Archifau ar gyfer

GPS / Offer

Offer a cheisiadau am arolygu a stentiau

2 Geofunadas ar y cysylltiadau hedfan a 6

Taith hir, am dri diwrnod rydw i wedi bod ar daith, gyda phrydau bwyd creole blasus. Yn olaf, mae nifer o negeseuon e-bost heb ei darllen a'r camera Kodak 12.2 megapixel newydd yn gwneud yn dda iawn. Dyma rai darlleniadau a newyddion o ddiddordeb: mae Bentley yn ymestyn rhyngweithrededd i FME. Diddorol iawn, mae Map Bentley wedi posibilrwydd integredig ...

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gwnewch arolwg gwastad gyda gorsaf gyfanswm, ar wahân i gael cywirdeb milimedr, gall hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, o gofio bod drychiad pob pwynt yn cael ei gyfrif. Gadewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i greu cromliniau lefel, a welwyd gennym eisoes gyda AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, hefyd ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai am gael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS gyda nodweddion ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Gan fod y fath beth yn bodoli ym Mhwynt Dechrau, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr poblogaidd megis AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â chynhyrchwyr offer megis Topcom, Leica a ...

Siart Cymhariaeth 60 Cyfanswm Gorsafoedd

Yn achos offer arolygu, mae'n gyffredin iawn i gymharu rhwng model un ac un arall, boed o'r un brand neu o'r gystadleuaeth. Mae pob cwmni'n cynnwys manylion ei gynhyrchion, ond mae gwneud tablau cymharol yn dasg gymhleth. Ar hyn, mae'r cylchgrawn Point of Beginning, yn arbenigo mewn ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei dyfrio gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Ble i brynu GPS

Gofynnir yn aml i mi pa storfa rwy'n ei argymell i brynu offer GPS. Yr ateb cyntaf yw: edrychwch am ddosbarthwr lleol yn eich gwlad eich hun, rhag ofn eich bod chi'n gwneud pryniant arbennig a chymryd cyngor. Ond os oes gennych eglurder eisoes ynghylch yr hyn yr ydych am ei brynu a'r unig beth sydd ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthynt fy mod yn profi'r MobileMapper 6, bydd yr wythnos hon cae prawf, ond yn darllen ar y Rhyngrwyd gwelais fod yn gynharach eleni yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o ddau offeryn hyn Ysgrifennwyd yr erthygl, yma rwyf yn dangos i chi y peth mwyaf pwysig gall y gymhariaeth hon lawrlwytho'r llawn o hyn ...

MobileMapper 6, argraffiadau cyntaf

Ar ôl bod yn gweithio gyda'r MobileMapper Pro, y mae gennym rai boddhad (nid pob un), eleni byddwn yn gweithio gyda'r model esblygu (0 hailgynllunio) Enw'r Magellan MobileMapper 6. Gadewch i ni weld yr argraffiadau cyntaf: Beth sy'n ei gwneud yn wahanol i'r prif Pro, yw ei fod eisoes yn dod â Windows Mobile 6, sy'n ...

Geoinformatics 6, llawer i syrfewyr

Mae'r rhifyn newydd o Geoinformatics wedi cael ei ryddhau gyda Medi 2007 2008. Rydyn ni'n fyr yn gweld nifer o bynciau diddorol; er fy mod yn argymell eich bod yn darllen y fersiwn ar-lein sydd yn nhudalennau 84 yn werth ei dreulio gydag amser, gallwch ei lawrlwytho fel pdf er ei fod yn pwyso fel 19 MB. Ymagwedd Topograffi Dyna'r ...

Gorchmynion dwyn offer arolygon

Isod, datganiad o ddiddordeb cyffredinol Annwyl gydweithwyr. O ychydig fisoedd yn ôl i heddiw, mae syrfewyr fel grŵp yn dioddef o ladrad ein holl orsafoedd, lefelau a gps. O'm gwaith, mewn cwmni sy'n dosbarthu cynhyrchion yn Topograffi, mae'r wythnos yn brin, nid wyf yn gwybod am unrhyw ladrad ...