Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG

image Rwyf wedi gorffen dysgu'r modiwl GvSIG cyntaf, i sefydliad sydd, ar wahân i weithredu system i'w defnyddio gan fwrdeistrefi, hefyd yn gobeithio rhoi hyfforddiant ar GIS am ddim. Roedd y sefydliad hwn wedi datblygu cais ar Avenue ond wrth feddwl am ei fudo i ArcGIS 9 maent wedi rhoi cyfle imi ddangos dewisiadau amgen am ddim iddynt ac o'r diwedd mae'r mater wedi mynd yn dda. O'r 8 myfyriwr, dim ond un ohonynt oedd yn gwybod imageArcGIS 9 yn gyson, sydd wedi troi allan eu bod yn addasu GvISG yn hawdd ac er eu bod yn ymwybodol bod ESRI yn dechnoleg fwy adnabyddus ac o frand mewn sefyllfa well maent hefyd wedi dod i'r casgliad nad oes ganddynt yr arian i fuddsoddi mewn 10 trwydded GisDesktop , 2 gan ArcEditor, 1 GisServer a thri estyniad arall… AH! a 36 trwydded ar gyfer cleientiaid ei brosiect peilot.

Yma, dywedaf wrthych sut yr oedd.

Y myfyrwyr

Mae 8 defnyddiwr ArcView 3.3, er ei bod yn dechnoleg eithaf hen, wedi'i dyfrhau'n eithaf gan lawer o sefydliadau ... yn cael ei gwerthfawrogi am ei symlrwydd a nifer y technegwyr sy'n ei dominyddu.

Mae'n sefyll allan o'r holl fyfyrwyr bachgen rhaglennydd sy'n trin Java yn eithaf da ac sydd eisoes wedi dechrau gweithio ar adeiladu estyniadau ar gyfer GvSIG er ei fod wedi gweithio mwy arno NetBeans ac ymddengys iddo gael ei dynnu hanner o'r gwallt yn ei wneud Eclipse. Roedd yna hefyd un sy'n gwybod sut i raglennu yn Avenue, dau ddatblygwr arall yn fwy i ddylunio gwe gyda meistrolaeth dda ar MySQL / PHP. Yr arbenigwyr technegol eraill wrth ddinistrio apr.

Y timau

Roedd un o'r timau gyda Linux Ubuntu, roedd popeth yn fendigedig yno.

Roedd gan 5 cyfrifiadur XP, nid oedd unrhyw broblem

Roedd gan 2 gyfrifiadur Windows Vista, yno pe bai sawl digwyddiad o wallau gweithredu Java, yn union oherwydd bod y gosodiad a wnaed o'r fersiwn GvSIG cludadwy. Y ffordd orau yw gosod wedi'i gysylltu â'r we, gan fod y system yn edrych am y fersiwn o Amgylchedd Runtime Java sy'n gweddu orau i'r system. Yn gyffredinol, digwyddodd y gwallau wrth lwytho raster neu wneud ymholiad mewn adeiladwr sgwâr.

Ond yn gyffredinol, roedd y perfformiad yn eithaf da, er bod rhai o'r cyfrifiaduron gyda'r system wedi'i llwytho, yn sicr yn gosod ac yn dadosod neu heb fawr o le ar y ddisg. Yn y rhain, roedd gweithrediad y rhaglen yn teimlo ychydig yn araf ... yn eu plith fy ngliniadur sydd eisoes yn gofyn am adnewyddu ar ôl bod yn destun efelychiadau gwahanol o Golgotha.

Anfanteision GvSIG dros ArcView 3x

Wrth wneud adolygiad cymharol o'r hyn yr oeddent yn meddwl oedd ei angen arnynt gan ArcView, dyma oedd eu gwerthfawrogiad:

 • Yn y tablau, peidio â newid trefn y colofnau gyda llusgo syml
 • Wrth fewnforio data o ffeil csv, mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r symbol sy'n gwahanu'r rhestrau fod yn hanner colon (;) sy'n awgrymu gorfod newid y cyfluniad rhanbarthol hwn yn Windows fel y bydd yn mynd fel hyn wrth allforio yn Excel ... ac os ydyn nhw eisoes. mae ffeiliau wedi'u trosi yn llusgo. Yn ogystal, ni all Excel 2007 allforio i dbf mwyach.
 • Mae arddulliau llinellau a dotiau yn ymddangos yn eithaf cyfyngedig o gymharu â'r rhai a ddygwyd gan ArcView ... Rwy'n dyfalu bod mwy o arddulliau'n cael eu lawrlwytho o rywle ar y we ond nid yw'r llawlyfr yn dod â hyn wedi'i nodi.
 • Mae'r opsiynau i newid dyluniad caeau yn y tablau ychydig yn gyfyngedig
 • Nid oedd yn bosibl dod â grid ar y mapiau, fel y grid cyfesurynnau daearyddol

 

Y manteision

Er ei fod yn gyfyngedig yn y modiwl cyntaf hwn i drin golygfeydd, tablau a mapiau, dyma beth yr oeddent yn ei hoffi fwyaf:

 • Yr opsiynau i ddewis lliwiau ar hyn o bryd o thematization
 • Creu tryloywderau
 • Priodweddau'r haenau i allu dewis chwyddo arddangos lleiaf ac uchaf
 • Torri ffenestri fel delwedd georeferenced
 • Mae'r opsiwn yn mynd i gydlynu penodol
 • Grwpio haenau a'r opsiwn coeden gyda'r arwydd plws (+)
 • Y gallu i ychwanegu tafluniad at olygfeydd ac nid yn unig at y prosiect
 • Dehongliad cywir o gymeriadau arbennig fel acenion ac ñ
 • Mewnforio o csv
 • Dewis iaith
 • Yr opsiynau i ddiffinio ble mae'r data ffynhonnell
 • Y gallu i ddatblygu, gan wybod bron unrhyw ymarferoldeb GvSIG fel cydran yn Java
 • Allforio i pdf
 • Creu fframiau fel marciwr mewn golygfeydd

Mewn cwpl o wythnosau mae'n rhaid i mi roi'r ail fodiwl, sy'n cynnwys adeiladu data, integreiddio estyniadau, SEXTANTE ac yna hwn fyddai'r trydydd y byddem yn cyffwrdd ag ef ar y pwnc o greu gwasanaethau OGC. Yn y cyfamser, maent wedi bod yn mudo eu apr i gvp ac yn integreiddio swyddogaethau nad oedd ganddynt gydag ArcView.

11 Yn ymateb i “Life after ArcView 3.3… GvSIG”

 1. Rydw i'n cael trafferth gosod yr arcview on w. Felly dechreuais chwilio am ddewisiadau eraill, felly fe wnes i dorri ar draws y GvSIG. Mae'n bosibl gweithio gyda haenau o wybodaeth am afonydd, hynny yw, trin segmentau, hyd, croestoriadau â pholygonau. Ac os ydych chi'n trin haenau gwybodaeth mawr iawn fel pob afon yn Ne America mewn ffordd fanwl?

  GRacias, Pia

 2. Hoffwn i chi wneud astudiaeth debyg gyda meddalwedd MiraMon. Rwyf wedi cyffwrdd â rhywbeth ac mae'n ymddangos i mi ei fod yn feddalwedd eithaf diddorol mewn materion GIS ac, yn anad dim, synhwyro o bell ... Nid yw'n ffynhonnell agored fel gvSig ond mae'n werth rhoi cynnig arni ...

 3. A ydych chi wedi profi'r estyniad GvSig o'r enw Sextant o'r Junta de Extremadura ………… ??

 4. Wel, nid yw'r pwnc topoleg yr wyf wedi'i adael ar gyfer y modiwl nesaf, sef adeiladu data ers bod yn ddefnyddwyr ArcView3x yn eglur iawn o ran cwmpas. Gwn hefyd fod y topoleg yn dal i gael ei phrofi yn GvSIG.

  Byddaf yn ystyried y rhestrau dosbarthu

 5. Mae'r grid map yn un o'r pethau hynny sy'n aros yn y rhestr o 'geisiadau nodwedd' ac yr eir i'r afael â nhw'n gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

  Gyda llaw, fe'ch cynghorir bob amser i roi cyhoeddusrwydd i restrau dosbarthu'r prosiect, o fewn gwefan gvSIG (mewn gofod cyfathrebu), gan y gellir anfon unrhyw gwestiynau sy'n codi gyda defnydd dyddiol i'r gymuned.

 6. Mae gan yr adeilad 1216, yn ogystal â'r symboleg, rywfaint o ymarferoldeb synhwyro o bell a thopoleg, rhag ofn y bydd gennych ddiddordeb mewn edrych. Ac er, fel y dywed Jorge, mae'n fersiwn ar gyfer profi ac ni ddylid ei ddefnyddio ar gyfer gwaith, mae bob amser yn dda ei wneud yn hysbys i'r myfyrwyr (hyd yn oed os mai hwn yw awr olaf y cwrs), fel bod ganddynt syniad o'r hyn sy'n dod.

  Rydym yn cymryd sylw o'r anfanteision er mwyn gwella ychydig ar ôl ychydig.

 7. Diolch am y data, byddaf yn lawrlwytho'r fersiwn Adeiladu, yna byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn y soniasoch amdano.

  O ran y grid yn y mapiau, a oes unrhyw estyniad?

 8. Wow G!, Erthygl wych.

  O ran Vista: mae rhai bygiau hysbys am Vista sy'n cael eu datrys. Heb fod yn bell, cyhoeddodd Fran Peñarrubia fersiwn symudol o gvSIG a ddylai weithio ar yr OS hwnnw. Mae'n debyg eich bod wedi defnyddio hynny ond gan nad wyf yn gwybod yn sicr y byddaf yn cyrraedd y ddolen:

  https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista

  O ran datblygiad: bydd y dyn hwnnw’n caru Eclipse, coeliwch fi… pan fydd yn ceisio mowntio gvSIG yn Netbeans (mwy na 700.000 llinell o god) y mae’n ei ddweud wrthych.

  O ran y CSV: yn sicr eich bod chi'n gwybod, mae unrhyw un sy'n gweithio mewn topograffi wedi ei gyffwrdd, ond mae'n well gen i allforio ac yna gydag unrhyw olygydd testun da fel notepad ++ neu gVim yn disodli bywyd ac yn barod ar gyfer gvSIG. Beth bynnag, mae'r rhan honno o gvSIG yn ei gwella.

  O ran y symboleg: ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw rai o'r adeiladau diweddaraf? Fersiynau datblygu ydynt (peidiwch â'u defnyddio gyda data heb gefn, rydych chi'n deall) a dewch â'r symboleg gvSIG newydd. byddwch yn ei hoffi Rhowch gynnig ar y 1216.

  Beth bynnag, rwy'n gobeithio y gallwch chi roi llawer mwy o gyrsiau gvSIG a dweud wrthym eich profiadau. Maent yn hynod o ddiddorol!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.