Gages fy arfer rheolaidd

Mae'r bywyd hwn yn debyg iawn i frodwaith gyda dyluniad aml-ddol, wedi'i ymestyn gan ddau gylch pren fel yr oeddem yn yr ysgol. Mae pob pwyth bod heddiw yr ydym ni, yn dod yn gynllun brand sy'n cynrychioli llawn ein bywydau, ac yn sicr er ein bod yn gwneud y cwlwm terfynol, bydd yn anghyflawn. Mae pob edafedd yn cysylltu ag un yr ydym wedi'i wneud o'r blaen, mewn lliw arall, mewn tro arall, mewn pwyth arall, mewn gwahanol le; a bydd hefyd yn gysylltiedig â chamau gweithredu a fydd yn ein hatgoffa o adegau da neu drwg o'n taith trwy fywyd yn hwyrach neu'n hwyrach.

Y diwrnod arall yn athro o'r rhai sydd â'r fformiwla hud i newid y byd, ond yn ddigon pesimistiaeth i sicrhau na all y wlad yn newid neu fod yr unig ffordd allan yw drywanu cywir o gyllell ar ei arddwrn chwith, cyhoeddwyd her hon:

-Dweud i mi un peth a welwch yn y bywyd hwn, sy'n eich gwneud yn hapus.

Am eiliad roeddwn yn pwyso, ond cymerais yr hyn yr oeddwn wedi'i ddweud unwaith. Fe wnes i weld ffeithiau syml o wythnos arferol sy'n dod â ni i fodlonrwydd llawn, os ydym yn neilltuo digon o angerdd iddo. Yn olaf, nid wyf yn gwybod a oedd yn argyhoeddedig oherwydd ei bod yn anodd dweud wrthyn nhw am flas orennau nad yw erioed wedi blasu. Conste, rwy'n byw mewn gwlad Ganol America sydd ar ddiwedd y bwrdd trais, tlodi a llygredd.

Ddim newid unrhyw beth, yn mynd ar brynhawn dydd Gwener ar y trac Olympaidd, ac ar ôl ychydig lap mewn gwobr gefn chicharrones de la Granja El Carmen, yn eistedd gyda hyn guy ac yn gweld ei fod yn ddieuog, anaeddfedrwydd, gwrthryfelgarwch a breuddwydion i mi cofiwch y byddwn yn newid llawer o bethau i wybod ei fod yn hapus. Oherwydd sy'n gwneud i mi yn hapus. Mae hyd yn oed y rhai sy'n rhan o fy rhyddid ac angerdd, ond byddai'n rhoi mewn perygl.

geofum22

Yn 13 oed, mae ganddo freuddwydion a fydd yn ei wneud yn llwyddiannus y tu hwnt i'r hyn rydw i wedi bod. Ac mae hynny'n fy ngwneud i'n hapus, er bod blynyddoedd heriol ar goll ac mae eisoes yn y dyddiau y mae'n cwestiynu'r rheolau, mae'n codi ei lais ... ond mae hefyd yn cofleidio ac yn dweud "Rwy'n dy garu di'n dad".

Ar ôl cyflwyno'r arbrawf arddangos o geolocation, wedi dod i fod yn siŵr bod ganddo un o athrawon gorau'r Gwyddorau Naturiol. Er iddi hefyd gyfaddef i mi ei bod yn argyhoeddedig nad oedd hi ei hun yn deall y pwnc, yna dywedodd «dylem ddiddordeb i gyd yn y cyfrifiaduron lloeren hyn".


Cadarn mae yna bethau mewn bywyd sy'n wirioneddol ddrwg, ond bydd eich merch yn codi i fyny ac yn dweud y byddwch yn mwynhau y ddwy awr brynhawn dydd Gwener ... newid eu bywydau.

Er bod y crys yn y llun yn cael ei chwyddo ac mae'n ymddangos fy mod i'n feichiog, rwyf wrth fy modd â'r llun, y sefyllfa a'i wên.

geofum22

geofum22

Dyma'r ychydig eiliadau bywyd hynny, y rhai sy'n ein atgoffa bod bywyd yn gwneud synnwyr. Peidiwch â chredu, rwy'n poeni bod y ferch hon yn 10 yn cynnal ychydig funudau da yn y drych ac mae ganddo flas yn rhy gynnar ar gyfer esgidiau.

Ond yn byw y funud, mae'n rhoi blas i'r geiriau. Mae ei gael fel gwm cnoi ar y cefn a gwneud y ras camel, nid yn unig yn cadarnhau nad oes gen i 27 o flynyddoedd ... Rwy'n dal i ei fwynhau.

Neithiwr, fe wnaethom ddechrau'r pos o ddarnau 3,000 eto. Er y bydd fy ngwraig yn gwrthod y bwrdd bwyta am ychydig wythnosau, mae'n amser bod gyda'i gilydd am yr hyn sy'n werth.

Ymunodd fy mam sy'n ymweld â'm tŷ a bron yn dawel wrth weithio ar angerdd y mae hi'n dweud ei bod ond wedi gallu mwynhau nawr bod ganddi wyrion. A bachgen ydych chi'n ei fwynhau!

brynhawn Sul, wrth fwyta salad Thai blasus yn La caffi grempog, pondered ychydig ar ba mor aml y tro y byddwn yn gadael, yn gresynu penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud erioed. Ar y ferch ysgol nad aethom yn ôl i weld, rydym yn rhoi'r gorau i'r ras y mae gennym yn awr.

A dim ond y gallwn ein gwneud yn gwastraffu ein hamser yn y pethau sydd gennym yn awr a dylai hynny ddod â ni i ni o ddarnau llawenydd. Er nad ydym yn fodlon ar y polisi gyfradd gyfnewid, y mae'r cydbwysedd o daliadau yn negyddol neu oherwydd y bydd y Cytundeb Busan fod yr un cam arall i ddangos na all y gwleidyddion y wlad hon dynnu i ffwrdd.

Rwy'n hoffi'r arwydd sydd yng nghefn y Creperie hwn, ar waelod y ddelwedd sydd yn llythyr Isabel Allende yn dweud:

geofum22

Wyf yn edifarhau o ddeiet, o'r prydau blasus gwrthod am oferedd, gymaint ag yr wyf yn gresynu yr amser i wneud gariad Rwyf wedi gadael ei wneud ar gyfer delio â arfaeth tasgau neu rinwedd phiwritanaidd, gan fod gwneud cariad yn elfen o iechyd da, yn ysbrydoli creu ac yn rhan o lwybr yr enaid ... Yn anffodus, cymerais 30 o flynyddoedd i'w wybod!

Y penderfyniadau mewn bywyd, rydym yn eu gwneud oherwydd ein bod wrth ein bodd yr hyn sydd gennym. Y cof am y gorffennol yw tystiolaeth gwnïo'r enaid. Ni allai fod yn fwy dwys, ac os nad ydyw, dyma'r cof.

Y pethau sy'n ein gwneud yn hapus mewn bywyd, yn y tymor hir, yw'r rhai na ddylem newid yn ein trefn wythnosol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.