Suite OpenGeo: Enghraifft wych o Feddalwedd GIS yn meddwl am wendidau model OSGeo

Heddiw, o leiaf yn yr amgylchedd geo-ofodol, mae pob gweithiwr proffesiynol sydd â meddwl niwtral yn cydnabod bod meddalwedd ffynhonnell agored mor aeddfed â meddalwedd masnachol, ac mewn rhai ffyrdd yn well.

Gweithiodd y strategaeth safonau yn dda iawn. Er bod amheuaeth ynghylch ei gydbwysedd o ddiweddaru yn wyneb yr egni sydd ei angen ar esblygiad technolegol, efallai mai dyna a osododd y sylfeini i warantu llwyddiant mewn ymdrechion eraill fel y gymuned, dull athronyddol, yr economi a syniadau eraill a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau'r model, sydd yn y pen draw hefyd yn angenrheidiol.

Fodd bynnag, nid yw'n hawdd gwerthu datrysiadau Ffynhonnell Agored mewn amgylcheddau busnes neu lywodraeth, am lawer o resymau sy'n tarddu'n rhannol mewn cystadleuaeth ond hefyd o ganlyniad anochel i wendidau'r model, y mae'n rhaid iddynt esblygu a chydfodoli â meddalwedd berchnogol. Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn gofyn cwestiynau i'w hunain fel:

 • Os bydd un bore'n gweld problem yn deillio o ddiweddariadau llwyfannau eraill, mewn agweddau megis diogelwch Pwy sy'n ymateb pan fydd angen cymorth arnom, a pha bris i'w adael yn y gyllideb?

 • O ystyried yr ystod o ddewisiadau amgen iaith, llyfrgelloedd, datrysiadau cleientiaid, datrysiadau gwe, pa gyfuniad y dylem ei ddewis i sicrhau cydnawsedd? bron cyfanswm

Mae OpenGeo Suite yn ddatrysiad sydd nid yn unig yn manteisio ar aeddfedrwydd llawn yr offer sydd ar gael, ond sydd hefyd yn anelu at ymateb i'r gwendidau hynny yn y model. Yn ogystal â rhoi datrysiad i'r gymuned y gallant wella eu mentrau datblygu ag ef, mae'n creu edefyn cyffredin i'r cydrannau dan sylw arwain eu hesblygiad ac, i gwmnïau, mae OpenGeo Suite yn darparu'r difrifoldeb sy'n ofynnol i benderfynu ar ffynhonnell agored. Er bod cwmnïau eraill, ar ôl cyfnod o brofi’r dewis arall hwn nid oes gennyf unrhyw ddewis ond cydnabod gallu uchel a chreadigrwydd y meddylwyr y tu ôl i Boundless, y cwmni a greodd yr ateb hwn.

Gadewch i ni edrych ar ddull Suite OpenGeo:

Pa offer y mae OpenGeo Suite yn eu cynnwys?

Nid yw cael cymaint o opsiynau datrys yn ddrwg, mae'n normal, er ei fod yn cymhlethu rhywfaint sut i sicrhau bod offer yn cael eu dewis mewn prosesau cynhyrchu annatod. Gall dewis anghywir fod yn gostus os sylweddolwn pan fyddwn eisoes wedi buddsoddi ymdrechion mewn ymchwil, datblygu, hyfforddi ac yn anad dim amser na ellir ei adfer.

Er enghraifft, dim ond o ran iaith ddatblygu mae gennym bos sy'n deillio o anghenion y gymuned, llawer ohonynt yn gwneud yr un peth yn union, eraill yn efelychu blas arall, rhai â nodweddion unigryw mewn arferion syml yr hoffem gael pob un ohonynt. Dewch i ni weld y gwahaniad hwn yn ôl swyddogaethau ac ieithoedd; er bod yn rhaid imi fod yn onest, nid yw'r categoreiddio yn unigryw ac mewn rhai achosion mae'n anodd gwahaniaethu'r ffin:

 • Ar lefel y cwsmer, sef y cyd-destun mwyaf poblogaidd, mae: QGis, Grass, ILWIS, SAGA, Kapaware, yn seiliedig ar C ++. gvSIG, Neidio, uDIG, Kosmo, LocalGIS, GeoPista, SEXTANTE, yn seiliedig ar Java. MapWindow am ei ran ar ActiveX yn seiliedig ar .NET.
 • Mewn llyfrgelloedd mae gennym ni: GDAL, OGR, PROJ4, FDO, GEOS ar C ++. GeoTools wedi'i seilio ar Java, WKB4J, JTS, Baltic. NTS, GeoTools.NET, SharpMap dros .NET.
 • Fel ar gyfer atebion ar gyfer y we, sydd heddiw yn cael llawer o boblogrwydd: MapServer, MapGuide OS ar C ++; GeoServer, Gradd, Geonetwork ar Java. OpenLayers, Taflen a Ka-Map yn Javascript, mapFish yn Python, MapBender yn PHP / Javascript.
 • O ran cronfeydd data, Postgres yw'r dominyddol diamheuol, er bod atebion eraill hefyd.

Mae'r uchod yn dangos i ni ei bod hi'n bosibl gosod system mewn bron unrhyw amgylchedd. Ar ben hynny, mae llawer ohonyn nhw, er iddyn nhw gael eu geni mewn un iaith, bellach yn cefnogi eraill. Ganwyd llawer ohonynt hefyd fel cleientiaid ond maent yn gallu rheoli data gwe ac mewn achosion fel Haenau Agored mae hyd yn oed yn bosibl datblygu mewn amgylchedd gwe bron popeth a wneir mewn teclyn cleient.

Pa gyfuniad o feddalwedd am ddim i'w ddefnyddio?

Penderfynwyd ar gyfres OpenGeo gan Qis Fel cleient bwrdd gwaith, rydych chi eisoes yn haeddu categori o erthyglau ar Geofumadas erbyn hyn. Ar gyfer y we, fe wnaethant ddewis GeoServer fel gweinydd data sy'n gweithredu ar Tomcat, Jetty fel amgylchedd rhedeg Java, GeoWebCache ar gyfer tesellation ac OpenLayers fel llyfrgell, er nad oes gan yr opsiwn olaf hwn gofrestriad gofynnol, gan ystyried atebion fel Taflen sy'n tyfu gyda llwyddiant mawr, yn enwedig oherwydd ei fodel. yn seiliedig ar Ategion a'i botensial gyda chymwysiadau symudol. Gweld y gallent fynd am un llinell o iaith ond hoffwn weld y matrics dadansoddi sydd wedi eu harwain at y diffiniad hwn.

Gadewch i ni fod yn glir, gall unrhyw un weithredu'r atebion hyn yn unigol. Yr hyn y mae OpenGeo yn ei gynnwys yw gosodwr gyda fersiynau o'r cydrannau hyn gyda gwelliannau i wneud arferion diflas yn fwy effeithlon; er enghraifft:

suite opengeo

 

 • gweinydd map suite opengeoMae'r gosodwr yn gwneud y cynulliad yn dwt. Gallu dewis pa gydrannau i'w gosod, eu tynnu neu eu dadosod. I'r rhai sydd wedi delio ag injan rhedeg Java gyda'r Gwall 503 hapus, byddant yn gwybod pa mor ddefnyddiol ydyw.
 • Mae yna wahanol osodwyr: Windows, Mac OS X, CentOS / RHEL, Fedora, Ubuntu, a Gweinyddion Cais.  
 • Mae'r fersiwn ddiweddar 4.02 yn dod â PostgreSQL 9.3.1, PostGIS 2.1.1, GeoTools 10, GeoServer 2.4.3 a GeoWebCache 1.5; ac yn cefnogi OpenLayers 3.
 • Yn y ddewislen gychwyn, mae cysylltiadau uniongyrchol yn cael eu creu i stopio neu ddechrau GeoServer ac Postgres; hefyd i godi rhyngwyneb defnyddiwr shapefiles llwyth data i Postgres (shp2psql) a hefyd i gyrchu'r gronfa ddata PostGis (PgAdmin).
 • Hefyd yn y ddewislen cychwyn mae mynediad i localhost, sydd yn y fersiwn hon yn dileu rhyngwyneb cleient fersiwn 3, gyda phanel rheoli glân i'r gwasanaethau GeoServer, GeoWebCache a GeoExplorer.
 • Mae'r cynnyrch hwn, GeoExplorer yn ddatblygiad trawiadol o Boundles yn seiliedig ar GeExt sy'n gweithredu fel gwyliwr data ar gyfer GeoServer, sy'n caniatáu uwchlwytho data o ffeil leol neu o warws data, gan allu ffurfweddu lliw, trwch llinell, tryloywder, labelu, gan gynnwys rheolau ac arbed yn uniongyrchol i'r ffeil arddull geoServer (sld). Nid oes neb yn eu iawn bwyll yn gweithio hyn gyda chod pur ac mae GeoExplorer yn ddatrysiad rhagorol -er ei fod yn gwneud mwy o bethau-.
 • Mae'r fersiwn wedi'i gosod o GeoServer yn cynnwys dolen i fewnforio data, gan allu creu gwreiddiau o haenau siâp lleol, gan gynnwys PostGis lle gellir symud data o un sylfaen i'r llall wedi'i gynnwys o'r Localhost i wasanaeth a gynhelir; Mae'n ddiddorol bod y llwythiad data hwn yn datrys problemau OGR2OGR sydd, oni bai eu bod yn cael eu gwneud gyda'r llinell consol, yn taflu anawsterau wrth uwchlwytho haen amlolygon, gan mai'r polygon syml yw'r rhagosodiad.
 • Yn yr achos hwn, mae gwasanaethau WPS yn ymddangos oherwydd, yn yr opsiwn i osod, penderfynais eu hintegreiddio.
 • Gellir ychwanegu Ychwanegion GeoServer fel CSS Styling, CSW, Clystyru a chefnogaeth i lyfrgelloedd delwedd GDAL ar amser gosod. Mae yna Ychwanegiad hefyd ar gyfer PostGIS sy'n cefnogi cymylau pwynt ar y gronfa ddata a gellir gosod GDAL / OGR hefyd fel cleient. Ar gyfer datblygwyr mae opsiwn i osod Webapp SDK a GeoScript.
 • Yn wahanol i'm fersiwn a gynhaliwyd ar y gweinydd, gwelaf fod mwy o ffynonellau data posibl, y gellir eu hychwanegu'n ddiogel, ond yn achos y fersiwn sy'n dod gyda OpenGeo Suite mae ganddo destun wedi'i amffinio â choma, H2, H2 JNDI, SQL Server, OGR, Oracle a dwrn o bosibiliadau yn deillio o raster.

Beth am Qgis?

 • O'r gorau, ar gyfer Qgis fe wnaethant greu ategyn gwych o'r enw OpenGeo explorer y gallwch ryngweithio â chronfa ddata Postgres a hefyd gyda GeoServer. O'r fan hon, gallwch chi olygu'r slds, symud haenau, grwpiau haen, golygu enwau, dileu, gweld lleoedd gwaith, haenau wedi'u storio, ac ati.
 • Os caiff haen ei thynnu, caiff y llaid ei symud; mae hyn oll wedi'i ffurfweddu ac yn y pen draw mae'n cyflawni swydd gan y cleient sy'n rheoli'r hyn sydd i fyny, y gall cydamseru fod yn defnyddio'r REST API.
 • Ar hyn o bryd yr hyn nad oes gennych yw shp2psql ond nid yw'n syndod i mi eich bod wedyn yn ei integreiddio yn yr un panel, efallai mor dryloyw â ategyn Spit sydd yn wahanol i'r UI yn storio'r cysylltiadau, gallwch lanlwytho sawl haen mewn bloc, mae'r bar cynnydd yn fwy negeseuon gwall realistig a dealladwy.

ategyn postgres geo suite agored

Gyda'r OpenGeo Suite hwn nid yw'n dweud mai dyma'r rysáit hud. Ond mae'n sicr y bydd yn symud rhan fawr o'r gymuned i'r dewis hwn, yn enwedig gan y byddai'n well gan gwmnïau sy'n gwerthu cyrsiau ddysgu'r llwybr hwn sy'n gwarantu cromlin ddysgu fyrrach.

Mae'r combo yn gydnaws ag offer eraill y gellir eu gosod ar y gweinydd.

 

Pa effaith fydd OpenGeo Suite?

Byddwn yn gweld pa effaith y mae hyn yn ei chael ar y gymuned, oherwydd y tu ôl i Boundless mae pobl â llawer o brofiad yn y maes, sydd wedi bod yn ymwneud â datblygu offer a llyfrgelloedd sydd bellach yn gwneud y sector yn gynaliadwy. Ond yn anad dim gyda hyfforddiant mewn entrepreneuriaeth a marchnata gwasanaeth, sy'n aml yn cael ei wastraffu o'r lefel dechnegol. I grybwyll o leiaf chwech:

 • Eddie Pickle a Ken Bossung, sylfaenwyr IONIC, cwmni a brynodd ERDAS o 2007 ac sydd bellach yn eiddo i Leica.

 • Andreas Hocevar a Bart van den Eijnden, a gafodd eu trochi yn natblygiad OpenLayers 2 a GeoExt.

 • Victor Olaya, a adawodd yr etifeddiaeth honno o SEXTANTE i ni,

 • Paul Ramsey, o ddechreuwyr cynnar PostGIS.

Mae'r effaith gadarnhaol arall yw ffurfioldeb gwmni mawr a oedd i ddod yn anghenfil yn y farchnad sydd bob amser yn risg, yn dod cystadleuaeth ffurfioldeb yn erbyn cwmnïau yn y sector perchnogol mewn meysydd fel cymorth, hygrededd, diogelwch a rheoli ansawdd dros ddatblygiadau.

Mae'n ymddangos i ni fod yr ystod o wasanaethau sydd gan Boundless, yn amrywio o fudo platfformau i wasanaethau cymorth blynyddol, yn gyson â'r farchnad fusnes a sefydliadol nad ydyn nhw, ar y cyfan, yn deall y gwahaniaeth o gael cefnogaeth leol a chymorth busnes. Ni ddylai'r farchnad hon fod yn hawdd, ond gwelwn gyda llygaid da sut mae sefydliadau'n aeddfedu o ran meddwl, gan werthfawrogi datblygiad meddalwedd a gwybodaeth fel ased, felly llwyddon nhw i fynd o aseinio tasgau mecanig ceir i'w modurwyr, i logi yswiriant a gwasanaethau arbenigol. o'r cwmnïau dosbarthu.

di-dorYn y model ffynhonnell agored, mae cyfle i bawb. Felly mae'r hyn y mae Boundless yn ei gynnig yno, gyda chyfle i i fod yn bartner; y tu hwnt i allu'r rhai sy'n dymuno gwella eu gallu i werthu gwasanaethau o ran gweithredu, hyfforddi, cefnogi neu ddatblygu. Mae'r enghraifft yn ymddangos yn werthfawr i ni ac o wersi da i ddysgu ac ategu'r ymdrech y mae Sefydliad gvSIG yn ei arwain mewn ffordd arall, y byddwn yn siarad amdani dro arall.

Lawrlwythwch Suite OpenGeo.

2 Yn ymateb i "OpenGeo Suite: Enghraifft wych o Meddalwedd GIS wedi meddwl am wendidau model OSGeo"

 1. Diddordeb mewn Datblygwyr Meddalwedd o dan Opengeo Suite i gymhwyso rheolaeth geo-ofodol i fegaprojectau ffyrdd

 2. Diolch yn fawr iawn am eich golygyddol. I mi'n bersonol, rwy'n ei chael yn gyfoethogi.
  Mae eich help yn bwysig ar gyfer fy dadansoddiad a gwneud penderfyniadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.