Archifau ar gyfer

GPS / Offer

Offer a cheisiadau am arolygu a stentiau

Mae Trimble yn prynu Ashtech; beth allwn ni ei ddisgwyl

Nid yw'r newyddion wedi bod yn syndod iawn, yn yr amseroedd hyn fod cwmnïau mawr yn prynu eu cystadleuwyr, yn uno ac yn dadelfennu yn ddarnau; ond heb unrhyw amheuaeth rydym yn arwain at gredu y gallai ddigwydd gyda'r cwmni a weithgynhyrchodd yr offer a ddefnyddiwyd gennym neu roeddent yn bwriadu ei gaffael. I mi ...

Cylchgrawn HYFFORDDIANT

Dyma enw cylchgrawn digidol a gyhoeddir gan gwmnïau cynrychioli rhanbarthol yn Ewrop o Sokkia a Topcom, yn yr Iseldiroedd. Wedi'i olygu yn yr Iseldiroedd a'r Saesneg ar yr un pryd, gyda'r slogan "Magazine for positioning professionals", mae ei gynnwys yn mynd y tu hwnt i gatalog syml o gynhyrchion arolygu ...

Ydyn ni'n meddiannu gorsaf gyfan robotig?

Ychydig ddyddiau yn ôl cawsom sgwrs dymunol gyda ffrind am y defnydd geofumado fy mod bellach yn rhoi'r adlewyrchiaeth, ac os fi yn gymorth robotic mewn rhyw ffordd i leihau'r amser. Yma rwy'n crynhoi rhan o'r sgwrs. Yr hyn yr ydym yn ei alw'n orsaf robotig. Yn fyr, mae'n dîm sydd â ...

Gwastad dinesig, pa ddull sy'n briodol

Mae nifer o flynyddoedd o wartheg, ac mae'r cwestiwn hwn yn gyffredin iawn bob tro. Pa ddull sy'n well i wneud gwastad? Rydym yn cyfaddef nad yw hyn yn rysáit, oherwydd mae yna wahanol amodau y mae'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth a gall pob dull gael newidynnau gyferbyn mewn gwahanol diriogaethau. Felly, er mwyn goleuo'r swydd, gadewch i ni fagu rhai agweddau ...

Profi'r lluniau Promark3 ... yn unig

Wedi pasio'r cwrs yr oeddwn wedi'i siarad, yr oeddem yn gwneud profion rhwng y GPS Magellan Promark3, Mobile Mapper 6. Yn ddiddorol, yn y modd Arolwg, gellir ffurfio rhwydwaith, a chaiff ôl-brosesu ei wneud nid yn unig o gyfrifiadur unigol. O dan yr amodau hyn, gallech fod â phenderfyniadau o centimetrau 2 ar adegau ...

The Promark 3 GPS, argraff gyntaf

Rwyf eisoes wedi dileu'r teganau hyn o'r blwch, mewn wythnos byddwn yn gwneud hyfforddiant i weld sut maen nhw'n gweithio. Am nawr, rydw i wedi prin weld y fideos a rhai o'u nodweddion. Ancestors of the Promark 3. Yn yr un llinell hon, yn flaenorol roedd yna ac mae'r olaf: The Mobile Mapper Pro, tegan neis a oedd o gwmpas ...