Gwerth y feddalwedd

IMG_0778

Mae'r pris yn y blwch, y gost yn ein cymhelliant, y cyfleustodau yn y defnydd a roddwn iddo, y gwerth yn ein gwerthfawrogiad.

Mae hwn yn fater sensitif iawn, yn dibynnu ar safbwynt pwy sy'n ei ddweud, pwy sy'n cymryd rhan ac sy'n talu eu treuliau; rydym fel arfer yn cysylltu beth sy'n werth meddalwedd gyda'i label ac yna'r symbol doler, sy'n aml yn ansefydlogadwy ar gyfer marchnadoedd bach neu oherwydd ein bod yn ei gymharu ag eraill mewn cyd-destun nid yn union yr un fath. 

Rwy'n credu'n gryf bod trwyddedau ffynhonnell agored yn duedd anghildroadwy, ac o fewn ychydig flynyddoedd (os nad ydynt yn digwydd eisoes) y byddant yn cymryd cyfran dda o'r farchnad yn y rhan fwyaf o gilfachau'r byd technoleg, mewn ffordd gynaliadwy (nid yw hynny'n gwneud hynny mae'n digwydd). Ond nid yw'r feddalwedd honno am ddim yn awgrymu y bydd newyn dynoliaeth yn dod i ben. Mae gan weithredu, arloesi, hyfforddi a diweddaru bris y mae'n rhaid i rywun ei dalu; ac yn y diwedd rhaid i feddalwedd masnachu fodoli i wneud tueddiadau yn werthadwy.

Pan oeddwn y bore yma yn gwrando ar lais Greg Bentley, faint o filiynau o ddoleri sydd wedi cronni mewn 25 mlynedd gyda'i feddalwedd Microstation & family, gallaf fel cyntaf feddwl llinyn o erchyllterau nad ydynt yn addas ar gyfer y gofod hwn. Ond pan sylweddolwn mai dyma bris y rhai sy'n arloesi, ar ail garreg eraill ac yng nghwmni llawer mwy, rydym yn y diwedd yn cydnabod ei bod yn wobr am eu hymdrech, na wnaeth eu 23 o gymdeithion prifysgol (gan gynnwys fi, neu fi) fy nhad).

Mae'n dal yn debygol ein bod ni'n credu bod y credyd hwn yn cael ei gymryd oherwydd bod llawer wedi defnyddio a pherffeithio eu hoffer. Yn wir, ond mae eraill hefyd wedi gwneud eu henillion eu hunain, y byddent, yn ôl cyfraith bywyd, wedi'u cyflawni gydag unrhyw feddalwedd arall, i raddau mwy neu lai ond bron yn sicr gydag ymdrech debyg.

Felly, os ydym yn feirniadol o brisiau'r meddalwedd, o'i gyfyngiadau cyn ein gofynion, ansawdd y gwasanaeth neu hyd yn oed ei bolisïau crazy; mae'n rhaid inni hefyd fod yn ymwybodol y gallem fod yn bwyta diolch i'w fodolaeth; naill ai yn ei ddefnydd neu gyda'r gystadleuaeth.

AutoCAD yn defnyddio llawer o gof, Bentley yn unintuitive, gvSIG symud yn rhy araf, ESRI yn ddrud iawn, Windows wedi dyddio, ychydig Manifold hysbys, Google Earth yn hynod amwys ...

Nid yw Pessimism wedi ennill llawer o wobrau mewn hanes, gan wneud y troll yw'r hawsaf (ac weithiau'n flasus), ond bob amser mae'n bosibl dod o hyd i bersbectif "ennill-ennill" o fewn y gadwyn o werth ychwanegol o Perthnasoedd:

-Mae fy llwyddiannau yn ganlyniad fy nhechnegwyr, rwy'n eu hecsbloetio i farwolaeth ond hefyd gyda'u hincwm maent wedi tyfu eu hailddechrau ac wedi talu eu biliau. Yn y diwedd, rydw i wedi dysgu mwy o’u galluoedd nag ydyn nhw o fy ngherdd, bydd rhai yn mynd ymhellach na fi, oherwydd mae ganddyn nhw gymaint o botensial.
-Byddant yn manteisio ar eich cofnod, er mai fi yw'r un sy'n derbyn cymeradwyaeth nawr; Gall peidio â deall hyn arwain at genfigen broffesiynol neu rwystredigaeth. Ond yna byddant yn cael eu llwyddiannau, byddaf yn ei fwynhau ac mae hon yn gadwyn sy'n gorfod digwydd i bwy sydd bellach yn fos arnaf.

Mae rhywbeth tebyg yn digwydd i'r feddalwedd:

-Bentley yn gwneud llawer o arian ac yn gyfnewid mae'n rhoi gwobr i mi o $ 300, ond gyda'i offer, rwyf wedi bwydo fy mhlant, wedi datblygu gwybodaeth a phrofiad.
-AutoCAD yn monopolizes y farchnad fyd-eang, ond diolch i'w phoblogrwydd mae gen i lawer o fyfyrwyr yn fy ystafell ddosbarth yn barod i dalu a llawer o ymweliadau yn edrych am sut i'w ddefnyddio a hyd yn oed sut i redeg yr allwedd.
Nid yw -ESRI yn parchu rhai safonau cymunedol, ond mae'r SIG yn ddyledus iawn i'w hymosodoldeb ac yn mynd i gynhadledd yn San Diego wedi fy ysbrydoli yn yr ysgogiad y gall y lluoedd ei chael.

Yn dibynnu ar yr hyn a wnawn, gallem gael meddyliau pesimistaidd ynglŷn â'r brandiau ESRI, Bentley, AutoCAD, gvSIG, Google Earth neu Windows. Ond maen nhw'n gynnyrch rhywun a gafodd y fenter i'w creu o'r dechrau, neu o syniadau cyntefig iawn i'r hyn ydyn nhw nawr. Mae cyfran dda o'r hyn rydyn ni'n ei fwyta bob dydd oherwydd ei fodolaeth, mae swm eich dyfalbarhad, eich arloesedd a'ch hyfrydwch mewn bywyd yn gwneud i ni i gyd ennill. Y llwybr yw'r pris, y cyflawniad yw'r gwerth.

Rhowch enw'r feddalwedd yr ydych yn cydymdeimlo â hi leiaf ... wel, oni bai amdano ef, efallai na fyddai gennych eich gwybodaeth a byddech wedi gadael dros yr 8 munud rydych chi wedi bod yn darllen y post hwn, oherwydd efallai na fyddai'r blog hwn yn bodoli. I gloi, bydd gwerth y feddalwedd yn y cynhyrchiant rydyn ni'n ei gyflawni gyda faint rydyn ni wedi'i fuddsoddi ynddo, boed yn llawer, ychydig, yn economaidd, yn hysterig neu'n gyffrous.

2 Yn ymateb i "Gwerth meddalwedd"

 1. Wedi'i ganiatáu, mae rhai o ymosodol meddalwedd masnachol cwmnïau mawr yn manteisio ar eu sefyllfa ac yn niweidio nid yn unig y sefydliadau ond y defnyddwyr sy'n bwyta eu cynhyrchion.

  Fel ar gyfer meddalwedd am ddim, rhaid i'r bet barhau, er bod yn rhaid ystyried cynaliadwyedd o ddifrif. Rydyn ni i gyd wedi gweld offer yn cael eu hadeiladu mewn gwahanol ffyrdd, gan wneud bron yr un peth, o bedwar mae un yn cynnal ei hun ac mae'r lleill yn darfod ac yn marw. Nid ei fod yn ddrwg, ond mae'n cymryd amser, menter ... ac yn y pen draw arian.

  Mae aeddfedrwydd trwyddedau am ddim yn dda, er bod gwaith i'w wneud o hyd i atgyfnerthu ymdrechion (nid cymaint yn achos SIG) ond mewn canghennau eraill.

 2. Rwy'n credu bod mater gwerth neu gasgliad meddalwedd perchnogol yn drafodaeth braidd yn artiffisial. Mae'r dull o feddalwedd rhad ac am ddim yn anelu at roi hwb i'r datblygiad a defnydd o geisiadau am ddim (am ddim yn bennaf) ond nid troseddoli busnesau a gwasanaethau (achos arall yw pan mae'r cwmnïau hyn yn defnyddio camau gweithredu yn anghyfreithlon a llygredd i gynyddu eu helw neu goruchafiaeth y farchnad , gan dorri cyfreithiau antitrust y gwledydd).
  Rwy'n credu nad ydych erioed wedi holi'r angen i dalu am feddalwedd penodol. Yr hyn sydd wedi cael ei adrodd yn y diffyg dewisiadau amgen i gynnal rhyddid (un o'r gwerthoedd sylfaenol yn y modelau economaidd presennol) i ddewis, defnyddio a chynhyrchu (darllenwch trwyddedau nad ydynt yn gyfyngu'n ormodol fy hawliau i'r cynnyrch fy ngwaith, neu fy rhyddid i ddewis rhywfaint o offer technolegol).
  Yr ateb i'r broblem hon yw yr hawl i greu a chyflwyno i'r farchnad cynnyrch newydd i amgen presennol, gan ategu y cyflenwad farchnad gyda mathau o drwyddedau newydd a nodweddion newydd a phrisio, gan gadarnhau y rhyddid i ddewis defnyddwyr a defnyddwyr.
  Os mai'r broblem oedd y cynhyrchion masnachol presennol, y cwmnïau sy'n elwa ohono a'u gormod o werth, yr hyn a fyddai'n cyfateb fyddai'r cymhorthdal ​​wladwriaeth ar gyfer caffael meddalwedd perchnogol neu wladoli'r corfforaethau a chwmnïau cynhyrchu meddalwedd. Syniad absurd, wrth gwrs, nad yw'r FSF neu sefydliadau eraill erioed wedi cynnig. I'r gwrthwyneb, mae'r amcan bob amser wedi bod yn creu cynhyrchion a gwasanaethau amgen newydd.

  Cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.