Aroswch eich ysbrydoli! Llythyr at fy nghydweithwyr

Heddiw yn ddiwrnod arbennig, mae'r heriau newydd yn golygu bod yn rhaid i mi gymryd yn ganiataol gyfle gwell. Mewn wythnos, ni fyddaf yn eich pennaeth ar unwaith a bydd un ohonoch yn digwydd i mi fel na fydd pethau'n stopio a hefyd fel eu bod yn caffael y ffresni y mae'r newidiadau yn ei alw. Er fy mod o gwmpas yma, rwy'n siŵr y bydd gennyf lai o amser i'w weld chi mewn tiriogaeth mor aml ag y buaswn i'n arfer.

tîm gwastadFelly, peidio â gwneud hynny pan nad ydynt bellach yn fy nghydweithwyr uniongyrchol, rwy'n manteisio ar ieuenctid y nos i ysgrifennu rhai llinellau y rwyf wedi eu rhyddhau'n ddiogel ar y tabledi. Yn ymwybodol y bydd rhai yn ei ddarllen yn hwyr, hefyd yn deall y gallai rhai nad ydynt yn gwybod y mae fy anhysbysrwydd ystyfnig yn cyfeirio ato.

Yn gyntaf, diolch am fod yn gyfrifol am nifer dda o'm llwyddiannau. Trwy roi sylw i syniadau weithiau crazy, weithiau'n dwyllo, eraill yn gyffredin â synnwyr cyffredin amlwg. Diolch hefyd am beidio â gwrando arnaf pan ystyriwch y gellid gwrthod fy mentrau, am arloesi yn erbyn fy ewyllys yn unig am ddiogelwch gwybod beth oedden nhw'n ei wneud gyda mwy o eiddo.

Mae eraill eisoes wedi dweud, yn anaml yn y prosesau datblygu hyn, cynigir llawer o ganlyniadau heb fawr o gamddefnyddio. Mae hynny'n dangos y dalent y mae'n ei gynrychioli tīm a anwyd o fwy na thechnegwyr 300 a gyflogwyd dros dro am lai na ddoleri 150 y mis, o ble daeth 32 i ddechrau, yna dim ond 16 ac i'r graddau mai dim ond 8 y trosglwyddwyd galwadau cynaladwyedd. Nid Pwyleg oedd fy nghyfrifoldeb, cefais dim ond y syniad, y dyfalbarhad gorffwys, disgyblaeth a charisma tri mentoriaid a oedd yn rhan o'i gymeriad, cynhesrwydd a gwybodaeth dechnegol ei gyrraedd. Yr wyf yn cyfaddef bod rhai eisoes wedi dod â llawer o hyn ac nid oedd unrhyw ddiffyg yn y modd na roddodd gymorth iddo ei hun neu ei fod yn anodd iddo barhau. Diolch i'r dynion am beidio â gadael menywod beichiog ar y ffordd, i'r merched am beidio â gadael llawer o galonnau wedi'u torri yn y bwrdeistrefi.

yw cyfanswmRwy'n anrhydeddus i weld y potensial y bydd un diwrnod a welais yn eu llygaid bellach yn dod yn offer y byddant yn gwneud pethau'n fwy na ninnau, yn enwedig gyda llai o boen. Nawr maent yn gwybod beth na fyddai eu mentoriaid yn ei ailadrodd, ond hefyd yn bopeth a fyddai'n ailadrodd y rhai blinedig oherwydd ei fod yn warant o lwyddiant, p'un a oes yna dechnolegau o'r radd flaenaf ai peidio.

Er nad yw popeth wedi bod yn hawdd, rydym yn cytuno bod y wybodaeth a'r profiad a gafwyd yn amhrisiadwy. Rhaid i chi ei fanteisio arno oherwydd ychydig iawn o lwybrau byr i'w gyrraedd yn fwy nag amser naturiol treialu a chamgymeriad ac, y rheswm dros y cyfle nad yw yn aml yn ailadrodd yr un ffordd.

Felly, fy negeseuon terfynol, nid yn unig i'r 8 diwethaf ond i bawb a aeth drwy'r broses hon hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd y testun hwn trwy siawns:

Gwnewch eich gorau i beidio â cholli ysbrydoliaeth yn yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Fel y tro cyntaf roedd ganddynt daflen wastad yn eu llaw, arogli inc argraffu yn dal i fod. Fel pan welsant fod y cwmpawd yn symud yn ôl antics, fel wrth gyffwrdd GPS ac maent yn sylweddoli nad oedd yn MP3, pan fyddant yn gwneud eu cwrs cyntaf yn AutoCAD ac MicroStation Geographics topolegol glanhau da. Yn union fel y gwnaethon nhw gyfarfod am y tro cyntaf, grŵp o fyfyrwyr newydd, maer cryf, AK47 yn y jyngl y rhai a wrthwynebodd y stondin. Argraffwch yr angerdd hwnnw ym mhopeth a wnewch, gyda'r anffafriedd o lefelu tripod yr orsaf gyfanswm, gan fod y cebl cysylltiad yn ddiffuant -yr un nad oedd yn brifo, wrth gwrs-.

Peidiwch â rhoi'r gorau i anelu at fod ychydig yn fwy nag ydyw sy'n eich cyfarwyddo. tîm gwastad

Gwybod sut i werthfawrogi pwy sy'n eich ysbrydoli, ganmolwch alluoedd eraill i fod yn wych. Byddwch yn angerddol am ddysgu rhywbeth newydd bob dydd, hyd yn oed y pethau syml hynny sy'n dod â chanlyniadau da yn y bywyd hwn; fel y sillafu, yr ysgrifen, y caligraffeg da, y gorchymyn, y agosrwydd cyfarwydd, y darlleniad, y coffi da. Yn anad dim, hiwmor da mewn fformat UTM, dilys fel yr ydym yn ei wneud yn 16 North Zone.

Sicrhewch ddigon i ymdrechu i gwrdd â'r gofynion y mae eu hangen ar y bywyd hwn.

Gwybod sut i werthfawrogi'r hyn sydd ganddynt gartref, dim ond unwaith y bydd y plant yn tyfu.

Nid yw pwysau straen ac amser yn esgus i roi'r gorau i wneud galwad. Ni fydd pat gan y pennaeth yn dychwelyd chwerthin a gollwyd mewn noson ffilm gyda'r teulu ... hyd yn oed os byddwn yn cysgu yng nghanol y ffilm. Bwydwch yr ysbryd, dywedwch wrth bobl faint o werth ydyw, os oes angen defnyddio'r corny, gwnewch hynny oherwydd mai diwrnod y farwolaeth fydd yr hyn y byddwch chi'n ei gofio.

Ysbrydoli eich hun, edrych, gwerth.

Ac os ydym ni'n cyfarfod un diwrnod mewn caffi, bydd yn dda chwerthin ar y bywyd hwn sy'n mynd yn gyflym iawn. Bydd y coffi bob amser yn blasu'n dda, i gytuno ar werthoedd yn New Frontier, gyda Mary yn helpu i wasanaethu'r bwyd.

Gyda hoffter. Don G!

Ymatebion 3 i "Aroswch i ysbrydoli! Llythyr at fy nghydweithredwyr "

  1. Y dudalen olaf o ddyddiadur ... wyneb newydd gydag agenda fwy ... rydyn ni'n mynd i'r partner rydych chi wedi'i ddangos ... Duw + doethineb + ​​humility = llwyddiannau yn unig

  2. Heb os, yr argraff hon i barhau i ddysgu a gwneud yn well yw un o fy mhrif nodau, yr wyf yn diolch i'r pfm a'i dîm o waith sy'n gyfartal â chydweithwyr sydd mewn un ffordd neu'r llall yn dysgu llawer.
    diolch don G!

  3. Da, diolch am werthuso ein hymdrechion yn ystod y blynyddoedd 5 hyn yr ydym wedi ceisio cryfhau'r cadastres, rwy'n gobeithio y byddwn yn parhau â'r un weledigaeth ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.