Adeiladu rhwyll parth UTM gydag Excel a AutoCAD.

Galwch fel y mynnwch, mynegewch fapiau mynegai neu cwadrantau cartograffig, grid geoetig, pan fydd angen yr enw arnoch chi yw'r lleiaf. Dylai gweithio mewn rhaglen GIS fod yn syml, ond mae'n debyg mai'r hyn sydd gennym yw AutoCAD.

Ychydig ddyddiau yn ôl, esboniais darddiad y map cartograffig, ac ystyr y map Cyfesurynnau UTM; byddwn yn defnyddio'r un parth 16 fel enghraifft, er ei fod yn cael ei gymhwyso i'r lleill, yr echel ganolog o'r stribed hwnnw yw'r unig linell sy'n gwbl fertigol ac mae'n union yn y dwyrain = cydlyniad 300,000.

cydlynu utm

Mae gan y llain hon raddau 6, ac os gwelwn ei bod yn ehangu o'r polyn gogleddol i'r cyhydedd, lle mae'r lledred yn sero; yna tuag at y polyn de mae'n cael ei leihau, ac mae'r lledredau yr un fath ond yn yr hemisffer gyferbyn. Wel, sut i'w adeiladu

1. Gadewch i ni adeiladu'r cyfesurynnau gydag Excel

Ar gyfer hyn, defnyddiwn yr offeryn yn syml o'r blaen roeddem wedi defnyddio i drosi cyfesurynnau daearyddol i UTM, byddaf yn dewis y sbectol WGS84, yna rhoddaf y lledredau a'r doniau o ddiddordeb:

Y lledredau: O'r cyhydedd i'r gogledd, mae gan bob un o'r rhannau o'r domen raddau 8 hyd at y llythyren w, dim ond y x sydd â graddau 12, fel bod gennym NNWX 9 = 8 o N i W, wrth ychwanegu 72 byddwn yn cyrraedd i raddau 12, yn hemisffer y gogledd. Byddai ei wneud mewn perthynas â'r hemisffer deheuol yn union yr un fath, ond yn hytrach na'r N y byddai'n ei gario, nid yw S. GoogleEarth yn dangos i'r gweddill osgoi'r broblem y byddai angen cyfrifiad anfeidrol ar y segment hwnnw. Yn yr achos hwn, byddwn yn ei adeiladu i fyny at y rhan W.

Wrth ei adeiladu yn Excel mae gennym y tabl canlynol:
daearyddol i utm

Y darnau. Os edrychwn arno, er mwyn adeiladu'r llinell chwith, dim ond y pellter rhwng y parthau 15 a 16 (graddau 90) sydd ei angen. Er mwyn adeiladu'r terfyn cywir, mae'r tabl yn creu problem oherwydd wrth fynd i mewn i hyd 84, rwy'n cyfrifo'r un cyfesurynnau ond yn y parth 17, felly byddaf yn defnyddio graddau 84, dim munud a 0.00000001 eiliad, felly mae'r gwerth bob amser yn syrthio yn y parth 16 a gan fod y cydlynu yn ddau ddegol, ni chollir data.

cyfesurynnau utm

rhwyll 2. Tynnwch y pwyntiau gyda AutoCAD

Er mwyn ei dynnu yn AutoCAD, mae'n syml, mae colofn i'w wneud gan golofn R pastpaste. Felly, mae cynnwys y golofn hon wedi'i gopïo i Excel, yna i AutoCAD, rydym yn actifadu'r gorchymyn pwynt (tynnu / pwynt / pwynt lluosog) ac rydym yn gludo ar y llinell orchymyn. Ar unwaith, mae gennym bwyntiau'r rhwyll hon.

Os nad ydych yn eu gweld, newidiwch y fformat ar ffurf fformat / pwynt a gadewch 5% o'i gymharu â'r sgrin.

Y cam nesaf fyddai tynnu'r llinellau sy'n ymuno â'r rhwyll hwn, ond gadewch i ni geisio ei wneud yn cyfuno Excel a AutoCAD, oherwydd pe bai'r rhwyll yn fwy trwchus, byddai gennym lawer o segmentau o bwyntiau i'w gwneud.

3. Adeiladu'r llinellau fertigol.

utm I wneud hyn, rydych chi'n gwneud yr un peth â llunio'r pwyntiau, dim ond yn hytrach na defnyddio'r gorchymyn pwynt rydym yn defnyddio'r gorchymyn llinell; a dyna ni, dim ond y llinell sy'n weddill yr ydym yn ei dileu.

Siawns na ellir gwneud hynny trwy dynnu llun yn unig, ond cofiwch mai dim ond o'r segmentau o raddau 8 y mae'r rhwyll hwn, pan fyddwch yn gwneud rhwyllau mwy trwchus fe welwch y cyfleustodau.

4. Adeiladu'r llinellau llorweddol.

lledredau, hyd utmI wneud y llinellau llorweddol gosodwch gyfesurynnau'r ffin chwith mewn colofn ac i'r dde o hyn mae cyfesurynnau'r ffin gywir. Rydych chi'n gwneud hyn yn well mewn colofn arall gyda chopi a glud arbennig, gludo gwerthoedd, felly nid ydych yn cael problemau gyda chopïo fformiwlâu, dylech aros fel y ddelwedd a ddangosir.

utm hir lat Y peth nesaf yw dewis cynnwys y ddwy golofn, yna yn AutoCAD mae'n rhaid i chi ei gopïo, yn AutoCAD, rydych chi'n gwneud llinell orchymyn a gludo.

a dyna ni, dim ond dileu'r gwarged.

Rwy'n mynnu, ar gyfer llawer o'r driniaeth hon, y bydd yn ymddangos yn ddiangen, ond pan fyddwch yn gwneud rhwyllau mwy dwys bydd yn ymarferol iawn oherwydd bydd dileu'r gwarged yn syml oherwydd bydd llinellau hir y gellir eu dewis a'u dileu yn hawdd. Felly rwy'n gadael i'ch creadigrwydd sut i fanteisio ar y weithdrefn hon i adeiladu'r rhwyll gyflawn ar wahanol raddfeydd deialu.

Mae'n amlwg nad rhwyll geogyfeiriedig yw'r hyn sydd gennyf, oherwydd nid yw hynny'n wir AutoCAD, yr hyn sydd gennyf yw rhwyll gyda chyfesurynnau UTM sy'n cyfateb i lledredau a thomorau daearyddol. I'i georensio, byddai'n rhaid ei wneud ArcGIS, Cadcorp, Map3D, Manifold, Microstation Goegraphics neu unrhyw gais cartograffig tebyg i'r rhain. Ond byddwn yn ei weld ar achlysur arall, oherwydd mae'n rhaid i ni gofio bod yr unedau ...

Atebion 14 i "Adeiladu rhwyll parth UTM gydag Excel a AutoCAD."

 1. A allech chi esbonio sut yr wyf yn lawrlwytho'r shapefile o'r grid cydlynu UTM? Diolch yn fawr iawn

 2. Unrhyw un o'r templedi hynny sydd yno, chwiliwch am "templed i drosi cyfesurynnau daearyddol i UTM" ar Google.
  Mae'n rhaid i chi drosi'r cyfeirbwyntiau i fformat dwg i'w gweld gydag AutoCAD. Gallwch ddefnyddio Babel i'w trosi. Os cawsant eu cymryd gyda gPS maent eisoes yn georeferenced.

 3. Oherwydd bod amrediad cyfesurynnau dwyreiniol y parthau UTM.
  Yn y canol, y canol Meridian yw 500,000 ac mae hyn er mwyn sicrhau nad yw cydlynu byth yn negyddol, ond os ydych chi'n ei ailbrosesu i ardal arall, mae'n amlwg y bydd yn eich marcio chi yn negyddol.
  Nid yw'n gwneud synnwyr bod yn rhaid i eiddo mewn un ardal ei ailbrosesu mewn un arall, oherwydd eich bod yn ei leoli lle nad yw'n perthyn.
  Os ydych chi'n delio â data sy'n dod o fewn ffin yr ardal, mae'n rhaid i chi ddefnyddio cyfesurynnau daearyddol.

 4. Bore da; Mae gen i gwestiwn; oherwydd yn yr Arcgis pan fyddaf yn taflunio map georeferenced ym mharth 18SUR i barth 19SUR mae'r Dwyrain yn cydlynu; maent yn ymddangos yn negyddol; Beth yw'r broblem, a all rhywun fy helpu os gwelwch yn dda. fy post yw elder27@gmail.com. diolch

 5. Bore da A allech chi ddweud wrthyf pa raglen yr wyf yn ei defnyddio i drosi cyfesurynnau daearyddol i WGS84, ac ymholiad arall fel o dan GPS waitpoints garmin i Autocad, a pha mor geogyfeirio; diolch, ysgrifennwch fi at y post elder27@gmail.com; Byddaf yn ddiolchgar dros ben.

 6. Mae gen i fraslun gyda chyfesurynnau mympwyol yn ei gludo o autocad i ddaear google i gael ei gyfesurynnau

 7. Nid wyf yn deall yr ymholiad yn dda, mae'n debyg eich bod yn golygu'r cyfesurynnau ar ffurf x, a fertigau'r lot.

  rydych chi'n gwneud pwynt yno ac rydych chi'n gweld yr eiddo

 8. HOla

  O ran pwnc y cyfesurynnau UTM, tynnaf fap yn Auto Cad sy'n georeferenced a hoffwn wybod beth yw cyfesurynnau UTM swp o'r awyren hon.

  Sut alla i wybod?

  Ddiolch i mewn ddyrchaf

 9. Llawer o garcias, nid ydych chi'n gwybod sut roeddwn i eisiau gwneud hyn.

  eto diolch am rannu eich gwybodaeth

 10. Bore da, gallwn roi gwybodaeth ar sut i berfformio trosi cyfesurynnau â llaw, mae angen i mi wneud meddalwedd sy'n perfformio'r gweithgaredd hwn diolch ymlaen llaw. Byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai'r wybodaeth y gallwch ei rhoi i mi, anfonwch hi ataf carlos_bmx@hotmail.com
  yn Carlos Azabache

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.