Cyrsiau 7 am ddim yn yr ardal Gadastre / GIS

Mae'r saith cwrs hyn yn werthfawr iawn ac yn ddefnyddiol a fydd yn cychwyn yn fuan iawn, yn rhad ac am ddim ac yn arbennig ar-lein.

Ceisiadau am Cadastre Multifinalitario yn y Diffiniad o Bolisïau Tir Trefol
imageAr-lein Cwrs (am ddim), rhyngweithiol a dwys sy'n ceisio annog archwiliad beirniadol o systemau stentaidd cyfredol mewn gwahanol awdurdodaethau America Ladin ac oddi yno, yn datblygu dewisiadau eraill methodolegol hanelu at gynigion strwythuro sy'n mynd i'r afael â'r newidiadau angenrheidiol i y broses o gyfuno system wybodaeth ddefnyddiol iawn ar gyfer gweithredu polisïau rhanbarthol hyrwyddo datblygiad trefol ar waith. (Mae'r fersiwn hwn o'r cwrs yn canolbwyntio yn arbennig realiti Ecwador stentaidd).

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Gymhwysol i Astudiaethau Trefol
imageCwrs sy'n anelu at ledaenu gwybodaeth am GIS a datblygu gwaith sydd wedi'i anelu at ddatblygu siartiau thematig a chronfeydd data defnyddiol ar gyfer gweithredu polisïau tiriogaethol newydd sy'n hyrwyddo datblygiad trefol.

Trethi Eiddo Eiddo Tiriog a Phrisiad Eiddo
imagePropitiate cwrs arholiad gwrthrychol o egwyddorion cyfreithiol, gwleidyddol ac economaidd sy'n arwain y trethiant eiddo, yn ogystal â rôl y dreth eiddo fel offeryn datblygu trefol ac effeithiau buddiol eraill. Mae'n ceisio nodi ffyrdd o oresgyn gyfrifol am anghydraddoldebau mewn systemau presennol ffactorau allweddol trwy nodi dewisiadau eraill ar gyfer gweithredu stentiau eiddo tiriog a strategaethau i sicrhau mwy o effeithlonrwydd wrth gasglu treth. Rhoddir sylw arbennig i faterion sy'n ymwneud â prisio ystad go iawn.

Mynediad a Rheolaeth Tir Trefol i'r Tlodion yn America Ladin
imageNod y Cwrs ar Fecanweithiau Mynediad a Rheoli Tir Trefol ar gyfer y Tlodion yn America Ladin yw hyrwyddo dadansoddiad beirniadol o amodau a mecanweithiau mynediad i dir trefol gan y tlawd a'r tlawd; a'i ganlyniadau yn yr amgylchedd economaidd, cymdeithasol a threfol. Mae profiadau amrywiol o reoli tir trefol mewn rhanbarthau eraill o'r byd yn cael eu harchwilio, yn ogystal â rhai sy'n dechrau dod i'r amlwg yn America Ladin.

Ariannu Dinasoedd Ladin Americaidd gyda Thir Trefol
imageCwrs yn annog archwiliad beirniadol o'r gwahanol bolisïau ar gyllido o ddinasoedd trwy dir trefol. offerynnau amrywiol o berfformiad uniongyrchol, rheoleiddiol ac ariannol, yn arbennig y dreth eiddo, a oedd yn ysgogi'r enillion cyfalaf i ariannu nwyddau a gwasanaethau trefol i segmentau helaeth o'r boblogaeth, yn enwedig incwm isel yn cael eu dadansoddi. Mae'r cwrs yn cynnwys profiadau o bob cwr o'r byd, fodd bynnag, yn pwysleisio ac ymarferion ar y cyd-destun America Ladin.

Marchnadoedd Tir Trefol yn America Ladin
imageCwrs sy'n meithrin archwiliad beirniadol o strwythuro, gweithredu a rheoleiddio marchnadoedd tir a'i fyfyrio ar broblemau economaidd, cymdeithasol a threfol. Mae amryw o bolisïau ac arferion yn cael eu dadansoddi, trafodir cymhellion a chanlyniadau profiadau o ranbarthau eraill y byd, yn ogystal â'r rhai sy'n ymddangos yn America Ladin.

Dimensiynau Cyfreithiol Polisïau Tir
imageCwrs yw cyflwyno'r gwahanol fframweithiau cyfreithiol a chyfreithiol ac egwyddorion trefol ac offerynnau cyfreithiol y gellir eu defnyddio wrth reoli dinasoedd yn defnyddio eu categorïau eu hunain o Urban Gyfraith neu strategaethau cynllunio yn seiliedig ar egwyddorion cyffredinol y gyfraith.

Gallwch weld manylion pob un yn y dolenni, mae rhai ohonynt yn ddwys. Mae pob un ohonynt yn cael eu hyrwyddo gan Sefydliad Lincoln a chânt eu cynnig o 31 mis Mawrth i 18 mis Mai o 2008. Bydd y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yn cau'r mis Mawrth 16 2008

Mae 8 yn ateb "Cyrsiau 7 am Ddim yn yr Ardal Gadwraeth / GIS"

  1. Hoffwn gymryd y cyrsiau 7 er mwyn i mi allu datblygu'r diweddariad o wastad yn well ar gyfer dinas Babahoyo-Ecuador lle rwy'n gweithio.

  2. helo Rwy'n Luis Chavez Mae gen i ddiddordeb yn y cyrsiau hyn

  3. Mae gennyf ddiddordeb mawr yn eu cyrsiau gan ein bod newydd ddechrau prosiect yn El Salvador a byddent yn ddefnyddiol iawn i mi. Byddwn yn gwerthfawrogi os ydych chi'n rhoi gwybod imi pan fyddant ar gael i gael mynediad atynt.

    Yn gywir

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.