ArcGumentos dim byd gofodol

Ond dyna'r tro cyntaf i mi eich gweld fe ges i argraff plot roedd eich arddulliau allan o fy lefel, efallai oherwydd bod y fersiwn gyntaf a ddangoswyd i mi wedi'i haddasu'n glir iawn i'ch chwaeth; Roeddwn i hyd yn oed yn meddwl ei fod geopdf ers y dyddiau hynny.  tristwch_imagem Yna fe ddes i dryswch gyda'r pethau sylfaenol rgb o'ch un chi labeli, dyna pam roedd gen i ddewrder i archwilio barn y map a darganfod nad oeddech chi'n ymddangos mor gymhleth. 

Anodd eu deall tra byddai'n well gennych chi dorri'ch gwythiennau gyda'r hynafiaeth Adfent, rydych yn esgus eich bod yn symud i Rhodfa a hanner yr amser y gwnaethoch ei dreulio siâp ffeiliau fy mod i wedi mwynhau bob penwythnos ... beth bynnag ym mhob un ESTYNIAD ein bod yn arfer cael ffeil gyda'r un enw diflas a thri llythyren ar ôl y cyfnod ... nes i ni lanio yn bregusrwydd y prg.

Na, nid yw pethau bob amser yn gymhleth, ond rwy'n onest, rhai o'ch meini prawf topolegol erbyn hyn maent allan o unrhyw farwol, cyn i ni eu datrys mewn ffyrdd eraill ... ond nid ... dim ond yn y cronfa ddata a'r ystrydeb hwnnw bod popeth menter yn fy malu. Ydw, dwi'n caru eich newydd dosbarthiadau nodwedd, eich parthau, rydych chi'n edrych yn hardd yn enwedig pan welwch fi yn canu yn y wên honno sy'n crafu'r hiraeth ... yr wythnos gyntaf, pan wnaethom osgoi'r ffeil ychwanegol o mrsid. Yna ecw yn ddidwyll wedi dwyn y syniad ond rwy'n colli'r symlrwydd hwnnw o'r lefelau uchaf o'ch mtt, Gyda rendro yn ddiofyn ond heb feddalu i'r eithaf.

Na, rwyf bob amser yn gweld eich gweld chi, beth sy'n digwydd yw eich bod nawr yn rhoi pris ar bopeth WMS mae'n mynd yn gymhleth, ni fyddech yn disgwyl llai na gwasanaethau nodwedd ac uwch 1.03. Na, y safonau OGC Nid wyf yn poeni, hyd yn oed os oedd rhaid i mi fynd ArcIms, torri fy nghnau coco gyda ArcObjects a gwneud twnnel i mewn ArcSDE; cyhyd â'ch bod yn gwarantu y byddwch yn ei wneud yn uniongyrchol o waelod yr ysgol Oracle 10g.

Rydym ni yma, rydym wedi datrys llawer o bethau gyda'r API de Javascript, fwyaf, pan fydd rhywun wedi gofyn. Pe bai'n fater i mi, byddwn i'n fflyrtio ag ef Ffynhonnell Agored, efallai'n garedig BSD er na fu'n angenrheidiol; ond rwy'n dweud wrthych, os mai chi oeddech chi ac roedd y model yn cynnwys ail-greu'r senario wreiddiol ar lefel cwsmer, Byddwn yn barod i symud rhan dda o'm dyddiau i dbf syml, nid yw'n bwysig cyfyngu cofnodion a threulio llawer o amser ar y bwrdd cymeriadau. Wel, dim ond mewn eithafion, i beidio â rhoi acen ar fabi, mae'n swnio'n bb cyfoethocach ond oherwydd y marciau cwestiwn, dyna achosodd y wedi'i fynegeio Dywedais yn ofodol y tro diwethaf.

Fi? Mae'n well gen i C # .NET y Flex, Pyton felly nid ydynt yn fy anghofio, JDK felly ni fydd yr hanner arall yn gwybod. Dim byd trwm ar y bwrdd gwaith, popeth o'r gweinydd gweithredu mewn perthynas â y brand ac rwy'n fodlon, er ein bod hefyd yn gweithio gyda'r gystadleuaeth, ffortiwn, ond yma yn ein plith, yn fy Acer sydd gen i Qgis cludadwy i gofio bod un diwrnod y byd wedi bod Darnau 16

Na, nid wyf yn disgwyl yr hyn na all fod. Byddwch yn iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.