Goblygiadau y newid o ArcMap i ArcGIS Pro

O'i gymharu â fersiynau Legacy ArcMap, mae ArcGIS Pro yn gais fwy rhyngweladwy a rhyngweithiol, yn symleiddio prosesau, gwelediadau ac yn addasu i'r defnyddiwr trwy ei rhyngwyneb customizable; gallwch ddewis y thema, y ​​cynllun modiwlau, estyniadau, ac ni ddylech boeni am ddileu cyn hynny pan fydd diweddariad newydd.

Beth arall allwn ni ei ddisgwyl gan ArcGIS Pro?

Yn gyntaf, mae ei hadeiladu yn seiliedig ar ddarnau 64, yn cynnwys ceisiadau megis ArcCatalog, ArcGlobe o ArcScene, gan eich galluogi i bori ar yr un pryd yn y golygfeydd 2D a 3D, gallwch storio mewn un prosiect.aprx Mapiau lluosog, gosodiadau, cronfeydd data, pecynnau offer ac arddulliau.

Ar lefel effeithlonrwydd, gallwch redeg nifer o brosesau ar unwaith, a defnyddio'r llif gwaith a fydd yn gwneud eich bywyd yn haws, fodd bynnag, o'r offer 928. ArcMap, O ddyddiad adeiladu'r erthygl hon, dim ond 723 a geir yn Pro. Disgwylir y bydd yr holl weithredoedd yn cael eu hintegreiddio yn y fersiwn derfynol o 2018, gan gynnwys Ffabrig Parcel mae hynny'n cael ei alw'n awr Cofnod Tirs

Mae cyflymder y symudiad rhwng y golygfeydd yn gyflymach ac yn fwy deinamig, sy'n rhyddhad. Os byddwn yn mynd yn ôl a chofiwch sut mae'n gweithio ArcMap, roedd yn rhaid inni ddefnyddio'r botwm iawn a dangoswyd bwydlenni eiddo'r data, boed yn haen fector, raster ac ati. yn achos ArcGIS Pro, mae prosesau megis: tagio, neu symboleg yn symlach, diolch i'r ddewislen arddull rhuban o tâp, mae hynny'n gyfeillgar, cyd-destunol a threfnus: arddull yr ydym eisoes wedi'i gyfarwydd â defnyddwyr AutoCAD neu Microsoft Office.

Nodweddion ArcGIS Pro y dylech eu cadw mewn cof:

Er mwyn cael trwyddedau ar gyfer defnyddio Pro, rhaid inni fod wedi cofrestru gyda sefydliad, sy'n ein galluogi i gael perthynas agosach gyda'r defnyddiwr. Mae'r mathau o drwyddedau yr un fath â'r rhai a geir yn ArcMap, Sylfaenol, Safonol ac Uwch. Gall hyn GIS yn cael ei ddefnyddio yn y blaen ar-lein, cysylltu â'r rhwydwaith eich sefydliad, neu gallwch hefyd yn gweithio mor all-lein, hy drwy ddatgysylltu'r drwydded, neu os nad oes gennych gysylltiad â'r Rhyngrwyd hefyd drwyddedu eich ArcGIS Pro, heb unrhyw anghyfleustra.

Pan fyddwch chi'n dechrau, gallwch weld y panel ArcCatalog, lle gallwch ddod o hyd i'r bwydlenni lle mae'r offer a ddefnyddiwyd gennych yn cael eu cynnal. Mewn mapiau, gallwch weld yr holl farn sydd gennych y tu mewn i'r prosiect, yn y blwch offer neu blwch offeryn byddwch yn gweld y swyddogaethau yr ydym wedi'u defnyddio i greu'r map (au), yn arddulliau mae'r holl ymddangosiadau neu simbologías wedi'u lleoli, fel y rhan fwyaf o'r mapiau 3D o'r 2D, yn Cronfeydd Data mae'r geodatabases yr ydym wedi'u creu wedi'u lleoli, neu yn cynnwys unrhyw rai sydd eu hangen ar gyfer ein prosiect.

  • Yn y panel hwn mae gennym hefyd, lleolwyr ar gyfer tablau, geocodio, cysylltiadau â phob math o weinyddwyr ac ati. Beth yw'r fantais o hyn? Wrth agor y prosiect .aprx rydych chi wedi storio'r holl ddata, a gallwch agor eich prosiect o unrhyw gyfrifiadur diolch i'w fodelau trwydded, mater nad yw'n digwydd gyda'r .mxd aros ar beiriant sengl ac oddi yno i chi trabajarlos.En telerau symbolaeth, gallwch weld yr un elfennau a geir mewn ArcMap oni bai bod eithriad yw: creu mapiau gwres, yr opsiwn hwn yn gyflym super ac nid yw'n ei gwneud yn ofynnol cynnal unrhyw offer i gynhyrchu'r data.
  • Un o'r pethau mwy yn wych yw nad oes angen ichi droi ymlaen ac oddi ar olygu bob tro y gwnewch chi newid, a oedd yn ofynnol i berfformio yn Arcmap,

  • Yn y panel cynnwys, lle mae'r haenau yn cael eu harsylwi, ychwanegasant gais graffeg newydd neu siartiau, bydd hynny'n eich helpu wrth gynhyrchu'r dadansoddiad angenrheidiol, ond, os ydych chi eisiau rhywbeth mwy gweledol, fel y gellir ei gyflwyno, gallwch ddefnyddio'r offeryn ffeithiau.

Yn dibynnu ar yr haen a ddewiswyd, mae'n agor ychydig o dabiau ar y rhuban lle gallwch chi gael mynediad i'r ystod lawn o opsiynau. O edrychiad, labelu a swyddogaethau eraill fel yr un a ddarganfuwyd mewn estyniadau fel Xtools Pro.

  • Mae'n integreiddio gwell swyddogaeth ar gyfer delweddaeth, Gallwch gysylltu â gweinyddwyr am ddim a chael eich lluniau, neu defnyddiwch un yr ydych wedi llwytho i lawr o'r blaen, mae gennych yr opsiwn o greu cynhyrchion gwerth ychwanegol mewn clic, fel ortorectificaciones, cymylau pwynt, NDVI, mapiau gwres, graddau ac ati, ac os nad ydych yn hoffi unrhyw swyddogaeth, yn datblygu eich un chi a'u rhannu gyda defnyddwyr eraill, mae'n rhywbeth sy'n defnyddio Qgis er enghraifft, lle gallwch ddatblygu adia-ons (ategion) neu osodwch un a grëwyd gan gydweithiwr arall.

  • Ar gyfer daearegwyr, geoffisegwyr a geoscyddwyr eraill, mae ArcGis Pro yn integreiddio ategol Geosoft y gallwch chi berfformio'ch prosesau fel fformatau trosi .grd ESRI ar gyfer dadansoddi, rasters mewnforio heb data daearyddol (geogyfeirnod) o ddyfnderoedd yr wyneb ac yn eu harddangos ar eich union leoliad 3D cymhwyso symbologies neu paletau lliw safonol ar gyfer eich cynhyrchion, ymhlith nodweddion eraill a fydd o gymorth. Peidiwch ag anghofio i lwytho i lawr oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim: https://www.geosoft.com/products/add-in-for-arcgis-pro
  • Nofel y GIS soffistigedig hwn yw ei integreiddio â gwe gis, cysylltu â ArcGIS Ar-lein, sy'n eich galluogi i: gyhoeddi eich mapiau, swyddogaethau, geoprocessio neu dempledi ac adolygu pobl eraill, cael credydau i storio data, defnyddio cynnwys Premiwm arall, lawrlwytho a defnyddio cymwysiadau o'r porwr a / neu ddyfeisiau symudol, ymhlith eraill.

  • Pan fyddwch chi'n gorffen eich prosiectau, gallwch greu pecynnau prosiect neu Prosiect Pecyn, gydag aelodau eraill o'ch sefydliad, gallwch ei diweddaru gymaint o weithiau yn ôl yr angen, gan fod dyddiad addasu pob pecyn yn gysylltiedig a gall eich cydweithwyr lawrlwytho'r fersiwn o'r prosiect sydd ei angen arnynt. Os nad ydych chi'n siŵr beth yw pob offeryn, Rhowch y cyrchwr dros y botwm a bydd yn dangos pethau sylfaenol eich swyddogaethau chi.

  • Gellir defnyddio sgriptiau ac offer a grëwyd yn ArcGIS Pro, gyda rhai eithriadau ac addasiadau, gan fod Pro yn defnyddio Phyton 3.5 a Mae ArcMap yn defnyddio'r fersiwn 2.7. Gellir lleoli offeryn Phyton yn y ddewislen Dadansoddi.
  • Mae ESRI eisoes wedi cadarnhau y bydd Pro yn cymryd lle ArcMap, yn y gwelliannau a'r diweddariadau o Pro, gan ein bod ni'n gwybod pensaernïaeth ArcMap yn ddarnau 32 sy'n ei gwneud hi'n amhosibl cyflwyno diweddariadau pwysig, ond gallant hefyd fyw gyda'i gilydd am gyfnod, o leiaf tan yr 2022, tra byddwch yn arfer da i chi barhau i weithio ar eich prosiectau. mxd o ArcMap, .3dd o ArcGlobe a .sxd o ArcScene yn Pro.

Gosod ArcGIS Pro

Os ydych am osod ArcGIS Pro, dylech ddilyn y camau syml hyn:

1 Rhaid i chi greu cyfrif ESRI i drwyddedu'r cynnyrch yn ddiweddarach, fe welwch ffurflen i ddechrau profi eich fersiwn treial ar gyfer diwrnodau 21.

2 Mewngofnodwch i'ch cyfrif Esri a ffurfiwch eich sefydliad, mae hyn yn bwysig, ers pan fyddwch chi'n agor y cais, bydd eich e-bost a data sy'n gysylltiedig ag ESRI yn ymddangos.

3 Lleolwch y botwm i lawrlwytho eich fersiwn treial gan My Esri, http://my.esri.com, mae'n gydnaws â Windows 7, 8 a 8.1. Edrychwch ar ofynion y system fel y gallwch chi redeg yn dda ar eich cyfrifiadur.

4 Ar ôl i chi redeg y gosodwr, mewngofnodwch i esri.com, ewch i'r tab Trwyddedau Rheoli a dewiswch yr opsiwn i ffurfweddu trwyddedau, sicrhewch eich bod yn actifadu'r estyniadau ac yn nodi ASINIAD.

5 Mae'ch trwydded wedi'i chyflunio a gallwch nawr redeg y cais.

6 Byddant yn gofyn am eich credydau ESRI a dyna! Gallwch ddefnyddio ArcGIS Pro.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.