Cyhoeddiadau geo-beirianneg 6 i'w lawrlwytho am ddim

Heddiw, byddwn yn cyflwyno e-lyfrau a chyhoeddiadau i ddeall y cynnydd technolegol ym maes peiriannu peirianneg a'i heffaith ar fywyd bob dydd. Pob opsiwn yn rhad ac am ddim ac yn hawdd i'w gael.

Yn wyneb twf fertigaidd y dechnoleg a gymhwysir i'r ardal geo-ofodol, mae'n bwysig cadw'r wybodaeth ddiweddaraf fel bod ein cyfraniadau llafur yn parhau i fod â'r un gwerth neu un hyd yn oed yn uwch. Am y rheswm hwn, rydyn ni'n dod â chwe chylchgrawn neu e-lyfr atoch i'w lawrlwytho am ddim a fydd yn eich helpu i wybod a deall y tueddiadau neu'r gwelliannau technegol newydd y gellir eu rhoi ar waith yn y maes rydych chi'n gweithredu ynddo.

GPS byd

Dyma gyfrol n ° 28 y daflen honHyrwyddiad ar-lein sy'n dod â North Coast Media. Mae'n cynnig tanysgrifiad am ddim i ddysgu mwy am y busnes a'r offer newydd a ddefnyddir yn yr ardal lleoli mordwyo a byd-eang. Fel arfer, dewch â gwybodaeth a diweddariadau gan y diwydiant. Mae'n sôn am gorfforaethau pwysig, rheolwyr dylanwadol, peirianwyr rhagorol, y systemau gweithredu data newydd sy'n dechrau dod i'r amlwg yn y maes, ymhlith llawer o bethau eraill; Mae hefyd yn bosibl darganfod sut a ble fydd y digwyddiadau a'r confensiynau nesaf. O ran y rhifyn hwn a'r cynnwys newydd y mae'n ei gyflwyno, gallwch ddarllen am y symbolau newydd sy'n cael eu gyrru gan y newidiadau cyson yn y diwydiant lleoli byd-eang, y "chwaraewyr" newydd sy'n ymddangos yn y fan a'r rhai arloesol sy'n chwyldroi'r ardal fel Mae hyn yn wir am geisiadau mapiau smart (apps MapSmart). Yr olaf yw'r pwynt mwyaf arwyddocaol o'r gyfrol hon 28; wedi cyfeirio at offer newydd sy'n dod i'r amlwg yn casglu data a gwybodaeth mewn amser real a chaniatáu i'r defnyddiwr brofiad cyflym, defnyddiol iawn, gyda rhyngwyneb cyfeillgar ac yn anad dim, gyda chasgliad yn seiliedig ar y cyfleustodau yr ydym yn ceisio amdanynt.

Lawrlwytho cylchgrawn

Rhesymau 5 i gymryd lle dyfeisiadau GPS perchnogol gydag atebion symudol modern.

Heb adael y byd geolocation, mae ail gynnig am ddim a gyflwynir gan TerraGo Technologies. Fel y dengys y teitl, mae'r testun hwn yn dweud wrthym fanteision symud tuag at ddefnyddio cymwysiadau arferol i'w defnyddio mewn dyfeisiau symudol y mae eu defnydd yn mynd y tu hwnt i gipio data syml. Mae'r cylchgrawn ar-lein hwn yn ein galluogi i wybod y gwahanol agweddau i'w hystyried wrth wneud y newid hwnnw a'r manteision a all gyfuno yn yr offer technoleg diweddaraf hyn. Mae'r pwyntiau'n ganolog ac maent yn: cost, meddalwedd, caledwedd, data a chynhyrchiant. Mae hefyd yn cwmpasu pynciau o ddiddordeb ar dderbyniad GPS.

Lawrlwytho cylchgrawn

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am geolocation, tueddiadau newydd ac i wybod y meddalwedd a'r hardwares mwyaf modern, rydym yn argymell eich bod yn darllen erthyglau yr ydym wedi'u cyhoeddi ar ein gwefan, megis «Lawrlwytho mapiau a chynllunio llwybr gan ddefnyddio BBBike». Os ydych chi hefyd eisiau gwybod sut y gallwch chi ddefnyddio'r technolegau hyn o fewn yr ymweliad yn y gweithle «TopView - Cais am arolygu ac arolygu»

Paratoi ar gyfer tynnu allan

Mae hwn yn Ebook hollol rhad ac am ddim ac yn hawdd ei lawrlwytho o DronDeploy. Diolch i'r ffyniant drôn sydd wedi digwydd ers ychydig flynyddoedd yn y gylchran hon, mae llawer o gwmnïau'n ystyried ymgorffori'r offer hyn i wella ansawdd eu prosesau, eu gweithdrefnau a'u gwasanaethau. Oherwydd ehangu'r diwydiant hwn, gorfodwyd llywodraethau gwahanol wledydd i reoleiddio'r defnydd o'r dechnoleg hon.

Yn "Paratoi ar gyfer cipio" gallwch ddeall y rheolau newydd y bydd yn rhaid i chi eu hystyried wrth ddefnyddio dronm, mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am brynu a gwerthu'r ddau ddyfais a'r feddalwedd a ddefnyddir. Un arall o'r uchafbwyntiau yw'r proffesiwn newydd sy'n deillio o'r arloesedd technolegol hwn, y cynlluniau peilot. Mae'r cyhoeddiad hwn yn esbonio sut y cânt eu hyfforddi a'u cyflogi; yn ychwanegol, mae'n dweud sut y gellir lleihau risgiau a pha fathau o yswiriant i'w hurio i wneud gwaith drone. Yn olaf ond nid yn lleiaf, rhowch sylwadau ar y ffordd y dylid eu gofalu a'u hatgyweirio rhag ofn y byddant yn cael eu niweidio.

Lawrlwythwch ebook

Golygfa o'r awyr o'ch ardal waith

Yn dilyn yr un tonig mae'n ymddangos bod yr e-lyfr hwn heb unrhyw gost wedi'i gyflwyno hefyd yn clywed DronDeploy. Yn yr achos hwn, gallwch weld cymhwyso drones yn ymarferol yn y gwahanol gwmnïau sy'n ymroddedig i adeiladu. Mae'r defnydd a roddir i'r offeryn hwn nid yn unig i olrhain sut mae prosiect penodol yn mynd, ond gellir ei ddefnyddio hefyd yn y cyfnod cyn-adeiladu i ymchwilio i'r tir o safbwynt llawer ehangach a chreu mapiau . Mae hefyd yn cyflwyno enghreifftiau o gwmnïau a oedd yn arfer defnyddio drones a sut yr oeddent yn gyfrifol am y diogelwch y mae hyn ei angen a gweithredu meddalwedd i wneud y mwyaf o berfformiad y dechnoleg newydd hon. Mae'r ffaith y bydd mwy a mwy o ddroniau'n meddiannu lle sydd o bwys mewn cwmnïau yn arwain at yr angen am fwy o wybodaeth fel bod ei gymhwysiad mor broffesiynol â phosib; dim ond y cyhoeddiad hwn sy'n dod â gweledigaeth ddiddorol o bopeth sy'n angenrheidiol er mwyn i chi beidio â hepgor unrhyw fanylion os ydych chi am ddechrau neu berffeithio'r arfer hwn.

Lawrlwythwch ebook

Mae Legrand yn defnyddio arddangosiadau rhith-gynnyrch yn 3D i gyflymu gwerthiannau, gan sicrhau twf o 106%

Y pumed cynnig yw systematization y profiad gan Kaon Interactive. Mae'r cwmni Gogledd America yn ein cyflwyno i ni sut y gellir manteisio ar dechnoleg 3D i gyfathrebu a dyfnhau marchnata busnes. Mae'n ddiddorol ymagwedd Kaon, yn yr ystyr o ddefnyddio meddalwedd 3D ar gyfer gweithredu strategaethau neu lwyfannau newydd ym maes gwasanaeth cwsmeriaid. Amcan y cwmni a phwynt canolog y cylchgrawn ar-lein hwn yw symleiddio'r profiad i ddefnyddwyr, i gryfhau'r berthynas, adeiladu teyrngarwch rhwng y gwerthwr a'r rhai sy'n prynu cynnyrch. Mae'r cylchgrawn yn cyflwyno amrywiaeth o arddangosiadau rhyngweithiol sy'n ein gwneud yn meddwl am lawer mwy o geisiadau na modelau confensiynol mewn pensaernïaeth a pheirianneg lle mae'r 3D eisoes wedi gosod yn dda.

Lawrlwytho cylchgrawn

Canllaw ar gyfer cymharu meddalwedd ar gyfer yr amcangyfrif yn yr adeiladwaith

Daw'r cyhoeddiad diweddaraf hwn i'n dwylo gan Gyngor Meddalwedd. Mae'r canllaw hwn yn ein cyflwyno i ni am y cymhlethdodau wrth ddewis meddalwedd ar gyfer rheoli costau, cardiau uned, cyllidebau, amcangyfrifon, tueddiadau'r farchnad a'i gysylltiad â'r amgylchedd adeiladu.

Lawrlwytho cylchgrawn

Nid yw'r cynigion hyn a ddygwn atoch yn ddim mwy nag ymgais i ddod â chi'n agosach at yr offer diweddaraf a mwyaf defnyddiol y mae newidiadau technolegol yn eu creu ym maes Geo-beirianneg. Gall cymhwyso rhai o'r syniadau a ddympiwyd yn y cyhoeddiadau rhad ac am ddim hyn ddod â buddion naill ai ar ffurf gwelliannau yn yr hyn a wnawn, ond yn fy ngwerthfawrogiad personol, mae gwerth ychwanegol diddorol wrth agor y meddwl a deall lle mae'r agweddau'n cerdded. lle mae'n rhaid i chi fod yn gystadleuol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.