Retro 286

Mae pethau rhyfeddol yn digwydd yn y byd -Roeddwn i'n dweud wrth Ursula- Yno yno, ar ochr arall yr afon, mae pob math o ddyfeisiau hud, tra byddwn yn parhau i fyw fel asynnod. (Can mlynedd o Solitude)

Roedd hi'n flynyddoedd pan oeddwn i yn yr ysgol uwchradd y daeth peiriannydd o Nicaraguan â 286, gyda monitor unlliw 15 modfedd, i warws y prosiect. Rwy'n cofio cael fy syfrdanu wrth weld sut y gellid gwisgo kardex ar arddangosfa o lythrennau gwyrdd a oedd yn cyfarch enw Foxbase, gydag arlliwiau'n newid traw mewn ymateb i'r bysellfwrdd -nid oedd llygoden-. Yna roeddwn i'n gallu gweld bod modd dod o hyd i'm gwallau â llaw yn hawdd, ers i'r rhestr gael ei lansio mewn bron i un clic, a dim ond ar bob diwrnod yr oedd yn rhaid i mi gymharu'r allbynnau i ddarganfod pa ymholiad oedd yn anghywir ... i gyd â gorchymyn rhyfeddol o'r enw "gwneud dyfeisgar".

 

-Nid yw'n addas i chi- Dywedodd Villavicencio wrtha i, sef ei enw olaf. Mae ar gyfer Jorge. Pwy oedd pennaeth warws a chyflogres; boi braidd yn llythrennog a oedd, o'r sgriblo a ysgrifennodd, fel petai wedi dysgu gan yr Eifftiaid, yn dda yn ei fwriadau ac a elwid yn Barba Juca yn serchog.

 

Achosodd y ddyfais honno gymaint o chwilfrydedd imi nes imi ddod i ben mewn eiliadau unigol wrth fynd i mewn i'r gwahanol arferion a oedd wedi'u cynnwys mewn dewislen o lythyrau gan banel a agorodd heb hyd yn oed ddangos y consol DOS. Nid oeddwn yn ymwybodol iawn o beth oedd pwrpas rhai rhaglenni, llawer ohonynt yn iwtilitaraidd, a dyna pam y gwaharddwyd imi gyffwrdd â'r ddyfais ddiogel oherwydd bod fy antics yn gwneud newidiadau yn y modd Pori i weld a oedd diweddariad y ffurflenni yn ddeinamig.

Roedd hynny lawer o flynyddoedd yn ôl, er nad oes llawer wedi newid fy mania am wybod pa mor newydd y gall fod mewn tegan technolegol nad yw fy mysedd wedi ei gyffwrdd. Rhaid iddo fod yn y gwaed. Pan fyddaf yn edrych ar y llun hwn, sy'n dangos y cyfrifiadur cyntaf (Pentium MMX) fy mod wedi cyrraedd fy ffrwyth gyda ffrwyth fy ngallu cwsg yn dod â chymysgedd o hiraeth a boddhad i mi am y diwrnodau hynny ... dyna pam roedd y swydd amhendant hon yn amhendant.

Mae'r ferch sy'n goleuo fy llygaid yn dweud bod hud yn y ffotograff hwnnw. Erbyn hynny fy mab oedd enaid y teulu, a peloncete 54 centimetr o daldra, a ddaeth ac a aeth yn ymglymu ei hun yn y cebl modem y croesais i i gysylltu â'r Rhyngrwyd gyda'r ffôn yn yr ystafell fyw. Yn y llun syml hwnnw canolbwyntiwyd nwydau fy mywyd, fy mab, y gorlan a roddodd fy ngwraig imi, y ddesg hen a brynwyd gennym a'r offeryn y gwnes i dalu'r morgais ar fy nhŷ yn ystod cyfnod pan nad oedd y cyflog yn ddigonol.

Cymaint yw bywyd cyfnewidiol. Felly hefyd dechnolegau darfodedig. Pwy fyddai’n meddwl y byddwn yn y pen draw yn treulio rhan dda o fy amser rhydd yn ysgrifennu am yr hyn sy’n digwydd yn yr amgylchedd hwn. A chyda'r hyn y mae hyn wedi esblygu, rwy'n dal i deimlo mania am fy pasio yn ystod y ddwy flynedd nesaf ... yn ôl arddull i Mac, yn ôl egwyddorion i Ubuntu, trwy argyhoeddiad i feddalwedd OSGeo ... gawn ni weld.

Ydw ... mae sawl peth wedi newid: o SAICIC euthum i Neodata, o AutoCAD i Microstation, o Homestead i WordPress, o'r bwrdd gwaith i'r Ipad, o'r ddisg galed i Dropbox, o 64 kbps i 3G, rhoddodd fy mab y gorau i fod yn unigryw yn Mae'r babi yn cyrraedd ... mae sawl peth wedi newid, ac eithrio'r ferch sy'n parhau i oleuo fy llygaid 14 mlynedd yn ddiweddarach, gan adnewyddu fy nesg i'w gwneud hi'n cyd-fynd â'i manylion, a fy mab sy'n dal i ddyfeisio sut i addasu gweadau ac effeithiau mewn gemau wedi'u hefelychu.

Amseroedd da. Gwyn ein byd ein bod wedi gallu gweld cymaint o newid, addasu a mwynhau'r creaduriaid hyn a newidiodd ein stereoteipiau o briodas.

2 Yn ymateb i "Retro 286"

  1. Mae'n dda iddo ddod o hyd i rywun i siapio ei geblau a'i galon oherwydd hi yw'r ferch sy'n goleuo ei lygaid o hyd…. Yn yr un modd, mae'r bachgen sy'n edrych arnaf gyda chariad yn achosi ieir bach yr haf yn fy stumog.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.