Mae Siemens a Bentley Systems yn cryfhau eu cynghrair strategol a mentrau buddsoddi ar y cyd

Mae'r cynnig cyfunol newydd yn arwain at amgylchedd data cysylltiedig Teamcenter a Bentley i gynyddu cynhyrchedd planhigion, cyflymu'r broses o ddarparu a lleihau costau.

Mae'r strategaeth arloesi ddigidol ddiwedd y pen yn creu hedeiniau digidol annatod a manwl o'r broses a'r planhigyn ffisegol i reoli cymhlethdod ac efelychu perfformiad planhigion smart.

Cyhoeddodd Siemens PLM Meddalwedd heddiw gyda Systemau Bentley, mae cwmnïau integredig er mwyn darparu prosiectau cyfalaf yn fwy effeithlon, gan gyfuno portffolio Teamcenter® gyda ProjectWise a chysylltu Bentley amgylchedd data (CDE) ateb. Teamcenter yw'r system rheoli cynnyrch rheoli cylch bywyd (PLM) a ddefnyddir fwyaf yn y byd ac mae'n llwyfan cydweithio ProjectWise ar gyfer cyflwyno prosiectau 43 50 o gwmnïau dylunio gorau yng Nghofnod Newyddion Peirianneg. Mae'r cytundeb newydd yn parhau â'r gynghrair strategol rhwng Siemens a Bentley ym mis 2016, ac yn unigryw ehangu gwelededd busnes trwy peirianneg rheoli rhaglenni ac adeiladu prosiectau cyfalaf.

"Wrth symud i dechnoleg ddigidol, mae gwaith peirianwyr ac adeiladwyr yn cael ei seilio'n gynyddol ar y cyd-destun digidol a'r cydrannau digidol o amgylch ac o fewn eu prosiectau seilwaith",

meddai Greg Bentley, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems.

“Wrth i ni ddiwydiannu cyflenwi prosiectau, mae'n gyffrous i ni weithio gyda Siemens i ymestyn cyrhaeddiad llifoedd gwaith digidol ein CDE y tu hwnt i brosiectau cyfalaf unigol. Gydag integreiddio Teamcenter PLM, gall cysylltiadau efeilliaid digidol y prosiect ehangu o fewn eu cyd-destun busnes a dyfnhau eu cydrannau a weithgynhyrchir: hyrwyddo seilwaith trwy DNA digidol! «

Industrie yn yr hwyr

Bellach mae'r CDE Bentley yn ategu'r galluoedd rheoli peirianneg a gofynion rheoli blaenllaw o fewn Teamcenter, ac efelychiad cylch bywyd yr elfennau a gynlluniwyd, er mwyn manteisio ar geidwaid digidol y prosiect. Mae efeilliaid digidol y prosiect yn awtomeiddio'r aliniad digidol ac yn newid y cydamseriad ar hyd cadwyn gyflenwi y prosiect, gan ganiatáu adolygiadau cyflwr parhaus ac annatod. Mae digido planhigyn o ddechrau prosiect yn caniatįu cydgrynhoi a lledaenu data mewn modd graddadwy a hylaw. Trwy gysylltu cyflenwadau digidol gydag edefyn ddigidol cyson, gall cwmnïau leihau costau cyflwyno prosiectau ac osgoi gor-ordeinio costau, a gallant wella ymylon gweithredu trwy gynyddu cynhyrchiant planhigion a lleihau costau gweithredu. Gall cwmnïau nawr gyflawni llif gwaith digidol cydlynol sy'n rhychwantu economeg prosiect, rheoli rhaglenni a rheolaethau prosiect i gyflymu'r broses o gyflawni prosiectau cyfalaf, lleihau gor-oriau costau a gwella canlyniadau prosiectau sy'n cydymffurfio â yr amcanion.

Yn y diwydiannau ynni a gwasanaethau cyhoeddus, er enghraifft, o ystyried y rhagolygon ynni cyfredol, mae'n rhaid i gwmnïau weithio'n fwy effeithlon a phroffidiol wrth weithredu prosiectau gwella cyfalaf. Yn draddodiadol, mae gan y prosiectau hynod gymhleth a drud lawer o grwpiau, y tu hwnt i beirianneg ac adeiladu, sy'n gweithio'n annibynnol i yrru'r prosiect. Ymestyn y Tîm Tîm trwy gyflenwi'r prosiect, mae'r CDE yn caniatáu gwelededd ar hyd edafedd digidol y modelau cysylltiedig yn 2D a 3D, a reolir yn ddeinamig i adlewyrchu statws y prosiect. Mae hyn yn caniatáu cymathu data dylunio a pheirianneg yn barhaus, i fod yn hygyrch ac yn ddadansoddol yn ddarbodus, fel y bo'n briodol, gan aelodau'r tîm ledled y cwmni a'r gadwyn gyflenwi. Mae ymgorffori modelau peirianneg ac adeiladu prosiectau cyfalaf yn y modd integredig hwn yn caniatáu amryw o efelychiadau trwy gydol y broses rheoli prosiect i ragweld problemau byd-eang a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus yn rhinwedd dealltwriaeth amser real o'r effaith o unrhyw newid dylunio. Bydd yr ateb ar gael i'r farchnad o ddechrau 2019.

«Mae angen i berchnogion / gweithredwyr a chwmnïau peirianneg, prynu ac adeiladu (EPC) yn y diwydiant leihau costau a chyflawni prosiectau yn fwy effeithlon, ac mae'r datrysiad digidol newydd hwn yn hwyluso prosesau busnes sy'n seiliedig ar ddata ar gyfer optimeiddio prosiectau a y planhigyn »,

meddai Tony. Hemmelgarn, Prif Swyddog Gweithredol Meddalwedd Siemens PLM.

"Gyda thechnoleg efeilliaid digidol, mae'r datrysiad hwn yn caniatáu i ddata peirianneg lifo rhwng rhanddeiliaid yn y prosiect cyfalaf, a bydd yn derbyn ystod eang o achosion defnydd diwydiant."


Mae Siemens PLM Software, uned fusnes o Siemens Digital Factory Division, yn un o brif ddarparwyr byd-eang datrysiadau meddalwedd i ysgogi trawsnewidiad digidol y diwydiant, gan greu cyfleoedd newydd i wneuthurwyr wireddu arloesedd. Gyda phencadlys yn Plano, Texas, a mwy na chwsmeriaid 140,000 ledled y byd, mae Siemens PLM Software yn gweithio gyda chwmnïau o bob maint i drawsnewid y ffordd y mae syniadau'n dod yn fyw, sut mae cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu a'r ffordd lle mae'r cynhyrchion a'r asedau'n cael eu defnyddio a'u deall. I gael rhagor o wybodaeth am Siemens PLM, cynhyrchion a gwasanaethau Meddalwedd, ewch i www.siemens.com/plm.

Mae Siemens AG (Berlin a Munich) yn bŵer technolegol byd-eang sy'n cynrychioli rhagoriaeth mewn peirianneg, arloesedd, ansawdd, dibynadwyedd a rhyngwladoldeb yn ystod blynyddoedd 170. Mae'r cwmni'n weithredol ledled y byd, gan ganolbwyntio ar feysydd trydaneiddio, awtomeiddio a digido. Mae Siemens yn un o gynhyrchwyr mwyaf y byd o dechnolegau sy'n arbed ynni ac yn arbed adnoddau. Mae Siemens yn brif ddarparwr datrysiadau cynhyrchu ynni a throsglwyddo pŵer effeithlon ac yn arloeswr mewn atebion seilwaith, yn ogystal ag atebion awtomeiddio, gyrru a meddalwedd ar gyfer y diwydiant. Mae'r cwmni hefyd yn brif ddarparwr offer delweddu meddygol, megis tomograffeg cyfrifiadurol a systemau delweddu resonance magnetig, ac arweinydd mewn diagnosteg labordy, yn ogystal ag TG clinigol. Yn y flwyddyn ariannol 2017, a ddaeth i ben ar Fedi 30 2017, a gynhyrchir Siemens refeniw o € 83.0 biliwn ac incwm net o € 6.2 biliwn. Ar ddiwedd mis Medi o 2017, roedd gan y cwmni o gwmpas gweithwyr 377,000 ledled y byd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y Rhyngrwyd yn Aberystwyth www.siemens.com.


Bentley Systems yn arweinydd byd-eang o ran darparu peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr, a pherchennog-gweithredwyr gydag atebion cynhwysfawr i hyrwyddo gweithrediadau dylunio meddalwedd, adeiladu a seilwaith. Defnyddwyr Bentley yn manteisio ar y symudedd y wybodaeth ar draws disgyblaethau a drwy gydol y cylch oes y prosiectau ac asedau seilwaith i ddarparu gwell perfformiad. atebion Bentley cynnwys ceisiadau modelu gwybodaeth MicroStation, gwasanaethau cydweithio o ProjectWise i gyflwyno prosiectau a gwasanaethau gweithrediadau integredig AssetWise i gyflawni seilwaith deallus, wedi'u hategu gan y gwasanaethau a reolir yn gynhwysfawr a gynigir trwy gynlluniau llwyddiant arferiad.

Wedi'i sefydlu yn 1984, mae gan Bentley dros gydweithwyr 3.500 mewn dros wledydd 50 ac mae ar y trywydd iawn yn fwy na chyfradd refeniw flynyddol o $ 700 miliwn. Ers 2012, mae Bentley wedi buddsoddi mwy na $ 1 biliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau. www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.