Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad i cwrs topograffi ein bod wedi rhoi ychydig o ddiwrnodau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin.

Y prif reswm pam yr ydym wedi'i wneud wedi bod oherwydd er ein bod wedi defnyddio meddalwedd Bentley bob amser, ni allwn rwystro eu gorwel llafur ar gyfer cyfleoedd i maes 'na ellir eu cau am beidio â gwybod sut i ddefnyddio meddalwedd dylunio yn fwy poblogaidd yn ein hamgylchedd. Rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ddefnyddwyr sydd ond wedi defnyddio MicroStation, un o bob gyda meistrolaeth dda o ArcView 3x, un arall sydd â phrofiad helaeth mewn ArcGIS a Gofodol Cynllunio, un gyda meistrolaeth dda CivilCAD er nad fel AutoCAD, rhai sydd wedi gweld GIS manifold a Corfflu Heddwch gwirfoddolwr a oedd yn gorfod gyfieithu i bynciau yn Lloegr. 18 i gyd, dim ond tair merch ac oedran ... o flynyddoedd 23 50 i streaking.

Mae ffocws y cwrs wedi bod o dan y maen prawf:

cwrs autocad"Sut i wneud gyda AutoCAD yr hyn a wnawn gyda Microstation".

Am y rheswm hwn, rydym wedi osgoi cymhlethdodau'r Rhuban a defnyddiwch yr olwg glasurol i ganolbwyntio ar orchmynion 32 yn unig, y dull a ddefnyddiais o'r blaen er bod mwy o oriau gyda ffocws cynlluniau adeiladol a wnaeth amrywio o leiaf rai gorchmynion 8:

 • 11 y bar adeiladu (Draw): Llinell, llinell adeiladu, polylin, cylch, petryal, gwneud bloc, bloc galwad, pwynt, ergyd a lluosog testun
 • 10 o'r bar golygu (Addasu): Copïo, cyfochrog, cylchdroi, graddio, torri, ymestyn, torri ar un pwynt, torri ar ddau bwynt, rownd â radiws sero a di-grŵp
 • 5 yr ydym wedi'i ddefnyddio o'r bysellfwrdd: Rhestrwch, dist, ymestyn, ardal, rhannu
 • Cyfleustodau 7 ychwanegol: Argraffwch, maint, cyfeirnod Galw DGN, cyfeirio galwad raster, rheolwr haen, panel eiddo a rheoli rheolaeth.

Yn ogystal, rydym wedi dangos offer eraill ar gyfer defnydd cyflenwol i ddeall y "gwael" ymddangosiadol o AutoCAD i fod yn fwrdd darlunio yn unig.

Beth nad oeddent yn ei hoffi am AutoCAD

Wrth fod yn ddefnyddwyr sy'n dod i ddefnyddio Microstation, roedd yn amlwg eu bod yn teimlo'n anghyfforddus ar y dechrau â'r rhesymeg wahanol, hefyd oherwydd nad oedd pethau sylfaenol y cwrs yn caniatáu i'w defnyddio arferion lisp o'r rhai sy'n cerdded ar y Rhyngrwyd. Er ei fod wedi bod yn gwrs o AutoCAD 2012, ni fyddai rhai o'i anfodlonrwydd wedi bod yn angenrheidiol:

 • Bod gydag un llaw rhwng y bysellfwrdd a'r allwedd Esc
 • Mae gweld isod yn gofyn am y gorchymyn, a pham y mae'n rhaid iddi ddweud yr un fath neu fynd i mewn, cofnodwch, cofnodwch ar gyfer pob gorchymyn, yn hytrach na chael ffenestri gollwng. Nid oedd y mewnbwn deinamig yn gwneud dim ond yn eu drysu.
 • O bryd i'w gilydd, bydd olwyn sgrolio'r llygoden yn cael ei hongian wrth ryngweithio rhwng y chwyddo / padell
 • Na allwch chi lusgo'r haenau i'w troi neu eu troi o banel ochr, naill ai o'r un ffeil neu o'r ffeiliau cyfeirio ar yr un pryd
 • Na allech chi weld yr haenau a oedd â gwybodaeth mewn tôn wahanol na'r rhai gwag
 • Ychydig iawn o fformatau sy'n ei roi mewn triniaeth raster ac yn mewnosod mewnosodiadau y mae'n rhaid eu hanfon yn ôl felly nid ydynt yn cuddio'r vectorau
 • Nad oes offeryn i gyfyngu ar gwrs a phellter ar strôc, heb orfod defnyddio gorchymyn sizing obrys
 • Nid oes gorchymyn Ffens ar gyfer gweithrediadau lluosog i barth penodol fel allforio neu dorri'r bite.
 • Nad yw'r gorchymyn testun yn caniatáu ymestyn a byrhau'r blas
 • Na allwch chi fewnforio pwyntiau o restr txt
 • Nad oedd unrhyw destun cynyddol i restru'r plotiau
 • Bod y gorchmynion yn cael eu torri ar draws rheoliadau sylfaenol rhyngwyneb (megis chwyddo neu leihau), neu bod yn yr Undo yn cael ei ystyried fel camau gweithredu fel chwyddo
 • Bod y gorchmynion yn cael eu gwasgaru felly mewn bariau offer neu mewn tabiau rhuban
 • Sut i ysgrifennu cyfarwyddiadau ar y ffurflen @dist <N ' "E, er bod y templed a ddefnyddir i concatenate egeomates nad penderfynodd y anghysur o chwilio am symbolau y rhai ar yr allweddellau gyda gwahanol ieithoedd.
 • Rhaid iddynt fod yn mynd i mewn i orchmynion yn llaw, fel rhestr, dist, ymestyn, ardal, regen. Y broblem fwyaf oedd bod fy AutoCAD yn Saesneg, eu hunain yn Sbaeneg ac felly ni fyddai'r llwybrau byr yn gweithio bob amser, nid oedd y darllediad o fwy nag unwaith yn derbyn y gorchymyn yn Saesneg. Hefyd braidd yn anghyfforddus gorfod galw'r gorchmynion gydag enwau anarferol (gwrthbwyso gwrthbwyso, cynllun cyflwyno ...)
 • Nid oedd hynny'n cyfrifo'r ardal o hylif mewnol a byddai'n rhaid iddo droi at y ffin
 • Nid yw maint y pwynt, y trwch a'r math o linell yn ddeinamig ac mae angen defnyddio'r gorchymyn ail-lunio
 • Arafwch gymharol, er ei fod yn rhedeg yn eithaf da mewn math cludadwy Dell Inspiron Mini, yn y rhai o 1 GB o gof, roedd y snap yn hongian neu bob munud fe gododd banel a ddywedodd ei bod yn angenrheidiol i adfywio. Mae'n amlwg nad yw'r mini yma ar gyfer AutoCAD, ond dyna oedd yr hyn oedd gan y dynion a'r hyn nad oeddent wedi dioddef problemau gan ddefnyddio Microstation

Yr hyn maen nhw'n ei hoffi fwyaf am AutoCAD

cwrs autocadWrth i'r cwrs fynd yn ei flaen, fe wnaethant ddarganfod pethau a oedd yn chwaethus:

 • Er mwyn gallu pasio rhestrau cydlynu concatenated yn Excel heb orfod defnyddio ffeil txt
 • Mae'r panel o eiddo lle gallwch chi wneud hidlwyr yn ôl nodweddion penodol a chyda gweithredoedd yn llawer gwell na banel V8i, gan gynnwys creu arddull sizing i flasu
 • Mae'r toriad gorchymyn ar bwynt, nad yw'n bodoli mewn Microstation a byddai'n datrys llawer ar gyfer segmentu topolegol verteb
 • Mae'r llinell adeiladu (xline), nad yw Microstation yn bodoli ac yn datrys llawer ar gyfer strôc ar y bwrdd gyda'r pensil 4H
 • Y cynlluniau argraffu, a oedd yn ymddangos yn symlach na rheoli modelau yn Microstation.
 • Y dewin i gynhyrchu cynlluniau ar gyfer argraffu, sy'n llawer uwch na'r Cyfansoddwr Taflen V8i, er eu bod wedi colli'r opsiynau graddfa mewn mesuryddion oherwydd bod AutoCAD yn dod â milimedrau a modfedd yn ôl yn ddiofyn
 • Roedd swyddogaethau Fit a Spline y polyline yn ddiddorol i dynnu llinellau cyfuchlin
 • Y pecyn bloc sydd ar gael yn y Ganolfan Ddylunio a symlrwydd storio blociau mewn ffeiliau ac nid o reidrwydd mewn llyfrgell .cel

Beth a newidiodd eu safbwynt

O'r ail ddiwrnod, roeddem yn gweld offer CivilCAD, gan fod gan un o'r myfyrwyr orchymyn derbyniol o'r offeryn hwnnw. Wrth weld hyn a gwasanaethodd PlexEarth i enghreifftio'r model o lwyfannau CAD,yn amheus- Mae llwyddiant yn seiliedig ar symleiddio'r bwrdd darlunio i'r lleiafswm, fel bod atebion a chwmnïau eraill yn cael y cyfle i wneud busnes ar eu API. Ymhlith y pethau a welsom ynglŷn â CivilCAD, a helpodd ni i ddeall y mater hwn:

 • Labelu y parseli yn raddol
 • Labelu ffiniau'r tir. Roeddem wedi treulio bron i awr yn gweithio ar ffurfweddiad ffiniau ffiniau, a gweld sut y'i symleiddiwyd gyda CivilCAD yn dda.
 • Cyfrifo'r ardal gyda'r opsiwn i nodi ffactor a gosod y testun y tu mewn i'r eiddo heb fod yn linell
 • Is-rannu parseli i ganrannau, ardaloedd penodol a nifer o lawer
 • Y ffrâm adeiladu awtomatig gyda gwahanol dempledi
 • Y generadur grid yn UTM a chyfesurynnau daearyddol
 • Buddsoddiad y cwrs mewn llinell

iguana

Bu'n brofiad diddorol, lle mae'r cyfraniadau ar y cyd wedi bod yn fwy defnyddiol na'r hyn a gymerodd i'w rhoi. Mae rhai ohonynt yn fwy blasus oherwydd bod ganddynt feistrolaeth dda o'r mapio a hefyd oherwydd eu bod yn gwybod bod ganddynt y cyfrifoldeb i ailadrodd yr hyfforddiant i dechnegwyr eraill ... ac eraill oherwydd y cyfle y maent yn ei weld i wneud swyddi sy'n cael eu galw yn y cyd-destun hwn "iguanas".

Mae hefyd wedi bod yn amser da i fyfyrio ar werth cynnwys y norm o beidio â thracio meddalwedd, fel rheol o onestrwydd, am hyn rydym wedi dangos swyddogaeth y trwyddedau addysgol AutoDesk fel dewis arall i ddefnyddio AutoCAD heb fynd i mewn i anghyfreithlondeb, hefyd y gymhareb budd sy'n bodoli wrth brynu PlexEarth am bris is na'r hyn y mae'r ffôn symudol yn ei gostau yn yr ystafell.

I mi, fe'i hatgoffa o'r adegau o roi Cyrsiau AutoCAD, Adnabod esblygiad ac amlbwrpasedd y gallwch ddod o hyd i newidiadau rhyngwyneb. Rwyf hefyd wedi dysgu llawer mwy nag y maent yn i mi weld beth sy'n gwneud CivilCAD fy argyhoeddi i fod yn bwnc yn aml yn y misoedd nesaf, yn enwedig gan fod bod yn feddalwedd Mecsicanaidd gweddu llawer o arferion yng nghyd-destun Sbaenaidd gofyn. Yn debyg iawn i'r Softdesk ei fod yn gwneud trefn 3D Sifil yn llawer cyflymach a gyda llai o ddryswch, ond efallai dyfodol yn werth ffordd gymharol rhwng Bentley PowerCivil gyda Autodesk Sifil CivilCAD neu 3D.

Mae llawer o ymarfer a dilynwch rai awgrymiadau a hidlwyd rhwng y llinellau, llawer ohonynt y tu allan i'r thema CAD.

Lawrlwythwch CivilCAD

Lawrlwythwch PlexEarth

Lawrlwythwch AutoCAD

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.