Creu cyfarwyddiadau bocs a phellteroedd o gyfesurynnau UTM

Mae'r swydd hon mewn ymateb i Diego, o Paraguay sy'n ein gwneud ni y cwestiwn nesaf:

yn bleser i'w gyfarch ... beth amser yn ôl gan chwiliad oedd wedi dod ddamweiniol eisiau eich gwefan ac roedd yn ddiddorol iawn, ar gyfer diddanu redodd fel y ffordd i gyfathrebu byddai eich ciencia.Yo hoffi gofyn os ydych yn gwybod rhywfaint o sgript, neu ryw ffrâm rhagorwch i'n helpu i wneud y canlynol: Rwyf wedi digido mewn CAD yn polygon gyda'i bwyntiau fertigau wedi'u nodi'n dda, a'u cydlynydd UTM priodol. Gallaf eu hallforio yn berffaith i dxt i'w darllen yn excel.My gwestiwn: gwybod y data UTM o'r pwyntiau 1 ... N, mae'n bosibl cael data'r gorsafoedd, cyfarwyddiadau a phellteroedd hynny yw, o'r data rwy'n ei ddarparu , mae gan 1 X ... o Y ..., a gwybod bod y pwynt hwnnw 2 X ... Y ...; YDYCH CHI'N DIOGELWCH Â'R HYNNOD SY'N SYLWADAU AC ANGHYRDD YR UN? felly gallwch chi wneud y ffurflen ohebydd yn awtomatig? diolch ... gorau o Paraguay!

Wel, yr hyn y mae Diego ei eisiau yw Cyfesurynnau UTM yn cynhyrchu darlun o gyrsiau a phellteroedd ... ac wrth i'r Pasg ddod i ben, rwyf wedi bwyta cacennau pysgod, turjas mewn mêl ac rwyf wedi cymryd rhai lluniau da o garpedi llif melyn ... dyma'r ateb. Yn gyntaf, gadewch i ni gydnabod mai'r ffordd orau o wneud hyn yw'r offeryn cywir (Gall fod gyda'r macro Vba o Microstation, Gyda Meddalwedd neu AutoCAD Civil 3D) ond at ddibenion dysgu, a deall bod yn rhaid i chi ddefnyddio'r hyn sydd gennych mewn bywyd, gadewch i ni weld sut i wneud hynny gydag Excel.

1. Cynhyrchwch y pwyntiau

Dywed Diego wrthym fod ganddo ffordd o anfon y pwyntiau i ffeil txt, i'w agor gydag Excel, felly yn fy achos i byddaf yn ei wneud trwy Microstation. Oherwydd fy mod eisiau anfon y data i Excel, byddaf yn gosod pwyntiau ar bob fertig. Er mwyn eu gwneud yn weladwy, rwyf wedi newid trwch y llinell, ac mae'n bwysig iawn deall y bydd Microstation yn eu hanfon i'r ffeil txt yn y drefn y cânt eu creu, felly mae angen eu creu yn olynol.

microstation pwyntiau i ragori

Er mwyn eu hanfon i Excel, defnyddiwch yr offeryn "allforio", creu "ffens" sy'n cwmpasu'r holl bwyntiau a ffurfweddu'r data:

 • Rwy'n rhoi enw'r ffeil txt fel test444.txt
 • Nodais mai'r gorchymyn sydd o ddiddordeb i mi yw XYZ
 • Fformat yr unedau o "brif unedau" sydd mewn metrau
 • Dwi'n nodi mai dim ond dau ddisgyniad ydw i
 • Yna gwahanydd y coma a'r rhifo o 1

Trwy glicio ar y botwm "ffens" a chlicio ar y sgrin, creodd y system y ffeil txt a chreu rhif ar gyfer pob un o'r pwyntiau, o'r 1 i'r 36.

pwyntiau microstation i txt

2. Agorwch y tabl o Excelmicrodost txt excel

I agor y ffeil hon o Excel, gwnewch "ffeil / agor" a dewis y math o ffeiliau "ffeil testun, .prn .csv .txt" Yna yn y panel sy'n ymddangos, dewiswch fod y testun wedi'i wahanu gan atalnodau. Yn olaf, mae'r ffeil wedi'i hagor gyda thair colofn, yn y cyntaf mae'r rhifau pwynt, yn yr ail y cyfesuryn X ac yn y drydedd y cyfesuryn y.

3. Cyfrifwch Pelltertrigonometreg excel

Gadewch inni fynd yn ôl at reolau sylfaenol trigonometreg yn gyntaf. Cofiwch ein bod yn chwilio am bellter ac ongl.

gwahaniaeth yn cydlynu = Y (ei ddileu drwy dynnu x2 - x1) yn Mb = colofn gwahaniaethol cydlynu X (ei ddileu drwy dynnu y2 - y1) mewn Lc = golofn hypotenws yw'r ail isradd sgwâr b mwy sgwâr yn y golofn P ac mae hyn yn fydd gwerth y pellter.

trigonometreg hypotenuse

4. Cwrs cwrs

Nawr, ar gyfer y cwrs mae angen i ni wneud sawl cyfrifiad; ond mae pob un yn gadael o'r ongl rhwng orsaf a'r un yn olynol.sine cosine excel Cyfrifo'r ongl. Cofiwch fod y cosin o'r ongl yn gyfwerth â rhannu b rhwng c, neu'r delta x rhwng y pellter a gyfrifir fel hypotenuse.

Felly dim ond yn Excel sy'n rhannu colofn L â cholofn P. Mae'n cael ei wneud wrth gyfrifo'r fron, a fydd i rannu'r Delta Y â'r hypotenws (M gan P). Nawr am cyfrifwch yr ongl, dim ond cosis gwrthdroad sy'n berthnasol i'r golofn sy'n ei gynnwys, ac wrth i Excel ddefnyddio radians, lluoswch y gwerth gan 180 a'i rannu rhwng PI; byddai'r fformiwla yn edrych fel hyn: = ACOS (colofn R) * 180 / PI ().

Nawr i gyfrifo'r Cyfeiriadedd Dwyrain / Gorllewinol Rydym yn aseinio amod iddo: os yw'r cosin yn bositif, ysgrifennwch E, os yw'r cosin yn negyddol ysgrifennwch W. Mae'r fformiwla'n edrych fel hyn: = OS (R2 <0, »W», »E») ... mae yng ngholofn T I gyfrifo'r Cyfeiriadedd y Gogledd / De, rydym yn aseinio amod tebyg i'r un blaenorol, ond gyda'r sine; hynny yw, os yw'r sin yn bositif, ysgrifennwch N, os yw'n negyddol, ysgrifennwch S a byddai'r fformiwla fel hyn: = OS (R2 <0, »W», »E») ... mae yng ngholofn U

Nawr cofiwch fod yr ongl a gyfrifwyd yn flaenorol o'r llorweddol, yn y dwyrain a'r hyn sydd ei angen arnom mewn perthynas â'r gogledd neu'r de. Felly yn achos y pedrantau Gogledd Orllewin a De Orllewin Lloegr rydyn ni'n cymryd 90 gradd i ffwrdd, felly'r hyn rydyn ni'n ei wneud yw creu'r amod, os yw'r cosin yn negyddol, ein bod ni'n tynnu 90 ac yn y pedrantau NE a SE rydyn ni'n cymryd 90 minws yr ongl ... yng ngholofn V.

cyfrifo cwrs

Mae Colofn V yn dangos yr ongl, ond mewn fformat degol. I drosi'r degolion i raddau, munudau ac eiliadau, yr hyn a wnawn yw ei dorri â lleoedd degol sero, fel y mae yng ngholofn W. To cyfrifwch y cofnodion, rydyn ni'n tynnu'r graddau cyflawn heb y graddau cwtog ac yn eu lluosi â 60. Yna rydyn ni'n eu cwtogi â lleoedd degol sero fel mae'n ymddangos yng ngholofn Y. Rhag ofn yr eiliadau, mae'r cofnodion yn cael eu tynnu heb y munudau cwtog, a'u lluosi â 60. Yn olaf, mae'r eiliadau'n cael eu cwtogi i ddau le degol ... byddwch yn ofalus, os nad oedd gan y cyfesurynnau UTM a ddefnyddiwyd fwy na dau le degol, ni fydd gwerth degol yr eiliadau union iawn felly byddai'n well eu gadael i ddegol.

5. Creu tabl o gyfeiriadau a phellteroedd

Y tymhorau.

cyfarwyddiadau a phellteroeddAr gyfer hyn defnyddiais y fformiwla gytûn, felly rwy'n ychwanegu'r gell sydd â'r rhif 1, yna'r gofod cysylltnod gofod, ac yna'r gell gyda'r rhif 2; y ffordd honno rwy'n aros ar ffurf gorsafoedd «1 - 2»

Y pellteroedd.  Daw'r rhain o'r golofn hypotenuse.graddau munud ac eiliad

Y cwrs.  Mae hyn yn unig yn ei gwneud yn ofynnol i ddod â'r gwerth cyfrifo yn y colofnau a gyfrifwyd yn flaenorol, ac ar gyfer y gell i ychwanegu'r symbol gradd, caiff cofnod neu eiliad ei greu yn eiddo'r gell fel y dangosir yn y ddelwedd. Yn ychwanegol, rwyf wedi ychwanegu colofn o arsylwadau, oherwydd yn arolygon topograffig mae angen fel arfer. O'r fan hon gallwch chi lawrlwytho'r ffeil mewn fformat DWG, mewn fformat DGN, y ffeil Excel a'r ffeil txt.

Felly hynny dyma'r ffeil yn Excel gallwch greu'r tabl penawdau a phellteroedd o gyfesurynnau dilyniannol UTM. I ychwanegu pwyntiau, gallwch chi gopïo colofnau a'u mewnosod, mae'n well oherwydd fel hyn rydych chi'n gwarantu'r fformwlâu, gan geisio parchu'r rhes gyntaf a'r rhes olaf. Rhaid i chi hefyd gopïo'r data o'r pwynt cyntaf hyd at ddiwedd y cyntaf, fel bod yr orsaf olaf yn cael ei chyfrif yn dda.

Yma gallwch chi lawrlwytho'r templed i greu blwch o Bearings a pellteroedd o gyfesurynnau UTM.

 

lwytho i lawr rumbosMae'n gofyn am gyfraniad symbolaidd ar gyfer y lawrlwythiad, y gallwch chi wneud ag ef PayPal neu gerdyn credyd.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

41 Yn ymateb i "Creu tabl o gyfeiriannau a phellteroedd o gyfesurynnau UTM"

 1. Mae offeryn o'r enw Calculo_Topográfico.exe, byddwch yn awtomeiddio'r broses o drosi i UTM cyfesurynnau taenlen, gan gynnwys onglau, Bearings a phellteroedd, yn ogystal ag offer defnyddiol eraill fel dod o hyd i'r gwall tebygol yr arolwg, naill ai i'r dwyrain neu ongl yn ôl pellter, yn lleihau polygon yr ardal a geisir drwy addasu un ochr neu ongl, ddelfrydol ar gyfer dismemberment, ac yn arbennig i chi greu'r llun yn AutoCAD, sy'n eich galluogi i gopïo a gludo (neu) Peilot (au) o bolygonau gyda eich bod chi'n gweithio; Mae hefyd yn allforio y data a gafwyd i fformatau'r gorsafoedd cyfan, er mwyn llwytho (neu lawrlwytho) y wybodaeth.

 2. Templed ardderchog, rwyf wedi cynhyrchu macro yn uniongyrchol mewn Microstation sy'n gwneud yr un peth i mi ac yn ei allforio i ffeil txt.

 3. Rwyf wedi bod yn fodlon iawn ac ar yr un pryd mae'n ddrwg gennyf am fethu â lawrlwytho'r cais, gan na allaf wneud y cyfraniad symbolaidd, gan nad wyf yn cynhyrchu ar hyn o bryd? yn fy mhroffesiwn fel syrfëwr ac yn ddiffuant mae gennyf ddiddordeb yn y wybodaeth honno i ehangu a chryfhau fy mhroffesiwn, os gallwch chi fy ngwneud i'n ffafrio ei hanfon ataf, byddaf yn diolch yn fawr
  Gweriniaeth Dominica Samana

 4. Rhagorol, mae'n ddefnyddiol iawn !! ond yr wyf newydd wneud y cyfraniad ac nid oeddem wedi lawrlwytho'r templed ..
  Cofion

 5. Hi, prynhawn da, a oes gennych erthygl neu enghreifftiau o'r cyfrifiad ffactor graddfa? hy y cais a'r pwysigrwydd, cyfarchion o Fecsico

 6. Yn ardderchog, gyda'r canllaw hwn roeddwn i'n gallu creu dalen ragorol sy'n cyfrifo cyfarwyddiadau, diolch am rannu'r wybodaeth werthfawr hon.

  Cyfarchion o Nicaragua

 7. Hola, como esta? Yr wyf yn gobeithio yn dda, rwyf am weld os gallaf helpu wrth i chi ffigur oh tynnu pellter rhwng dau bwynt a'u cyrsiau gyda gyfesurynnau oh hytrach gyda lledredau a hydredau oherwydd gallaf ei wneud gyda xy coordendas UTM gyda fy mod yn cael unrhyw broblemau, ond ni allaf wneud hynny cyfesurynnau eraill a ddangosir ar y mapiau o Google Earth.
  cyfarchion ... gobeithiaf eich ateb os oes modd ..

 8. Ffrindiau, wrth ddarllen eich cwestiynau am gyfrifiadau topograffig, cynhyrchu “tablau” o gyfesurynnau a labelu berynnau a phellteroedd yn Autocad, rwy'n argymell defnyddio'r offeryn CIVILCAD, a ddatblygwyd ym Mecsico, mae'r modiwl hwn yn gwneud awtocad yn offeryn o gyfrifiadau topograffig, proffiliau. , adrannau, cyfuchliniau, ac ati, ac ati.
  O ran eich cwestiynau cydlynu fflat UTM, mae gan bob rhaglen broses GPS (datrysiadau GNSS ar gyfer promarks, datrysiadau Ashtech ar gyfer Promark 2, Spectra Precision Survey Office ar gyfer GPS Epoch 10 a 50, ac ati) arferion trawsnewid rhwng systemau. cyfesurynnau, y cyfan sydd ei angen arnynt yw o leiaf un neu fwy o gyfesurynnau yn UTM ac mewn cyfesurynnau "gwastad" (hynny yw, y cyfesurynnau y maent am eu defnyddio gyda chyfanswm yr orsaf) a bydd y rhaglenni'n cyfrifo'r ffactorau graddfa a'r wybodaeth angenrheidiol sydd ei angen arnynt, dim ond darllen llawlyfrau cyfatebol eu hoffer a chynllunio'r casglu data yn dda. Cyfarchion o Ddinas Mecsico. Fy e-bost yw gilberto1@sitg.com.mx.

 9. Byddai'n rhaid gwneud addasiadau i'r bwrdd, ond gallai fod yn dda. Os ydych chi'n anfon esiampl i ni, gallwn ni roi cynnig arni.

 10. Cyfraniad ardderchog. Mae gen i fy mwrdd eisoes yn barod. Hoffwn wybod a allech chi fy helpu i gael yr onglau ymyrryd gyda'r data sydd eisoes yn meddu ar y tabl hwn. Diolch i chi !!

 11. Athro, ac ar gyfer y broses wrth gefn?
  O gyfarwyddiadau i gyfesurynnau daearyddol?
  Diolch yn fawr iawn

 12. rydych chi'n iawn, mae'n digwydd bod lled band geofumadas.com, lle maent yn cael eu cynnal ffeiliau a delweddau o'r blog hwn wedi mynd heibio. Bydd yn rhaid i mi fynd i fyny'r lled, ceisiwch yn ddiweddarach.

 13. beth am, ceisiwch lawrlwytho'r ffeil excel ond nodwch nad yw ar gael, gallaf helpu gyda hyn.

  Cofion

 14. Dylech fod yn fwy penodol nag yr ydych yn ei olygu â chydlynu topograffig.

  Oeddech chi'n dweud daearyddol yn ogystal â graddau, munudau, eiliadau? Am hynny, gallwch chi ei ddefnyddio yr offeryn hwn.

  Os na wnaethoch chi gyfeirio at hynny, gwelwch a ydych yn rhoi enghraifft i ni i'ch helpu chi.

 15. Mae gen i gyfesurynnau UTM wrth i mi eu lleihau i gydweithrediadau topograffig.

 16. Y mwyaf ymarferol yw eich bod yn cyfrifo arwynebedd yn AutoCAD, sydd yn edrych i nid yn unig yn cyfrifo arwynebedd, ond yn gwirio cau, efallai bod rhywfaint templed sy'n gwneud yr hyn yr ydych ei eisiau, ond ddim yn gwybod.

 17. Mae'r dudalen yn dda iawn. Hoffwn wybod sut i gyfrifo (yn Excel) yr ardal sy'n deillio o'r polygon a gynhyrchir o lwytho'r ochrau a'r bearings a gafwyd yn y maes. Rwy'n drafftiwr ac rwy'n defnyddio'r rhaglen Autocad, a'i gyfuno â thablau Excel.
  Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr eich diddordeb wrth ymateb i'm hymholiad.
  Cofion gorau o Asuncion o Paraguay
  Mabel

 18. Rwy'n credu eich bod yn ddryslyd y weithdrefn, os nad oes gennych chi gyfesurynnau utm, does dim rhaid i chi edrych amdanynt. Rhaid ichi ddehongli beth yw eich braslun o'r gwrthryfel yn ei ddweud, mae man cychwyn, os nad yw'n dweud cydlynu, ei roi yn unrhyw le, yna gwelwch a oes cwrs a phellter i fynd i'r pwynt nesaf.

 19. Nid yw'r ffeil ar gyfer hynny, sef cyfrifo blwch y Bearings yn seiliedig ar bwyntiau gyda chydlynu

 20. Maestro Alvarez, mae'r ffeil hon yn cyfrifo cyfesurynnau UTM o groestoriad a godwyd gyda thraffig a lefel yn wych, ond ni allaf ei ddeall o hyd.

 21. Edrychwch ar gyfaill o Peru fe anfonodd templed i mi gyda'r ymholiad ond ni allaf ddeall bod UTM wedi'i osod ar y dechrau rhwng pob DP, wrth i'r ffeil atodi

 22. Helo Jcp, deallaf fod gennych linell ganolog, gyda gorsafoedd a phob gorsaf yn berpendicwlar i'r dde ac i'r chwith. Rwy'n credu mai'r peth mwyaf priodol yw na cheisiwch gael y cydlyniad, ond yn gwneud cylchoedd o'r ganolfan, gan osod y pwynt wrth groesffordd y cylch a'r llinell.

  byddai hyn yn golygu bod gennych rywbeth tebyg i'r ymarfer hwn

  http://geofumadas.com/construir-curvas-de-nivel-usando-autocad/

  Yna i ychwanegu'r drychiadau mae'n ffurfweddu ffurflen bwynt lle gallwch nodi hyn, gallwch roi'r drychiad.

 23. Alvarez Annwyl Mr. Rwy'n defnyddio 3d sifil 2009, rwy'n nodi pwyntiau UTM yn y fformat .cvs ond nawr mae'n rhaid i mi drosi'r croestoriadau a godwyd gyda thraffig a lefel i UTM yn rhagori, mae gen i echel ddiffiniedig ac mae fy man cychwyn 0 + 000 yn ei godi gyda GPS i'w georeference ... sut mae cyfrif pwyntiau POI fy echel a'r adrannau i UTM

  Rydw i o Honduras

  jcpescotosb@hotmail.com

 24. Mewn gwirionedd, mae'r cyfesurynnau sydd gennyf eisoes mewn utm, ond rwyf am eu lleihau i'r awyren topograffig er mwyn eu gweithio yn y maes

 25. Edrychwch, nid wyf wedi defnyddio'r Addewid hwnnw ond rwy'n ei weld yn edrych yn debyg iawn i'r Mapper Symudol erioed o Thales.

  Yn hyn o beth, gwnais hynny:

  1 Pwyswch y botwm «MENU»
  2 Dewiswch «Unedau Map»
  3 Dewiswch «System gydlynu» a dewis UTM
  4 Rydych chi'n dewis «Datum» ac yma rydych chi'n nodi WGS84

 26. maen nhw'n fach, maen nhw'n brand 2, ym mhrif ddinas XMUMX, byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth y gallwch ei ddarparu.

 27. … Ahem, ahem… 🙂

  A pha fath o gps, gwneud a model y maen nhw'n eu defnyddio?
  Pa wlad ac ardal ydych chi?

 28. Annwyl Alvarez, yn anad dim cyfarchiad, yr wyf yn sylwi bod eich gwybodaeth yn topograffeg a meddalwedd yn uwch, efallai y byddaf yn gallu helpu, mae'r cwmni Rwy'n gweithio i, rheoli GPS, ac rwyf eisiau gwybod sut yr wyf yn addasu'r gyfesurynnau UTM o gyfesurynnau topograffig O PLANAS, ar gyfer rheoli meysydd, rwyf wedi chwilio am lawer o wybodaeth a byddwn yn gwerthfawrogi'ch ymateb.

 29. Paul, eich gwerthfawrogiad yn iawn, yr wyf eisoes wedi gwneud cywiro ysgrifennu, yw colofn L rhwng colofn P

  Y broblem arall rydych chi'n ei godi, rwy'n credu eich bod wedi methu â chwblhau'r sylw i allu ei ddadansoddi

 30. Dilynais y cyfarwyddiadau gam wrth gam. yn ddamcaniaethol, deallais, ond yn ymarferol, nid wyf wedi llwyddo i gyflawni canlyniadau da.
  Mae Mae yn ymddangos fel dwi'n gwneud rhywbeth o'i le. hefyd yng nghyfluniad yr unedau Autocad â rhan yr onglau a'r cyfeiriad, nid wyf yn glir iawn.
  Rwyf am awgrymu eich bod yn adolygu'r rhan o'r onglau rwy'n credu bod gwall, lle mae'n dweud "rhannu colofn N â cholofn P" Rwy'n credu ei bod yn golofn L yn ôl colofn P.
  Mae gwall arall o ysgrifennu hefyd yn ymddangos wrth gyfrifo tueddiadau Gogledd / De, dywed y fformiwla: fyddai: = OS (R2

 31. os ydych chi'n golygu plot wedi'i fesur mewn ardal lle mae'r ardal yn newid ... ni fydd yn gweithio i chi.

  Os ydych yn golygu cael y cyfesurynnau hynny mewn parth cyffredin arall, ni ddylid newid unrhyw un oherwydd eich bod i fod i fod yn sôn am yr un lledred, felly mae'r cyfesurynnau yn gyfwerth

 32. Helo,

  Roeddwn i'n hoffi'r addasiad hwn yn rhagorol, mae gennyf gwestiwn

  Sut mae'n berthnasol pan fydd newid yn y brindle?

  diolch

  John

 33. mmm, anfonwch y sgript yr ydych yn ei sôn yn y post sydd gennych, i mi ei adolygu.

  Byddaf yn gweld beth sydd drosodd yno

 34. impeccable !!! Nawr ewch i 100%, rwyf wedi ei ddefnyddio ac mae'n wir! Diolch yn fawr iawn, rwyf wedi bod yn ddefnyddiol.

  Cwestiwn amdano, gan ein bod mewn prosesau awtomeiddio. Gan ddefnyddio’r AutoCAD, gan olrhain y polygon georeferenced, gyda’i fertigau UTM hysbys, yr hyn sydd ei angen arnaf yw marciwr y segmentau, felly pan fyddaf yn clicio arnynt, byddaf yn rhoi eu label cyfatebol iddynt, er enghraifft: 176.35

 35. OK, rwyf eisoes wedi llwytho fersiwn 2 o'r ffeil excel. Y rheswm oedd bod yn rhaid tynnu'r ongl i 90 yn y quadrantiaid NE a SE.

  Rhowch gynnig iddo a gadewch i mi wybod.

  Rhaid ichi fod yn glir, y defnyddir y mwyafrif degolion yn y cyfesurynnau UTM, yn newid degolion yr eiliadau.

 36. mmm, mae'n iawn, rwy'n credu fy mod yn gwybod sut i'w datrys

  Fe'i gwnewch yn siŵr pan fyddaf yn dychwelyd i'm tŷ.

 37. athrawes barch, yn gyntaf oll diolch i chi am eich ymateb cyflym, rwy'n cyrraedd yn iawn!
  Dywedais wrtho ei fod wedi fy helpu llawer, roeddwn yn ei brofi, er fy mod eisiau mynegi amheuaeth / awgrym / pryder: mae'n cyfrifo'r pellter yn dda iawn, nawr mae'r ongl yn rhoi'r cyflenwol i mi, er enghraifft yn lle bod yn 88d13'13 » 1d21'47 »!!! Rhaid iddo fod yn addasiad bach ac rydyn ni wedi gwneud! Diolch eto am eich help !!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.