Archifau ar gyfer

ESRI

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...

CAD, GIS, neu'r ddau?

… Mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd (môr-ladrad), felly nid yw'n gwneud meddalwedd ddrud. Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Geoinformatics, rhifyn diweddaraf 2009

Mae hwn, sydd yn fy marn i yn un o'r cylchgronau sydd yn y sefyllfa orau ar y pwnc geo-ofodol, wedi cau 2009 gyda sêl feistrolgar; Yn ei 7 rhifyn, cynhaliodd adolygiad systematig o feddalwedd ac offer arolygu am ddim, yn yr olaf (Rhifyn 8 o 2009) mae'n cyffredinoli mewn tueddiadau amlwg bod yr agwedd geo-ofodol yn arwain ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg buom yn siarad y gellir allforio / mewnforio data o Ddaearyddiaeth gydag ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os ydych chi wedi gosod ArcGIS, mae gan yr estyniad rhyngweithredu swyddogaethau da iawn, gadewch i ni edrych arno: 1. Ysgogi'r estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r estyniad Rhyngweithredu Data yn cael ei actifadu. Yr offeryn yw ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Cyrsiau lefel gyda GIS Manifold

Gan brofi'r hyn y mae Manifold GIS yn ei wneud gyda modelau digidol, gwelaf fod y tegan yn gwneud mwy na'r hyn a welsom hyd yn hyn ar gyfer rheoli gofodol syml. Rydw i'n mynd i ddefnyddio fel enghraifft y model y gwnaethon ni ei greu yn yr ymarfer stryd gyda Civil 3D. Mewnforio model digidol Yn y Maniffold hwn mae asyn pwerus, ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai eisiau cael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS â swyddogaethau ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Wel, mae'r fath beth yn bodoli yn Point of Beginning, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr o ddefnydd poblogaidd fel AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â gweithgynhyrchwyr offer fel Topcom, Leica a ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthych fy mod yn profi MobileMapper 6, yr wythnos hon byddwn yn cynnal profion maes, ond wrth ddarllen ar y Rhyngrwyd darganfyddais fod erthygl wedi'i hysgrifennu ar ddechrau'r flwyddyn hon yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o'r ddau offeryn hyn, yma byddaf yn dangos y pwysicaf o y gymhariaeth hon y gallwch ei lawrlwytho'n llawn o hyn ...