NSGIC Yn Cyhoeddi Aelodau Bwrdd Newydd

Mae Cyngor Gwybodaeth Ddaearyddol y Taleithiau Cenedlaethol (NSGIC) yn cyhoeddi penodiad pum aelod newydd i'w Fwrdd Cyfarwyddwyr, yn ogystal â'r rhestr lawn o swyddogion ac aelodau'r Bwrdd ar gyfer y cyfnod 2020-2021.

Mae Frank Winters (NY) yn dechrau fel arlywydd-ethol i gymryd llywyddiaeth NSGIC, gan gymryd yr awenau gan Karen Rogers (WY). Frank yw Cyfarwyddwr Gweithredol Pwyllgor Cynghori Geo-ofodol Talaith Efrog Newydd. Mae gan Frank Feistr Gwyddoniaeth mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Idaho ac mae wedi bod yn ymwneud â GIS yn llywodraeth Talaith Efrog Newydd ers 29 mlynedd.

Soniodd Llywydd newydd NSGIC, Frank Winters, mewn datganiad i’r wasg fod y pandemig COVID-19 wedi creu heriau newydd mawr i’w genedl ac wedi tynnu sylw at yr angen am gydlynu a buddsoddi parhaus yn ei ddata geo-ofodol, ei dechnolegau a’i weithlu. Mae'n falch iawn o gael y cyfle i wasanaethu ei deulu NSGIC fel llywydd. Mae'n hyderus y bydd cymuned geo-ofodol y genedl yn chwarae rhan hyd yn oed yn fwy effeithiol yn yr heriau sydd o'n blaenau.

Etholwyd Jenna Leveille (AZ) yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr 2020-21. Yn raddedig o Brifysgol Talaith Oregon ac yn gyflogai yn Adran Tiroedd Talaith Arizona (ASLD) am ddeuddeng mlynedd, mae gan Jenna dros 15 mlynedd o brofiad GIS. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Ddadansoddwr GIS ac Arweinydd Prosiect ar gyfer Adran Tiroedd Talaith Arizona. Yn yr un modd, mae wedi gwasanaethu fel Cynrychiolydd Talaith Arizona i'r NSGIC ers 2017.

Dewiswyd Megan Compton (IN), swyddog gwybodaeth ddaearyddol Indiana, yn gyfarwyddwr. Mae Megan yn cyfarwyddo Swyddfa Gwybodaeth Ddaearyddol Indiana ac yn darparu goruchwyliaeth strategol o bortffolio technoleg GIS y wladwriaeth yn ogystal ag arweinyddiaeth ym maes llywodraethu GIS ar gyfer talaith Indiana. Mae hi wedi bod yn rhan o brosiectau a cheisiadau GIS ers iddi ennill ei MPA o Brifysgol Indiana yn 2008.

Ymunodd Jonathan Duran (AZ), a ailetholwyd i Fwrdd y Cyfarwyddwyr, â Swyddfa GIS Arkansas fel Dadansoddwr GIS yn 2010 i gefnogi datblygiad a chynnal a chadw parhaus rhaglenni data fframwaith, yn bennaf llinellau canolfan priffyrdd a phwyntiau cyfeiriad. . Ym mis Hydref 2016, cafodd ei ddyrchafu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr ac mae’n cynorthwyo gyda rheoli prosiect, yn ogystal â gweithrediadau a chynllunio strategol yr asiantaeth o ddydd i ddydd. Mae Jonathan wedi bod yn ymarfer ac yn dysgu GIS ers bron i 20 mlynedd.

Mae Mark Yacucci (IL), Pennaeth Adran Rheoli Gwybodaeth Geowyddoniaeth Arolwg Daearegol Talaith Illinois (ISGS), hefyd wedi'i ethol i Fwrdd y Cyfarwyddwyr. Mae Mark yn cydlynu rheoli a rhannu data ar draws ISGS ac yn goruchwylio datblygiad Clirio Tŷ Geo-ofodol Illinois, Rhaglen Moderneiddio Uchder Illinois (gan gynnwys caffael LIDAR ar gyfer y wladwriaeth), yr Uned Gofnodion. cydgysylltu safonau daearegol a mapiau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.