Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad i cwrs topograffi ein bod wedi rhoi ychydig o ddiwrnodau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin.

Y prif reswm pam yr ydym wedi'i wneud oedd oherwydd er ein bod bob amser wedi defnyddio meddalwedd Bentley, ni allwn gau'r gorwel gwaith oherwydd bod y cyfleoedd y gellir eu cau am beidio â gwybod sut i ddefnyddio'r feddalwedd ddylunio fwyaf poblogaidd yn ein hamgylchedd. Roedd mwyafrif y myfyrwyr yn ddefnyddwyr sydd ond wedi defnyddio Microstation, un ohonynt â meistrolaeth dda ar ArcView 3x, un arall â phrofiad gwych mewn ArcGIS a Chynllunio Tiriogaethol, un â meistrolaeth dda ar CivilCAD er nad cymaint o AutoCAD, ychydig sydd wedi gweld Manifold GIS a gwirfoddolwr Peace Corps yr oedd yn rhaid cyfieithu'r pynciau i'r Saesneg ar eu cyfer. O'r 18 i gyd, dim ond tair merch ac mewn oed ... o 23 oed i ffin 50.

Mae ffocws y cwrs wedi bod o dan y maen prawf:

cwrs autocad"Sut i wneud gyda AutoCAD yr hyn a wnawn gyda Microstation".

Am y rheswm hwn, rydym wedi osgoi cymhlethdodau'r Rhuban a defnyddiwch yr olwg glasurol i ganolbwyntio ar orchmynion 32 yn unig, y dull a ddefnyddiais o'r blaen er bod mwy o oriau gyda ffocws cynlluniau adeiladol a wnaeth amrywio o leiaf rai gorchmynion 8:

 • Bar adeiladu 11 (Lluniadu): Llinell, llinell adeiladu, polyline, cylch, petryal, gwneud bloc, bloc galwadau, pwyntio, deor a thestun lluosog
 • Golygu Bar 10 (Addasu): Copïo, Cyfochrog, Cylchdroi, Graddfa, Trimio, Ymestyn, Torri ar un pwynt, Torri ar ddau bwynt, Rownd â radiws sero ac Ungroup
 • 5 yr ydym wedi'i ddefnyddio o'r bysellfwrdd: Rhestr, pellhau, ymestyn, arwynebedd, rhannu
 • 7 cyfleustodau ychwanegol: Argraffu, maint, cyfeirnod galwad DGN, raster cyfeirio galwadau, rheolwr haen, panel eiddo a rheoli snaps.

Yn ogystal, rydym wedi dangos offer eraill ar gyfer defnydd cyflenwol i ddeall y "gwael" ymddangosiadol o AutoCAD i fod yn fwrdd darlunio yn unig.

Beth nad oeddent yn ei hoffi am AutoCAD

Wrth fod yn ddefnyddwyr sy'n dod i ddefnyddio Microstation, roedd yn amlwg eu bod yn teimlo'n anghyfforddus ar y dechrau â'r rhesymeg wahanol, hefyd oherwydd nad oedd pethau sylfaenol y cwrs yn caniatáu i'w defnyddio arferion lisp o'r rhai sydd ar y Rhyngrwyd. Er pe bai wedi bod yn gwrs AutoCAD 2012, ni fyddai rhai o'ch anfodlonrwydd wedi bod yn angenrheidiol:

 • Bod gydag un llaw rhwng y bysellfwrdd a'r allwedd Esc
 • Byddwch yn edrych yn is na'r hyn y mae'r gorchymyn yn ei ofyn, a pham mae'n rhaid i chi fod yn dweud yr un peth neu fynd i mewn, mynd i mewn, mynd i mewn ar gyfer pob gorchymyn, yn lle cael ffenestri naid. Roedd y mewnbwn deinamig yn unig yn eu drysu.
 • O bryd i'w gilydd, bydd olwyn sgrolio'r llygoden yn cael ei hongian wrth ryngweithio rhwng y chwyddo / padell
 • Na allwch chi lusgo'r haenau i'w troi neu eu troi o banel ochr, naill ai o'r un ffeil neu o'r ffeiliau cyfeirio ar yr un pryd
 • Na allech chi weld yr haenau a oedd â gwybodaeth mewn tôn wahanol na'r rhai gwag
 • Ychydig iawn o fformatau sy'n ei roi mewn triniaeth raster ac yn mewnosod mewnosodiadau y mae'n rhaid eu hanfon yn ôl felly nid ydynt yn cuddio'r vectorau
 • Nad oes offeryn i gyfyngu ar gwrs a phellter ar strôc, heb orfod defnyddio gorchymyn sizing obrys
 • Nid oes gorchymyn Ffens ar gyfer gweithrediadau lluosog i barth penodol fel allforio neu dorri'r bite.
 • Nad yw'r gorchymyn testun yn caniatáu ymestyn a byrhau'r blas
 • Na allwch chi fewnforio pwyntiau o restr txt
 • Nad oedd unrhyw destun cynyddol i restru'r plotiau
 • Bod y gorchmynion yn cael eu torri ar draws rheoliadau sylfaenol rhyngwyneb (megis chwyddo neu leihau), neu bod yn yr Undo yn cael ei ystyried fel camau gweithredu fel chwyddo
 • Bod y gorchmynion yn cael eu gwasgaru felly mewn bariau offer neu mewn tabiau rhuban
 • Y ffordd i ysgrifennu'r berynnau ar ffurf @dist
 • Gorfod bod yn rhoi gorchmynion â llaw, fel rhestr, pellhau, ymestyn, arwynebedd, aildyfu. Y broblem fwyaf oedd bod fy AutoCAD yn Saesneg, hwy yn Sbaeneg ac felly nid oedd y llwybrau byr bob amser yn gweithio, ni dderbyniodd y tanlinellwr fwy nag unwaith y gorchymyn yn Saesneg. Hefyd braidd yn anghyfforddus yn gorfod galw'r gorchmynion gydag enwau anarferol (fel gwrthbwyso i wrthbwyso, cyflwyniad i gynllun ...)
 • Nid oedd hynny'n cyfrifo'r ardal o hylif mewnol a byddai'n rhaid iddo droi at y ffin
 • Nid yw maint y pwynt, y trwch a'r math o linell yn ddeinamig ac mae angen defnyddio'r gorchymyn ail-lunio
 • Arafwch gymharol, er ei fod yn rhedeg yn eithaf da mewn math cludadwy Dell Inspiron Mini, yn y rhai sydd ag 1 GB o gof, byddai'r snap yn hongian neu bob eiliad byddai'n codi panel a ddywedodd fod angen adfywio. Mae'n amlwg nad yw'r mini hyn ar gyfer AutoCAD, ond dyna oedd gan y bechgyn ac nad oeddent wedi dioddef problemau wrth ddefnyddio Microstation

Yr hyn maen nhw'n ei hoffi fwyaf am AutoCAD

cwrs autocadWrth i'r cwrs fynd yn ei flaen, fe wnaethant ddarganfod pethau a oedd yn chwaethus:

 • Er mwyn gallu pasio rhestrau cydlynu concatenated yn Excel heb orfod defnyddio ffeil txt
 • Mae'r panel o eiddo lle gallwch chi wneud hidlwyr yn ôl nodweddion penodol a chyda gweithredoedd yn llawer gwell na banel V8i, gan gynnwys creu arddull sizing i flasu
 • Mae'r toriad gorchymyn ar bwynt, nad yw'n bodoli mewn Microstation a byddai'n datrys llawer ar gyfer segmentu topolegol verteb
 • Mae'r llinell adeiladu (xline), nad yw Microstation yn bodoli ac yn datrys llawer ar gyfer strôc ar y bwrdd gyda'r pensil 4H
 • Y cynlluniau argraffu, a oedd yn ymddangos yn symlach na rheoli modelau yn Microstation.
 • Y dewin i gynhyrchu cynlluniau ar gyfer argraffu, sy'n llawer uwch na'r Cyfansoddwr Taflen V8i, er eu bod wedi colli'r opsiynau graddfa mewn mesuryddion oherwydd bod AutoCAD yn dod â milimedrau a modfedd yn ôl yn ddiofyn
 • Roedd swyddogaethau Fit a Spline y polyline yn ddiddorol i dynnu llinellau cyfuchlin
 • Y pecyn bloc sydd ar gael yn y Ganolfan Ddylunio a symlrwydd storio blociau mewn ffeiliau ac nid o reidrwydd mewn llyfrgell .cel

Beth a newidiodd eu safbwynt

O'r ail ddiwrnod roeddem yn edrych ar offer CivilCAD, gan fod gan un o'r myfyrwyr feistrolaeth dderbyniol ar yr offeryn hwnnw. Roedd gweld hyn a PlexEarth yn enghraifft o'r model o lwyfannau CAD, y mae eu -yn amheus- Mae llwyddiant yn seiliedig ar symleiddio'r bwrdd lluniadu i'r lleiafswm, fel bod atebion a chwmnïau eraill yn cael cyfle i wneud busnes ar eich API. Ymhlith y pethau a welsom am CivilCAD, a helpodd ni i ddeall y mater hwn:

 • Labelu y parseli yn raddol
 • Labelu ffiniau'r eiddo. Roeddem wedi treulio bron i awr yn gweithio ar osod arddulliau dimensiwn, ac roedd gweld sut mae'n cael ei symleiddio â CivilCAD yn dda.
 • Cyfrifo'r ardal gyda'r opsiwn i nodi ffactor a gosod y testun y tu mewn i'r eiddo heb fod yn linell
 • Is-rannu parseli i ganrannau, ardaloedd penodol a nifer o lawer
 • Y ffrâm adeiladu awtomatig gyda gwahanol dempledi
 • Y generadur grid yn UTM a chyfesurynnau daearyddol
 • Buddsoddiad y cwrs mewn llinell

iguana

Mae wedi bod yn brofiad diddorol, lle mae'r cyfraniadau ar y cyd wedi bod yn fwy defnyddiol na'r hyn yr oedd yn rhaid i mi ei roi iddynt. Mae rhai ohonyn nhw'n gallach oherwydd bod ganddyn nhw feistrolaeth dda ar y mapio a hefyd oherwydd eu bod nhw'n gwybod bod ganddyn nhw gyfrifoldeb i ddyblygu'r hyfforddiant i dechnegwyr eraill ... ac eraill oherwydd y cyfle maen nhw'n ei weld i wneud swyddi sydd yn y cyd-destun hwn yn cael eu galw "iguanas".

Mae hefyd wedi bod yn amser da i fyfyrio ar werth cynnwys y norm o beidio â thracio meddalwedd, fel rheol o onestrwydd, am hyn rydym wedi dangos swyddogaeth y trwyddedau addysgol AutoDesk fel dewis arall i ddefnyddio AutoCAD heb fynd i mewn i anghyfreithlondeb, hefyd y gymhareb budd sy'n bodoli wrth brynu PlexEarth am bris is na'r hyn y mae'r ffôn symudol yn ei gostau yn yr ystafell.

I mi, fe'i hatgoffa o'r adegau o roi Cyrsiau AutoCAD, nodi'r esblygiad a'r amlochredd sydd i'w cael mewn newidiadau rhyngwyneb. Rwyf hefyd wedi dysgu llawer mwy gennyf nag a wnaethant. Mae gweld yr hyn y mae CivilCAD yn ei wneud wedi fy argyhoeddi y bydd yn bwnc aml yn ystod y misoedd nesaf, yn enwedig gan ei fod yn feddalwedd Mecsicanaidd mae'n addasu llawer i'r arferion sydd eu hangen arnom yn y cyd-destun Sbaenaidd. Yn debyg iawn i Softdesk, mae'n gwneud arferion Sifil 3D yn gynt o lawer a gyda llai o ddryswch, er yn y dyfodol gallai fod yn werth cwrs cymharol rhwng Bentley PowerCivil gyda CivilCAD neu AutoDesk Civil 3D.

Mae llawer o ymarfer a dilynwch rai awgrymiadau a hidlwyd rhwng y llinellau, llawer ohonynt y tu allan i'r thema CAD.

Lawrlwythwch CivilCAD

Lawrlwythwch PlexEarth

Lawrlwythwch AutoCAD

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.