Map Bentley XM vrs. Daearyddiaeth V8

image

Mewn swydd flaenorol, soniais amdano argraff gyntaf o beth yw Bentley Map, nawr hoffwn ddadansoddi'r tebygrwydd fel bod defnyddwyr sy'n gwybod Daearyddiaeth yn colli eu ofn.

Pe bawn Bentley Systems, yn ceisio dwyn ynghyd y ceisiadau geo-ofodol, gan ei fod yn ymddangos bod er bod yr offer yn dal i fod yn gadarn iawn, yn parhau bod arfer o gael ei gyfeirio at "defnyddiwr sy'n gwybod i ni" yn lle "gwneud defnyddwyr GIS." Er ein bod yn gwybod bod Bentley cynnal ei bolisi o gyrraedd BentleyMap ei ddefnyddwyr Peirianneg mewn sefyllfa â hwy yn dda i dyfu ... bydd yn costio i chi am eu cystadleuwyr cryf yn Geospatial. Am y tro, mae rhai newidiadau yn y lleoliad geisiadau wedi bod yn briodol, ond unwaith eto, yn dal wasgaredig wrthnysig.

I ddadansoddi'r tebygrwydd, byddwn yn grwpio ceisiadau Map Bentley mewn pedwar rôl, ac wrth i ni deipio, byddwn yn rhoi'r hypergysylltiadau:

1 Adeiladu Graffeg

 • Adeiladu Topolegol
 • Aseiniwch a golygu priodoleddau i wrthrychau fector
 • Diweddaru a golygu yn y gronfa ddata
 • Mewnforio data gan ArcGIS ac eraill
 • Adeiladu gridiau geodetig
 • Cynhyrchu mapiau i'w hargraffu

2 Dadansoddiad Gofodol

 • Defnyddio a delweddu haenau
 • Dadansoddiad topolegol
 • Dadansoddiad thematig
 • Cysylltiad ag ArcGIS ac eraill
 • Rhyngweithio â Google Earth ac eraill

3 Adeiladu cysyniadol

 • Creu prosiectau
 • Cysylltiad â'r gronfa ddata
 • Diffiniad o gategorïau a phriodoleddau

4 Datblygiad Mwg

 • Cysylltiad â Geo Web Publisher
 • Cysylltiad â Project Wise
 • Cysylltiad â SDE / MXD

Gan fanteisio ar y ffaith y byddaf yn teithio, byddwn yn edrych ar Bentley Map, ar hyn o bryd, gadewch i ni weld yr adran gyntaf:

Adeiladu topolegol

Ynddo roedd rhai o fanteision gorau MicroStation Bentley Map bellach dros ei gystadleuwyr drwy gael yr holl offer MicroStation adeiladu CAD ac i beidio â lladd y defnydd o adnoddau cyfrifiadurol drwy wneud prosesau enfawr neu reoli lluniau. Gadewch i ni weld sut mae'r offer hyn wedi newid o fewn y bwydlenni.

Creu Topolegol

Cyn: "Offer / daearyddiaeth / creu topoleg"
image

Nawr: "Offer / geospatial / creu topoleg "

image

 • Cynhelir cymwysiadau creu siapiau, creu canolidau, cymdeithas canolide / ffin / siâp ac ardal / canolid dilysu.
 • Wedi'i dynnu o'r bar hwn mae'r cysylltydd gwrthrych yn agos ato, wedi'i anfon at y panel Glanhau topolegol
 • Hefyd, nid yw'r darganfyddwr super namau (sliperi) bellach yn y fan hon, a oedd yn ddefnyddiol i ddod o hyd i wallau sblice rhwng mapiau neu hefyd ar gyfer cynhyrchu gwrthrychau o wrthrychau hir, megis strydoedd.
 • ac yr ydym hefyd wedi dileu'r mwgwd delweddu wedi'i hidlo a weithiodd yn dda iawn i ddod o hyd i wallau aseiniad o briodweddau neu wrthrychau heb eu cysylltu, yn awr mae "mewn offer / geospatial / cyfleustodau"
 • Hefyd yn rhyfedd, ymddengys bod y crewr byffwyr yn yr un offer dilysu ond mae hyn yn dal i fod wedi'i gyflyru i Ffensys.

Glanhau Topolegol

Cyn: "Offer / daearyddiaeth / glanhau topoleg"

image

Nawr: "Offer / geospatial / glanhau topoleg "

image
Yma mae popeth yn aros yr un peth, gyda'r anrhegion a anfonwyd at y bar hwn yn offerynnau cysylltiedig gwrthrychau yn agos atynt a chwiliad y mwydod a oedd yn flaenorol yn y bar creu.

Mae'r gwaith glanhau Dialog yn parhau i weithio yr un ffordd drwy'r Keyin, felly byddwn yn parhau i well gan y rhai i'r offer hyn

Hefyd yn cael ei dynnu o'r panel arddangos hwn mewn enfys, sydd wedi'i hanfon at "offer / geospatial / cyfleustodau"

Ymatebion 9 i "Bentley Map XM vrs. Daearyddiaeth V8 "

 1. Wel nid ddeall yr holl atunso, ond deberedas adolygu'r yr ardal, yn Zacatecas este1 mewn ardaloedd 13 14.Si ac unrhyw gemau y lle yr ydych yn disgwyl, y ffordd Fanica i ymchwilio yw pwy tomf3 data, fel podreda wedi cael gam-ffug hyn yn golygu bod y Meridian ganolog o x = 500,000 mae dadleoliad.

 2. J ...
  Mae rhywun sy'n defnyddio'r fersiynau hynny ar hyn o bryd yn anhygoel.
  Ymddengys i mi na ellir defnyddio cymeriadau arbennig yno.

 3. Os gwelwch yn dda, a allech chi ddweud wrthyf sut i ysgrifennu'r llythyr "ñ" gyda ffont RomanS ar y MicroStation J.

  diolch

 4. Wel, ewch ymlaen a gobeithio eich bod chi'n gwneud y penderfyniad mwyaf cynaliadwy a chynhyrchiol ar gyfer eich busnes.

 5. Diolch am eich sylwadau!

  Y fantais sydd gen i yw amser, ar gyfer yr hyn rydych chi wedi'i ddweud wrthyf, mae'r ateb yn glir. I greu a golygu «GISes», mae gennym yr offeryn lluniadu gorau eisoes ac mae gennym feistrolaeth dda arno, Microstation (gyda Daearyddiaeth gefnogol, ar gyfer topolegau, ac ati). Credaf mai'r cyfleuster a gyflwynir gan ArcGIS fydd y domen nodwydd i lenwi data a'r camfanteisio dilynol ar y GIS. Mewnbwn o leiaf. Ac yn y tymor hir byddwn yn mynd at ddefnydd o Bentley Map (er bod y fersiwn newydd o Microstation yn cyrraedd yn y pen draw ...) yn enwedig oherwydd y dull Geoengineering (hydroleg a chyfuniad ag InRoads), ond bydd yn cymryd i ni greu'r rhwyll honno i gyd.

  Diolch eto!

  Cofion

 6. Hi, Mae gen i lefel benodol o foddhad gyda'r Bentley Map, mae'n profi bod pan fyddaf yn siarad am ei fanteision, fodd bynnag, rhaid i mi fod yn onest am hyn ac rwyf wedi bod er fy mod wedi siarad am eich gwendidau.

  Mae llawer yn deall y math o ddefnyddiwr Bentley, roedd Daearyddiaeth yn offeryn gyda dull geo-ofodol ar gyfer defnyddwyr peirianneg sydd hefyd eisiau gwneud GIS, mae'n golygu eu bod yn manteisio ar ddylunio gweithiau llinol, hydroleg, Project Wise, strwythurau, pensaernïaeth a phopeth. yr hyn y mae Bentley yn ei wneud ac nid yw ArcGIS yn ei wneud. Dyna pam y gelwir y llinell yn Geoengineering. Mae ESRI yn GIS purach, gydag estyniadau neu gymwysiadau penodol i wahanol ganghennau o'r mapio (a meysydd eraill), ond bob amser gyda dull GIS; mae ei forte yn y dadansoddiad a'r argraff, yn yr ystyr nad yw Bentley yn rhagori arno.

  Felly bydd yn rhaid i chi ysgrifennu'r gwahaniaeth o ran ble rydych chi'n mynd, a wnewch chi integreiddio â chymwysiadau peirianneg, neu a fyddwch chi'n defnyddio'r tabl lluniadu Microstation yn unig? Nid wyf ychwaith yn awgrymu eich bod yn parhau i lynu wrth Ddaearyddiaeth, gan ei fod yn offeryn a fydd yn mynd yn segur er y bydd yn parhau i fod yn weithredol yn yr hyn a wnaeth (ac y mae). Nid yw daearyddiaeth yn caniatáu pethau syml fel geometregau cymhleth (lleiniau â thyllau), heb i chi orfod gwneud celloedd neu siapiau cymhleth a gwneud dadansoddiad gofodol â hynny "yw torri gwythiennau", ac yna mae ganddo gyfyngiadau wrth drin tryloywder neu argraffu da blas

  Mae Bentley Map wedi datrys pethau fel hynny (a llawer mwy) ond mae mudo o Geographics i Bentley Map yn cael goblygiadau cryf, fel yr oedd un diwrnod yn symud o ArcView 3x i ArcGIS 9x.

  Ni ellir cychwyn Map Bentley gyda llawlyfr defnyddiwr syml (yn bositif), oherwydd ei fod yn rhy geofumated. Mae'n meddiannu cyfeiliant arbenigol i wneud pethau eithaf syml (am y tro cyntaf), fel prosiectau adeiladu os na wnaeth defnyddiwr erioed â Daearyddiaeth. Yn ogystal, mae dod o hyd i bersonél sy'n meistroli'r offeryn (Map Bentley) yn llythrennol amhosibl yn y gwledydd rydyn ni'n siarad â nhw.

  Ac yn hyn, mae ArcGIS yn eich curo'n hawdd i wneud pethau syml (dadansoddi, argraffu, adroddiadau, cysylltiad â chronfeydd data, ac ati). Nid wyf yn dweud na allwch wneud gyda Bentley Map, gallwch wneud rhyfeddodau mewn gwirionedd, ond mae gwneud pethau rydych chi am eu dangos mewn amser byr ... yn cymryd rheolaeth o'r offeryn.
  Ac os ydych chi'n golygu adeiladu geo-gronfeydd data personol neu brosiectau yn seiliedig ar mxd, rwy'n gweld yn iawn mai'ch dewis amgen gorau yw ArcGIS. Mae datblygu yr un mor gymhleth yn y ddau offeryn ond gwelaf nad eich diddordeb chi yw hyn. Bydd yn rhaid i ni fuddsoddi amser a hyfforddiant adnoddau dynol o ran adeiladu data, oherwydd er gwaethaf y ffaith bod llawer eisoes, nid oes gennych bopeth a wnewch gyda rhaglen CAD. Hefyd os oes gennych drwyddedau Microstation, nid yw'n ddrwg bod topolegau cymhleth yn cael eu cynnwys mewn dgn ac yna'r symiau i ArcMap wrth i chi ddod o hyd i'r triciau wrth adeiladu data fector.

  Ac yn olaf, o ran cynaladwyedd a busnesau proffidiol, bydd angen i chi ddod o hyd i bobl sy'n meistr ArcGIS, ac mae hynny'n llawer haws.

  Rwy'n credu ei bod yn briodol gwerthu technegwyr lle mae'r model busnes yn mynd, er mwyn osgoi anfodlonrwydd gyda'r newid; Dyma'r rhai sy'n gwneud i'ch cwmni lwyddo a'u colli ... mae'n brifo.

  Rwy'n gobeithio nad wyf wedi gadael i chi fwy o golli.

 7. Bore da,

  Rwy'n gweithio ym Mharc Agrari del Baix Llobregat:

  http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=9

  Fel y gallwch weld yn y cyswllt amgylchedd fy nghwmni yw rheolaeth y diriogaeth (yn fras). Y pwynt yw eu bod bob amser wedi bod yn defnyddio Microstation fel offeryn lluniadu CAD (gyda'i holl fanteision!) Ond mae adeiladu prosiect GIS yn iaith sy'n mynd y tu hwnt i'r awydd, yr amser a'r proffidioldeb y gellir mynd â nhw iddo. wrth ei chymharu ag ArcGIS (yn fy marn i) ... ond fel y dywedwch yn iawn nid fy ofn yw nad yw pris meddalwedd yn broblem (mewn gwirionedd mae'r rhaglen eisoes), mae'r hyfforddiant wedi dechrau ym maes adnoddau ... ac rydym yn gwrthod i ddatblygu datrysiadau wedi'u haddasu (oni bai ei fod yn achos eithafol ...).

  Fy nghwestiwn mawr yw a yw map Bentley yn gallu cystadlu ar lefel creu prosiectau gyda pha mor hawdd yw arcgis? gan fod y defnyddwyr presennol yn gwybod yr amgylchedd Microstation, (ond nid ar lefel creu prosiectau daearyddiaeth, ac ati ... ond ar lefel y defnyddiwr) a dyna pam yr wyf yn meddwl y gellir eu hasesu yn haws. Yn fwy nag unrhyw beth, byddwn wrth fy modd yn gallu wynebu'r defnydd o fap Bentley yn ogystal â arcgis.

  Rwy'n gobeithio, gyda hyn, y gallaf roi sylw i chi, eich helpu i wneud penderfyniad ... byddaf yn ceisio darganfod demo Map Bentley beth bynnag ...

  Ah! a diolch i chi!

 8. Helo Cristhian.
  Mae'n anodd rhoi cyngor o'r fath i chi ar strôc heb wybod amgylchedd eich cwmni. Mae yr un peth â rhaglenni eraill, nid yw defnyddwyr a oedd unwaith yn gyfarwydd â gweithio gydag un teclyn eisiau mudo i un arall ac mae'n debyg eu bod yn ddefnyddwyr Daearyddiaeth Microstation, eu bod yn hapus iawn gyda rhwyddineb adeiladu CAD a rheoli priodoleddau. Dim cymaint at y defnydd sy'n cael ei roi ar lefel dadansoddi, delweddu neu gyhoeddi.

  Gellir gwneud y pethau hyn (y maent yn eu caru) gydag ArcGis, ond byth â pha mor hawdd y mae rhaglen CAD yn ei gynnig, ond rhaid inni gyfaddef bod gan Geographics ei gyfyngiadau o ran y galluoedd GIS eraill.

  Pe bai'n rhaid i mi gymharu ArcGIS â Bentley Map ... mae'n dibynnu ar gyfer beth y byddwch chi'n ei ddefnyddio. Os dywedwch fwy wrthym am beth yw eich busnes, ym mha ardal y mae eich cwsmeriaid a ble maent yn ystyried tyfu, mae'r ddau ddatrysiad yn gadarn a dylech fesur ai prisiau ar gyfer y feddalwedd yn unig yw eich ofn neu gost ffurfio adnoddau neu ddatblygu atebion. arferiad ... y byddai'n rhaid i chi fuddsoddi yn y ddau achos p'un a ydych chi'n mynd i ArcGIS neu Bentley Map.

 9. Da, mae gennyf gwestiwn am Bentley Map (rydym wedi gweithio gyda MS Geographics, ond wrth gwrs i ymelwa fel nad yw GIS yn weithredol iawn, prosiectau anhawster cynyddol, yn cyfarfod VBA i raglennu ... ac mae'r cwmni rydym yn cychwyn symud i ArcGIS, ond gweithwyr yn gyfarwydd â gweithio gyda MS ond yn gwneud ychydig o brosiectau peirianneg, a byddwn yn gwario mwy, ond dim ond oherwydd yr anhawster, ymelwa ar GIS. rydym am ddefnyddio ArcGIS, ond mae gweithwyr yn amharod i newid er hwylustod o luniadu MS ...): Beth fyddai eich barn wrth gymharu Bentley Map i ArcGIS Rwyf yn darllen y swyddi a gweld fideos arddangosiad ... ond nid wyf yn ymddiried Bentley ... yn hawdd operable ar gyfer creu, diweddaru, geoprocessing ... neu beth am chi ,? A yw'n geofumed dilys?

  Diolch am eich blog! ac am eich ateb !!

  Cofion

  Cristhian

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.