rydym yn sylweddoli bod y crewyr y cais hwn wedi meddwl gydag ymroddiad i holl nodweddion bod defnyddwyr AutoCAD Ni allant ei wneud mewn modd ymarferol. Agweddau megis galw haen PostGIS, i roi enghraifft, neu wasanaeth WFS a gyhoeddir o haen GeoServer sy'n dangos warws data Gofodol Oracle.

I weld swyddogaeth Rheolwr Gofodol yn AutoCAD, rydym wedi gwneud y fideo hon gydag enghreifftiau o'n diddordeb.

Yn y fideo, fe'i gelwir yn wreiddiol yn haen shp lleol, gyda chyfyngiad gwlad, yna un gyda chyfyngiad y bwrdeistrefi. Yn ddiweddarach mae cysylltiad â gwasanaethau WFS yn cael ei wneud ac yn olaf, haen o ddarnau ffeiliau DGN Microstation ar ffurf nod arc.

Gellir nodi bod y pwyntiau'n dod fel blociau o AutoCAD, gan gynnwys bod blociau gwahanol yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar nodwedd o'r data. Hefyd, pennwch a fyddant yn dod fel polylinellau, polylinau 2D neu polylinau 3D.

Yna, os ydych chi'n nodi eich bod yn mewnforio'r priodoleddau fel data XML mewnosod, byddant yn dod fel Data Eiddo Ehangedig Amcanion (EED). Mae'r rhan hon yn debyg iawn i'r hyn y mae Map Bentley yn ei wneud i fewnforio data gydag infysi yn y DGN fel data XFM estynadwy.

rheolwr gofodol autocad

Trwyddedau Rheolwr Gofodol ar gyfer AutoCAD

Mae dau fersiwn o Drwyddedau, yn yr achos hwn, un o'r enw Argraffiad Sylfaenol ac ail Argraffiad Safonol, sydd bron yr un fath, yn ôl y rhestr ganlynol o swyddogaeth:

Galluoedd Cyffredinol

 • Mewnforio data gofodol i luniadau AutoCAD
 • Trawsnewid cydlynu yn y mewnforio
 • Panel gwylio data embeddedig (EED / XDATA). Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.

Gallu mewnforio

 • Caiff gwrthrychau eu mewnforio i dynnu llun neu newydd
 • Gall gwrthrychau ddod i haen cyrchfan yn seiliedig ar werth data
 • Defnyddio blociau neu ganolfannau canol
 • Mewnosod bloc yn seiliedig ar ddata tabl
 • Llenwi a thryloywder polygonau
 • Canoligau polygonau os oes angen
 • Altiad a thrybiaeth o ddata'r tabl
 • Mewnforio data o dablau fel EED. Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.

Ffynonellau Data

 • Delio â llwybrau byr eich hun (llwybrau byr)
 • Mynediad at ddata gofodol (SHP, GPX, KML, OSM, ac ati)
 • Delio â ffynonellau data. Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.
 • Mynediad i gronfeydd data gofodol. Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.
 • Mynediad i gysylltiadau eraill (WFS, ODBC, ac ati). Dim ond yn y fersiwn Safonol y mae'r swyddogaeth hon.

Pris y rheolwr gofodol ar gyfer AutoCAD

Mae gan yr Argraffiad Sylfaen bris US $ 99 a'r Edition Edition US $ 179

Mewn Casgliad

Mae'r ddau offer yn atebion diddorol. Mae Rheolwr Gofodol ar gyfer Penbwrdd yn werthfawr iawn, gan fod swyddogaethau trawsnewid, golygu, allforio a dadansoddi data yn dal i fyny at ei enw. Er fel y soniais, mae'n offeryn cyflenwol a chanolraddol rhwng y arferion a wneir gyda CAD ac ymelwa ar wybodaeth sy'n cael ei wneud o feddalwedd GIS.

Ymddengys i'r ail fod y bydd yn tyfu ychydig yn fwy gan ei fod yn derbyn mwy o adborth gan ddefnyddwyr; am nawr mae'n ategu'r hyn na all AutoCAD ei wneud.

O ystyried y prisiau, nid yw'r buddsoddiad yn ddrwg, os byddwn yn ystyried y budd y gall ei gynnig.


Er mwyn gwybod y rhestr brisiau, gallwch edrych ar y dudalen hon. http://www.spatialmanager.com/prices/

I ddysgu mwy am nodweddion a newyddion, dyma'r Blog Gofodol Rheolwr ym y Wiki

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.