Gwerth y feddalwedd

IMG_0778

Mae'r pris yn y blwch, y gost yn ein cymhelliant, y cyfleustodau yn y defnydd a roddwn iddo, y gwerth yn ein gwerthfawrogiad.

Mae hwn yn fater sensitif iawn, yn dibynnu ar safbwynt pwy sy'n ei ddweud, pwy sy'n cymryd rhan ac sy'n talu eu treuliau; rydym fel arfer yn cysylltu beth sy'n werth meddalwedd gyda'i label ac yna'r symbol doler, sy'n aml yn ansefydlogadwy ar gyfer marchnadoedd bach neu oherwydd ein bod yn ei gymharu ag eraill mewn cyd-destun nid yn union yr un fath.

Rwy'n credu'n gadarn bod trwyddedau ffynhonnell agored yn duedd di-droi'n ôl, a bod o fewn ychydig flynyddoedd (os nad eisoes yn digwydd) yn cymryd cyfran o'r farchnad da yn y rhan fwyaf cilfachau byd technolegol, gynaliadwy (nid mae'n digwydd). Ond bod meddalwedd am ddim, nid yw'n awgrymu y bydd newyn dynoliaeth yn dod i ben. Mae gan weithredu, arloesi, hyfforddi a diweddaru bris y mae'n rhaid i rywun ei dalu; ac yn y diwedd mae'n rhaid i feddalwedd fasnachol fodoli i wneud tueddiadau masnachadwy.

Pan glywodd y llais y bore Greg Bentley, faint o filiynau o ddoleri wedi cronni yn 25 mlynedd gyda'i MicroStation a meddalwedd teulu, fel y meddwl gyntaf gennyf gyfres o erchyllterau anaddas ar gyfer y gofod. Ond pan rydym yn sylweddoli bod hyn yn bris un sy'n arloesi ar yr ail garreg eraill ac yng nghwmni nifer o rai eraill, a ddaeth i ben i fyny gan gydnabod ei bod yn wobr am eu hymdrechion, nid oeddent yn gwneud eu ffrindiau coleg 23 (gan gynnwys fi neu fy nhad)

Rydym yn dal i fod yn debygol o feddwl bod y teilyngdod hwn yn cael ei gario i ffwrdd oherwydd bod llawer wedi bwyta ac yn perffeithio eu harfau. Gwir, ond hefyd mae eraill wedi gwneud eu helw eu hunain, a fyddai, o dan gyfraith bywyd, wedi cyflawni gydag unrhyw feddalwedd arall, i raddau mwy neu lai ond yn sicr yn sicr gydag ymdrech debyg.

Felly, os ydym yn feirniadol o brisiau'r meddalwedd, o'i gyfyngiadau cyn ein gofynion, ansawdd y gwasanaeth neu hyd yn oed ei bolisïau crazy; mae'n rhaid inni hefyd fod yn ymwybodol y gallem fod yn bwyta diolch i'w fodolaeth; naill ai yn ei ddefnydd neu gyda'r gystadleuaeth.

AutoCAD yn defnyddio llawer o gof, Bentley yn unintuitive, gvSIG symud yn rhy araf, ESRI yn ddrud iawn, Windows wedi dyddio, ychydig Manifold hysbys, Google Earth yn hynod amwys ...

Nid yw Pessimism wedi ennill llawer o wobrau mewn hanes, gan wneud y troll yw'r hawsaf (ac weithiau'n flasus), ond bob amser mae'n bosibl dod o hyd i bersbectif "ennill-ennill" o fewn y gadwyn o werth ychwanegol o Perthnasoedd:

-My llwyddiannau yw canlyniad fy technegwyr, rwy'n eu hecsbloetio i farw ond hefyd gyda'u hincwm maent wedi tyfu eu hail-ailddechrau a thalu eu biliau. Yn y diwedd, dysgais mwy o'u medrau nag a wnânt o'm gerdd, bydd rhai yn mynd ymhellach na mi, gan fod ganddynt lawer o botensial.
- Byddant yn manteisio ar eu hanes, er mai fi yw'r un a gafodd gymeradwyaeth nawr; Gall peidio â deall hyn arwain at wenwyn neu rwystredigaeth broffesiynol. Ond yna byddant yn cael eu llwyddiannau, byddaf yn ei fwynhau ac mae hwn yn gadwyn a ddylai ddigwydd i bwy sydd bellach yn fy mhennaeth.

Mae rhywbeth tebyg yn digwydd i'r feddalwedd:

-Bentley yn gwneud llawer o arian ac yn gyfnewid mae'n rhoi gwobr i mi o $ 300, ond gyda'i offer, rwyf wedi bwydo fy mhlant, wedi datblygu gwybodaeth a phrofiad.
-AutoCAD yn monopolizes y farchnad fyd-eang, ond diolch i'w phoblogrwydd mae gen i lawer o fyfyrwyr yn fy ystafell ddosbarth yn barod i dalu a llawer o ymweliadau yn edrych am sut i'w ddefnyddio a hyd yn oed sut i redeg yr allwedd.
Nid yw -ESRI yn parchu rhai safonau cymunedol, ond mae'r SIG yn ddyledus iawn i'w hymosodoldeb ac yn mynd i gynhadledd yn San Diego wedi fy ysbrydoli yn yr ysgogiad y gall y lluoedd ei chael.

Yn dibynnu ar yr hyn a wnawn, efallai bod gennym ni feddyliau pesimistaidd am y brandiau ESRI, Bentley, AutoCAD, gvSIG, Google Earth neu Windows. Ond maen nhw'n gynnyrch rhywun a gafodd y fenter i'w creu allan o ddim, neu o syniadau cyntefig iawn i'r hyn maen nhw nawr. Mae cyfran dda o'r hyn yr ydym yn ei fwyta yn ddyddiol oherwydd ei fodolaeth, mae swm eich dyfalbarhad, arloesedd a mwynhad bywyd yn ein gwneud i gyd i gyd yn ennill. Y ffordd yw'r pris, y cyflawniad yw'r gwerth.

Rhowch enw'r feddalwedd rydych lleiaf cydymdeimlo ... wel, oni bai iddo ef, efallai y byddai oes rhaid i chi eich gwybodaeth a chofnodion 8 na digon i wisgo darllen y swydd hon i mi, oherwydd efallai na fydd y blog hwn yn bodoli. I gloi, mae'r gwerth cynhyrchiant meddalwedd byddwn yn rheoli â'r hyn yr ydym wedi buddsoddi ynddo, yn llawer, ychydig, economaidd, hysterig neu'n gyffrous.

2 Ymatebion i "Gwerth y meddalwedd"

 1. Wedi'i ganiatáu, mae rhai o ymosodol meddalwedd masnachol cwmnïau mawr yn manteisio ar eu sefyllfa ac yn niweidio nid yn unig y sefydliadau ond y defnyddwyr sy'n bwyta eu cynhyrchion.

  Fel ar gyfer meddalwedd am ddim, rhaid i'r bet barhau, er bod yn rhaid ystyried cynaliadwyedd o ddifrif. Rydyn ni i gyd wedi gweld offer yn cael eu hadeiladu mewn gwahanol ffyrdd, yn gwneud bron yr un peth, mae pedwar ohonyn nhw'n dal ac mae'r lleill yn darfod ac yn marw. Nid ei fod yn ddrwg, ond mae'n costio amser, menter ... ac yn y diwedd arian.

  Mae aeddfedrwydd trwyddedau am ddim yn dda, er bod gwaith i'w wneud o hyd i atgyfnerthu ymdrechion (nid cymaint yn achos SIG) ond mewn canghennau eraill.

 2. Rwy'n credu bod mater gwerth neu gasgliad meddalwedd perchnogol yn drafodaeth braidd yn artiffisial. Mae'r dull o feddalwedd rhad ac am ddim yn anelu at roi hwb i'r datblygiad a defnydd o geisiadau am ddim (am ddim yn bennaf) ond nid troseddoli busnesau a gwasanaethau (achos arall yw pan mae'r cwmnïau hyn yn defnyddio camau gweithredu yn anghyfreithlon a llygredd i gynyddu eu helw neu goruchafiaeth y farchnad , gan dorri cyfreithiau antitrust y gwledydd).
  Rwy'n credu nad ydych erioed wedi holi'r angen i dalu am feddalwedd penodol. Yr hyn sydd wedi cael ei adrodd yn y diffyg dewisiadau amgen i gynnal rhyddid (un o'r gwerthoedd sylfaenol yn y modelau economaidd presennol) i ddewis, defnyddio a chynhyrchu (darllenwch trwyddedau nad ydynt yn gyfyngu'n ormodol fy hawliau i'r cynnyrch fy ngwaith, neu fy rhyddid i ddewis rhywfaint o offer technolegol).
  Yr ateb i'r broblem hon yw yr hawl i greu a chyflwyno i'r farchnad cynnyrch newydd i amgen presennol, gan ategu y cyflenwad farchnad gyda mathau o drwyddedau newydd a nodweddion newydd a phrisio, gan gadarnhau y rhyddid i ddewis defnyddwyr a defnyddwyr.
  Os mai'r broblem oedd y cynhyrchion masnachol presennol, y cwmnïau sy'n elwa ohono a'u gormod o werth, yr hyn a fyddai'n cyfateb fyddai'r cymhorthdal ​​wladwriaeth ar gyfer caffael meddalwedd perchnogol neu wladoli'r corfforaethau a chwmnïau cynhyrchu meddalwedd. Syniad absurd, wrth gwrs, nad yw'r FSF neu sefydliadau eraill erioed wedi cynnig. I'r gwrthwyneb, mae'r amcan bob amser wedi bod yn creu cynhyrchion a gwasanaethau amgen newydd.

  Cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.