Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG

image Rwyf wedi gorffen rhoi modiwl cyntaf GvSIG, i sefydliad sydd, ar wahân i weithredu system ar gyfer defnyddio bwrdeistrefi, hefyd yn disgwyl darparu hyfforddiant ar GIS rhad ac am ddim. Roedd y sefydliad hwn wedi datblygu cais ar Avenue ond mae meddwl am ei drosglwyddo i ArcGIS 9 wedi rhoi cyfle i mi ddangos dewisiadau eraill am ddim iddynt ac yn olaf, mae'r mater wedi ei gerdded yn dda. O'r myfyrwyr 8 dim ond un ohonynt oedd yn gwybod imageMae ArcGIS 9 yn gyson, sydd wedi arwain at addasu GvISG yn hawdd ac er eu bod yn ymwybodol bod ESRI yn dechnoleg fwy adnabyddus ac yn frand mewn sefyllfa well hefyd wedi dod i'r casgliad nad oes ganddynt yr arian i fuddsoddi yn nhrwyddedau 10 GisDesktop , 2 o ArcEditor, 1 GisServer a thri estyniad arall ... AH! a thrwyddedau 36 ar gyfer cleientiaid eu prosiect peilot.

Yma rwy'n dweud wrthych chi sut yr oedd.

Y myfyrwyr

Defnyddwyr 8 o ArcView 3.3, er ei fod yn hen dechnoleg, mae'n cael ei ddyfrhau'n eithaf gan lawer o sefydliadau.

Mae rhaglennydd sy'n rheoli Java yn eithaf da ac sydd eisoes wedi dechrau gweithio ar adeiladu estyniadau ar gyfer GvSIG yn sefyll allan oddi wrth yr holl fyfyrwyr er ei fod wedi gweithio mwy ar NetBeans ac ymddengys iddo gael ei dynnu hanner o'r gwallt yn ei wneud Eclipse. Roedd un hefyd yn gwybod sut i raglennu ar Avenue, dau ddatblygwr arall yn fwy i ddylunio gwe gyda rheolaeth MySQL / PHP da. Mae'r technegwyr arbenigol eraill yn mynd ar drywydd apr.

Y timau

Roedd un o'r timau gyda Linux Ubuntu, yno roedd popeth yn wych.

Roedd gan 5 gyfrifiadur XP, doedd dim problem

Roedd gan gyfrifiaduron 2 Windows Vista, roedd nifer o ddigwyddiadau o gamgymeriadau gweithredu Java, yn union oherwydd bod y gosodiad a wnaed wedi ei wneud o'r fersiwn GvSIG cludadwy. Y ffordd orau yw gosod wedi'i gysylltu â'r we, gan fod y system yn chwilio am fersiwn Amgylchedd Java Runtime sy'n addasu orau i'r system. Yn gyffredinol, digwyddodd y gwallau wrth lwytho raster neu wneud ymholiad mewn adeiladwr sql.

Ond yn gyffredinol roedd y perfformiad yn eithaf da er bod rhai o'r timau gyda'r system wedi ei llwytho yn ôl pob tebyg i osod a dadosod neu am ychydig o le ar y ddisg. Yn y rhain, teimlwyd bod gweithrediad y rhaglen ychydig yn araf ... yn eu mysg mae fy ngliniadur sydd eisoes yn gofyn am adnewyddu ar ôl cael ei efelychu yn Golgotha.

Anfanteision GvSIG dros ArcView 3x

Wrth wneud adolygiad cymharol rhwng yr hyn yr oeddent yn meddwl oedd ar goll o ArcView, dyma eu mewnwelediadau:

 • Yn y tablau, peidio â newid trefn y colofnau gyda llusgo syml
 • Wrth fewnforio data o ffeil csv, mae'n ofynnol bod y symbol sy'n gwahanu'r rhestrau yn semicolon (;) sy'n golygu gorfod newid y cyfluniad rhanbarthol hwn mewn Ffenestri fel ei fod yn mynd fel hyn ... wrth allforio yn Excel ac os ydyn nhw eisoes mae'r ffeiliau wedi'u trosi yn gallu. At hyn, ychwanegwyd na all Excel 2007 allforio i dbf mwyach.
 • Mae arddulliau llinellau a phwyntiau yn ymddangos yn eithaf cyfyngedig o gymharu â'r rhai a ddygwyd i ArcView ... mae'n debyg bod mwy o arddulliau'n cael eu lawrlwytho o rywle yn y we ond nid yw'r llawlyfr yn dod â hyn a nodir.
 • Mae'r opsiynau ar gyfer newid cynllun y caeau yn y byrddau ychydig yn gyfyngedig
 • Nid oedd yn bosibl dod â grid i mewn i'r mapiau, fel y grid cyfesurynnau daearyddol

Y manteision

Er mai yn y modiwl cyntaf hwn yr oedd yn gyfyngedig i reoli golygfeydd, tablau a mapiau, dyma'r hyn yr oeddent yn ei hoffi fwyaf:

 • Yr opsiynau i ddewis lliwiau ar hyn o bryd o thematization
 • Creu tryloywderau
 • Priodweddau'r haenau i allu dewis chwyddo arddangos lleiaf ac uchaf
 • Torri ffenestri fel delwedd georeferenced
 • Yr opsiwn i fynd i gydlynu penodol
 • Grwpio haenau a'r opsiwn coeden gyda'r arwydd plws (+)
 • Y gallu i ychwanegu rhagamcan i'r safbwyntiau ac nid y prosiect yn unig
 • Y dehongliad cywir o gymeriadau arbennig fel acenion a ñ
 • Mewnforio o csv
 • Dewis iaith
 • Yr opsiynau i ddiffinio ble mae'r data ffynhonnell
 • Y gallu i ddatblygu, gan wybod bron unrhyw ymarferoldeb GvSIG fel cydran yn Java
 • Allforio i pdf
 • Creu fframiau fel marciwr yn y golygfeydd

Mewn cwpl o wythnosau mae'n rhaid i mi roi'r ail fodiwl, sy'n cynnwys adeiladu data, integreiddio estyniadau, SEXTANTE ac yn ddiweddarach, hwn fyddai'r trydydd lle y byddem yn cyffwrdd â mater creu gwasanaethau OGC. Cyn hired ag y maent wedi bod yn mudo eu hôl i gvp ac integreiddio swyddogaethau nad oedd ganddynt gydag ArcView.

Atebion 11 i "Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG"

 1. Rydw i'n cael trafferth gosod yr arcview on w. Felly dechreuais chwilio am ddewisiadau eraill, felly fe wnes i dorri ar draws y GvSIG. Mae'n bosibl gweithio gyda haenau o wybodaeth am afonydd, hynny yw, trin segmentau, hyd, croestoriadau â pholygonau. Ac os ydych chi'n trin haenau gwybodaeth mawr iawn fel pob afon yn Ne America mewn ffordd fanwl?

  GRacias, Pia

 2. Hoffwn i chi wneud astudiaeth debyg gyda meddalwedd MiraMon. Rydw i wedi chwarae rhywbeth ac mae'n ymddangos i mi feddalwedd ddiddorol iawn yn SIG ac, yn anad dim, synhwyro o bell ... Nid yw'n cod rhad ac am ddim fel y gvSig ond mae'n werth rhoi cynnig arni ...

 3. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar ymestyn y GvSig o'r enw Sextante o'r Junta de Extremadura ............ ??

 4. Wel, nid yw'r pwnc topoleg yr wyf wedi'i adael ar gyfer y modiwl nesaf, sef adeiladu data ers bod yn ddefnyddwyr ArcView3x yn eglur iawn o ran cwmpas. Gwn hefyd fod y topoleg yn dal i gael ei phrofi yn GvSIG.

  Byddaf yn ystyried y rhestrau dosbarthu

 5. Y grid o fapiau yw un o'r pethau hynny sy'n aros amdanynt yn y rhestr o 'geisiadau nodwedd' ac y byddant yn cael sylw cyn bo hir yn hytrach nag yn ddiweddarach.

  Gyda llaw, fe'ch cynghorir bob amser i roi cyhoeddusrwydd i restrau dosbarthu'r prosiect, o fewn gwefan gvSIG (mewn gofod cyfathrebu), gan y gellir anfon unrhyw gwestiynau sy'n codi gyda defnydd dyddiol i'r gymuned.

 6. Mae gan yr adeilad 1216, yn ogystal â'r symboleg, rywfaint o ymarferoldeb synhwyro o bell a thopoleg, rhag ofn y bydd gennych ddiddordeb mewn edrych. Ac er, fel y dywed Jorge, mae'n fersiwn ar gyfer profi ac ni ddylid ei ddefnyddio ar gyfer gwaith, mae bob amser yn dda ei wneud yn hysbys i'r myfyrwyr (hyd yn oed os mai hwn yw awr olaf y cwrs), fel bod ganddynt syniad o'r hyn sy'n dod.

  Rydym yn cymryd sylw o'r anfanteision er mwyn gwella ychydig ar ôl ychydig.

 7. Diolch am y data, byddaf yn lawrlwytho'r fersiwn Adeiladu, yna byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn y soniasoch amdano.

  O ran y grid yn y mapiau, a oes unrhyw estyniad?

 8. Wow G!, Erthygl wych.

  O ran Vista: mae rhai bygiau hysbys am Vista sy'n cael eu datrys. Heb fod yn bell, cyhoeddodd Fran Peñarrubia fersiwn symudol o gvSIG a ddylai weithio ar yr OS hwnnw. Mae'n debyg eich bod wedi defnyddio hynny ond gan nad wyf yn gwybod yn sicr y byddaf yn cyrraedd y ddolen:

  https://gvsig.org/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista

  O ran y datblygiad: y bydd dyn yn caru Eclipse, yn credu fi ... pan fydd yn ceisio gosod gvSIG yn Netbeans (mwy na llinellau 700.000 o god) y mae'n dweud wrthych chi.

  O ran y CSV: yn sicr eich bod chi'n gwybod, mae unrhyw un sy'n gweithio mewn topograffi wedi ei gyffwrdd, ond mae'n well gen i allforio ac yna gydag unrhyw olygydd testun da fel notepad ++ neu gVim yn disodli bywyd ac yn barod ar gyfer gvSIG. Beth bynnag, mae'r rhan honno o gvSIG yn ei gwella.

  O ran y symboleg: ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw rai o'r adeiladau diweddaraf? Fersiynau datblygu ydynt (peidiwch â'u defnyddio gyda data heb gefn, rydych chi'n deall) a dewch â'r symboleg gvSIG newydd. byddwch yn ei hoffi Rhowch gynnig ar y 1216.

  Beth bynnag, rwy'n gobeithio y gallwch chi roi llawer mwy o gyrsiau gvSIG a dweud wrthym eich profiadau. Maent yn hynod o ddiddorol!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.