Bentley Map XM, Argraffiadau Cyntaf

Map Bentley yw'r fersiwn o XM o'r hyn oedd yn Ddaearyddiaeth Microstation i'r fersiwn 8, mewnbwn, nid wyf yn disgwyl mynd i fanylion, yn hytrach mae gennyf nifer o gwestiynau y gobeithiaf eu datrys wrth i chi chwarae gyda'i ymarferoldeb.

Argraffiadau cyntaf:

Mae ymarferoldeb a fformat V8 yn cael eu cynnal, er bod y platfform wedi newid

image

Dwyn i gof mai'r fformat V8 oedd yr un a weithredwyd gan 2003 / 2004, y newyddion da yw y gall Bentley MapXM ddarllen ffeil V8 yn unol â MicrostationV8. Lle ceir newidiadau, mae ymfudiad nodweddion prosiect Geographics i "ddosbarthiadau nodwedd" prosiect XFM ... ond mae fformat V8 yn aros yr un fath.

Yn flaenorol, roedd y dgn yn fap fector syml, gyda mslink a oedd yn pennu perthynas â chronfa ddata, boed yn briodoleddau fectorau, centroids neu fynegeion gofodol. Er ei fod wedi'i dynnu o'r gwallt, cydnabuwyd nad oedd Geographics yn arf geo-ofodol ond yn hytrach yr hyn a alwyd ganddynt yn "geoengineering", hynny yw, system ar gyfer defnyddwyr peirianneg / pensaernïaeth sef pwynt cryf Bentley, gyda'r gallu i ddangos, dadansoddi a chyhoeddi data gofodol.

Ac er ei fod wedi ei dynnu hanner o'r gwallt, at ddibenion "geoengineering" roedd yn gweithio, gan ddefnyddio Publisher i wasanaethu data a Project Wise i'w rheoli, bob amser o dan ei ffurf ei hun. rhyfedd deall y data. Beirniadwyd bod y map yn “ddi-gyswllt” a'i fod ond yn defnyddio'r prosiect i gysylltu'r fector â chronfa ddata allanol. Newidiodd y cynllun pan gawsant y dechnoleg XFM gan gwmni ISIS yr Almaen, er nad oedd canlyniadau Rheolaeth Geo-ofodol yn cael eu gweld yn ffurfiol tan y gynhadledd 2005, lle cyflwynir maen prawf y sgema, sy'n strwythuro'r data yn y map fel y gallant cael eu dadansoddi heb ddinistrio'r dgn ... yna dangoswyd y cysylltydd GIS iddynt, a oedd yn caniatáu rhyngweithio â MXD neu SDE gyda Project Wise neu gyda'r Daearyddiaeth syml.

... a thynnu'r gwallt ... yn wir yn dechrau'r cetris gofod oedd ...

Beth bynnag, rydym yn hoffi cynaladwyedd fformat V8 er bod y llwyfan wedi newid o'r hen goprwr i. NET

Mae'r un cynllun prosiect yn cael ei gynnal, er iddo newid y ffordd o'i drin yn llwyr

image

image Yn flaenorol, roedd gan y prosiect Geographics ei wyddoniaeth ei hun, gyda chyfres o ffolderi a oedd yn storio gwahanol rannau o'r prosiect. Wel, yn gryno mae'r strwythur yn cael ei gynnal, ond ychwanegir ychydig o ffolderi i storio'r strwythur XML

O integreiddio XFM, ychwanegwyd strwythur XML (sgema) a ddechreuodd gyda V8 yn yr hyn a alwyd ganddynt "Rheolaeth Geo-ofodol"Yn gadarn iawn ond yn hanner crai i lyncu.

Nawr yn Bentley Map XM dyma'r ffordd i drin y prosiectau er ei fod yn ymddangos fel dewis rhyngweithredu i ddechrau, y duedd yw symud yno ... bydd yn rhaid iddo wella'r wyneb anghyfeillgar i'r defnyddwyr sydd eisoes yn gwybod Daearyddiaeth (nid yn y ffordd o strwythuro prosiect ond yn y ffordd i'w weithredu, neilltuo priodoleddau ... ac rwy'n siarad am ddefnyddwyr nad ydynt yn ddatblygwyr).

image Am y tro, rydw i'n profi'r fersiwn, ac rydw i wedi bod yn gwpl o gwestiynau yr wyf yn gobeithio eu datrys yn y dyddiau nesaf ... os na nes i mi fynd i Baltimore:

1. Mewn daearyddiaeth, gallai gwrthrych fector fod â nodweddion gwahanol, er enghraifft, gallai ffin eiddo fod yn ffin afal, yn ffin cymdogaeth ac yn ffin bwrdeistref. Wrth gyflwyno data ar ffurflen XML, a all fod yr un fath neu a ddylid creu gwrthrychau gwahanol ar gyfer gwahanol briodoleddau?

2. Oes yna wizzard sy'n caniatáu mudo prosiect Daearyddiaeth i XFM? Hynny yw, pe gallech chi drosi prosiect sy'n cael ei storio mewn Mynediad trwy ODBC neu Oracle, a thrawsnewid y nodweddion yn ddosbarthiadau, categorïau ... gallwch fewnforio prosiect, a allwch chi drawsnewid map fel bod y priodoleddau yr ydych eisoes wedi'u neilltuo yn cael eu trawsnewid i dosbarthiadau nodwedd? neu bod y Mynegai yn cydnabod y mapiau cofrestredig, mae'r ardal yn agos at mapid ...

Byddwn yn parhau i siarad ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.