gvSIG Batoví, cyflwynir dosbarthiad cyntaf gvSIG ar gyfer Addysg

Mae'r ymarfer rhyngwladoli a grymuso a ddilynir gan Sefydliad gvSIG yn ddiddorol. Nid oes llawer o brofiadau tebyg, erioed o'r blaen mae meddalwedd am ddim wedi aeddfedu fel y mae ar hyn o bryd, ac mae'r senario cyfandir cyfan sy'n rhannu iaith swyddogol yn ddiddorol. Dechreuwyd cyrraedd y lefel fusnes, bydd cyrraedd y lefel academaidd yn sicr o fod yn warantwr cynaliadwyedd os gwneir eiriolaeth ar bolisïau sy'n ei gefnogi.

Cyflwynodd y Gweinidog dros Drafnidiaeth a Gwaith Cyhoeddus o Uruguay, ddydd Iau diwethaf gvSIG Batoví, dosbarthiad Uruguayan cyntaf sy'n arwain at gvSIG Educa.

gvsig batovi

gvSIG Mae Educa yn addasiad o'r System Gwybodaeth Ddaearyddol rhad ac am ddim gvSIG Desktop, wedi'i addasu fel offeryn ar gyfer addysg pynciau sydd â chydran ddaearyddol. Nod gvSIG Educa yw gwasanaethu fel offeryn i addysgwyr hwyluso dadansoddiad a dealltwriaeth o'r diriogaeth i fyfyrwyr, gan gael y posibilrwydd o addasu i wahanol lefelau neu systemau addysgol. gvSIG Mae Educa yn hwyluso dysgu trwy ryngweithiad y myfyrwyr â'r wybodaeth, gan ychwanegu'r gydran ofodol at astudio'r pynciau, a hwyluso cymhathu cysyniadau trwy offer gweledol fel mapiau thematig sy'n helpu i ddeall perthnasoedd gofodol.

gvSIG Batoví, fel hyn, yw lansio meddalwedd am ddim a fydd yn ôl pob tebyg yn cael ei haddasu a'i defnyddio mewn nifer fawr o wledydd. Mae gvSIG Batoví yn feddalwedd a hyrwyddir gan y Gyfarwyddiaeth Topograffi Genedlaethol ar gyfer y Cynllun Ceibal, lle bydd myfyrwyr Cynradd ac Uwchradd yn gallu cyrchu cyfoeth o wybodaeth addysgol a gynrychiolir gan fapiau.

"Ers gweithredu Cynllun Ceibal, mae'r llywodraeth yn ceisio annog polisïau sy'n ffafrio datblygiad a budd addysg i blant, ein dyfodol a'n presennol yn y wlad," meddai Pintado, gan nodi na all ein gwlad gynhyrchu nwyddau oherwydd ei nodweddion daearyddol. ar raddfa fawr, "ond gallwn gynhyrchu gwybodaeth heb unrhyw gyfyngiad o unrhyw fath".

Yn ystod cyflwyniad yr offeryn newydd hwn, seremoni a fynychwyd gan Is-ysgrifennydd y portffolio, Ing Pablo Genta, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Arolygu, Mr. Jorge Franco a Deon Cyfadran y Peirianneg, Eng Hector Cancela, y Gweinidog Nododd y tu hwnt i'r cyfyngiadau cynhyrchiol hyn, "Gall Uruguayans gael ei wahaniaethu gan gudd-wybodaeth, gan y gallu i arloesi ac ymchwilio, a chysylltu'r wybodaeth hon â datblygiad." "Ac ar gyfer hyn, bydd y feddalwedd newydd hon o'r enw" gvSIG Batoví "yn sylfaenol gan ei bod yn caniatáu mynediad i fydysawd gwybodaeth helaeth," meddai.

Bydd y rhaglen "gvSIG Batoví", sy'n gynnyrch gwaith ar y cyd gan y Gyfarwyddiaeth Genedlaethol Topograffeg, y Gyfadran Beirianneg a'r Gymdeithas gvSIG, yn galluogi myfyrwyr i gaffael gwybodaeth o Ddaearyddiaeth trwy ddefnyddio'r cyfrifiadur cludadwy XO - cost isel - , hefyd yn ymestyn i feysydd gwybodaeth eraill, fel Hanes, Bioleg, ymhlith eraill.

Y mwyaf diddorol yw'r posibilrwydd sy'n rhoi'r athro a'r / neu'r myfyriwr i ddatblygu eu map thematig eu hunain o'r gwahanol haenau o wybodaeth sydd ar gael yn y diriogaeth. Y nod yw annog dysgu trwy ddarganfod, trosi gwaith cartograffig yn wybodaeth ffurfiannol.

Gyda "gvSIG Batoví" rydym yn cyflwyno set gyntaf o fapiau thematig a ddatblygwyd o'r blaen o diriogaeth Uruguayan, fel mapiau gwleidyddol a ffisegol, dosbarthiad poblogaeth, seilwaith trafnidiaeth a chyfathrebu a gorchudd tir. Bydd rhwyddineb mynediad at y mapiau thematig hyn - fel ategion y gellir eu gosod o'r cais ei hun - yn caniatáu rhannu cartograffeg yn hawdd rhwng athrawon a myfyrwyr o gymuned gyfan defnyddwyr y feddalwedd hon.

Y tu hwnt i'r maes addysgol, bydd defnyddwyr proffesiynol technoleg gvSIG yn gallu cael gafael ar y swyddogaethau newydd hyn o greu a rhannu mapiau ar ffurf ategion, gan ddod yn ffordd newydd, syml iawn o rannu gwybodaeth tiriogaethol.

URL y Prosiect: http://www.gvsig.org/web/home/projects/gvsig-educa

Mewn concussion

Mae'n ymddangos yn gam pwysig, er ein bod yn manteisio ar y newyddion i osod rhai o'n hargraffiadau.

Yr her i Sefydliad gvSIG yw gwerthu model newydd, nid meddalwedd. Yn bersonol, dyna sydd wedi creu argraff fwyaf arnaf ac rwy'n cymeradwyo. Mae'r technegol yn hawdd iawn i'w werthu ac mae gvSIG yn yr ystyr hwn wedi cyflawni llawer er ei fod hefyd wedi costio llawer o arian, mater y mae llawer yn ei gwestiynu ond mae'n gyfiawn nad oes unrhyw bethau am ddim mewn bywyd chwaith. Mae gwerthu model newydd yn gofyn am strategaeth o ymyrraeth gymdeithasol, wleidyddol ac economaidd ar wahanol lefelau. Mae hyn hefyd yn gofyn am lawer o arian ac nid yw'r canlyniadau ar unwaith fel y gwelir mewn gwaith technegol. Yno, fy rhybudd cyntaf, oherwydd os cwestiynir y dystiolaeth dechnegol, heb sôn am dystiolaeth y model a fydd yn cerdded gyda mwy o anghyfartaledd a gyda’r argyfwng hwn mae unrhyw esgus yn ddilys i dorri cymorthdaliadau.

Mae America Ladin yn gyfandir gyda gwahanol lefelau o aeddfedrwydd mewn sefydlogrwydd gwleidyddol, yn yr yrfa weinyddol, wrth gynllunio a chysylltu'r academydd â'r gwleidyddol a'r economaidd. Yn hyn o beth, rhaid gweithio ar lefel mynychder fel bod ymdrechion technegol yn gysylltiedig â pholisïau cyhoeddus, sy'n gwarantu eu bod yn cael eu cyflawni yn y tymor canolig. Ddim yn dasg hawdd os ydyn ni'n cymharu amrywiaeth y cynnydd o Fecsico i Batagonia. Ei systemateiddio fydd y peth gorau y gellir ei wneud.

Felly, gan gynnwys daearyddiaeth gydag offer cyfrifiadurol mewn maes addysgol, rydym yn ei chael yn ddiddorol ar y lefel ymyrraeth sylfaenol, sydd bron yn ataliol. Mae Cynllun Ceibal yn fenter sydd wedi’i phlannu’n dda iawn, ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn cefnogi ei sefydliadoli neu ei fod yn cael ei ystyried yn brosiect “rhai a basiodd drwyddo yma”. Bydd y lefel ymyrraeth eilaidd yn her dda, lle bydd angen newid ffordd meddwl y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a llawer mwy ar y lefel drydyddol lle mai'r hyn sy'n weddill yw gwneud ymdrechion lliniarol yn erbyn drygau anghildroadwy yn ymarferol.

Mae fy awgrym bron yr un peth. Gwyliwch rhag bod yn rhy "Taliban". Yn y byd hwn, mae'n anodd cynnal ymarferion eithafol er eu bod yn effeithiol. Rhaid cynnal ecosystemau technolegau cyfredol wrth gydfodoli â mentrau perchnogol a Ffynhonnell Agored. Yn yr eiliad gyntaf bod y sectorau economaidd sy'n dominyddu llawer o wledydd America Ladin yn teimlo bod model yn ymosod arnyn nhw, maen nhw'n cau'r drysau hyd yn oed os oes rhaid iddyn nhw gynnal coup d'état neu ymwrthod â chydweithrediad rhyngwladol. Ac yna, bydd y systematig, y cysylltiedig trwy bolisïau cyhoeddus, y defnyddwyr sy'n amddiffyn yr hyn roeddent yn ei ddeall o'r model yn aros.

 

Mewn da bryd gyda gvSIG Batoví

Un Ymateb i "gvSIG Batoví, cyflwynir dosbarthiad cyntaf gvSIG ar gyfer Addysg"

  1. Am erthygl dda, mae eich syniadau wedi ein hysbrydoli ac yn awr rydym ni ym Mhrifysgol Dosbarth Francisco José de Caldas yng Ngholombia yn agor grŵp o feddalwedd am ddim a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol o'r enw SIGLA (Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda Meddalwedd Am Ddim ac Agored) ac yn awr rydym yn dechrau cyhoeddi cynnwys yn http://geo.glud.org, ymwelwch â ni !!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.