Suite OpenGeo: Enghraifft wych o Feddalwedd GIS yn meddwl am wendidau model OSGeo

Hyd heddiw, o leiaf yn yr amgylchedd geosodol, mae pob gweithiwr meddwl meddwl niwtral yn cydnabod bod meddalwedd am ddim mor aeddfed â meddalwedd fasnachol, ac mewn rhai agweddau'n well.

Gweithiodd y strategaeth safonau yn dda iawn. Er ei bod yn diweddaru cydbwysedd amheus i'r egni sydd ei angen esblygiad technolegol, efallai ei bod yn beth gosod y sylfaen ar gyfer llwyddiant mewn ymdrechion eraill fel dull athronyddol cymunedol, economeg a syniadau eraill a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau'r model, sydd hefyd yn angenrheidiol.

Fodd bynnag, nid yw gwerthu atebion Ffynhonnell Agored yn hawdd mewn amgylcheddau busnes neu lywodraeth, am lawer o resymau sy'n tarddu'n rhannol mewn cystadleuaeth ond hefyd yn ganlyniad anochel i wendidau'r model, a rhaid iddo esblygu a chyd-fynd â meddalwedd perchnogol. Gofynnir cwestiynau i wneuthurwyr penderfyniadau fel:

 • Os bydd un bore yn gweld problem sy'n deillio o ddiweddariadau o lwyfannau eraill, mewn agweddau megis diogelwch Pwy sy'n ymateb i'r foment y mae arnom angen cefnogaeth, a pha bris i'w adael yn cael ei gyllidebu?

 • O gofio'r amrediad o ddewisiadau eraill mewn iaith, llyfrgelloedd, atebion cleientiaid, atebion ar y we, pa gyfuniad ddylen ni ddewis sicrhau cydnawsedd bron cyfanswm

Mae OpenGeo Suite yn ateb sydd nid yn unig yn manteisio ar holl aeddfedrwydd yr offer sydd ar gael, ond hefyd yn anelu at ymateb i wendidau hyn y model. Yn ogystal â rhoi ateb i'r gymuned y gallant wella eu mentrau datblygu, mae'n creu hylendid cyffredin ar gyfer y cydrannau sydd ynghlwm wrth arwain eu heblygiad ac i gwmnïau OpenGeo Suite yn darparu'r difrifoldeb y mae angen ei benderfynu yn ôl ffynhonnell agored. Er bod yna gwmnïau eraill, ar ôl tro i geisio cynnig y dewis hwn, nid oes gennyf ddim ond i adnabod gallu uchel a chreadigrwydd y meddwl y tu ôl i Boundless, y cwmni a greodd yr ateb hwn.

Gadewch i ni edrych ar ddull Suite OpenGeo:

Pa offer mae OpenGeo Suite yn eu cynnwys?

Nid yw cael cymaint o opsiynau ar gyfer datrysiad yn ddrwg, mae'n normal, er ei bod yn cymhlethu braidd sut i sicrhau bod dulliau yn cael eu dewis mewn prosesau cynhyrchu anhepgor. Gall detholiad anghywir fod yn ddrud os ydym yn sylweddoli pan ydym eisoes wedi buddsoddi mewn ymchwil, datblygu, hyfforddi ac yn anad dim, na ellir ei adennill.

Er enghraifft, yn unig o ran datblygiad iaith mae gennym pos deillio o anghenion y gymuned, llawer ohonynt yn gwneud yn union yr un fath, mae eraill efelychu blas arall, mae rhai gyda nodweddion unigryw mewn trefn syml nad oedd dim a byddem i gyd. Gadewch inni weld y gwahaniad hwn yn ôl gweithredoedd ac ieithoedd; er bod yn rhaid i mi fod yn onest, nid categoreiddio yn unigryw ac mewn rhai achosion yn anodd gwahaniaethu rhwng y ffin:

 • Ar lefel y cleient, y cyd-destun mwyaf poblogaidd yw: QGis, Glaswellt, ILWIS, SAGA, Kapaware, yn seiliedig ar C + +. gvSIG, Jump, uDIG, Kosmo, LocalGIS, GeoPista, SEXTANTE, yn seiliedig ar Java. MapWindow wrth ei ochr ar ActiveX yn seiliedig ar .NET.
 • Mewn llyfrgelloedd mae gennym: GDAL, OGR, PROJ4, FDO, GEOS ar C + +. GeoTools, WKB4J, JTS, Baltig yn seiliedig ar Java. NTS, GeoTools.NET, SharpMap ar .NET.
 • O ran atebion gwe, sydd ar hyn o bryd yn ffynnu: MapServer, MapGuide OS ar C ++; GeoServer, Gradd, Geonetwork ar Java. OpenLayers, Taflen a Ka-Map yn Javascript, mapFish ar Python, MapBender yn PHP / Javascript.
 • Fel ar gyfer y data, mae Postgres yn brifbwysig, er bod atebion eraill ar gael hefyd.

Dengys hyn ei bod hi'n bosib gosod system mewn bron unrhyw amgylchedd. At hynny, mae llawer ohonynt, er eu bod yn cael eu geni mewn iaith bellach yn cefnogi eraill. Hefyd, cafodd llawer ohonynt eu geni fel cleient ond maent yn gallu rheoli data gwe ac mewn achosion fel Haenau Agored, mae'n bosib datblygu mewn amgylchedd gwe bron popeth a wneir mewn offeryn cleient.

Pa gyfuniad o feddalwedd am ddim i'w ddefnyddio?

Penderfynwyd ar suite OpenGeo gan Qis fel cleient bwrdd gwaith, sydd ar y pwynt hwn eisoes yn haeddu categori o erthyglau yn Geofumadas. Ar gyfer y we Dewisodd GeoServer fel gweinydd data sy'n gweithredu ar Tomcat, Glanfa a'r amgylchedd Rhedeg Java, GeoWebCache am brithwaith a OpenLayers fel llyfrgell er bod yr opsiwn olaf yn cael cofrestriad gorfodol sy'n ystyried atebion o'r fath fel Taflen sy'n tyfu gyda llwyddiant mawr yn arbennig ar gyfer ei fodel yn seiliedig ar Ychwanegion a'i botensial gyda cheisiadau symudol. Maent yn gweld eu bod yn gallu mynd am un llinell o iaith ond hoffwn i weld y matrics dadansoddi sydd wedi arwain at y diffiniad hwn.

Gadewch i ni fod yn glir, gall unrhyw un weithredu'r atebion hyn fesul unigolyn. Mae OpenGeo yn cynnwys gosodydd gyda fersiynau o'r cydrannau hyn gyda gwelliannau i arferion tedius effeithlon; er enghraifft:

suite opengeo

 • gweinydd map suite opengeoMae'r gosodwr yn gwneud y cynulliad yn daclus. Gallu dewis pa gydrannau i'w gosod, eu tynnu neu eu dadstystio. I'r rhai sydd wedi delio â pheiriant runtime Java gyda'r Gwall 503 blissful bydd yn gwybod y cyfleustodau.
 • Mae yna wahanol osodwyr: Ffenestri, Mac OS X, CentOS / RHEL, Fedora, Ubuntu a Gweinyddwyr Cais.
 • Mae'r fersiwn ddiweddar 4.02 yn dod â PostgreSQL 9.3.1, PostGIS 2.1.1, GeoTools 10, GeoServer 2.4.3 a GeoWebCache 1.5; ac yn cefnogi OpenLayers 3.
 • Yn y ddewislen gychwyn, rydych chi'n creu dolenni uniongyrchol i atal neu ddechrau GeoServer a Postgres; hefyd i godi rhyngwyneb defnyddiwr ffeiliau llwytho data i Postgres (shp2psql) a hefyd i gael mynediad at gronfa ddata PostGis (PgAdmin).
 • Hefyd yn y ddewislen cychwyn, mae mynediad i'r localhost, sydd yn y fersiwn hwn yn dileu'r fersiwn 3 rhyngwyneb cleient gyda phanel rheoli glân i'r GeoServer, GeoExplorer GeoWebCache a gwasanaethau.
 • Mae'r cynnyrch hwn, GeoExplorer yn ddatblygiad trawiadol o Boundles seiliedig ar GeExt sy'n gwasanaethu data gwyliwr i GeoServer, yn galluogi lanlwytho data o ffeil lleol neu o siop data ac yn gallu gosod lliw, trwch llinell, tryloywder, wedi'i labelu, gan gynnwys rheolau ac arbed yn uniongyrchol i'r ffeil arddull geoServer (sld). Nid oes neb yn eu meddyliau cywir yn gweithio hyn i god pur ac mae GeoExplorer yn ateb ardderchog -er ei fod yn gwneud mwy o bethau-.
 • GeoServer gosod fersiwn yn cynnwys dolen i fewnforio data, a gellir ei greu o haenau ffynonellau siâp lleol, gan gynnwys PostGis lle gall data gael eu symud o un ganolfan i un arall localhost gan gynnwys gwasanaeth a gynhelir; Mae'n ddiddorol bod y cynnydd hwn yn y OGR2OGR data sy'n datrys problemau oni wneir gyda llinell consol, taflu anawsterau pan fydd multipolygon haen i fyny, gan fod y rhagosodiad yw polygon syml.
 • Yn yr achos hwn, mae gwasanaethau WPS yn ymddangos oherwydd yn yr opsiwn i'w gosod, penderfynais eu hintegreiddio.
 • Ar adeg y gosodiad, gallwch ychwanegu ychwanegiadau GeoServer megis CSS Styling, CSW, Cloustering a chymorth i lyfrgelloedd delwedd GDAL. Mae hefyd Ychwanegiad ar gyfer PostGIS sy'n cefnogi cymylau pwynt ar y gronfa ddata ac fel cleient gallwch hefyd osod GDAL / OGR. Ar gyfer datblygwyr, mae opsiwn i osod Webapp SDK a GeoScript.
 • Yn wahanol i fy gynhaliwyd ar y fersiwn gweinydd, yr wyf yn gweld bod mwy o ffynonellau data posibl y gellir yswiriant yn cael eu hychwanegu, ond yn achos sy'n dod gyda fersiwn Suite OpenGeo dod testun delimited Adain Garpiog H2, H2 JNDI, SQL Server, OGR, Oracle a llond llaw o bosibiliadau mewn cefndiroedd raster.

Beth am Qgis?

 • O'r gorau, ar gyfer Qgis, maen nhw wedi creu plugin gwych o'r enw OpenGeo explorer y gallwch chi rhyngweithio â nhw gyda sylfaen Postgres a hefyd gyda GeoServer. O'r fan hon gallwch olygu slds, symud haenau, grwpiau haen, golygu enwau, dileu, gweld gweithleoedd, haenau cached, ac ati.
 • Os caiff haen ei dynnu, caiff y sld ei ddileu; mae hyn i gyd yn ffurfweddadwy ac yn y pen draw yn cael swydd gan y cleient sy'n rheoli'r hyn sydd i fyny, y gall cydamseru fod yn defnyddio'r REST API.
 • Am y tro nid oes ganddo yw shp2psql ond dim rhyfedd felly hintegreiddio i mewn i'r un panel, efallai mor dryloyw ag ategyn Tafod fod yn wahanol i'r storfeydd UI y cysylltiadau, gallwch lwytho sawl haen bloc, y bar cynnydd yn fwy negeseuon gwall realistig a mwyaf dealladwy.

ategyn postgres geo suite agored

Gyda hyn, nid yw OpenGeo Suite yn dweud mai dyma'r rysáit hud. Ond mae'n sicr y bydd yn symud llawer o'r gymuned i'r dewis hwn, yn enwedig gan y byddai'n well gan gwmnïau sy'n gwerthu cyrsiau addysgu'r llwybr hwn sy'n gwarantu cromlin ddysgu fyrrach.

Mae'r combo yn gydnaws ag offer eraill y gellir eu gosod ar y gweinydd.

Pa effaith fydd OpenGeo Suite?

Fe welsom pa effaith y mae hyn yn ei gael ar y gymuned, oherwydd y tu ôl i Diffyg, mae pobl â llawer o brofiad yn y maes, sydd wedi bod yn rhan o ddatblygu offer a llyfrgelloedd sydd bellach yn gwneud y sector yn gynaliadwy. Ond yn anad dim gyda groser mewn entrepreneuriaeth a gwasanaethau marchnata, sy'n aml yn cael ei wastraffu o'r lefel dechnegol. I sôn am o leiaf chwech:

 • Eddie Pickle a Ken Bossung, sylfaenwyr IONIC, cwmni a brynodd ERDAS ar 2007 ac sydd bellach yn eiddo i Leica.

 • Andreas Hocevar a Bart van den Eijnden, a gafodd eu trochi yn natblygiad OpenLayers 2 a GeoExt.

 • Victor Olaya, a adawodd ni etifeddiaeth SEXTANTE,

 • Paul Ramsey, o ddechreuwyr cynnar PostGIS.

Mae'r effaith gadarnhaol arall yw ffurfioldeb gwmni mawr a oedd i ddod yn anghenfil yn y farchnad sydd bob amser yn risg, yn dod cystadleuaeth ffurfioldeb yn erbyn cwmnïau yn y sector perchnogol mewn meysydd fel cymorth, hygrededd, diogelwch a rheoli ansawdd dros ddatblygiadau.

Mae'r ystod o wasanaethau gan diderfyn, yn amrywio o mudo llwyfannau i wasanaethau cymorth blynyddol yn ymddangos yn gyson â'r farchnad gorfforaethol a sefydliadol yn raddol yn deall y gwahaniaeth o gael cefnogaeth leol a chymorth busnes. Ni ddylwn i fod yn hawdd y farchnad hon, ond rydym yn gweld â llygaid da wrth i sefydliadau aeddfedu mewn meddwl, gan werthfawrogi datblygiad meddalwedd a gwybodaeth fel ased a gwneud yn drwodd i ddyrannu peiriannydd auto gwaith ei modurwyr i brynu gwasanaethau yswiriant ac arbenigol o'r cwmnïau dosbarthu.

di-dorYn y model cod rhad ac am ddim, mae cyfle i bawb. Felly, beth mae Boundless yn ei gynnig, yno, gyda chyfle i i fod yn bartner; mae gallu'r rheiny sy'n dymuno gwella eu gallu i werthu gwasanaethau o ran gweithredu, hyfforddi, cefnogi neu ddatblygu. Yr enghraifft rydym yn dod o hyd i wersi gwerthfawr a da i ddysgu ac ategu'r ymdrech y mae'r Sefydliad GvSIG yn ei gymryd, a byddwn yn siarad amdano ar achlysur arall.

Lawrlwythwch Suite OpenGeo.

Ymatebion 2 i "OpenGeo Suite: Esiampl wych o GIS Meddalwedd a gynlluniwyd ar gyfer gwendidau model OSGeo"

 1. Diddordeb mewn Datblygwyr Meddalwedd o dan Opengeo Suite i gymhwyso rheolaeth geo-ofodol i fegaprojectau ffyrdd

 2. Diolch yn fawr iawn am eich golygyddol. I mi'n bersonol, rwy'n ei chael yn gyfoethogi.
  Mae eich help yn bwysig ar gyfer fy dadansoddiad a gwneud penderfyniadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.