GvSIG Batoví, yn cyflwyno dosbarthiad cyntaf gvSIG ar gyfer Addysg

Mae ymarfer rhyngwladoli a grymuso a ddilynir gan y Sefydliad gvSIG yn ddiddorol. Nid oes llawer o brofiadau tebyg, nid oes gan feddalwedd am ddim o'r blaen yr aeddfedrwydd yn awr, ac mae'r senario o gyfandir cyfan sydd wedi rhannu iaith swyddogol yn ddiddorol. Mae cyrraedd y lefel entrepreneuraidd wedi cychwyn, a bydd cyrraedd y lefel academaidd yn warantwr cynaladwyedd os ydym yn argymell polisïau sy'n ei gefnogi.

Cyflwynodd y Gweinidog dros Drafnidiaeth a Gwaith Cyhoeddus o Uruguay, ddydd Iau diwethaf gvSIG Batoví, dosbarthiad Uruguayan cyntaf sy'n arwain at gvSIG Educa.

gvsig batovi

gvSIG Mae Educa yn bersonoli o'r System Gwybodaeth Ddaearyddol gvSIG Desktop, a addaswyd fel offeryn ar gyfer addysgu pynciau sydd â chydran ddaearyddol. gvSIG Nod Educa yw bod yn offeryn i addysgwyr i hwyluso dadansoddiad a dealltwriaeth myfyrwyr o'r diriogaeth, gyda'r posibilrwydd o addasu i wahanol lefelau neu systemau addysgol. gvSIG Mae Educa yn hwyluso dysgu gan ryngweithioldeb myfyrwyr â gwybodaeth, gan ychwanegu'r gydran ofodol at astudio pynciau, a hwyluso cymathu cysyniadau drwy offer gweledol fel mapiau thematig sy'n helpu i ddeall perthnasau gofodol.

gvSIG Yn y modd hwn, mae Batoví yn gweithredu meddalwedd am ddim sydd wedi'i addasu a'i ddefnyddio fwy na thebyg mewn nifer fawr o wledydd. gvSIG Mae Batoví yn feddalwedd a hyrwyddir gan y Gyfarwyddiaeth Genedlaethol Topograffeg ar gyfer y Cynllun Ceibal, lle bydd myfyrwyr Cynradd ac Uwchradd yn cael mynediad at lawer iawn o wybodaeth o natur didactig ac yn cael ei gynrychioli gan fapiau.

"Ers gweithredu Cynllun Ceibal, mae'r llywodraeth yn ceisio annog polisïau sy'n ffafrio datblygiad a budd addysg i blant, ein dyfodol a'n presennol yn y wlad," meddai Pintado, gan nodi na all ein gwlad gynhyrchu nwyddau oherwydd ei nodweddion daearyddol. ar raddfa fawr, "ond gallwn gynhyrchu gwybodaeth heb unrhyw gyfyngiad o unrhyw fath".

Yn ystod cyflwyniad yr offeryn newydd hwn, seremoni a fynychwyd gan Is-ysgrifennydd y portffolio, Ing Pablo Genta, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Arolygu, Mr. Jorge Franco a Deon Cyfadran y Peirianneg, Eng Hector Cancela, y Gweinidog Nododd y tu hwnt i'r cyfyngiadau cynhyrchiol hyn, "Gall Uruguayans gael ei wahaniaethu gan gudd-wybodaeth, gan y gallu i arloesi ac ymchwilio, a chysylltu'r wybodaeth hon â datblygiad." "Ac ar gyfer hyn, bydd y feddalwedd newydd hon o'r enw" gvSIG Batoví "yn sylfaenol gan ei bod yn caniatáu mynediad i fydysawd gwybodaeth helaeth," meddai.

Bydd y rhaglen "gvSIG Batoví", sy'n gynnyrch gwaith ar y cyd gan y Gyfarwyddiaeth Genedlaethol Topograffeg, y Gyfadran Beirianneg a'r Gymdeithas gvSIG, yn galluogi myfyrwyr i gaffael gwybodaeth o Ddaearyddiaeth trwy ddefnyddio'r cyfrifiadur cludadwy XO - cost isel - , hefyd yn ymestyn i feysydd gwybodaeth eraill, fel Hanes, Bioleg, ymhlith eraill.

Y mwyaf diddorol yw'r posibilrwydd sy'n rhoi'r athro a'r / neu'r myfyriwr i ddatblygu eu map thematig eu hunain o'r gwahanol haenau o wybodaeth sydd ar gael yn y diriogaeth. Y nod yw annog dysgu trwy ddarganfod, trosi gwaith cartograffig yn wybodaeth ffurfiannol.

Gyda "gvSIG Batoví" rydym yn cyflwyno set gyntaf o fapiau thematig a ddatblygwyd o'r blaen o diriogaeth Uruguayan, fel mapiau gwleidyddol a ffisegol, dosbarthiad poblogaeth, seilwaith trafnidiaeth a chyfathrebu a gorchudd tir. Bydd rhwyddineb mynediad at y mapiau thematig hyn - fel ategion y gellir eu gosod o'r cais ei hun - yn caniatáu rhannu cartograffeg yn hawdd rhwng athrawon a myfyrwyr o gymuned gyfan defnyddwyr y feddalwedd hon.

Y tu hwnt i'r maes addysgol, bydd defnyddwyr proffesiynol technoleg gvSIG yn gallu cael gafael ar y swyddogaethau newydd hyn o greu a rhannu mapiau ar ffurf ategion, gan ddod yn ffordd newydd, syml iawn o rannu gwybodaeth tiriogaethol.

URL y Prosiect: http://www.gvsig.org/web/home/projects/gvsig-educa

Mewn concussion

Mae'n ymddangos yn gam pwysig, er ein bod yn manteisio ar y newyddion i osod rhai o'n hargraffiadau.

Her y gvSIG Foundation yw gwerthu model newydd, nid meddalwedd. Yn bersonol, yr hyn sy'n fy mhlesio fwyaf ac rwy'n cymeradwyo. Mae'r peth technegol yn gwerthu'n hawdd iawn ac mae gvSIG yn yr ystyr hwn wedi cyflawni llawer er ei fod hefyd wedi costio llawer o arian, pwnc y mae llawer o gwestiynau yn ei ofyn, ond mae hynny'n cyfiawnhau nad oes pethau rhydd yn y bywyd hwn. Mae gwerthu model newydd yn gofyn am strategaeth o ymyrraeth gymdeithasol, wleidyddol ac economaidd ar wahanol lefelau. Mae hyn hefyd yn gofyn am lawer o arian ac nid yw'r canlyniadau ar unwaith yn dystiolaeth o waith technegol. Mae fy rhybudd cyntaf, oherwydd os cwestiynir y dystiolaeth dechnegol, heb sôn am dystiolaeth y model a fydd yn cerdded gyda mwy o wahaniaeth a chyda'r argyfwng hwn mae unrhyw esgus yn ddilys i dorri cymorthdaliadau.

Mae America Ladin yn gyfandir â gwahanol lefelau o aeddfedrwydd mewn sefydlogrwydd gwleidyddol, yn yr yrfa weinyddol, wrth gynllunio a chysylltu'r academydd â'r gwleidyddol ac economaidd. Yn hyn o beth, rhaid gweithio ar lefel mynychder fel bod ymdrechion technegol yn gysylltiedig â pholisïau cyhoeddus sy'n gwarantu cydymffurfiad yn y tymor canolig. Nid yw'r dasg yn hawdd os ydym yn cymharu amrywiaeth y cynnydd o Fecsico i Batagonia. Systemateiddio fydd y gorau y gellir ei wneud.

Felly, gan gynnwys daearyddiaeth gydag offer cyfrifiadurol mewn maes addysgol, gwelwn ddiddorol ar lefel ymyrraeth sylfaenol, sydd bron yn ataliol. Mae'r Cynllun Ceibal yn fenter a blannwyd yn dda iawn, ond mae'n rhaid iddo wneud yn siŵr ei fod yn cefnogi ei sefydliadoli neu ei fod yn cael ei weld fel prosiect o "rai sy'n pasio drwodd yma". Bydd lefel yr ymyrraeth eilaidd yn her dda, lle mae'n rhaid newid y ffordd o feddwl am y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, a llawer mwy ar y lefel drydyddol, lle mai'r hyn sy'n weddill yw gwneud ymdrechion lliniarol yn erbyn arferion anghildroadwy yn ymarferol.

Mae fy awgrym bron yr un fath. Gwyliwch rhag bod yn rhy "Taliban". Yn y byd hwn, mae'n anodd cynnal ymarferion eithafol er eu bod yn effeithiol. Rhaid cynnal ecosystemau'r technolegau presennol wrth gydlynu mentrau preifat a Open Source. Yn y foment gyntaf bod y sectorau economaidd sy'n dominyddu llawer o wledydd America Ladin yn teimlo bod model yn ymosod arnynt, maent yn cau'r drysau hyd yn oed os oes rhaid iddynt gymryd cam neu ymwrthod â chydweithrediad rhyngwladol. Ac yna, bydd yr hyn sy'n systematig, yr hyn sy'n gysylltiedig â pholisïau cyhoeddus yn parhau, y defnyddwyr sy'n amddiffyn yr hyn yr oeddent yn ei ddeall o'r model.

Mewn da bryd gyda gvSIG Batoví

Cyflwynir Un Ateb i "gvSIG Batoví, y dosbarthiad gvSIG cyntaf ar gyfer Addysg"

  1. Am erthygl dda, mae eich syniadau wedi ein hysbrydoli ac yn awr rydym ni ym Mhrifysgol Dosbarth Francisco José de Caldas yng Ngholombia yn agor grŵp o feddalwedd am ddim a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol o'r enw SIGLA (Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda Meddalwedd Am Ddim ac Agored) ac yn awr rydym yn dechrau cyhoeddi cynnwys yn http://geo.glud.org, ymwelwch â ni !!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.