Enillwyr y gwobrau blynyddol ar gyfer Arloesedd mewn Seilwaith

Cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated, darparwr datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr i hyrwyddo gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith, enillwyr y gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith 2018. Mae'r rhaglen wobrau flynyddol yn anrhydeddu gwaith anhygoel defnyddwyr sy'n hyrwyddo gwaith dylunio, adeiladu ac isadeiledd ledled y byd.

Cydymffurfiodd deuddeg panel o reithgorau annibynnol ag arbenigwyr rhagorol y diwydiant dewiswyd y rownd derfynol 57 o enwebiadau 420 a anfonwyd gan fwy na sefydliadau defnyddwyr 340 ledled y byd. Mewn seremoni a gala ar ddiwedd y gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith 2018, Cydnabu Bentley enillwyr 19 y gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith a naw enillydd y gwobrau Cydnabyddiaeth Arbennig.

Mae wedi bod yn enwog am y pwyslais a roddwyd eleni yn y gynhadledd, y term Digital Twin (Digital Twin), sydd, ar ôl y synergedd â Siemens, wedi dod ag ymdrech ddiddorol i symud o gipio, modelu a dylunio, i'r llawdriniaeth; agwedd a oedd eisoes yn bodoli yn y cysyniad blaenorol o Bentley Systems gyda chynnwys ceisiadau fel Asset Wise, ond mae'r weledigaeth newydd yn ceisio canolbwyntio ar y tueddiad di-droi'n-ôl o BIM tuag at Ddinasoedd Smart. Felly, mae nifer o'r gwobrau'n canolbwyntio ar gynnydd tuag at efeilliaid digidol.

Mewn niferoedd bras, o'r prosiectau 33 o'r Y Dwyrain Pell, maent wedi cymryd gwobrau 16. 2 o'r 3 dwyrain canol wedi ei ddyfarnu, 2 o'r 6 o Awstralia, 4 o'r 10 o Ewrop, a 4 yn rownd derfynol 5 America.

Enillwyr gwobrau Cydnabyddiaeth Arbennig Blwyddyn mewn Seilwaith 2018 sain:

Cynnydd mewn llifoedd gwaith cydweithredol digidol ar reilffyrdd a thrafnidiaeth
Grŵp Rheilffordd Peirianneg Consulting Tsieina, Ltd - Prosiect modelu gwybodaeth adeiladu ar gyfer rheilffordd cyflym Beijing-Zhangjiakou - Beijing, Tsieina

Symud ymlaen mewn gefeilliaid digidol ar gyfer meysydd awyr
Inresero Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Aeropuerto digital-Londrina - Paraná, Brasil

Symud ymlaen mewn Gefeilliaid Digidol ar gyfer pontydd
Labordy Strwythurau Cyfansawdd, Prifysgol Chung-Ang - System cynnal pontydd arloesol gan ddefnyddio'r model efeilliaid digidol - Seoul, De Korea

Symud ymlaen mewn gefeilliaid digidol ar gyfer ffyrdd a phriffyrdd
Guangxi Communications Design Group Co, Ltd - Dyluniad cydweithredol gyda methodoleg BIM a rheoli adeiladu pob elfen a gwrthrych ym mhrosiect llwybr uniongyrchol Lipu-Yulin - Rhanbarth Ymreolaethol Guangxi Zhuang, Tsieina

Datblygiadau mewn Gefeilliaid Digidol ar gyfer twneli
AECOM - Twneli Tideway C410 Contract Canolog - Llundain, y Deyrnas Unedig

Symud ymlaen mewn Gefeilliaid Digidol ar gyfer trosglwyddo a dosbarthu gwasanaethau
POWERCHINA Hubei Corporation Engineering Electric Limited - Cha'anling-Xiaojiazhou
Prosiect llinell drawsyrru drydanol 220 kV - Dinas Xianning, Hubei, Tsieina

Hyrwyddo diwydiannu trwy gydrannau digidol ar gyfer seilwaith trefol
CCCC Water Transport Consultants Co., Ltd. - Cymhwyso technoleg BIM yng ngham 1 isadeiledd trefol prosiect Tref a Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Zhong-Guan-Cun - Dosbarth Baodi, Dinas Tianjin, Tsieina

Cynnydd mewn llifoedd gwaith digidol ar gyfer modelu perfformiad asedau system tramwy
Gorfforaeth Rheilffordd Metro Maharashtra Ltd - System Rheoli Gwybodaeth Asedau Metro Nagpur - Nagpur, Maharashtra, India

Ymgynghoriadau parhaus mewn peirianneg adeiladu
Shell Cemegol Appalachia LLC a Eye-bot Aerial Solutions - Prosiect Cemegol Pennsylvania - Monaca, Pennsylvania, Unol Daleithiau

Enillwyr y gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith 2018 drwy ddatblygiadau digidol parhaus mewn seilwaith yw:

Pontydd
PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk - Dylunio ac adeiladu pont briffordd ym mhrosiect porthladd Teluk Lamong - Gresik-Surabaya, Dwyrain Java, Indonesia

Adeiladau a champws
Shalom Baranes Associates - Adnewyddu Adeilad Swyddfa Cannon House - Washington, Dosbarth Columbia, Unol Daleithiau America

Rhwydweithiau cyfathrebu
iForte Solusi Infotek - system rheoli ffibr iForte - Jakarta, Indonesia

Adeiladu
AA Engineering Group, LLP - Cam II gwaith prosesu aur Pustynnoe: Moderneiddio a chynyddu capasiti - Baljash, Rhanbarth Karaganda, Kazakhstan

Dinasoedd digidol
Yunnan Yunling Cost Ymgynghori Ymgynghori Co, Ltd - prosiect PPP ar gyfer adeiladu ffyrdd trefol newydd ar gyfer y prosiect adeiladu cyfleusterau cyhoeddus trefol - Kunming, Yunnan, Tsieina

Peirianneg amgylcheddol
PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk - Amddiffyniad rhag trychinebau gan ddatodiad - Cianjur, Gorllewin Java, Indonesia

Gweithgynhyrchu
Canolfan Peirianneg Ddigidol (BIM) o Sefydliad Peirianneg ac Ymchwil Alwminiwm a Magnesiwm Shenyang, Ltd - Prosiect purdeb alwminiwm Cydweithredu rhwng CHALCO ac Indonesia - Bukit Batu, Gorllewin Kalimantan, Indonesia

Mwyngloddio a pheirianneg ar gyfer gosodiadau ar y môr
Gorfforaeth Peirianneg a Thechnoleg y Gogledd, MCC - Mwynglawdd Haearn SINO - Perth, Awstralia Gorllewinol, Awstralia

Cynhyrchu egni
Sacyr Somague - Prosiect trydan dŵr Foz Tua Dam - Foz Tua, Alijó- Vila Real, Portiwgal

Cyflwyno prosiectau
AECOM - Caffael persbectif newydd trwy wybodaeth prosiect gan ProjectWise - Y Deyrnas Unedig

Traciau rheilffordd a thrafnidiaeth
Skanska Costain STRABAG Cyd-fenter (SCS) - Prif Waith HS2 S1 a S2 - Llundain, y Deyrnas Unedig

Modelu realiti
Skand Pty Ltd - Archwiliad cotio adeiladau gyda dysgu peiriant a modelu realiti ar gyfer campws Prifysgol Brunswick RMIT - Victoria, Awstralia

Perfformiad asedau ffyrdd a rheilffyrdd
CSX Cludiant - Cynllunio cyfalaf trwsio blynyddol - Jacksonville, Florida, Unol Daleithiau America

Ffyrdd a phriffyrdd
Lewahraya Borneo Utara - Priffordd Pan Borneo Sarawak - Sarawak, Malaysia

Peirianneg strwythurol
Peirianwyr Ymgynghorol Shilp - Terfynfa Bws Alambagh - Lucknow, Uttar Pradesh, India

Perfformiad asedau a gwasanaethau diwydiannol
Cwmni Nwy Oman SAOC - Datrysiad Perfformiad Asedau ar gyfer Rheoli Dibynadwyedd - Al-Khuwair, Muscat, Oman

Trosglwyddo a dosbarthu gwasanaethau
Pestech International Berhad - Dylunio is-orsaf ac awtomeiddio ar gyfer prosiect Is-orsaf Olak Lempit - Banting, Selangor, Malaysia

Gweithfeydd trin dŵr a dŵr gwastraff
MCC Capital Engineering & Incorporation Research Limited - Prosiect i gyflenwi tunnell 400,000 o ddŵr y dydd o Wenjiang District, Chengdu City - Chengdu, Sichuan, Tsieina

Rhwydweithiau dŵr, carthffosiaeth a dŵr storm
DTK Hydronet Solutions - Peirianneg cysyniadau a phrif waith cynllunio'r cynllun cyflenwi dŵr màs ar gyfer nifer o bentrefi Bankura - Bankura, West Bengal, India

Yn y cinio gwobrwyo roedd yn foethus rhannu'r bwrdd gyda'r ferch Twneli a Seilweithiau a'r athrylith y tu ôl iddo iAgua.

Mae Bentley Systems wedi cyhoeddi uchafbwyntiau prosiectau buddugol y flwyddyn safle. Mae disgrifiadau manwl yr holl brosiectau a enwebwyd ar ffurf ffisegol ac mewn fersiwn ddigidol o'r Infrastructure Yearbook o'r 2018, a gyhoeddir ar ddechrau'r 2019. Adolygu adolygiadau blaenorol o'r cyhoeddiad hwn, sydd gyda'i gilydd yn casglu mwy na 3,500 o brosiectau o'r radd flaenaf a gydnabyddir yn y rhaglen wobrau Blwyddyn mewn Seilwaith o'r 2004, rhowch y Llyfrau Blwyddyn Seilwaith o Bentley.

Am y gynhadledd a'r rhaglen wobrau Blwyddyn mewn Seilwaith
O'r rhaglen wobrau 2004 Blwyddyn mewn Seilwaith wedi arddangos rhagoriaeth ac arloesedd mewn dylunio, adeiladu a gweithredu prosiectau seilwaith ledled y byd. Y rhaglen wobrwyo yw'r unig gystadleuaeth o'r math hwn sydd â chyrhaeddiad byd-eang ac ystod eang o gategorïau sy'n cwmpasu pob math o brosiectau seilwaith. Mae'r rhaglen wobrau yn agored i holl ddefnyddwyr meddalwedd Bentley. Mae paneli annibynnol o arbenigwyr y diwydiant yn dewis y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol o bob categori. mwy o wybodaeth.

Y gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith Mae Bentley yn dod â chyfres o gyflwyniadau a gweithdai rhyngweithiol at ei gilydd sy'n archwilio croestoriad technoleg, gyrwyr economaidd a sut maent yn llywio dyfodol cyflawni prosiectau seilwaith a pherfformiad asedau.

Ynglŷn â Bentley Systems
Bentley Systems yw prif ddarparwr atebion meddalwedd y byd ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a pherchnogion-weithrediadau ar gyfer gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith. Mae ceisiadau BIM a pheirianneg yn seiliedig ar MicroStation o Bentley, a'i wasanaethau yn y cwmwl o efeilliaid digidol, yn gyrru datblygiad prosiectau (ProjectWise) a'r elw ar asedau (AssetWise) trafnidiaeth a gwaith cyhoeddus arall, gwasanaethau cyhoeddus, gweithfeydd diwydiannol ac adnoddau, a chyfleusterau masnachol a sefydliadol.

Mae gan Bentley Systems fwy na 3500 o weithwyr, mae'n cynhyrchu refeniw blynyddol o fwy na 700 ddoleri mewn gwledydd 170 ac wedi buddsoddi mwy na miliynau o ddoleri 1000 mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau o 2012. Ers ei sefydlu yn 1984, mae'r cwmni'n berchen ar y rhan fwyaf o'i bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Mae cyfranddaliadau Bentley yn gweithredu ar farchnad breifat NASDAQ trwy wahoddiad; mae'r partner strategol Siemens AG wedi cronni cyfran leiafrifol heb yr hawl i bleidleisio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.