Ble i Dod o hyd i Gelloedd ar gyfer Microstio

Mae rhai yn eu galw celloedd, yr enw yw celloedd ac mae'n cyfateb i flociau AutoCAD. Mewn swydd flaenorol, gwelsom ble i ddadlwytho blociau ar gyfer AutoCAD, a sut i drosi'r ffeiliau estyniad .cel hyn i AutoCAD Blocks.

Nawr, gadewch i ni weld ble i lawrlwytho celloedd: Mae sawl safle, lle gallwch ddod o hyd i rai adnoddau megis:

Ymhlith eraill, maent yn cynnig gwahanol ffeiliau bloc, ond mae'r lle mwyaf a argymhellir i ddod o hyd i gelloedd ar wefan swyddogol Bentley Systems, yn llyfrgell Dethol Bentley a elwir yn Llyfrgell Bentley.

Rydych chi'n dewis yr ardal o ddiddordeb, yr iaith a'r math o adnodd sydd ei angen.

bentley dethol

I gael syniad, rwyf wedi dewis y farchnad: "Building", y math o adnodd: "cell" a'r iaith "Sbaeneg" a dyma'r canlyniad:

Pensaernïaeth fewnol

 • sillas.cel - gwahanol fathau o gadeiriau, carthion a seddi.
 • coches.cel - car (Porsche)
 • elfennau pensaernïol.cel - balwstradau, rheiliau, colofnau, ffryntiau lle tân ac ati.
 • mesas.cel - gwahanol fathau o fyrddau, byrddau coffi, desgiau, byrddau wrth ochr y gwely ac ati.
 • dodrefn ystafell wely.cel - gwahanol fathau o welyau, dreseri, siffonwyr ac ati.
 • dodrefn cocina.cel - dodrefn uchel, modiwlau isel ac uchaf, sinciau, ffyrnau, cwfl echdynnu, peiriannau golchi llestri, bariau a charthion, ac ati.
 • Dodrefn swyddfa.cel - Desgiau, cyfrifiaduron, cadeiriau, dodrefn a ffeilio cypyrddau, ac ati.
 • dodrefn lolfa. soffas - soffas, cadeiriau breichiau, cadeiriau breichiau gyda choed, dodrefn, byrddau coffi, byrddau ochr, ac ati.
 • dodrefn arbennig - pianos, byrddau pŵl, setiau teledu, siaradwyr, lampau, silffoedd, ac ati.
 • plantas.cel - gwahanol fathau o blanhigion, coed, canolfannau blodau a photiau, gwrychoedd ac ati.
 • trimiau drysau - rhai mathau o ddolenni a chau drysau a ffenestri
 • varios.cel - soffas, cadeiriau breichiau, byrddau, desgiau, silffoedd, llefydd tân, sinciau, peiriannau golchi llestri, poptai, cwfl echdynnu, cypyrddau cegin, gwelyau sengl neu ddwbl, rheiddiaduron, ac ati.

Bath a Glanweithdra

 • cypyrddau ystafell ymolchi.cel - nifer o ddodrefn tal, isel, modiwlau uwch a silffoedd
 • bathtubs.cel - gwahanol fathau o bathtubs
 • sinciau a tapiau cyfoes baño.cel
 • bidets.cel - gwahanol fathau o bidiau
 • Caban WC.cel - gwahanol fathau o gabanau toiled
 • duchas.cel - gwahanol fathau a meintiau o hambyrddau cawod a sgriniau cawod
 • drychau.cel - gwahanol fathau o ddrychau
 • instalaciones-plutaneria.cel - tapiau / faucets ar gyfer basnau ymolchi, bathiau a chawodydd
 • lavabos.cel - gwahanol fathau o fasnau ymolchi
 • radiadores.cel - gwahanol fathau o reiddiaduron a rheiliau tywelion rheiddiaduron
 • Systemau goleuo.cel - gwahanol fathau o lampau wal, llawr a nenfwd
 • urinarios.cel - gwahanol fathau o wrinalau
 • WC.cel - Amrywiol fathau o doiledau

Dodrefn ac Offer

 • ategolion salon.cel - teledu, offer hifi, chwaraewyr fideo, siaradwyr ac offer ffitrwydd
 • requs.cel - gwahanol fathau o lampau wal / goleuadau wal
 • sillas.cel - tablau a charthion
 • candelabros.cel - dau ganhwyllbren
 • chimeneas.cel - gwahanol fathau o simneiau
 • offer swyddfa.cel - ffonau, ffacs, cyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr, llungopiwyr, ac ati.
 • lampau llawr.cel - gwahanol fathau o lampau llawr
 • lampau bwrdd.cel - gwahanol fathau o lampau bwrdd
 • lampau nenfwd.cel - gwahanol fathau o lampau a goleuadau nenfwd
 • tablau centro.cel - gwahanol fathau o dablau a thablau coffi
 • dodrefn swyddfa - gwahanol fathau o ddodrefn swyddfa, fel cypyrddau, dreselwyr, cypyrddau a byrddau bwyta gyda chadeiriau
 • Dodrefn swyddfa.cel - Cyfrifiaduron bwrdd, byrddau, cadeiriau, silffoedd a silffoedd, cypyrddau ffeilio, ac ati.
 • silffoedd, dodrefn, cypyrddau gwydr, ysgrifenyddion, etc.
 • silffoedd.cel - archebu silffoedd a silffoedd
 • cefnogi velas.cel - gwahanol fathau o ddeiliaid canhwyllau
 • cadeiriau tapestri.cel - cadeiriau breichiau, soffas, cadeiriau, ac ati.

Er bod y rhan fwyaf o ffeiliau yn dod o hyd i ddewis iaith Saesneg, mae gwrthrychau yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw iaith ac rydych chi'n arbed llawer o amser wrth dynnu ... yn well fyth bod pob un yn gweithio mewn unedau gweithio ac mae'r tri dimensiwn yn gweithio'n eithaf da.

I gael mynediad at yr adnodd hwn, dim ond tanysgrifio i'r gwasanaeth Dethol, mae'n rhad ac am ddim.

Ymatebion 2 i "Ble i ddod o hyd i Cells for Microstation"

 1. Helo, rydw i'n ceisio cael celloedd hefyd a thrwy ddilyn eich dolen, nid ydych chi'n mynd i dudalen Bentley. Byddwn yn gwerthfawrogi hynny pe gallech gysylltu â'r blociau hyn oherwydd na allaf ddod o hyd iddi ar y dudalen Bentley naill ai.

 2. Helo,
  Byddwn yn ei werthfawrogi pe gallech gysylltu â'r safle lle mae adnoddau Bentley wedi'u lleoli. Ni allaf ddod o hyd iddynt.
  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.