Retro 286

Mae pethau anhygoel yn digwydd yn y byd -Roeddwn i'n dweud wrth Ursula- Yno yno, ar ochr arall yr afon, mae pob math o ddyfeisiau hud, tra byddwn yn parhau i fyw fel asynnod. (Can mlynedd o Solitude)

Blynyddoedd pan oedd yn yr ysgol uwchradd, daeth peiriannydd Nicaraguan â 286 i ddaliad y prosiect, gyda monitor modfedd 15 monocromatig. Rwy'n cofio cael fy syfrdanu i weld sut y gellid cario'r kardex ar sgrin o lythyrau gwyrdd a gyfarchwyd gan enw Foxbase, gyda chaeadau a newidiodd tôn mewn ymateb i'r bysellfwrdd -nid oedd llygoden- Yna gallwn weld y gellid dod o hyd i'm gwallau â llaw yn hawdd, oherwydd lansiwyd y rhestr mewn bron clic, a chefais i gymharu'r allbynnau ar bob dydd i ganfod pa archeb a aeth o'i le ... gelwir pawb â gorchymyn gwych "gwneud dyfeisgar".

-Nid yw'n addas i chi- Dywedodd Villavicencio wrthyf, dyna oedd ei gyfenw. Mae ar gyfer Jorge. Pwy oedd pennaeth y warws a'r gyflogres; roedd yn ymddangos bod math o ddyn llythrennog a oedd, o'r ysgrifenyddion a ysgrifennodd, wedi dysgu oddi wrth yr Eifftiaid, yn dda yn ei fwriadau ac i bwy y cafodd ei alw'n Barba Juca.

Achosodd y ddyfais honno gymaint o chwilfrydedd i mi, nes i mi gyrraedd eiliadau o unigedd yn mynd i mewn i'r gwahanol arferion a adeiladwyd mewn dewislen o lythyrau gan banel a agorodd heb hyd yn oed ddangos consol DOS. Nid oeddwn yn ymwybodol iawn o beth oedd rhai rhaglenni, llawer ohonynt yn iwtilitaraidd, a dyna pam y cefais fy ngorfodi i chwarae'r ddyfais ddiogel ar gyfer fy ngobaith drwy wneud newidiadau yn Pori modd i weld a oedd diweddaru'r ffurflenni yn ddeinamig.

Mae hynny wedi bod yn llawer o flynyddoedd yn ôl, er mai ychydig sydd wedi newid fy mania i wybod beth all newydd fod mewn tegan technolegol nad yw wedi cyffwrdd â'm bysedd. Rhaid iddo fod yn y gwaed. Wrth edrych ar y llun hwn, mae'n dangos y cyfrifiadur cyntaf (Pentium MMX) fy mod wedi cyrraedd fy ffrwyth gyda ffrwyth fy ngallu cwsg yn dod â chymysgedd o hiraeth a boddhad i mi am y diwrnodau hynny ... dyna pam roedd y swydd amhendant hon yn amhendant.

Mae'r ferch sy'n goleuo fy llygaid yn dweud bod hud yn y llun hwnnw. Erbyn hynny, fy mab oedd enaid y teulu, a peloncete o centimetrau 54 o uchder, a aeth ac a ddaeth yn sownd yn y cebl modem a groesais i gysylltu â'r Rhyngrwyd gyda ffôn yr ystafell. Yn y llun syml hwnnw, canolbwyntiwyd ar fywydau fy mywyd, fy mab, y pen a roddodd fy ngwraig i mi, y ddesg a ddefnyddiwyd gennym a brynwyd a'r offeryn yr wyf yn amorteiddio morgais fy nhŷ yn ystod cyfnod pan nad oedd y cyflog yn ddigonol.

Dyma fywyd y newid. Dyma sut mae technolegau anweddus. Pwy fyddai'n meddwl y byddwn yn rhoi rhan dda o'm hamser rhydd i ysgrifennu am yr hyn sy'n digwydd yn yr amgylchedd hwn? A chyda'r hyn mae hyn wedi esblygu, rwy'n dal i deimlo fel hobïau i wario yn y ddwy flynedd nesaf ... ar gyfer arddull Mac, ar gyfer egwyddorion i Ubuntu, ar gyfer collfarn feddalwedd OSGeo ... byddwn yn gweld.

Do ... mae sawl peth wedi newid: o SAICIC Es i Neodata, o AutoCAD i Microstation, o Homestead i WordPress, o'r bwrdd gwaith i'r Ipad, o'r gyriant caled i Dropbox, o'r 64 kbps i 3G, stopiodd fy mab i fod yn unigryw i cyrraedd y babi ... mae nifer o bethau wedi newid, ac eithrio'r ferch sy'n parhau i oleuo fy llygaid 14 flynyddoedd yn ddiweddarach, adnewyddu fy nesg i wneud cytgord â'u manylion a fy mab sy'n gwario dyfeisio sut i addasu gweadau ac effeithiau mewn gemau efelychiadol.

Amseroedd da Bendigedig ydym ni a allai weld cymaint o newid, addasu a mwynhau'r creaduriaid hyn a newidiodd y stereoteipiau a gawsom o briodas.

Atebion 2 i "Retro 286"

  1. Pa mor dda y canfu hi pwy roddodd siâp i'w gwifrau a'i chalon oherwydd ei bod yn dal i fod y ferch sy'n goleuo ei llygaid ... yn yr un modd mae'n achosi i loliesnnod byw yn y stumog y bachgen sy'n edrych arna i gyda chariad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.