Archifau ar gyfer

ESRI

Ares yn ddewis amgen CAD ar gyfer Linux a Mac

Ni fu llawer o atebion dylunio â chymorth sy'n mynd y tu hwnt i Windows. Roedd ArchiCAD wedi bod braidd yn unig ar y Mac, nawr mae AutoCAD wedi penderfynu mynd i mewn i'r farchnad hon, ac mae Ares yn ddewis arall diddorol. Nid yw ei enw yn swnio fel AutoCAD, gyda'r cysgod y mae'r lawrlwythwr P2P hwn yn ei wneud a ...

Hud Facebook

Ychydig amser yn ôl roeddwn mor amharod i fynd i mewn i'r rhwydwaith cymdeithasol, wedi fy argyhoeddi bod hyn ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy'n brysur yn anfon lluniau ac yn dweud lliw eu pants. Ond y gwahaniaethau rhwng y fenter hon ac eraill fel MySpace neu Hi5! dangos unwaith eto y gallwn bardduo pethau hyd at ystyfnigrwydd, ...

G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl, dechreuais ddatblygiad ar .NET Visual Basic for Microstation, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd gan Bentley Map, gyda'i Weinyddwr Geo-ofodol. I wneud hyn, rydw i wedi cipio hen ddisgybl y gwnaethon ni ddechrau geofuming xfm yno pan oedd yn dod allan o'r comal, gyda cappuccino ac amaretto da sydd gyda ni ...

Ble mae defnyddwyr GIS Manifold?

Ychydig amser yn ôl, arferai guru technoleg o’r Iseldiroedd ddweud hyn wrthyf: “Yn onest, rwy’n synnu at yr hyn y mae tudalen Manifold yn ei ddweud. Yr hyn sy'n digwydd yw nad wyf erioed wedi ei weld ar waith ar beiriant ”Yr wythnos hon, mae Patrick Webber - o Wybodaeth Ofodol - wedi gwneud datganiad di-hid sydd yn sicr wedi gwneud inni grynu ...

2 Geofunadas ar y cysylltiadau hedfan a 6

Taith hir, am dri diwrnod rwyf wedi bod ar daith, gyda bwydydd suddlon Creole. Yn olaf yn ôl, mae llawer o negeseuon e-bost heb eu darllen a chamera megapixel newydd Kodak 12.2 yn gwneud yn dda iawn. Dyma ychydig o ddarlleniadau a newyddion o'ch diddordeb: mae Bentley yn ymestyn rhyngweithrededd i FME. Diddorol iawn, mae gan Bentley Map bosibilrwydd integredig ...