Genius ac Ingenio

- Pwy sy'n newid lampau newydd ar gyfer hen rai? Roedd yn gweiddi.

Cynigiodd y dywysoges ar y balcon hen lamp yr Aladdin i'r hen ddyn.

Mae'r stori mor adnabyddus fel nad yw prin neb yn dod â meddwl am gymeriad glas sy'n arnofio ar ddiwedd y lamp, gydag ystum serfile i gynnig ceisiadau mympwyol i unrhyw un a oedd yn meddu ar y ddyfais a heb unrhyw ymdrech yn gyfnewid. Arweiniodd strôc o lwc i Aladdin gael yr hyn yr oedd ei eisiau, gan ystyried fel elfennau cynrychiadol o lwyddiant: arian, bwyd, merch, y gallu i fynd allan o broblemau cymhleth a'r ystrydeb o fod yn hapus am byth.

plant55

Yn ymarferol, mae hapusrwydd yn benderfyniad (nid cyflwr) nad oes rhaid iddo ei wneud o reidrwydd â'r pethau a gaffaelwyd gan Aladdin. Er bod anhapusrwydd yn gyflwr - ac yn gyffredin iawn yn y byd- yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd nad ydynt wedi bodloni'r gofynion o'r un rhestr.

Felly, rydym ni'n ymwybodol nad oes unrhyw athrylith i'r lamp, ond mae llawer o Aladdin gyda dregyn yn ei law yn edrych am gyfle. Ac eithrio'r rheiny sy'n gwario eu harian ar docynnau loteri, yr hyn sydd gennym yw agwedd tuag at fywyd, a fydd, ynghyd â rhoddion naturiol a sgiliau a gaffaelir, yn ein gwneud yn llwyddo.

ffraethineb Gelwir hyn yn aml yn ffraethineb, yn gyfystyr â chreadigrwydd ac yn baradocsaidd, mae'n debyg i'r gair athrylith, er nad oes ganddo ddim i'w wneud â'r goblins chwedlonol hyn na chreaduriaid pennod 15 y Qur'an. Mae'n rhaid i ddyfeisgarwch ymwneud â'r sgiliau y byddai Aladdin wedi gorfod eu defnyddio pe na bai wedi dod ar draws athrylith. Ymhlith y rhain gallwn sôn am:

Y dyfeisgar.

Richard Stallman roedd mewn trafferth pan ryddhaodd sylw, gan ddweud mai'r peth gorau i fyfyrwyr Harvard oedd gwneud blwyddyn gyntaf ac yna ymddeol i greu eu busnesau eu hunain, roedd y cyfanswm eisoes wedi dangos eu gallu i gael eu derbyn. Ond nid oedd Stallman yn golygu dweud bod astudiaethau prifysgol yn ddiangen, efallai mai ei fwriad oedd dangos bod y byd hwn yn mynnu na ddylai pobl ddyfeisgar iawn guddio tu ôl i ddesg mewn byd sydd â dyddiau ei rifau oni bai bod syniadau'n cael eu datblygu y tu allan iddo. y confensiynolffraethineb

Yn aml mae ein bwriadau i newid y ffordd rydym yn gwneud pethau yn gwrthdaro â chynghorwyr sydd, am bum mlynedd ar hugain, wedi gwneud pethau yn yr un modd. Wedi'i gloi mewn cyd-destun bach, maent yn meddwl bod syniadau cenedlaethau newydd yn wallgof, gan anghofio bod y cyfraniadau dyfeisgar gorau yn aml yn dod gan bobl nad oeddent yn arbenigwyr yn y pwnc, sy'n oddefgar o amwysedd sydd wedi'i anelu yn ôl pob golwg at yr hurt.

Y profiad.

Rydym yn tueddu i anghofio mai ein hail gyflog yw'r wybodaeth yr ydym yn ei chael yn ein swydd bresennol, felly rydym yn gwrthod ei godi fel y dylai fod. Hyd yn oed weithiau mae'n rhaid i chi oddef pennaeth cymhleth, a dyna pam y bydd eich swydd, sefydlogrwydd neu sefydliad yn cynrychioli yn ddiweddarach yn ein cwricwlwm.

Mae'r wybodaeth gronedig o fagu plentyn, tyfu busnes teuluol, gwasanaethu eraill mewn eglwys neu wirfoddoli yn dod â chanlyniadau yn hwyr neu'n hwyrach. Mae pawb sydd wedi'u cydnabod neu beidio fel cyfystyr â llwyddiant, mae profiad sydd wedi'i ennill yn dda yn ffactor sy'n penderfynu ar oroesiad dynol.

ffraethineb Y ddisgyblaeth. Ni fydd unrhyw syniad yn llwyddo heb fynnu'n systematig ar orffen y pethau sy'n dechrau. Mae angen dilyn y bylchau y mae eraill yn eu dilyn fel llwybrau byr, ond cyn yr amrywiaeth o sefyllfaoedd bydd angen rhoi cynnig ar un, unwaith eto ac eto nes y ceir hyd i'r ateb i'r problemau.

Mae meddwl bod Aladdin wedi gallu mynd ymlaen gyda lamp nad oedd ganddi athrylith y tu mewn, yn ymddangos yn dasg anodd. Ac yn union oherwydd hyn, mae dyfeisgarwch yn gofyn am ymdrech fawr i wneud braslun o napcyn papur yn effeithiol; ond y rhan fwyaf o'r pethau a ddefnyddiwn yn awr oedd cynnyrch cwestiynu mewnol rhywun a oedd yn meddwl am ffyrdd newydd o wneud pethau a disgyblaeth i ddod o hyd i ganlyniadau terfynol.

I gloi, waeth beth yw'r adnoddau sydd gennym neu ein gallu deallusol, mae angen agwedd gadarnhaol tuag at fywyd. Nid oes rhaid i ni guddio mewn labordy o reidrwydd i ddod o hyd i fwlb golau newydd neu gymwysiadau ymarferol i ddamcaniaethau Tesla; ond mae angen gwneud i'r dychymyg fynd allan i ddod o hyd i ffyrdd newydd o fwrw ymlaen, cynnal perthynas well gyda'n perthnasau a gyda ni.

Gellid gwella'r hyn yr ydych yn ei wneud gyda phinsiad o fwy o greadigrwydd?

Un Ateb i "Geniws ac Anghywirdeb"

  1. Ymgynghorwyr cynllunio tymor hir nad oes ganddyn nhw un iddyn nhw eu hunain, mae hi mor hawdd i ni gefnogi endid i ddatblygu gweledigaeth a chenhadaeth, a'n un ni?

    Dyna pam yr ydym bob amser yn dod i'r diwedd oherwydd nad ydym yn gwybod ble rydym yn mynd ... dynion o egwyddorion ... gan na fyddwn byth yn gorffen yr hyn aethom ati gan ein bod bron bob amser yn cymryd y llwybr byr nid y cynllun ond yr hawsaf ...

    Bydd Cynigiaf heddiw mynegai yn Word ac adeiladu fy nheulu yn y dyfodol byddaf yn dweud wrth fy ngwraig sydd yn bwysig iawn i mi, yr wyf yn ceisio peidio â weld fel Treuliais y cyflog os nad oes neb yn fy helpu i wario.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.