Enillwyr y gwobrau blynyddol ar gyfer Arloesedd mewn Seilwaith

Cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated, darparwr datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr i hyrwyddo gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith, enillwyr y gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith 2018. Mae'r rhaglen wobrau flynyddol yn anrhydeddu gwaith anhygoel defnyddwyr sy'n hyrwyddo gwaith dylunio, adeiladu ac isadeiledd ledled y byd.

Cydymffurfiodd deuddeg panel o reithgorau annibynnol ag arbenigwyr rhagorol y diwydiant dewis y 57 yn y rownd derfynol o 420 o enwebiadau a gyflwynwyd gan fwy na 340 o sefydliadau defnyddwyr ledled y byd. Mewn seremoni a gala ar ddiwedd y gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith 2018, Cydnabu Bentley enillwyr 19 y gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith a naw enillydd y gwobrau Cydnabyddiaeth Arbennig.

Mae'r pwyslais a roddwyd eleni yn y gynhadledd ar y term Digital Twin, sydd ar ôl y synergedd â Siemens wedi dod ag ymdrech ddiddorol i symud o ddal, modelu a dylunio, i weithrediad wedi bod yn nodedig; agwedd a oedd eisoes yn bodoli yn y cysyniad blaenorol o Bentley Systems gyda chynnwys cymwysiadau fel Asset Wise, ond mae'r weledigaeth newydd yn ceisio canolbwyntio ar duedd anghildroadwy BIM tuag at Ddinasoedd Clyfar. Felly, mae nifer o'r gwobrau'n canolbwyntio ar efeilliaid digidol.

Yn fras, o'r 33 prosiect o'r Y Dwyrain Pell, maen nhw wedi ennill 16 gwobr. 2 allan o 3 dwyrain canol wedi ei ddyfarnu, 2 o'r 6 o Awstralia, 4 o'r 10 o Ewrop, a 4 yn rownd derfynol 5 America.

Enillwyr gwobrau Cydnabyddiaeth Arbennig Blwyddyn mewn Seilwaith 2018 sain:

Cynnydd mewn llifoedd gwaith cydweithredol digidol ar reilffyrdd a thrafnidiaeth
Grŵp Rheilffordd Peirianneg Consulting Tsieina, Ltd - Prosiect modelu gwybodaeth adeiladu ar gyfer rheilffordd cyflym Beijing-Zhangjiakou - Beijing, Tsieina

Symud ymlaen mewn gefeilliaid digidol ar gyfer meysydd awyr
Inresero Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Aeropuerto digital-Londrina - Paraná, Brasil

Symud ymlaen mewn Gefeilliaid Digidol ar gyfer pontydd
Labordy Strwythurau Cyfansawdd, Prifysgol Chung-Ang - System cynnal pontydd arloesol gan ddefnyddio'r model efeilliaid digidol - Seoul, De Korea

Symud ymlaen mewn gefeilliaid digidol ar gyfer ffyrdd a phriffyrdd
Guangxi Communications Design Group Co, Ltd - Dyluniad cydweithredol gyda methodoleg BIM a rheoli adeiladu pob elfen a gwrthrych ym mhrosiect llwybr uniongyrchol Lipu-Yulin - Rhanbarth Ymreolaethol Guangxi Zhuang, Tsieina

Datblygiadau mewn Gefeilliaid Digidol ar gyfer twneli
AECOM - Twneli Tideway C410 Contract Canolog - Llundain, y Deyrnas Unedig

Symud ymlaen mewn Gefeilliaid Digidol ar gyfer trosglwyddo a dosbarthu gwasanaethau
POWERCHINA Hubei Corporation Engineering Electric Limited - Cha'anling-Xiaojiazhou
Prosiect llinell trawsyrru trydan 220 kV - Dinas Xianning, Hubei, Tsieina

Hyrwyddo diwydiannu trwy gydrannau digidol ar gyfer seilwaith trefol
CCCC Water Transport Consultants Co., Ltd. - Cymhwyso technoleg BIM yng ngham 1 isadeiledd trefol prosiect Tref a Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Zhong-Guan-Cun - Dosbarth Baodi, Dinas Tianjin, Tsieina

Cynnydd mewn llifoedd gwaith digidol ar gyfer modelu perfformiad asedau system tramwy
Gorfforaeth Rheilffordd Metro Maharashtra Ltd - System Rheoli Gwybodaeth Asedau Metro Nagpur - Nagpur, Maharashtra, India

Ymgynghoriadau parhaus mewn peirianneg adeiladu
Shell Cemegol Appalachia LLC a Eye-bot Aerial Solutions - Prosiect Cemegol Pennsylvania - Monaca, Pennsylvania, Unol Daleithiau

Enillwyr y gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith 2018 drwy ddatblygiadau digidol parhaus mewn seilwaith yw:

Pontydd
PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk - Dylunio ac adeiladu pont briffordd ym mhrosiect porthladd Teluk Lamong - Gresik-Surabaya, Dwyrain Java, Indonesia

Adeiladau a champws
Shalom Baranes Associates - Adnewyddu Adeilad Swyddfa Cannon House - Washington, Dosbarth Columbia, Unol Daleithiau America

Rhwydweithiau cyfathrebu
iForte Solusi Infotek - system rheoli ffibr iForte - Jakarta, Indonesia

Adeiladu
AA Engineering Group, LLP - Cam II gwaith prosesu aur Pustynnoe: Moderneiddio a chynyddu capasiti - Baljash, Rhanbarth Karaganda, Kazakhstan

Dinasoedd digidol
Yunnan Yunling Cost Ymgynghori Ymgynghori Co, Ltd - prosiect PPP ar gyfer adeiladu ffyrdd trefol newydd ar gyfer y prosiect adeiladu cyfleusterau cyhoeddus trefol - Kunming, Yunnan, Tsieina

Peirianneg amgylcheddol
PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk - Amddiffyniad rhag trychinebau gan ddatodiad - Cianjur, Gorllewin Java, Indonesia

Gweithgynhyrchu
Peirianneg Ddigidol (BIM) Canolfan Peirianneg ac Ymchwil Alwminiwm a Magnesiwm Shenyang Co, Ltd - Prosiect Purfa Alwminiwm Cydweithredol rhwng CHALCO ac Indonesia - Bukit Batu, Gorllewin Kalimantan, Indonesia

Mwyngloddio a pheirianneg ar gyfer gosodiadau ar y môr
Corfforaeth Peirianneg a Thechnoleg y Gogledd, MCC - Mwynglawdd Haearn SINO - Perth, Awstralia Gorllewinol, Awstralia

Cynhyrchu egni
Sacyr Somague - Prosiect trydan dŵr Foz Tua Dam - Foz Tua, Alijó- Vila Real, Portiwgal

Cyflwyno prosiectau
AECOM - Caffael persbectif newydd trwy wybodaeth prosiect gan ProjectWise - Y Deyrnas Unedig

Traciau rheilffordd a thrafnidiaeth
Skanska Costain STRABAG Cyd-fenter (SCS) - Prif Waith HS2 S1 a S2 - Llundain, y Deyrnas Unedig

Modelu realiti
Skand Pty Ltd - Archwiliad cotio adeiladau gyda dysgu peiriant a modelu realiti ar gyfer campws Prifysgol Brunswick RMIT - Victoria, Awstralia

Perfformiad asedau ffyrdd a rheilffyrdd
CSX Cludiant - Cynllunio cyfalaf trwsio blynyddol - Jacksonville, Florida, Unol Daleithiau America

Ffyrdd a phriffyrdd
Lewahraya Borneo Utara - Priffordd Pan Borneo Sarawak - Sarawak, Malaysia

Peirianneg strwythurol
Peirianwyr Ymgynghorol Shilp - Terfynfa Bws Alambagh - Lucknow, Uttar Pradesh, India

Perfformiad asedau a gwasanaethau diwydiannol
Cwmni Nwy Oman SAOC - Datrysiad Perfformiad Asedau ar gyfer Rheoli Dibynadwyedd - Al-Khuwair, Muscat, Oman

Trosglwyddo a dosbarthu gwasanaethau
Pestech International Berhad - Dylunio is-orsaf ac awtomeiddio ar gyfer prosiect Is-orsaf Olak Lempit - Banting, Selangor, Malaysia

Gweithfeydd trin dŵr a dŵr gwastraff
MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited - Dosbarth Wenjiang, Dinas Chengdu Prosiect Cyflenwad Dŵr 400,000 Tunnell y Dydd - Chengdu, Sichuan, Tsieina

Rhwydweithiau dŵr, carthffosiaeth a dŵr storm
DTK Hydronet Solutions - Peirianneg cysyniadau a phrif waith cynllunio'r cynllun cyflenwi dŵr màs ar gyfer nifer o bentrefi Bankura - Bankura, West Bengal, India

Yn y cinio gwobrwyo roedd yn foethus rhannu'r bwrdd gyda'r ferch Twneli a Seilwaith  a'r athrylith y tu ôl iddo iAgua.

Mae Bentley Systems wedi cyhoeddi uchafbwyntiau prosiectau buddugol y flwyddyn safle. Mae disgrifiadau manwl yr holl brosiectau a enwebwyd ar ffurf ffisegol ac mewn fersiwn ddigidol o'r Infrastructure Yearbook o 2018, i'w gyhoeddi yn gynnar yn 2019. Adolygu rhifynnau blaenorol o'r cyhoeddiad hwn, sydd gyda'i gilydd yn dwyn ynghyd fwy na 3,500 o brosiectau o'r radd flaenaf a gydnabyddir yn y rhaglen wobrwyo Blwyddyn mewn Seilwaith o'r 2004, rhowch y Llyfrau Blwyddyn Seilwaith o Bentley.

Am y gynhadledd a'r rhaglen wobrau Blwyddyn mewn Seilwaith
O'r rhaglen wobrau 2004 Blwyddyn mewn Seilwaith wedi arddangos rhagoriaeth ac arloesedd mewn dylunio, adeiladu a gweithredu prosiectau seilwaith ledled y byd. Y rhaglen wobrwyo yw'r unig gystadleuaeth o'r math hwn sydd â chyrhaeddiad byd-eang ac ystod eang o gategorïau sy'n cwmpasu pob math o brosiectau seilwaith. Mae'r rhaglen wobrau yn agored i holl ddefnyddwyr meddalwedd Bentley. Mae paneli annibynnol o arbenigwyr y diwydiant yn dewis y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol o bob categori. mwy o wybodaeth.

Y gynhadledd Blwyddyn mewn Seilwaith Mae Bentley yn dod â chyfres o gyflwyniadau a gweithdai rhyngweithiol at ei gilydd sy'n archwilio croestoriad technoleg, gyrwyr economaidd a sut maent yn llywio dyfodol cyflawni prosiectau seilwaith a pherfformiad asedau.

Ynglŷn â Bentley Systems
Bentley Systems yw prif ddarparwr atebion meddalwedd y byd ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a pherchnogion-weithrediadau ar gyfer gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith. Mae ceisiadau BIM a pheirianneg yn seiliedig ar MicroStation o Bentley, a'i wasanaethau yn y cwmwl o efeilliaid digidol, yn gyrru datblygiad prosiectau (ProjectWise) a'r elw ar asedau (AssetWise) trafnidiaeth a gwaith cyhoeddus arall, gwasanaethau cyhoeddus, gweithfeydd diwydiannol ac adnoddau, a chyfleusterau masnachol a sefydliadol.

Mae gan Bentley Systems fwy na 3500 o weithwyr, mae'n cynhyrchu refeniw blynyddol o fwy na 700 ddoleri mewn gwledydd 170 ac wedi buddsoddi mwy na miliynau o ddoleri 1000 mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau o 2012. Ers ei sefydlu yn 1984, mae'r cwmni'n berchen ar y rhan fwyaf o'i bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Mae cyfranddaliadau Bentley yn gweithredu ar farchnad breifat NASDAQ trwy wahoddiad; mae'r partner strategol Siemens AG wedi cronni cyfran leiafrifol heb yr hawl i bleidleisio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.